7819MT62 Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7819MT62 Brukerveiledning"

Transkript

1 7819MT62 Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt 7819MT62. Les brukerveiledningen nøye for å gjøre deg kjent med funksjonene til 7819MT62 og for å sikre mange år med pålitelig drift. BEMERK Produsenten holdes ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som oppstår på grunn av bruk av denne veiledningen. Det anbefales at du tar sikkerhetskopi av alle data. I enkelte tilfeller, for eksempel dersom apparatet blir utsatt for elektrostatisk utladning, kan data bli endret eller tapt og apparatet er ute av drift til det tilbakestilles. Produsenten holdes ikke ansvarlig for tapt eller ødelagt data som følge av feil bruk, uautoriserte reparasjoner eller feil batterier. Produsenten skal ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for økonomiske tap eller erstatningskrav fra personer grunnet bruk av dette produktet og alle dets funksjoner, slik som stjålne kredittkortnumre, tap eller endring av data, eller lignende. Dette produktet er ikke konstruert for å tåle store påkjenninger. Ikke oppbevar eller bær produktet i bukselommen. Når det oppbevares i veske eller koffert skal det være godt beskyttet og emballert. Ikke utsett displayet for fukt eller kjemikalier. Ikke oppbevar produktet i omgivelser med store temperatursvingninger. FORSIKTIGHETSREGLER Produktet skal ikke utsettes for regn eller fukt. Behandle produktet på samme måte som andre elektriske produkter. Ikke utsett produktet for støt eller store temperatursvingninger. VIKTIG INFORMASJON VED BRUK AV PRODUKTET FOR FØRSTE GANG. DU MÅ STILLE INN 7819MT62 FØR FØRSTEGANGS BRUK! Dersom skjermbildet Reset? ikke kommer til syne, må du ta en spiss gjenstand, for eksempel spissen på en penn eller binders og stikke den inn i åpningen merket RESET på baksiden av apparatet. lett til Full Reset og Refresh kommer til syne på skjermen. Velg Full Reset. Bemerk: Batterinivået overvåkes hele tiden. Når batteriet blir for lavt vil det vises en varslingsmelding på skjermen. Ikke forsøk å bruke apparatet hvis batteriet er lavt da dette kan medføre at data går tapt eller blir ødelagt. Hovedmeny Du aktiverer funksjonene til apparatet ved å trykke på tilhørende tast på tastaturet. Ved å trykke [ ] får du frem en komplett liste over funksjoner. Funksjonene er som følger: Contact book (kontaktbok), Schedule (timeplan), To Do (oppgaver), Note Pad (notatblokk), Finance Record (regnskap), Anniversary (fødselsdager), Calendar (kalender), Clock (klokke), Alarm (alarm), Count Down Timer (nedtelling), Stop Watch (stoppeklokke), Dictionary (ordbok), Multi-languages Phrases (flerspråklige fraser), Airport Codes (flyplasskoder), Calculator (kalkulator), Metric Conversion (metrisk omregning), Currency Conversion (valutakalkulator), Mortgage Calculator (lånekalkulator), Future Value Calculator (kalkulator for verdiøkning), Digit to Text Converter (omskrivning av tall til tekst), Games (spill),

2 Defragmentation (defragmentering for optimalt minne), Memory Usage (minnebruk), Password (passord), Talking Volume Control (volumkontroll) og System Preferences (systeminnstillinger). Alle funksjonene over er gruppert i syv undermenyer: Senter for ordbok Flerspråklige ordbøker Flerspråklige fraser Kildespråk til ordbok Målspråk til ordbok Personlig informasjon Kontaktbok Notatblokk Timeplan Oppgaver Fødselsdager Økonomi og regnskap Tidssenter Lokal/verdensklokke Timer Alarm Stoppeklokke Informasjonssenter Flyplasskoder Flerfunksjonell kalkulator Kalkulator Lånekalkulator Kalkulator for verdiøkning Valutakalkulator Metrisk omregning Omskrivning av tall til tekst Spillsenter Hangman-spill Warehouse Sudoku Word Scramble Kalender Match ord 1 Senter for systeminnstillinger Passord Defragmentering Minne System Stemmevolum Match ord 2 List ord 1 List ord 2 Gjett tallet

3 Bruk piltastene for å velge ønsket funksjon og trykk deretter [OK] for å gå inn i funksjonsmenyen. Senter for systeminnstillinger For å gå til senteret for systeminnstillinger kan du trykke og velge ikonet for systeminnstillinger. Her kan du justere fabrikkinnstillingene til enheten, stemmevolumet, opprette et passord for sikkerhet, utføre defragmentering og sjekke minnekapasiteten. System Før du tar apparatet i bruk kan du justere fabrikkinnstillingene dersom det er ønskelig. For å utføre endringene går du til senteret for systeminnstillinger og velger systemikonet. Det er seks innstillinger under denne funksjonen. Disse er: Language (språk), Key tone (tastetone), Contrast Control (kontrast), Date format (datoformat), Hour format (tidsformat) og Auto shut off time (tidspunkt for automatisk avslåing). Tastetone trykk og for å skru tastetonen av eller på. Kontrast trykk og for å justere kontrasten på LCD-skjermen. Datoformat trykk og for å velge M/D/Å eller D/M/Å. Tidsformat trykk og for å velge mellom 12- eller 24-timersformat. Automatisk avslåing trykk og for å velge 1, 2, 3, 4 eller 5 minutter. Stemmevolum Under senter for systeminnstillinger velger du ikonet for stemmevolum. for å øke volumet. for å senke volumet. I visningsmodus for flerspråklig ordbok og fraser kan du trykke VOL for å justere stemmevolumet direkte. Passord Under senter for systeminnstillinger velger du ikonet for passord. Oppretting av nytt passord Du blir nå bedt om å skrive inne et nytt passord. Bruk tastaturet for å skrive inn passordet. Bokstavene/tallene du skriver inn vises som *-tegn under innleggingen. OK og du blir bedt om å bekrefte passordet ved å skrive det inn på nytt. OK. Du har nå opprettet et nytt passord. Du må nå skrive inn passordet hver gang du slår apparatet på.

4 Sletting av passord Dersom du ønsker å slette passordet, går du til senteret for systeminnstillinger og velger ikonet for passord. Du blir nå bedt om å fylle inn det eksisterende passordet. Bruk tastaturet for å skrive inn passordet og trykk OK. Hvis du har fylt inn riktig passord, vil det komme opp en melding om å fylle inn nytt passord. OK for å bekrefte sletting. Endring av passord Gå til senteret for systeminnstillinger og velg ikonet for passord. Du blir nå bedt om å skrive inn det eksisterende passordet. Bruk tastaturet for å skrive inn passordet og trykk OK. Du blir nå bedt om å fylle inn et nytt passord. Du kan opprette et nytt passord for apparatet. Av sikkerhetshensyn vil hele apparatet låse seg for bruk dersom du skriver inn feil passord. HA KONTROLL PÅ PASSORDENE DINE! DERSOM DU GLEMMER PASSORDET VIL DU IKKE HA MULIGHET FOR Å ÅPNE APPARATET. DU MÅ STILLE INN APPARATET PÅ NYTT OG SLETTE HELE MINNET. Minne Du har to valg under denne posten. Den første er Memory Used (minnekapasitet) og den andre er Memory Initialize (minnebehandling). Memory Used brukes for å ha kontroll over minnekapasiteten. Minnet vises i prosent som er brukt. Memory Initialize brukes dersom du ønsker å slette lagret materiell i apparatet. Defragmentering (minneoptimalisering) Du bør utføre defragmentering med jevne mellomrom for å optimalisere bruken og minnehastigheten. Denne prosessen kan ta et par minutter. Når du har startet prosessen må du ikke slå apparatet av. Apparatet vil ikke godta noen handlinger mens minneoptimaliseringen pågår. Senter for ordbok Det er 16 ordbøker, engelsk (uk), tysk (de), fransk (fr), italiensk (it), portugisisk (pt), spansk (es), nederlandsk (nl), polsk (pl), russisk (ru), tyrkisk (tr), kinesisk (cn), norsk (no), finsk (fi), gresk (gr), kroatisk (hr) og dansk (da). Før du begynner bruk av ordbøkene bør du velge kildespråket for søk og målspråket for visning av innhold. Kildespråk For å velge kildespråk for ordbok trykker du funksjonstasten eller velger ikonet fra menyen under senter for ordbok. for å bla gjennom språklisten. OK for å bekrefte valgt kildespråk.

5 Målspråk For å velge kildespråk for ordbok trykker du funksjonstasten eller velger ikonet fra menyen under senter for ordbok. Det finnes tre målspråk. Velg ønsket språk ved å trykke på funksjonstasten. for å bla gjennom språklisten. OK for å bekrefte valgt målspråk. Flerspråklige ordbøker Inntasting av søkestreng Bruk bokstavtastene for å skrive inn ordet du ønsker å søke opp. dersom du skal viske ut bokstaver. OK for å se søkeresultatet. Du vil få opp treff på ordet eller på det ordet som er nærmest søkeordet ditt. Du kan trykke se resultatene fra valgt ord. Visning av søkeresultat for å gå gjennom listen av ordforklaringer. for å vise forrige eller neste ord. for å velge ord fra listen. OK for å for å plassere ikonet for høyttaler på det ordet du ønsker opplest. for å tale inn ordet. Dersom et av språkene er kinesisk kan du trykke mellomromstasten for å veksle mellom forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk i visningsmodus. Setninger funksjonstasten eller velg ikonet fra menyen under senter for ordbok. Det er 16 setningsgrupper som er skrevet på 16 språk. Samtaler Vanlige uttrykk Kommunikasjonsproblemer Civilities Høflige uttrykk Vennlige henvendelser Romantisk Arbeid Vær Komme seg rundt Spør om veien Kjøpe billetter

6 Buss T-bane Tog Taxi Båt og ferge Sykling Flyreiser Toll og passkontroll Leie av bil Kjøring Parkering Bensin Motorhavari Ulykker Opphold Hotell Camping Selvbetjent Hostel Shopping Vanlige shoppinguttryk Klær Mat Kart og guidebøker Postkontor Foto Fritid Sightseeing og turistkontor Underholdning Strand Musikk Kino Teater/opera TV Sport Skisport Tur Kommunikasjon Telefon og mobil E-post Internett Faks Fotokopi Praktisk gjøremål Penger

7 Betaling Bagasje Reparasjoner Tøyvask Klager Problemer Nødstilfeller Helse og skjønnhet Frisør Apotek Sykehus Tannlege Forretninger Ulike typer reisende Funksjonshemmede Barn Utvekslingsstudenter Praktisk informasjon Dager/måneder/sesonger Tid Mat og drikke Reservere et bord Bestilling av mat Etter middag Klager Spesialdietter Språk gruppe. for å bla gjennom alle 16 gruppene og trykk OK for å velge ønsket for å bla gjennom undergruppene og trykk OK for å velge ønsket undergruppe. Bemerk: enkelte hovedgrupper har ikke undergrupper. for å bla gjennom alle setninger i undergruppene. for å snakke inn valgt gruppenavn, navn på undergruppe eller setninger. for å plassere høyttalerikonet ved ønsket setning, gruppe eller undergruppe for å høre navnet opplest. Dersom et av språkene er kinesisk kan du trykke mellomromstasten for å veksle mellom forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk i visningsmodus. Informasjonssenter Flyplasskoder Du kan trykke funksjonstasten eller velge ikonet i hovedmenyen for å gå inn i informasjonssenteret. Her får du nyttig informasjon om forskjellige byer. Informasjonen inkluderer navn på landet, GMT, landkode, bynavn, retningsnummer til by, navn på flyplass,

8 flyplasskode, klima, språk, befolkning, religion, valuta, spenningsforsyning og type strømkontakt. Søke på byer Listen kan sorteres etter flyplasskode, land og by. for å velge av en av søkemetodene. Ved å trykke på en av bokstavtastene får du opp poster som begynner på samme bokstav som tasten du trykket inn. Du kan trykke listen og trykke OK for å se valgt by. for å velge en by fra Visning av byer for å bla gjennom resten av informasjonen om byene. for å vise forrige eller neste by. Personlig informasjon Det finnes seks funksjoner under senteret for personlig informasjon; kontaktbok, notatblokk, timeplan, oppgaver, fødselsdager og økonomi og regnskap. Kontaktbok Her kan du lagre navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon om kontaktene dine. Du kan velge kontaktbok under senteret for personlig informasjon. Hver oppføring inneholder følgende felt. Bemerk at du ikke trenger å fylle informasjon i alle felt. OK for å lagre informasjonen du ønsker å beholde. Etternavn Fornavn Firma Tittel TEL (H) TEL (A) Faks Mobil Personsøker E-post Adresse By Fylke Postnummer Bemerk Telefonlisten viser navnelisten sortert alfabetisk etter etternavn. For å se listen sortert etter firmanavn trykker du på mellomromstasten (SPACE).

9 Opprette, redigere og slette en oppføring i kontaktboken Opprette en ny oppføring tasten for ny oppføring (NEW). Markøren vil legge seg i innskrivingsfeltet for etternavn. Med en gang du begynner å skrive vil feltnavnet forsvinne og kun feltikonet vil vises på begynnelsen av linjen. for å flytte markøren til en ny linje. for å se flere felt. SYM for å velge spesialsymbol. OK for å lagre informasjonen og for å gå tilbake til listemodus. Finne en oppføring i kontaktboken Det finnes flere måter å søke frem en oppføring i kontaktboken. Disse er som følger: på bokstavtastene på tastaturet for å flytte seg raskt til toppen av den bokstavgruppen. for å bla gjennom kontaktlisten. for å bla gjennom listen side for side. Vise en oppføring i kontaktboken Bytt fra visning av kontaktbokliste til individuell visning ved å trykke OK. eller for å se flere felter. ESC for å gå tilbake. Redigere en oppføring For å redigere en oppføring trykker du SHIFT og deretter NEW. Skriv inn ny informasjon. OK for å lagre informasjonen. Slette en oppføring For å slette en oppføring trykker du OK for å bekrefte sletting. ESC for å avbryte slettingen. OK for å fjerne oppføringen. og en dialogboks for sletting vil vises. Notatblokk (MEMO) Notatblokkmodus En oppføring i notatblokken består av: Dato (ikke redigerbar) Klokkeslett (ikke redigerbar)

10 Emne Notat Notatlisten viser en liste over tekstoppføringer, sortert etter innleggelsesdato. mellomromstasten (SPACE) for å se listen sortert etter emne i alfabetisk rekkefølge. Søke frem og vise et notat Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Opprette, redigere og slette et notat Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om oppretting, redigering og sletting av oppføringer i timeplan. Timeplan Denne funksjonen lar deg holde kontroll over viktige avtaler. Du kan velge denne funksjonen under menyen for personlig informasjon. Timeplanmodus En oppføring i timeplanen består av: Dato Oppstartstid Sluttid Alarm Notat Listevisning av timeplan viser en liste over oppføringer sortert kronologisk etter dato og oppstartstid som lagret i oppføringen. For å se timeplanlisten sortert etter notat trykker du på mellomromstasten (SPACE). Opprette, redigere og slette en oppføring i timeplanen Opprette en ny oppføring funksjonstasten NEW for å opprette en ny oppføring. Markøren vil nå legge seg klar i notatfeltet. for å bla gjennom alle feltene. Når du står ved ønsket felt (unntatt notatfelt) trykker du for å endre informasjonen. I datofeltet velger du en dato fra kalenderen og trykker OK for å gå ut redigeringsmodus for dato. I feltet for klokkeslett taster du inn klokkeslettet og trykker OK for å gå ut av redigeringsmodus. I alarmfeltet trykker du OK for å lagre. for å skru alarmen av eller på. Søke frem en oppføring i timeplanen Det finnes flere måter å søke frem en oppføring i timeplanen. Disse er som følger: trykk på bokstavtastene på tastaturet for å gå raskt til begynnelsen av denne bokstavgruppen. for å bla gjennom listen. for å bla gjennom side for side.

11 Vise en oppføring i timeplanen Bytt fra listevisning til visning av individuelle oppføringer i timeplanen ved å trykke OK. eller for å se mer informasjon på oppføringen dersom dette finnes. For å gå tilbake til listevisning trykker du ESC. Redigere en oppføring i timeplanen For å redigere en bestemt oppføring trykker du funksjonstasten SHIFT og deretter NEW for å begynne redigeringen. Skriv inn ny informasjon. OK for å lagre informasjonen og å gå tilbake til visningsmodus. Slette en oppføring i timeplanen For å slette en oppføring trykker du OK for å fjerne oppføringen. OK = slette ESC = avbryt. En dialogboks for sletting vil nå vises. Oppgaver Denne funksjonen lar deg holde kontrollen over viktige oppgaver. Du kan velge denne funksjonen i menyen for personlig informasjon. Listemodus for oppgaver En oppføring består av: Dato for utføring av oppgaven Prioriteringsrekkefølge fra 1 til 5 Oppgavestatus: utført/på vent Oppgavedetaljer Oppgavelisten har fire kolonner. Den første kolonnen viser statusen. Den andre kolonnen viser dato oppgaven skal utføres. Den tredje kolonnen viser prioriteringsrekkefølgen. Den fjerde kolonnen viser oppgavens innhold. Sorteringsrekkefølgen kan endres ved å trykke SPACE. Du kan sortere etter dato for utføring og prioritet. Søke frem og vise en oppføring i oppgaver Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Du kan ikke søke alfabetisk i oppgaver.

12 Opprette, redigere og slette en oppføring i oppgaver Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om oppretting, redigering og sletting av oppføringer i timeplan. Fødselsdager Denne funksjonen lar deg holde kontrollen over fødselsdager og andre viktige merkedager. Du kan velge denne funksjonen i menyen for personlig informasjon. Listemodus for fødselsdager En oppføring består av: Dato Alarm Innhold i oppføringen Listen over fødselsdager viser oppføringene sortert kronologisk etter dato. For å sortere etter innhold trykker du SPACE. Søke frem og vise en oppføring i fødselsdager Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Opprette, redigere og slette en oppføring i fødselsdager Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om oppretting, redigering og sletting av oppføringer i timeplan. Økonomi og regnskap Denne funksjonen lar deg holde kontrollen over dine daglige utgifter. Du kan velge denne funksjonen i menyen for personlig informasjon. Listemodus for økonomi og regnskap En oppføring består av: Dato Type Betaling Beløp Notat Økonomilisten viser oppføringene sortert etter dato. Listen har tre kolonner. Den første kolonnen viser dato. Den andre kolonnen viser typen. Den tredje kolonnen viser beløp.

13 Søke frem og vise en oppføring i økonomi og regnskap Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om søk og visning av oppføring i timeplan. Opprette en ny oppføring i økonomi og regnskap NEW for å legge til en ny oppføring. Markøren vil nå legge seg klar i notatfeltet. for å bla gjennom alle feltene. Når du står ved ønsket felt (unntatt notatfelt) trykker du for å endre informasjonen. I datofeltet velger du en dato fra kalenderen og trykker OK for å gå ut redigeringsmodus for dato. I feltet for type trykker du for å få opp en pop-up-meny for typer. Du kan velge mellom følgende kategorier: 1. Måltider 2. Underholdning 3. Hotell 4. Fly 5. Tog 6. Taxi 7. Leie av bil 8. Drivstoff 9. Telefon 10. Prøver 11. Suvenir 12. Gaver 13. Diverse for å bla gjennom alle valgene og trykk OK for å bekrefte. I feltet for betaling trykker du for å få opp en pop-up-meny for betalingsvalg. Du kan velge mellom følgende alternativer: 1. Visa 2. Mastercard 3. American Exp. 4. Diners Club 5. Credit Card 6. Sjekk 7. Kontant 8. Annet for å bla gjennom alle valgene og trykk OK for å bekrefte. I feltet for beløp taster du inn beløpet ved hjelp av talltastene. OK for å lagre informasjonen Redigere og slette en oppføring Følg prosedyren som er beskrevet i avsnittet om redigering og sletting av oppføring i timeplan. Vise en økonomirapport I listemodus for økonomi trykker du [.] for visning av rapport. Rapporten kan vise totale utgifter på en bestemt dato, samt type utgifter og betalingsmåte. for å bla gjennom oppstartsdato, sluttdato, økonomitype og betalingsmåte.

14 for å endre verdien i et felt. Summen kalkuleres automatisk når du endrer verdien i et felt. ESC for å gå tilbake til listemodus. Spesialsymboler Følgende spesialsymboler er tilgjengelige når du trykker inn funksjonstasten SYM. piltastene for å velge ønsket symbol og trykk OK for å legge til symbolet. Tidssenter Tidssenteret inneholder funksjoner for lokal/verdensklokke, regelmessig alarm, nedtellingstimer, stoppeklokke og kalender. Lokal/verdensklokke Displayet viser lokal by, dato og klokkeslett og verdensklokke. De første to linjene viser lokal by, dato og klokkeslett. De andre tre linjene viser dato og klokkeslett for andre byer. For å stille inn riktig tid for din lokale by trykker du NEW for å begynne redigeringen. Velg første by og trykk OK for å redigere lokaltid. redigeringen. for å velge feltene for dato, klokkeslett og by og trykk OK for å begynne

15 Redigere dato Kalenderen vises under redigering av dato. på talltastene og skriv inn årstall og trykk OK for å fortsette redigeringen. for å gå til forrige eller neste måned. på piltastene for å velge ønsket dato fra kalenderen. OK for å bekrefte. Redigere klokkeslett Bruk talltastene for å skrive inn riktig klokkeslett. For 12-timersformat trykk A for å stille inn klokken til am og trykk P for å stille klokken til pm. OK for å lagre. Velg lokal by Valg av land og by for lokaltid: på en bokstavtast på tastaturet for rask visning av et land og by. Bruk for å bla gjennom listen over land og byer. Listen kan sorteres på to måter. Den ene kan sorteres etter navn på landet og den andre sorteres etter bynavnet. SPACE for å bytte mellom de to sorteringslistene. OK for å bekrefte valg. ESC igjen for å gå ut av redigeringsmodus og lagre alle innstillinger inkludert dato, klokkeslett og by. Innstilling av verdensbyer NEW for å begynne redigeringen. Velg en av tre verdensbyer og trykk OK for å begynne redigeringen. Følg samme prosedyre som beskrevet under avsnittet om valg av lokal by. Timer Innstilling av nedtellingstid: NEW for å begynne innstilling av nedtellingstid. Maksimal nedtellingstid er 99:59:59. Skriv inn ønsket tid og trykk OK for å bekrefte. OK for å aktivere/deaktivere nedtellingstimeren. Et lydsignal vil skrus på automatisk i 30 sekunder når tiden telles ned til 00:00 og nedtellingen er aktivert. på en hvilken som helst tast for å stoppe lydsignalet.

16 Alarm Innstilling av alarm: NEW for å stille inn ny alarmtid. Bruk talltastene for å skrive inn ønsket alarmtid. For 12-timersformat trykk A for å stille inn klokken til am og trykk P for å stille klokken til pm. OK for å lagre tidspunkt for alarm. OK for å aktivere/deaktivere alarmen. Et ikon vil vises når alarmen er aktivert. Alarmen vil ringe i 30 sekunder når alarmtidspunktet når innstilt lokaltid. på en hvilken som helst tast for å stoppe alarmen. Stoppeklokke OK for å starte stoppeklokken. OK igjen for å stoppe stoppeklokken. SPACE for å tilbakestille stoppeklokken. Kalender SPACE for å veksle mellom visning av måned, uke eller dag. Månedskalender viser den aktuelle måneden med alt av oppføringer fra timeplan, fødselsdager og oppgaver. Et punkt ved siden av en gitt dato indikerer type begivenhet for den datoen. Et punkt på topp indikerer en fødselsdag. Et punkt i midten indikerer en oppgave. Et punkt i bunn indikerer en oppføring i timeplanen.

17 Søk frem ønsket dato i kalenderen Skriv inn årstall ved hjelp av talltastene og trykk OK for å bekrefte. for å bla gjennom måneder. for å bla gjennom uker. for å bla gjennom dager. Ukekalenderen viser den aktuelle uken med alt av oppføringer fra timeplan, fødselsdager og oppgaver. lett lett for å bla gjennom 24-timerslinjene. for å bla gjennom uker. lett for å bla gjennom dager. Dagskalenderen viser den aktuelle dagen med alt av oppføringer fra timeplan, fødselsdager og oppgaver i følgende rekkefølge: Fødselsdager Oppgaver Timeplan Opprette, redigere og slette en oppføring i kalenderen Legge til en ny oppføring NEW for å legge til en ny oppføring. Du vil få tre valg. - Legg til avtale - Legg til oppgave - Legg til fødselsdag Velg ønsket funksjon og trykk OK. Følg prosedyren som beskrevet i avsnittet om ny oppføring i timeplanen. Søke frem en oppføring i kalenderen Gå til ønsket dato og trykk OK for å se alle oppføringer på denne dagen. for å bla gjennom oppføringene på denne datoen. for å bla gjennom hver side i listen. Vise en oppføring Følg prosedyren som beskrevet i avsnittet om visning av oppføring i timeplanen.

18 Redigere og slette en oppføring Følg prosedyren som beskrevet i avsnittet om redigering og sletting av oppføring i timeplanen. Kalkulator 7819MT62 har seks kalkulatorer. Disse er standard kalkulator, lånekalkulator, kalkulator for verdiøkning, kalkulator for metrisk omregning, valutakalkulator og kalkulator for omskrivning av tall til tekst. Kalkulator Du kan velge standard kalkulator i menyen for flerfunksjonell kalkulator. Kalkulatoren har følgende basisfunksjoner: +, -, x, %, kvadratrot Lånekalkulator Første valg er å kalkulere månedlige innbetalinger på et lån. Tilleggsvalg lar deg kalkulere nedbetalingstiden eller totalsummen som du kan låne basert på betalingsevnen din. Følgende eksempler illustrerer kalkuleringer som du kan ta i bruk: Kalkulering: 1. Skriv inn verdien i hvert felt 2. for å gå til neste eller forrige felt 3. Fyll inn informasjon i hvert felt og trykk OK for å utføre kalkuleringen Eksempel 1: kalkuler månedlig innbetalingsbeløp for et lån med følgende betingelser: Grunnbeløp (lånebeløp): i lån Renter: 5,75 % År (nedbetaling): 30 år Periode (ant. innbetalinger per år): 12 Innbetaling: 700 Eksempel 2: kalkuler antall nedbetalingsår på et lån: Grunnbeløp (lånebeløp): i lån Renter: 5,75 % Innbetaling (månedlig innbet.): 800 Periode (ant. innbetalinger per år): 12 Nedbetalingsår: 22 år Eksempel 3: kalkuler hvor mye du kan ta opp i lån med følgende betingelser: Innbetaling (månedlig innbet.): 800 Renter: 5,75 % År (nedbetaling): 30 år Periode (ant. innbetalinger per år): 12 Grunnbeløp: 137,086

19 Kalkulator for verdiøkning Du kan kalkulere fremtidig verdiøkning eller verdiøkning for et bestemt beløp ved regelmessige innskudd. Følgende eksempler viser de ulike kalkuleringsmetodene: 1. Skriv inn verdien i hvert felt 2. for å gå til neste eller forrige felt 3. Fyll inn informasjon i hvert felt og trykk OK for å utføre kalkuleringen Eksempel 1: kalkuler beregnet verdiøkning: Grunnbeløp: 1000 Renter: 2,20 % Antall år: 2 Perioder per år: 2 Sum: 1044 Eksempel 2: kalkuler beregnet verdiøkning på en investering: Innbetaling (regelmessig innskudd): 50 Grunnbeløp (startkapital): Renter: 1,05 % Antall år: 3 Perioder per år: 26 Fremtidig verdi: Kalkulator for metrisk omregning ºF ºC Engelsk mil kilometer Yard meter Tommer centimeter Pund kilo Ounce gram US gallon liter UK gallon liter For konvertering av fysiske mål: 1. Skriv inn mengden som skal konverteres 2. for å velge ønsket enhet 3. for å utføre omregningen HM$ HM$ HM$ Valutakalkulator USD AUD JPY

20 HM$ EUR HM$ HKD HM$ CAD HM$ CNY HM$ GBP For å kunne bruke valutakalkulatoren må du først stille inn valutakursen: 1. for å velge ønsket valuta. 2. NEW for å gå inn i menyen for valutainnstillinger. 3. Skriv inn verdibeløpet $1 ved hjelp av talltastene på tastaturet. for å ta bort siste inntastede tall. 4. OK for å lagre. Omregning av et beløp fra en valutakurs til en annen 1. Skriv inn beløpet som skal omregnes. 2. for å velge ønsket valuta 3. for å utføre omregningen Kalkulator for omskrivning av tall til tekst. Omregning av tall til tekst 1. Skriv inn tallet som skal omskrives; tilsvarende ord vil da vises på engelsk 2. for å ta bort siste inntastede tall. Spillsenter Du finner 9 spill i spillsenteret. Disse spillene er Hangman, Warehouse, Sudoku, Gjett tallet, Word Scramble og 4 spill med ord. Hangman Spilleren skal gjette ordet kun basert på lengden til ordet. Skriv inn bokstaver som ordet kan inneholde. Hvis du gjetter riktig vil bokstaven vises i displayet på sin korrekte plassering (eller på flere plasseringer) i ordet. Du vinner spillet dersom du klarer å gjette ordet på 9 forsøk. Warehouse for å velge nivå og trykk OK for å begynne spillet. Spilleren skal flytte alle boksene til plasseringene som er markert med en X. Bruk piltastene for å flytte rundt i ulike retninger.

21 Sudoku for å velge nivå eller du kan velge Load game (last spill) for å starte opp et spill som allerede er lagret. Det er tre vanskelighetsnivåer. Nybegynner, middels og ekspert. Under hvert nivå finnes det 50 spill. for å velge et spill og trykk [P] for å starte spillet. på talltastene for å taste inn et nummer. for å gå et steg tilbake. [P] for å pause spillet. [H] for å skru av eller på hjelpefunksjonen. Hvis hjelpefunksjonen er slått på vil spillet sjekke om tallet du taster inn er korrekt. Hvis tallet er feil vil det komme opp en melding om at du har tastet feil. OK for å få opp meny for lagring og trykk OK for å lagre spillet og gjenoppta på et senere tidspunkt ved å velge Load game. Etter at du har fylt inn alle tallene trykker du [C] for å sjekke resultatet. Dersom du har gjort alt riktig vil du få beskjed om at spillet er vunnet. Hvis du har gjort feil vil du få beskjed om at spillet er tapt. Word Scramble Spilleren skal reorganisere bokstavene som vises på displayet. Organiser bokstavene i riktig rekkefølge slik at de danner et ord. for å flytte markøren til en posisjon hvor du kan gjøre endringene. OK for å sjekke om du har gjettet riktig. Match ord 1/ Match ord 2 Dette er et spill som tester hukommelsen din. Spilleren presenteres for en liste med ord fra en tilfeldig ordliste. Ordene i spill 1 er begrenset til en spesifikk kategori mens ordene i spill 2 er helt tilfeldig valgt. Hensikten med spillet er at spilleren skal huske alle ordene som vises i displayet. Etter at ordlisten som du skal huske har blitt vist vil apparatet vise ord fra en tilfeldig ordliste og disse ordene kan komme fra den originale ordlisten eller ikke. For å spille må spilleren bestemme seg for om han har sett ordene som blir presentert tidligere. Hvis ja, trykk inn bokstaven Y. Hvis nei, trykk inn bokstaven N. List ord 1/ List ord 2 Dette er et spill som tester hukommelsen din. Spilleren presenteres for en liste med ord fra en spesifikk kategori. Ordene i spill 1 er begrenset til en spesifikk kategori mens ordene i spill 2 er helt tilfeldig valgt. Hensikten med spillet er at spilleren skal huske alle ordene som vises i displayet. For å vinne spillet må spilleren gjengi disse ordene.

22 Gjett tallet Spilleren skal gjette en 4-sifret tallrekke på ni forsøk. Tast inn tallet og trykk OK for å bekrefte. for å flytte rundt på de fire plasseringene. for å se tidligere forsøk. P plassering og tall er korrekt N tallet stemmer, men ikke plasseringen T antall forsøk du har igjen.

Oversetter. Art.nr. Modell 38-1590 29L Ver. 200811. 29 språk. www.clasohlson.com

Oversetter. Art.nr. Modell 38-1590 29L Ver. 200811. 29 språk. www.clasohlson.com Oversetter 29 språk Art.nr. Modell 38-1590 29L Ver. 200811 www.clasohlson.com Oversetter Art.nr.: 38-1590 Modell: 29L Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 4.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer