7819MT62 Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7819MT62 Brukerveiledning"

Transkript

1 7819MT62 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt 7819MT62. Les brukerveiledningen nøye for å gjøre deg kjent med funksjonene til 7819MT62 og for å sikre mange år med pålitelig drift. BEMERK Produsenten holdes ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som oppstår på grunn av bruk av denne veiledningen. Det anbefales at du tar sikkerhetskopi av alle data. I enkelte tilfeller, for eksempel dersom apparatet blir utsatt for elektrostatisk utladning, kan data bli endret eller tapt og apparatet er ute av drift til det tilbakestilles. Produsenten holdes ikke ansvarlig for tapt eller ødelagt data som følge av feil bruk, uautoriserte reparasjoner eller feil batterier. Produsenten skal ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for økonomiske tap eller erstatningskrav fra personer grunnet bruk av dette produktet og alle dets funksjoner, slik som stjålne kredittkortnumre, tap eller endring av data, eller lignende. Dette produktet er ikke konstruert for å tåle store påkjenninger. Ikke oppbevar eller bær produktet i bukselommen. Når det oppbevares i veske eller koffert skal det være godt beskyttet og emballert. Ikke utsett displayet for fukt eller kjemikalier. Ikke oppbevar produktet i omgivelser med store temperatursvingninger. FORSIKTIGHETSREGLER Produktet skal ikke utsettes for regn eller fukt. Behandle produktet på samme måte som andre elektriske produkter. Ikke utsett produktet for støt eller store temperatursvingninger. VIKTIG INFORMASJON VED BRUK AV PRODUKTET FOR FØRSTE GANG. DU MÅ STILLE INN 7819MT62 FØR FØRSTEGANGS BRUK! Dersom skjermbildet Reset? ikke kommer til syne, må du ta en spiss gjenstand, for eksempel spissen på en penn eller binders og stikke den inn i åpningen merket RESET på baksiden av apparatet. lett til Full Reset og Refresh kommer til syne på skjermen. Velg Full Reset. Bemerk: Batterinivået overvåkes hele tiden. Når batteriet blir for lavt vil det vises en varslingsmelding på skjermen. Ikke forsøk å bruke apparatet hvis batteriet er lavt da dette kan medføre at data går tapt eller blir ødelagt. Hovedmeny Du aktiverer funksjonene til apparatet ved å trykke på tilhørende tast på tastaturet. Ved å trykke [ ] får du frem en komplett liste over funksjoner. Funksjonene er som følger: Contact book (kontaktbok), Schedule (timeplan), To Do (oppgaver), Note Pad (notatblokk), Finance Record (regnskap), Anniversary (fødselsdager), Calendar (kalender), Clock (klokke), Alarm (alarm), Count Down Timer (nedtelling), Stop Watch (stoppeklokke), Dictionary (ordbok), Multi-languages Phrases (flerspråklige fraser), Airport Codes (flyplasskoder), Calculator (kalkulator), Metric Conversion (metrisk omregning), Currency Conversion (valutakalkulator), Mortgage Calculator (lånekalkulator), Future Value Calculator (kalkulator for verdiøkning), Digit to Text Converter (omskrivning av tall til tekst), Games (spill),

2 Defragmentation (defragmentering for optimalt minne), Memory Usage (minnebruk), Password (passord), Talking Volume Control (volumkontroll) og System Preferences (systeminnstillinger). Alle funksjonene over er gruppert i syv undermenyer: Senter for ordbok Flerspråklige ordbøker Flerspråklige fraser Kildespråk til ordbok Målspråk til ordbok Personlig informasjon Kontaktbok Notatblokk Timeplan Oppgaver Fødselsdager Økonomi og regnskap Tidssenter Lokal/verdensklokke Timer Alarm Stoppeklokke Informasjonssenter Flyplasskoder Flerfunksjonell kalkulator Kalkulator Lånekalkulator Kalkulator for verdiøkning Valutakalkulator Metrisk omregning Omskrivning av tall til tekst Spillsenter Hangman-spill Warehouse Sudoku Word Scramble Kalender Match ord 1 Senter for systeminnstillinger Passord Defragmentering Minne System Stemmevolum Match ord 2 List ord 1 List ord 2 Gjett tallet

3 Bruk piltastene for å velge ønsket funksjon og trykk deretter [OK] for å gå inn i funksjonsmenyen. Senter for systeminnstillinger For å gå til senteret for systeminnstillinger kan du trykke og velge ikonet for systeminnstillinger. Her kan du justere fabrikkinnstillingene til enheten, stemmevolumet, opprette et passord for sikkerhet, utføre defragmentering og sjekke minnekapasiteten. System Før du tar apparatet i bruk kan du justere fabrikkinnstillingene dersom det er ønskelig. For å utføre endringene går du til senteret for systeminnstillinger og velger systemikonet. Det er seks innstillinger under denne funksjonen. Disse er: Language (språk), Key tone (tastetone), Contrast Control (kontrast), Date format (datoformat), Hour format (tidsformat) og Auto shut off time (tidspunkt for automatisk avslåing). Tastetone trykk og for å skru tastetonen av eller på. Kontrast trykk og for å justere kontrasten på LCD-skjermen. Datoformat trykk og for å velge M/D/Å eller D/M/Å. Tidsformat trykk og for å velge mellom 12- eller 24-timersformat. Automatisk avslåing trykk og for å velge 1, 2, 3, 4 eller 5 minutter. Stemmevolum Under senter for systeminnstillinger velger du ikonet for stemmevolum. for å øke volumet. for å senke volumet. I visningsmodus for flerspråklig ordbok og fraser kan du trykke VOL for å justere stemmevolumet direkte. Passord Under senter for systeminnstillinger velger du ikonet for passord. Oppretting av nytt passord Du blir nå bedt om å skrive inne et nytt passord. Bruk tastaturet for å skrive inn passordet. Bokstavene/tallene du skriver inn vises som *-tegn under innleggingen. OK og du blir bedt om å bekrefte passordet ved å skrive det inn på nytt. OK. Du har nå opprettet et nytt passord. Du må nå skrive inn passordet hver gang du slår apparatet på.

4 Sletting av passord Dersom du ønsker å slette passordet, går du til senteret for systeminnstillinger og velger ikonet for passord. Du blir nå bedt om å fylle inn det eksisterende passordet. Bruk tastaturet for å skrive inn passordet og trykk OK. Hvis du har fylt inn riktig passord, vil det komme opp en melding om å fylle inn nytt passord. OK for å bekrefte sletting. Endring av passord Gå til senteret for systeminnstillinger og velg ikonet for passord. Du blir nå bedt om å skrive inn det eksisterende passordet. Bruk tastaturet for å skrive inn passordet og trykk OK. Du blir nå bedt om å fylle inn et nytt passord. Du kan opprette et nytt passord for apparatet. Av sikkerhetshensyn vil hele apparatet låse seg for bruk dersom du skriver inn feil passord. HA KONTROLL PÅ PASSORDENE DINE! DERSOM DU GLEMMER PASSORDET VIL DU IKKE HA MULIGHET FOR Å ÅPNE APPARATET. DU MÅ STILLE INN APPARATET PÅ NYTT OG SLETTE HELE MINNET. Minne Du har to valg under denne posten. Den første er Memory Used (minnekapasitet) og den andre er Memory Initialize (minnebehandling). Memory Used brukes for å ha kontroll over minnekapasiteten. Minnet vises i prosent som er brukt. Memory Initialize brukes dersom du ønsker å slette lagret materiell i apparatet. Defragmentering (minneoptimalisering) Du bør utføre defragmentering med jevne mellomrom for å optimalisere bruken og minnehastigheten. Denne prosessen kan ta et par minutter. Når du har startet prosessen må du ikke slå apparatet av. Apparatet vil ikke godta noen handlinger mens minneoptimaliseringen pågår. Senter for ordbok Det er 16 ordbøker, engelsk (uk), tysk (de), fransk (fr), italiensk (it), portugisisk (pt), spansk (es), nederlandsk (nl), polsk (pl), russisk (ru), tyrkisk (tr), kinesisk (cn), norsk (no), finsk (fi), gresk (gr), kroatisk (hr) og dansk (da). Før du begynner bruk av ordbøkene bør du velge kildespråket for søk og målspråket for visning av innhold. Kildespråk For å velge kildespråk for ordbok trykker du funksjonstasten eller velger ikonet fra menyen under senter for ordbok. for å bla gjennom språklisten. OK for å bekrefte valgt kildespråk.

5 Målspråk For å velge kildespråk for ordbok trykker du funksjonstasten eller velger ikonet fra menyen under senter for ordbok. Det finnes tre målspråk. Velg ønsket språk ved å trykke på funksjonstasten. for å bla gjennom språklisten. OK for å bekrefte valgt målspråk. Flerspråklige ordbøker Inntasting av søkestreng Bruk bokstavtastene for å skrive inn ordet du ønsker å søke opp. dersom du skal viske ut bokstaver. OK for å se søkeresultatet. Du vil få opp treff på ordet eller på det ordet som er nærmest søkeordet ditt. Du kan trykke se resultatene fra valgt ord. Visning av søkeresultat for å gå gjennom listen av ordforklaringer. for å vise forrige eller neste ord. for å velge ord fra listen. OK for å for å plassere ikonet for høyttaler på det ordet du ønsker opplest. for å tale inn ordet. Dersom et av språkene er kinesisk kan du trykke mellomromstasten for å veksle mellom forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk i visningsmodus. Setninger funksjonstasten eller velg ikonet fra menyen under senter for ordbok. Det er 16 setningsgrupper som er skrevet på 16 språk. Samtaler Vanlige uttrykk Kommunikasjonsproblemer Civilities Høflige uttrykk Vennlige henvendelser Romantisk Arbeid Vær Komme seg rundt Spør om veien Kjøpe billetter

6 Buss T-bane Tog Taxi Båt og ferge Sykling Flyreiser Toll og passkontroll Leie av bil Kjøring Parkering Bensin Motorhavari Ulykker Opphold Hotell Camping Selvbetjent Hostel Shopping Vanlige shoppinguttryk Klær Mat Kart og guidebøker Postkontor Foto Fritid Sightseeing og turistkontor Underholdning Strand Musikk Kino Teater/opera TV Sport Skisport Tur Kommunikasjon Telefon og mobil E-post Internett Faks Fotokopi Praktisk gjøremål Penger

7 Betaling Bagasje Reparasjoner Tøyvask Klager Problemer Nødstilfeller Helse og skjønnhet Frisør Apotek Sykehus Tannlege Forretninger Ulike typer reisende Funksjonshemmede Barn Utvekslingsstudenter Praktisk informasjon Dager/måneder/sesonger Tid Mat og drikke Reservere et bord Bestilling av mat Etter middag Klager Spesialdietter Språk gruppe. for å bla gjennom alle 16 gruppene og trykk OK for å velge ønsket for å bla gjennom undergruppene og trykk OK for å velge ønsket undergruppe. Bemerk: enkelte hovedgrupper har ikke undergrupper. for å bla gjennom alle setninger i undergruppene. for å snakke inn valgt gruppenavn, navn på undergruppe eller setninger. for å plassere høyttalerikonet ved ønsket setning, gruppe eller undergruppe for å høre navnet opplest. Dersom et av språkene er kinesisk kan du trykke mellomromstasten for å veksle mellom forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk i visningsmodus. Informasjonssenter Flyplasskoder Du kan trykke funksjonstasten eller velge ikonet i hovedmenyen for å gå inn i informasjonssenteret. Her får du nyttig informasjon om forskjellige byer. Informasjonen inkluderer navn på landet, GMT, landkode, bynavn, retningsnummer til by, navn på flyplass,

8 flyplasskode, klima, språk, befolkning, religion, valuta, spenningsforsyning og type strømkontakt. Søke på byer Listen kan sorteres etter flyplasskode, land og by. for å velge av en av søkemetodene. Ved å trykke på en av bokstavtastene får du opp poster som begynner på samme bokstav som tasten du trykket inn. Du kan trykke listen og trykke OK for å se valgt by. for å velge en by fra Visning av byer for å bla gjennom resten av informasjonen om byene. for å vise forrige eller neste by. Personlig informasjon Det finnes seks funksjoner under senteret for personlig informasjon; kontaktbok, notatblokk, timeplan, oppgaver, fødselsdager og økonomi og regnskap. Kontaktbok Her kan du lagre navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon om kontaktene dine. Du kan velge kontaktbok under senteret for personlig informasjon. Hver oppføring inneholder følgende felt. Bemerk at du ikke trenger å fylle informasjon i alle felt. OK for å lagre informasjonen du ønsker å beholde. Etternavn Fornavn Firma Tittel TEL (H) TEL (A) Faks Mobil Personsøker E-post Adresse By Fylke Postnummer Bemerk Telefonlisten viser navnelisten sortert alfabetisk etter etternavn. For å se listen sortert etter firmanavn trykker du på mellomromstasten (SPACE).

9 Opprette, redigere og slette en oppføring i kontaktboken Opprette en ny oppføring tasten for ny oppføring (NEW). Markøren vil legge seg i innskrivingsfeltet for etternavn. Med en gang du begynner å skrive vil feltnavnet forsvinne og kun feltikonet vil vises på begynnelsen av linjen. for å flytte markøren til en ny linje. for å se flere felt. SYM for å velge spesialsymbol. OK for å lagre informasjonen og for å gå tilbake til listemodus. Finne en oppføring i kontaktboken Det finnes flere måter å søke frem en oppføring i kontaktboken. Disse er som følger: på bokstavtastene på tastaturet for å flytte seg raskt til toppen av den bokstavgruppen. for å bla gjennom kontaktlisten. for å bla gjennom listen side for side. Vise en oppføring i kontaktboken Bytt fra visning av kontaktbokliste til individuell visning ved å trykke OK. eller for å se flere felter. ESC for å gå tilbake. Redigere en oppføring For å redigere en oppføring trykker du SHIFT og deretter NEW. Skriv inn ny informasjon. OK for å lagre informasjonen. Slette en oppføring For å slette en oppføring trykker du OK for å bekrefte sletting. ESC for å avbryte slettingen. OK for å fjerne oppføringen. og en dialogboks for sletting vil vises. Notatblokk (MEMO) Notatblokkmodus En oppføring i notatblokken består av: Dato (ikke redigerbar) Klokkeslett (ikke redigerbar)

10 Emne Notat Notatlisten viser en liste over tekstoppføringer, sortert etter innleggelsesdato. mellomromstasten (SPACE) for å se listen sortert etter emne i alfabetisk rekkefølge. Søke frem og vise et notat Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Opprette, redigere og slette et notat Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om oppretting, redigering og sletting av oppføringer i timeplan. Timeplan Denne funksjonen lar deg holde kontroll over viktige avtaler. Du kan velge denne funksjonen under menyen for personlig informasjon. Timeplanmodus En oppføring i timeplanen består av: Dato Oppstartstid Sluttid Alarm Notat Listevisning av timeplan viser en liste over oppføringer sortert kronologisk etter dato og oppstartstid som lagret i oppføringen. For å se timeplanlisten sortert etter notat trykker du på mellomromstasten (SPACE). Opprette, redigere og slette en oppføring i timeplanen Opprette en ny oppføring funksjonstasten NEW for å opprette en ny oppføring. Markøren vil nå legge seg klar i notatfeltet. for å bla gjennom alle feltene. Når du står ved ønsket felt (unntatt notatfelt) trykker du for å endre informasjonen. I datofeltet velger du en dato fra kalenderen og trykker OK for å gå ut redigeringsmodus for dato. I feltet for klokkeslett taster du inn klokkeslettet og trykker OK for å gå ut av redigeringsmodus. I alarmfeltet trykker du OK for å lagre. for å skru alarmen av eller på. Søke frem en oppføring i timeplanen Det finnes flere måter å søke frem en oppføring i timeplanen. Disse er som følger: trykk på bokstavtastene på tastaturet for å gå raskt til begynnelsen av denne bokstavgruppen. for å bla gjennom listen. for å bla gjennom side for side.

11 Vise en oppføring i timeplanen Bytt fra listevisning til visning av individuelle oppføringer i timeplanen ved å trykke OK. eller for å se mer informasjon på oppføringen dersom dette finnes. For å gå tilbake til listevisning trykker du ESC. Redigere en oppføring i timeplanen For å redigere en bestemt oppføring trykker du funksjonstasten SHIFT og deretter NEW for å begynne redigeringen. Skriv inn ny informasjon. OK for å lagre informasjonen og å gå tilbake til visningsmodus. Slette en oppføring i timeplanen For å slette en oppføring trykker du OK for å fjerne oppføringen. OK = slette ESC = avbryt. En dialogboks for sletting vil nå vises. Oppgaver Denne funksjonen lar deg holde kontrollen over viktige oppgaver. Du kan velge denne funksjonen i menyen for personlig informasjon. Listemodus for oppgaver En oppføring består av: Dato for utføring av oppgaven Prioriteringsrekkefølge fra 1 til 5 Oppgavestatus: utført/på vent Oppgavedetaljer Oppgavelisten har fire kolonner. Den første kolonnen viser statusen. Den andre kolonnen viser dato oppgaven skal utføres. Den tredje kolonnen viser prioriteringsrekkefølgen. Den fjerde kolonnen viser oppgavens innhold. Sorteringsrekkefølgen kan endres ved å trykke SPACE. Du kan sortere etter dato for utføring og prioritet. Søke frem og vise en oppføring i oppgaver Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Du kan ikke søke alfabetisk i oppgaver.

12 Opprette, redigere og slette en oppføring i oppgaver Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om oppretting, redigering og sletting av oppføringer i timeplan. Fødselsdager Denne funksjonen lar deg holde kontrollen over fødselsdager og andre viktige merkedager. Du kan velge denne funksjonen i menyen for personlig informasjon. Listemodus for fødselsdager En oppføring består av: Dato Alarm Innhold i oppføringen Listen over fødselsdager viser oppføringene sortert kronologisk etter dato. For å sortere etter innhold trykker du SPACE. Søke frem og vise en oppføring i fødselsdager Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Opprette, redigere og slette en oppføring i fødselsdager Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om oppretting, redigering og sletting av oppføringer i timeplan. Økonomi og regnskap Denne funksjonen lar deg holde kontrollen over dine daglige utgifter. Du kan velge denne funksjonen i menyen for personlig informasjon. Listemodus for økonomi og regnskap En oppføring består av: Dato Type Betaling Beløp Notat Økonomilisten viser oppføringene sortert etter dato. Listen har tre kolonner. Den første kolonnen viser dato. Den andre kolonnen viser typen. Den tredje kolonnen viser beløp.

13 Søke frem og vise en oppføring i økonomi og regnskap Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Opprette en ny oppføring i økonomi og regnskap NEW for å legge til en ny oppføring. Markøren vil nå legge seg klar i notatfeltet. for å bla gjennom alle feltene. Når du står ved ønsket felt (unntatt notatfelt) trykker du for å endre informasjonen. I datofeltet velger du en dato fra kalenderen og trykker OK for å gå ut redigeringsmodus for dato. I feltet for type trykker du for å få opp en pop-up-meny for typer. Du kan velge mellom følgende kategorier: 1. Måltider 2. Underholdning 3. Hotell 4. Fly 5. Tog 6. Taxi 7. Leie av bil 8. Drivstoff 9. Telefon 10. Prøver 11. Suvenir 12. Gaver 13. Diverse for å bla gjennom alle valgene og trykk OK for å bekrefte. I feltet for betaling trykker du for å få opp en pop-up-meny for betalingsvalg. Du kan velge mellom følgende alternativer: 1. Visa 2. Mastercard 3. American Exp. 4. Diners Club 5. Credit Card 6. Sjekk 7. Kontant 8. Annet for å bla gjennom alle valgene og trykk OK for å bekrefte. I feltet for beløp taster du inn beløpet ved hjelp av talltastene. OK for å lagre informasjonen Redigere og slette en oppføring Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om redigering og sletting av oppføring i timeplan. Vise en økonomirapport I listemodus for økonomi trykker du [.] for visning av rapport. Rapporten kan vise totale utgifter på en bestemt dato, samt type utgifter og betalingsmåte. for å bla gjennom oppstartsdato, sluttdato, økonomitype og betalingsmåte.

14 for å endre verdien i et felt. Summen kalkuleres automatisk når du endrer verdien i et felt. ESC for å gå tilbake til listemodus. Spesialsymboler Følgende spesialsymboler er tilgjengelige når du trykker inn funksjonstasten SYM. piltastene for å velge ønsket symbol og trykk OK for å legge til symbolet. Tidssenter Tidssenteret inneholder funksjoner for lokal/verdensklokke, regelmessig alarm, nedtellingstimer, stoppeklokke og kalender. Lokal/verdensklokke Displayet viser lokal by, dato og klokkeslett og verdensklokke. De første to linjene viser lokal by, dato og klokkeslett. De andre tre linjene viser dato og klokkeslett for andre byer. For å stille inn riktig tid for din lokale by trykker du NEW for å begynne redigeringen. Velg første by og trykk OK for å redigere lokaltid. redigeringen. for å velge feltene for dato, klokkeslett og by og trykk OK for å begynne

15 Redigere dato Kalenderen vises under redigering av dato. på talltastene og skriv inn årstall og trykk OK for å fortsette redigeringen. for å gå til forrige eller neste måned. på piltastene for å velge ønsket dato fra kalenderen. OK for å bekrefte. Redigere klokkeslett Bruk talltastene for å skrive inn riktig klokkeslett. For 12-timersformat trykk A for å stille inn klokken til am og trykk P for å stille klokken til pm. OK for å lagre. Velg lokal by Valg av land og by for lokaltid: på en bokstavtast på tastaturet for rask visning av et land og by. Bruk for å bla gjennom listen over land og byer. Listen kan sorteres på to måter. Den ene kan sorteres etter navn på landet og den andre sorteres etter bynavnet. SPACE for å bytte mellom de to sorteringslistene. OK for å bekrefte valg. ESC igjen for å gå ut av redigeringsmodus og lagre alle innstillinger inkludert dato, klokkeslett og by. Innstilling av verdensbyer NEW for å begynne redigeringen. Velg en av tre verdensbyer og trykk OK for å begynne redigeringen. Følg samme prosedyre som beskrevet under avsnittet om valg av lokal by. Timer Innstilling av nedtellingstid: NEW for å begynne innstilling av nedtellingstid. Maksimal nedtellingstid er 99:59:59. Skriv inn ønsket tid og trykk OK for å bekrefte. OK for å aktivere/deaktivere nedtellingstimeren. Et lydsignal vil skrus på automatisk i 30 sekunder når tiden telles ned til 00:00 og nedtellingen er aktivert. på en hvilken som helst tast for å stoppe lydsignalet.

16 Alarm Innstilling av alarm: NEW for å stille inn ny alarmtid. Bruk talltastene for å skrive inn ønsket alarmtid. For 12-timersformat trykk A for å stille inn klokken til am og trykk P for å stille klokken til pm. OK for å lagre tidspunkt for alarm. OK for å aktivere/deaktivere alarmen. Et ikon vil vises når alarmen er aktivert. Alarmen vil ringe i 30 sekunder når alarmtidspunktet når innstilt lokaltid. på en hvilken som helst tast for å stoppe alarmen. Stoppeklokke OK for å starte stoppeklokken. OK igjen for å stoppe stoppeklokken. SPACE for å tilbakestille stoppeklokken. Kalender SPACE for å veksle mellom visning av måned, uke eller dag. Månedskalender viser den aktuelle måneden med alt av oppføringer fra timeplan, fødselsdager og oppgaver. Et punkt ved siden av en gitt dato indikerer type begivenhet for den datoen. Et punkt på topp indikerer en fødselsdag. Et punkt i midten indikerer en oppgave. Et punkt i bunn indikerer en oppføring i timeplanen.

17 Søk frem ønsket dato i kalenderen Skriv inn årstall ved hjelp av talltastene og trykk OK for å bekrefte. for å bla gjennom måneder. for å bla gjennom uker. for å bla gjennom dager. Ukekalenderen viser den aktuelle uken med alt av oppføringer fra timeplan, fødselsdager og oppgaver. lett lett for å bla gjennom 24-timerslinjene. for å bla gjennom uker. lett for å bla gjennom dager. Dagskalenderen viser den aktuelle dagen med alt av oppføringer fra timeplan, fødselsdager og oppgaver i følgende rekkefølge: Fødselsdager Oppgaver Timeplan Opprette, redigere og slette en oppføring i kalenderen Legge til en ny oppføring NEW for å legge til en ny oppføring. Du vil få tre valg. - Legg til avtale - Legg til oppgave - Legg til fødselsdag Velg ønsket funksjon og trykk OK. Følg prosedyren som beskrevet i avsnittet om ny oppføring i timeplanen. Søke frem en oppføring i kalenderen Gå til ønsket dato og trykk OK for å se alle oppføringer på denne dagen. for å bla gjennom oppføringene på denne datoen. for å bla gjennom hver side i listen. Vise en oppføring Følg prosedyren som beskrevet i avsnittet om visning av oppføring i timeplanen.

18 Redigere og slette en oppføring Følg prosedyren som beskrevet i avsnittet om redigering og sletting av oppføring i timeplanen. Kalkulator 7819MT62 har seks kalkulatorer. Disse er standard kalkulator, lånekalkulator, kalkulator for verdiøkning, kalkulator for metrisk omregning, valutakalkulator og kalkulator for omskrivning av tall til tekst. Kalkulator Du kan velge standard kalkulator i menyen for flerfunksjonell kalkulator. Kalkulatoren har følgende basisfunksjoner: +, -, x, %, kvadratrot Lånekalkulator Første valg er å kalkulere månedlige innbetalinger på et lån. Tilleggsvalg lar deg kalkulere nedbetalingstiden eller totalsummen som du kan låne basert på betalingsevnen din. Følgende eksempler illustrerer kalkuleringer som du kan ta i bruk: Kalkulering: 1. Skriv inn verdien i hvert felt 2. for å gå til neste eller forrige felt 3. Fyll inn informasjon i hvert felt og trykk OK for å utføre kalkuleringen Eksempel 1: kalkuler månedlig innbetalingsbeløp for et lån med følgende betingelser: Grunnbeløp (lånebeløp): i lån Renter: 5,75 % År (nedbetaling): 30 år Periode (ant. innbetalinger per år): 12 Innbetaling: 700 Eksempel 2: kalkuler antall nedbetalingsår på et lån: Grunnbeløp (lånebeløp): i lån Renter: 5,75 % Innbetaling (månedlig innbet.): 800 Periode (ant. innbetalinger per år): 12 Nedbetalingsår: 22 år Eksempel 3: kalkuler hvor mye du kan ta opp i lån med følgende betingelser: Innbetaling (månedlig innbet.): 800 Renter: 5,75 % År (nedbetaling): 30 år Periode (ant. innbetalinger per år): 12 Grunnbeløp: 137,086

19 Kalkulator for verdiøkning Du kan kalkulere fremtidig verdiøkning eller verdiøkning for et bestemt beløp ved regelmessige innskudd. Følgende eksempler viser de ulike kalkuleringsmetodene: 1. Skriv inn verdien i hvert felt 2. for å gå til neste eller forrige felt 3. Fyll inn informasjon i hvert felt og trykk OK for å utføre kalkuleringen Eksempel 1: kalkuler beregnet verdiøkning: Grunnbeløp: 1000 Renter: 2,20 % Antall år: 2 Perioder per år: 2 Sum: 1044 Eksempel 2: kalkuler beregnet verdiøkning på en investering: Innbetaling (regelmessig innskudd): 50 Grunnbeløp (startkapital): Renter: 1,05 % Antall år: 3 Perioder per år: 26 Fremtidig verdi: Kalkulator for metrisk omregning ºF ºC Engelsk mil kilometer Yard meter Tommer centimeter Pund kilo Ounce gram US gallon liter UK gallon liter For konvertering av fysiske mål: 1. Skriv inn mengden som skal konverteres 2. for å velge ønsket enhet 3. for å utføre omregningen HM$ HM$ HM$ Valutakalkulator USD AUD JPY

20 HM$ EUR HM$ HKD HM$ CAD HM$ CNY HM$ GBP For å kunne bruke valutakalkulatoren må du først stille inn valutakursen: 1. for å velge ønsket valuta. 2. NEW for å gå inn i menyen for valutainnstillinger. 3. Skriv inn verdibeløpet $1 ved hjelp av talltastene på tastaturet. for å ta bort siste inntastede tall. 4. OK for å lagre. Omregning av et beløp fra en valutakurs til en annen 1. Skriv inn beløpet som skal omregnes. 2. for å velge ønsket valuta 3. for å utføre omregningen Kalkulator for omskrivning av tall til tekst. Omregning av tall til tekst 1. Skriv inn tallet som skal omskrives; tilsvarende ord vil da vises på engelsk 2. for å ta bort siste inntastede tall. Spillsenter Du finner 9 spill i spillsenteret. Disse spillene er Hangman, Warehouse, Sudoku, Gjett tallet, Word Scramble og 4 spill med ord. Hangman Spilleren skal gjette ordet kun basert på lengden til ordet. Skriv inn bokstaver som ordet kan inneholde. Hvis du gjetter riktig vil bokstaven vises i displayet på sin korrekte plassering (eller på flere plasseringer) i ordet. Du vinner spillet dersom du klarer å gjette ordet på 9 forsøk. Warehouse for å velge nivå og trykk OK for å begynne spillet. Spilleren skal flytte alle boksene til plasseringene som er markert med en X. Bruk piltastene for å flytte rundt i ulike retninger.

21 Sudoku for å velge nivå eller du kan velge Load game (last spill) for å starte opp et spill som allerede er lagret. Det er tre vanskelighetsnivåer. Nybegynner, middels og ekspert. Under hvert nivå finnes det 50 spill. for å velge et spill og trykk [P] for å starte spillet. på talltastene for å taste inn et nummer. for å gå et steg tilbake. [P] for å pause spillet. [H] for å skru av eller på hjelpefunksjonen. Hvis hjelpefunksjonen er slått på vil spillet sjekke om tallet du taster inn er korrekt. Hvis tallet er feil vil det komme opp en melding om at du har tastet feil. OK for å få opp meny for lagring og trykk OK for å lagre spillet og gjenoppta på et senere tidspunkt ved å velge Load game. Etter at du har fylt inn alle tallene trykker du [C] for å sjekke resultatet. Dersom du har gjort alt riktig vil du få beskjed om at spillet er vunnet. Hvis du har gjort feil vil du få beskjed om at spillet er tapt. Word Scramble Spilleren skal reorganisere bokstavene som vises på displayet. Organiser bokstavene i riktig rekkefølge slik at de danner et ord. for å flytte markøren til en posisjon hvor du kan gjøre endringene. OK for å sjekke om du har gjettet riktig. Match ord 1/ Match ord 2 Dette er et spill som tester hukommelsen din. Spilleren presenteres for en liste med ord fra en tilfeldig ordliste. Ordene i spill 1 er begrenset til en spesifikk kategori mens ordene i spill 2 er helt tilfeldig valgt. Hensikten med spillet er at spilleren skal huske alle ordene som vises i displayet. Etter at ordlisten som du skal huske har blitt vist vil apparatet vise ord fra en tilfeldig ordliste og disse ordene kan komme fra den originale ordlisten eller ikke. For å spille må spilleren bestemme seg for om han har sett ordene som blir presentert tidligere. Hvis ja, trykk inn bokstaven Y. Hvis nei, trykk inn bokstaven N. List ord 1/ List ord 2 Dette er et spill som tester hukommelsen din. Spilleren presenteres for en liste med ord fra en spesifikk kategori. Ordene i spill 1 er begrenset til en spesifikk kategori mens ordene i spill 2 er helt tilfeldig valgt. Hensikten med spillet er at spilleren skal huske alle ordene som vises i displayet. For å vinne spillet må spilleren gjengi disse ordene.

22 Gjett tallet Spilleren skal gjette en 4-sifret tallrekke på ni forsøk. Tast inn tallet og trykk OK for å bekrefte. for å flytte rundt på de fire plasseringene. for å se tidligere forsøk. P plassering og tall er korrekt N tallet stemmer, men ikke plasseringen T antall forsøk du har igjen.

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard Brukermanual SpotGuard Introduksjon SpotGuard er en unik kompinasjon av GSM og Radio (FR)-teknologi og systemet har verdensomspennende dekning. SpotGuard er webbasert og således tilgjengelig via PC, smarttelefoner

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer