PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -"

Transkript

1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden Ønske om prosjekt Forvaltningsrevisjon prosjekt Skole IT-system for helse Byggesaksbehandling Bamble kommune som arbeidsgiver Samhandlingsreformen Kommunikasjon og åpenhet Kommunale botilbud Tilsyn med byggesaker... 5 Planen er laget av: Telemark kommunerevisjon IKS Utarbeidet av Gerd Smedsrud Mikelborg Ferdigstilt januar 2012 i

3 1 Innledning Forskrift for kontrollutvalg krever at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen kan utarbeides for et kortere tidsintervall, eller den kan rulleres innenfor valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men det kan delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. Forskrift om revisjon 7 definerer forvaltningsrevisjon slik: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressursene til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forslag om forvaltningsrevisjon er utarbeidet på bakgrunn av risikovurderinger gjort i Overordna analyse. Eventuell forvaltningsrevisjon i interkommunale selskap (IKS) og kommunalt heleide aksjeselskap omfattes av plan for selskapskontroll. 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen Bamble kommune har en ramme på ca åtte prosjekt i valgperioden , litt avhengig av hvor omfattende prosjekt kontrollutvalget velger å gjennomføre. Hvis samarbeidskommunene ønsker å gjennomføre et eller flere fellesprosjekt, må disse veies mot de foreslåtte selvstendige prosjektene, jf. ovenfor. Et eller flere fellesprosjekt kan føre til at et selvstendig prosjekt må reduseres i omfang eller gå ut. FORSLAG SIDE 2

4 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden I perioden har Telemark kommunerevisjon IKS gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i Bamble kommune: Sosialtjenesten i Bamble Økonomistyring innen helse og omsorg Kostnad og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Barnevernet i Bamble 4 Ønske om prosjekt Rådmann og ordfører foreslår forvaltningsrevisjon på disse områdene i uprioritert rekkefølge: Kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne o Hvordan møter Bamble kommune innbyggerne? Evaluering av innføringen av nytt IT-system innenfor helse o Realisering av gevinst Heltid deltid. Kommunen som samfunnsutvikler o Er tjenestene tilpasset demografiske behov o Næringsutvikling o Bostedsutvikling o Tettstedsutvikling Boligsosial handlingsplan o Prosessen med å lage planen; eller o Iverksettelsen av planen Krogshavn omsorgssenter hensiktsmessig sammensetning av brukergrupper? Areal- og byggesak Effektivisering hvordan spare 20 mill? Skole fleksibel bruk av lærerkompetanse på tvers av skolene Grenlandssamarbeidet FORSLAG SIDE 3

5 5 Forvaltningsrevisjon prosjekt Forslagene om forvaltningsrevisjon er satt opp i anbefalt gjennomføringstidspunkt. 5.1 Skole Overordnet analyse viser at det er risiko for at kvaliteten i skolen generelt ikke er tilfredsstillende. Det er også risiko for at barn med spesielle behov ikke får god nok hjelp. Dette er to store områder, og vi anbefaler at kontrollutvalget avgrenser en forvaltningsrevisjon til ett av temaene. En forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen kan vurdere hvordan administrasjonen håndterer rollen som skoleeier. Aktuelle tema kan være tilpasset opplæring, psykososialt miljø og kompetanse. En forvaltningsrevisjon med barn med spesielle behov som tema kan vurdere om ressursene utnyttes i samsvar med krav og vedtak, og om samarbeidet mellom PP-tjenesten og skole er organisert på en god måte. Prosjektet kan også vinkles mot barnehage. Prosjektet kan gjennomføres i IT-system for helse Med bakgrunn i forslag fra ordfører og rådmann, og identifisert risiko foreslår vi forvaltningsrevisjon av innføringen av nytt IT-system for helse. Et prosjekt vil kunne avdekke om det nye systemet gir gevinster i forhold til dokumentasjonskrav og bedre effektivitet. Prosjektet kan gjennomføres i Byggesaksbehandling Med bakgrunn i identifisert risiko knyttet til byggesaksbehandlingen, anbefaler vi forvaltningsrevisjon på området. Prosjektet kan avdekke om planverket er hensiktsmessig, om administrasjonen har tilfredsstillende rutiner og en saksbehandling som er i samsvar med loven. Prosjektet kan også omfatte administrasjonens kommunikasjon med innbyggerne. Prosjektet kan gjennomføres i Bamble kommune som arbeidsgiver Vi foreslår forvaltningsrevisjon av kommunen som arbeidsgiver. Vi har identifisert risiko for at kommunen klarer å oppfylle målsettingen om å redusere uønsket deltid og for at kommunen ikke har tilfredsstillende systemer for å følge opp arbeidsmiljøloven. Prosjektet kan gjennomføres i FORSLAG SIDE 4

6 5.5 Samhandlingsreformen Ut fra generell risiko vil vi anbefale at det blir gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til samhandlingsreformen. Problemstillingene bør utformes i samarbeid med kontrollutvalget etter at reformen har virket en tid. Det kan også vurderes om et slikt prosjekt bør gjennomføres som fellesprosjekt for de kommunene som samarbeider med Bamble på dette området. Prosjekt kan gjennomføres tidligst i Kommunikasjon og åpenhet Basert på risiko for at kommunen ikke tilfredsstiller kravene til åpenhet i samsvar i offentleglova, anbefaler vi prosjekt med kommunikasjon og åpenhet som tema. Prosjektet kan eventuelt også inneholde en brukerundersøkelse rettet mot innbyggere i kommunen om deres opplevelse av kommunikasjonen med kommunen. Siden kommunen skal innføre nytt saksbehandlerverktøy, bør administrasjonen ha tid til å komme inn i nye rutiner før forvaltningsrevisjonen. Vi foreslår derfor at dette prosjektet gjennomføres i Kommunale botilbud Boligsosial handlingsplan skal behandles i begynnelsen av Basert på forslag fra ordfører og rådmann, og identifisert risiko foreslår vi forvaltningsrevisjon av kommunale botilbud. Problemstillinger bør utformes i samarbeid med kontrollutvalget, etter at administrasjonen har arbeidet etter planen en stund. Prosjektet kan gjennomføres i Tilsyn med byggesaker Når oppgaver blir plassert utenfor egen organisasjon, kan noe av eierskapet og innsynet på området forsvinne, både administrativt og politisk. Det kan det i seg selv være en risiko. Overordna analyse indikerer at det er risiko for at kommunens tilsynsansvar etter plan- og bygningsloven ikke blir ivaretatt på en god nok måte. En forvaltningsrevisjon av kommunens tilsynsarbeid bør også omfatte Tilsynskontoret for byggesaker, og bør gjennomføres i samarbeid med Porsgrunn, som er kontorkommune. Prosjektet kan gjennomføres i slutten av perioden. FORSLAG SIDE 5

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer