BOLIGbygging i sentrum- Hvordan heve kvaliteten?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGbygging i sentrum- Hvordan heve kvaliteten?"

Transkript

1 Boligbygging i sentrum- Hvordan heve kvaliteten? Innlegg på konferansen Gode bustader i sentrum med bolig- og næringsbygg i Christian Krohgsgate 39 som eksempel

2 INNHOLDSFORTEGNELSE.. Vi vektlegger noen fys iske, romlige og opplevde kvaliteter. 3 Grøntstrukturer avgjørende for god for tetting. 4 Grøntstruktur i kvartalet 5 Vi argumenterte for for delene ved å spare grøntstrukturen i søknad om ramme tillatelse: 6 Uterommene trenger ikke være store. Men De må være brukbare. 7 Christian Krohgsgate leiligheter hegner om et gårdsrom 8 Kunne vært formet som et volum som følger gaten 9 Billig byggemetode gir mer penger til kvalitet 14 Modulbygging gjorde pro sjektet gjennomførbart 15 Gårdsrommet. 16 Gårdsrommet er gjort tilgjengelig fra nabobygget som nesten ikke har utearealer 17 Gårdsrommet er lite, ca 500m2 18 Er bygget for høyt med tanke på det rommet mellom husene tåler? 19 Bygg og planer. 20 Smale bygningskropper gir lang fasade og mye dagslys fra flere kanter 20 De minste leilighetene er på 40m2. 21 Flere steder å oppholde seg ute. 22 Beboere har to takterrasser og flere private uteoppholdsarealer 22 Modulbygging gjorde det mulig å bevare trærenes grener i stor grad 23 Små dimensjoner i byen er ok 24 Fasaden mot byen 25 Fasaden mot gården 26 Detaljer 27 Dagslys 28 Prosjektinformasjon 29 Boligarkitektur er viktig. 30

3 Vi vektlegger noen fysiske, romlige og opplevde kvaliteter 1. Lokal grøntstruktur 2. Felles uterom 3. Privat uteoppholdsareale 4. Solforhold 5. Brukbare leiligheter 6. Dagslys 7. Varierte leilighetsstørrelser 8. Stedstilpassing 9. Materialbruk 10. Rikholdighet og omsorg i detaljene 11. Ulike muligheter for å møte andre beboere 12. Dynamiske planløsninger

4 Grøntstrukturer avgjørende for god for tetting -Gir liv til byen 4

5 christian Krohgsgate 16 - Google Maps Grøntstruktur i kvartalet To see all the details that are visible on the screen, use the "Print" link next to the map. Flere store trær langs vestsiden av gårdsrommet 2011 Google - Imagery 2011 DigitalGlobe, GeoEye, Map data 2011 Google - 5

6 SAK: Dispensasjonssøknad Chr. Krohgsgate Gnr. 208 Bnr Vi argumenterte for fordelene ved å spare grøntstrukturen i søknad om 6 Utforming Eksisterende tre som skal bevares er avmerket på plankartet med definert sirkulær byggegrense. Byantikvaren og/eller Friluftsetaten skal forelegges spørsmål vedrørende byggetiltakets ramme tilpasning tillatelse: og/eller trepleie for uttalelse. Arbeidet som kan endre vekstforutsetningene kan ikke settes igang før det foreligger Mer Rasjonell både aktuelle parkeringskjeller uttalelser fra og disse næringslokaler myndighetene og en tillatelse fra Plan- og bygningsetaten. Økt trivsel og bokvalitet for kvartalet og for beboere i prosjektet Landskapsarkitektens beskrivelse; Eksisterende trær I søknaden søkte vi om disp i samarbeid med Dronninga landskap AS: Tre karakteristiske og meget identitetsskapende edelløvtrær har vokst seg store mellom Krohgstøtten sykehus og Christian Krohgsgate Disse tre trærne skal beskyttes under byggeperioden og stammes opp for å fjerne stammeskudd og greiner som går bort til fasaden. Et fjerde og mindre tre fjernes helt. Bygningene spuntes 2,7m fra tomtegrense for å ta vare på rotsonen til trærne som står på den andre side av grensen. Byggegropa spuntes i hele tomtas lengde for å ta vare på de flotte trærne. På denne måten får de to elegante askene og den fargerike spisslønna hedersplassen i det nye anlegget. Vi søker om dispensasjon fra reguleringens sirkulære byggegrense i den hensikt å bevare ytterligere to eksisterende trær. Dette skjer i samråd med Trepleiegruppa se referat under vedlegg I1. 6

7 Uterommene trenger ikke være store. Men De må være brukbare. Bidrar til at mennesker har lyst til å oppholde seg ute, selv midt i byen. Utvider leverommet. Fra Kartoffelrækkerne i København. 2,5 et (tre etasjer høyt inkl saltak) KARTOFFEL m 7 Bystrukturen består av gater med parkering og forhager samt bakhaver som adskilles av

8 Christian Krohgsgate leiligheter hegner om et gårdsrom På denne måten er uterommet upåvirkelig av fremtidige prosjekter på nabotomten i syd. I vest ligger Krohgsstøten som er vernet. Christian Krohgs gate Hausmanns gate 8

9 Kunne vært formet som et volum som følger gaten Gårdsrommet blir større men mister identitet og blir utflytende. 9

10 Trærene har vi klart å bevare. De står i forbindelse med en kanal som fordrøyer takvannet fra boligprosjektet Illustrasjon: Dronninga landskap AS 10

11 Kanalen tilfører området kvaliteter 11

12 Fasade mot Christian Krohgsgate Fasade mot gårdsrom bygg B 12

13 Trærene blir en del av de nære omgivelsene. De rager over, og står helt inntil takterrassen 13

14 Billig byggemetode gir mer penger til kvalitet 14

15 Modulbygging gjorde pro sjektet gjennomførbart De kvalitetene vi hadde lagt inn viste seg å være for kostbare med konvensjonell byggemetode. Prosjektet ble skrinlagt til vi fant en billigere byggemetode. Boliger i denne delen av byen ligger i lav prisklasse. 15

16 Gårdsrommet innhylles av pro sjektet, og bruker gamle krohgstøtten sykehus som fjerde vegg 16

17 Gårdsrommet er gjort tilgjengelig fra nabobygget som nesten ikke har utearealer 17

18 Gårdsrommet er lite, ca 500m2 FELLES UTEAREAL PRIVAT UTEAREAL FELLES UTEAREAL PRIVAT UTEAREAL 18

19 Er bygget for høyt med tanke på det rommet mellom husene tåler? Oslo kommune har laget en norm for å sikre kvalitet på uteoppholdsarealer. Forholdet mellom byggenes avstand og høyde tilfredsstiller ikke PBEs normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo. Avstanden fra fasade til fasade er 1,25 ganger høyden, dog 20m (med unntak for trappetårn 13m). Gårdsrommet hadde mistet intimitet uten fløyene. Rommelighetsnormen hadde vært oppfylt med ett bygg langs gaten, men mange kvaliteter hadde ved oppfølging av normen blitt borte. 15,9m 20m Avstand fra fasade til fasade skal være mer enn 1,5 ganger gesimshøyden, og uansett minst 17 meter. Fra PBE i Oslos rommelighetsnorm. 19

20 Bygg og planer Smale bygningskropper gir lang fasade og mye dagslys fra flere kanter 20

21 De minste leilighetene er på 40m2. Leilighetene har både privat uteplass og to dører ut. Mulighet for å gå igjennom boligens rom gjør at den virker større, og får en dynamisk sammenheng med uterommet og dermed byen. 21

22 Flere steder å oppholde seg ute Beboere har to takterrasser og flere private uteoppholdsarealer OP17 R 22

23 Modulbygging gjorde det mulig å bevare trærenes grener i stor grad Modulene kunne svinges inntil fra siden slik at trærenes kroner ble bevart. 23

24 Små dimensjoner i byen er ok Sitteplassen er 1,15m dyp, men bedre enn ingen uteplass. Passasjen forbi er 1m 24

25 Fasaden mot byen Bygget står i et område preget av industri- og næringsbygg. Gatefasaden er bevisst utformet i tråd med omkringliggende bygg. Det gjør ikke forsøk på å fremstå som ikonisk, ved å signalisere en annerledeshet. I dette strøket må bygget vise at det tør å stå ute om natta sammen med de andre tøffingene i gata. Bygget er kledd i fibersementplater på gatesiden. 25

26 Fasaden mot gården Inn mot gårdsrommet er materialene varmere og mykere. Beboere skal sitte inntil - og bevege seg langs fasaden. Volumene er mer oppløst og mindre stramme enn mot gaten. 26

27 Detaljer Tettere og varmere materiale i svalgangsrekkverk foran sitteplasser gjør uteplassene skjermet og definerer gangsonen som del av sitteplassen 27

28 Dagslys Romhøyden er 2,5 og 2,6m. Den ekstra høyden over 2,4m er følbar. Leilighetene har store vindusarealer 28

29 Prosjektinformasjon Leilighetene ble solgt for gjennomsnittlig 42 /m2. Alle konstruksjoner over betongdekke eksklusive heis, heistårn og utomhus, kostet 12,5 /m2 inkl MVA komplett og ferdig montert. Ansvarlig Arkitekt: Amund Gulden Sted: Oslo sentrum Tiltaksklasse: 3 Ferdigstilt: Nov-2011 Landskap: Dronninga landskap v/geir Nummedal/Rainer Stange Ansvarsområder: SØK/PRO Arkitektur Oppdragsgiver: Christian Krohgsgate 39/41/43 AS c/o SEFF eiendom AS Referanse: Direktør Finn Strøm, t: Publisert: Aktuelle prosjekter i Arkitektur N # Arkitektur N # Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2012 Totale byggekostnader: 53mill Hvorav kostnader landskap: 2,5mill Tomteareal:1,1 dekar Energiforbruk beregnet energiramme (grenseverdi): Bolig: 55,7KWh/m2 Næring 134KWh/m2 Omfang: 5084m2 Leilighetsstørrelser: 40m2 (10 stk) 55-57m2 (15) 75m2 (8) 29

30 Boligarkitektur er viktig Det trengs flere gode arkitekter med omtanke for boligarkitektur, som er villige til å bruke tid på å heve kvaliteten. Boligarkitektur brukes hver dag, og er den delen av vår produksjon som samlet har innvirkning på flest mennesker. Det er ikke så mye prestisje knyttet til boligarkitektur i mellom- og lavprissjiktet, men det er rom for å heve nivået. Vi arkitekter må utfordre utbyggere og vise at god planlegging gir konkurransefortrinn. 30

31 Boligarkitektur er viktig Det trengs flere gode arkitekter med omtanke for boligarkitektur, som er villige til å bruke tid på å heve kvaliteten. Boligarkitektur brukes hver dag, og er den delen av vår produksjon som samlet har innvirkning på flest mennesker. Det er ikke så mye prestisje knyttet til boligarkitektur i mellom- og lavprissjiktet, men det er rom for å heve nivået. Vi arkitekter må utfordre utbyggere og vise at god planlegging gir konkurransefortrinn. -Gode prosjekter burde med fordel bygges før de selges. Det er først når bygget står der, at kjøpere ser kvalitetene. Bolig i byen -Hvordan heve kvaliteten?

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Bård Isdahl PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Kvalitetskriterier for uterom i tett by En rapport fra Norsk Form og Husbanken Innhold IINNLEDNING 3 Problemstillinger Sammendrag Kunnskapsgrunnlag og referanser

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg

Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg S K O L E Y G G P R I S E N Sekretariat for skolebyggprisen 2 0 0 4 Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Norsk Form Norsk Design- og rkitektursenter Hausmannsgate 16 0182

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer