KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1"

Transkript

1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:

2 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren er svært enkel å bruke og svært effektiv. Etter at du har lest bruksanvisningen, vil bruken av komfyren være enkel. Før komfyren ble pakket ved fabrikken ble den kontrollert i forhold til sikkerhet og funksjon. Les bruksanvisningen nøye før du tar komfyren i bruk. Ved å følge disse instruksjonene nøye, vil du unngå problemer ved bruken av komfyren. Det er viktig at du tar godt vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Det er nødvendig å følge anvisningene nøye for å unngå uhell. Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen. Komfyren er kun for bruk i private husholdninger. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet som ikke påvirker bruken. Sikkerhetsinstrukser...4 Hvordan spare energi...6 Utpakking Avhending av komfyren Beskrivelse av komfyren...7 Installasjon Bruk Førstegangs...13 bruk Bruk av kokeblussene Stekeovnen Gass grillen... (hvis montert)...17 Baking I stekeovnen...18 Vask og vedlikehold av komfyren...1 Forhåndsregler i en krisesituasjon...4 Teknisk informasjon...5 3

3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER SIKKERHETSINSTRUKSJONER Komfyren blir varm under bruk. Vær forsiktig, og berør ikke varme plater i stekeovnen. Pass godt på barn når komfyren er i bruk da barn ikke forstår faren den kan representere. Spesielt varme brennere, ovnens rister, ovnsdøren og kjeler inneholdende varme væsker kan forårsake store skader. Påse at ledninger fra elektriske apparater som for eksempel en mikser, ikke kommer i kontakt med varme plater. Plasser ikke brennbare ting i stekeovnen når den er i bruk, da dette kan ta fyr. Forlat ikke komfyren når du steker på den. Olje og fett kan ta fyr hvis det blir overopphetet. Når du koker på komfyren, så unngå søl på brennerne. Hvis det har oppstått en feil ved komfyren, må den ikke benyttes igjen før en tekniker har utbedret skaden. Åpne ikke for gass frem til komfyren før du har forsikret deg om at alle gassventilene står i av posisjon. Ikke søl på brennerne. Eventuelt søl må vaskes bort straks de er blitt kalde. Sett ikke kjelene direkte på brennerne. Benytt ikke kokeblussene til oppvarming av rommet, og ikke plasser tomme kjeler på brennerne. Plasser ikke kjeler tyngre enn 10 kg på kjelestøtten over brenneren eller kjeler med totalvekt på 40kg på hele kjelestøtten. Ikke gjør endringer i komfyrens gassystem i forhold til type gass og trykk eller i det elektriske systemet. Eventuelle ombygginger må kun foretas av en kvalifisert tekniker. Bruk ikke slipende vaskemidler eller skarpe gjenstander ved rengjøring av komfyrdørens glass da dette kan forårsake skader på denne. Hold barn og personer som ikke er kjent med komfyrens bruksanvisning borte fra komfyren. VED MISTANKE OM GASSLEKKASJE MÅ DU IKKE: Tenne fyrstikk, røyke sigaretter, benytte noen elektriske brytere, benytte elektriske apparater eller andre apparater som kan skape en gnist. I et slikt tilfelle må du umiddelbart stenge gassflasken, lufte ut rommet og tilkalle en kvalifisert person for utbedring av gasslekkasjen. I tilfelle av en ulykke forårsaket av en teknisk feil, koble fra komfyrens strømforsyning i tillegg til ovenstående, og tilkall hjelp fra an kvalifisert person.. Ikke koble en radio antenne eller annen antenne til gassystemet. I tilfelle av at en gasslekkasje på rørsystemet antenner: Steng umiddelbart gasstilførselen. I tilfelle av at en gasslekkasje på gassflasken antenner: Kast en vått håndkle over den og steng ventilen. Kjøl ned flasken og ta den ut av huset. Bruk ikke en ødelagt gassflaske. Hvis ikke komfyren skal brukes på flere dager, steng gassrørets stengeventil. Bruker du en gassflaske ved komfyren, så steng gassventilen etter hver gangs bruk. Komfyren må ikke rengjøres med en damprenser. Åpne ikke for gass til brenneren før du har tent en fyrstikk eller en lighter for å antenne gassen. Slukk ikke en brenner ved å blåse den ut. Før lokket på toppen løftes opp er det greit å rengjøre det, og koketoppen må bli kald før lokket legges på igjen. Er det glasslokk på din komfyr, så kan dette knuse hvis det legges ned på en varm koketopp. 4 5

4 HVORDAN SPARE ENERGI UTPAKKING BESKRIVELSE AV KOMFYREN. Det å bruke energi på en fornuftig måte sparer ikke bare penger, men også miljøet. Dett er punkter som hjelper deg å spare energi: Under transport har komfyren vært innpakket for å hindre skader på den. Bruk riktige kjeler, Disse må ikke være mindre enn brenneren de står på.. Påse at brennerne og kjelestøttene er rene. Forurensinger kan hindre effektiv varmeoverføring. Ta spesielt hensyn til at flammeåpningene under brennerlokket er åpne og rene. Kontroller også at det ikke er sølt noe i brennerdysen som er skrudd inn i bunnen av brenneren. Denne kan evt. kokes ren. Benytt ikke nål eller lignende. Etter at du har pakket den ut, sorter emballasjen på en slik måte at den kan resirkuleres og gir minst mulig skade på naturen. Alle materialene som er brukt, er miljøvennlige og kan gjenvinnes til 100 %. Det er merket med gjenvinningssymbolet. Under utpakkingen, må barn holdes unna emballasje som plastposer, isopor og lignende. Medium brenner Medium brenner Trykknapp tenning Brytere kokebluss Bryter stekeovn Lokk Liten brenner Stor brenner Kjelestøtte Brytere kokebluss Trykknapp ovnslys Dørhåndtak Ta ikke lokket av kjelen for ofte. Ikke åpne stekeovnsdøren unødig. KASTING AV GAMMELT APPARAT Benytt bare stekeovnen til tillaging av større mengder mat. Kjøtt opp til 1 kg kan tillages mer økonomisk i en kjele. Gamle apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men plasseres på egnede mottak for elektriske og elektroniske apparater. Termoføler Tennelektrode Skuff Benytt restvarmen i komfyren ved at du slår av stekeovnen 10minutter før du har planlagt at maten skal være stekt. Påse at stekeovnsdøren er lukket ordentlig. Varme kan lekke ut hvis det er sølt noe på dørpakningen. Rengjør eventuelt dørpakningen. Et symbol vist på produktet, i bruksanvisningen eller på emballasjen forteller om det kan resirkuleres. Materialer benyttet inne i apparatet er resirkulerbare og er merket med dette. Når du påser at apparatet blir resirkulert, bidrar du til å beskytte miljøet. Gjenbruksstasjon for innlevering av ditt apparat finner du under gule sider. KGG501-B1/KGG601-B1 Ikke installer komfyren ved siden av et kjøleskap eller en fryser. Disses energiforbruk vil i så fall gå kraftig opp. KGG5301-B1/KGG6301-B1 6 7

5 INSTALLASJON Følgende instruksjoner er ment på en Hvis komfyren brukes intenst over lang kvalifisert person som kan installere komfyren. tid,kan det bli behov for å åpne et vindu Disse instruksjonene skal forsikre at for å forbedre ventilasjonen. installasjonen og tester rundt dette gjøres så profesjonelt som mulig. INSTALLERING AV KOMFYREN Kjøkkenet må være tørt og ha god ventilasjon i henhold til komfyrens krav til lufttilførsel. Rommet bør ha et ventilasjonssystem som fjerner avgassene fra komfyrens forbrenning. Dette systemet bør bestå av en ventilasjonsrist eller en ventilator. Ventilatoren må monteres i henhold til produsentens anvisninger.komfyren må monteres på en slik måte at en får betjent komfyren på en fornuftig måte. Rommet må også ha nok tilførsel av luft til forbrenningene. Rommet må ha en størrelse som tilsvarer minst m3 pr. kw brennereffekt. Luften kan ledes inn via en ventil med en størrelse på minst 100cm (10x10cm) eller indirekte fra tilstøtende rom med ventilasjon. For å beskytte omliggende overflater fra stråling fra en varm komfyr som har energiklasse X, må den ikke bygges inn høyere enn opp til 85cm over gulvet. Innredninger høyere enn dette anbefales ikke. Overflatebehandlinger på materialer rundt komfyren må kunne tåle 100 grader C for ikke å bli deformert eller misfarget. Materialer som ikke tåler denne temperaturen må beskyttes, og la det være en klaring mellom komfyr og innredning på minst cm. Veggen bak komfyren må tåle en høy temperatur, og det anbefales at den beskyttes mot varmestrålingen. Temperaturen kan øke ca 50grader C over omgivelsestemperaturen. Komfyren skal plasseres på et hardt plant gulv og ikke på noe ustabilt. Før du begynner å bruke komfyren, er det viktig at du vatrer den slik at fettet i panna ikke legger seg i den ene siden. Det er justerbare ben som nås når skuffen tas ut, og som kan justeres +/- 5mm. INSTALLASJON Monter lokket. Ta lokket og komfyren ut av emballasjen. Velg plassering og niveller komfyren. Avhengig av om du har glass eller stållokk, så monter fjærpakkene(r=høyre og V=venstre) i glasslokket og sett lokket vertikalt ned i sine fester. Stållokket settes også vertikalt ned i sine fester. Monter brennere etc. på koketoppen. Ta brennerlokkene og brennerkronene ut av ovnen og legg de på riktig sted. GASSTILKOBLING Komfyren skal tilkobles en riktig gasskilde og ha riktig trykk. Kontroller i henhold til skiltet på komfyren. Tilkoblingen skal gjøres av en kvalifisert person, og bare denne personen kan eventuelt bygge om komfyren til en annen gasstype hvis dette lar seg gjøre. Retningslinjer for montasjen Montøren skal: Være en autorisert gassmontør (Gjelder ikke på hytter i Norge pr. 009) Være kjent med komfyrens produktskilt I forhold til gassystemet komfyren kobles til. Kontrollere : - rommets ventilasjon. - gasstilkoblingene for evt. lekkasje. - komfyrens alle funksjoner. - at komfyren er tilkoblet jordet strømforsyning. 750mm Lære opp brukeren i bruk og stell av komfyren. cm Det er viktig at brennerkroner og brennerlokk ligger plant og ikke skjevt. Brennerkroner som ligger skjevt under bruk vil støye og kan bli deformert. Oppdages dette, så slukk flammen og legg de på plass når de cm er blitt kalde. Komfyren må bare kobles til en gassflaske eller til det eksisterende gassanlegget av en autorisert person som kjenner til sikkerhetsreglene. 8 9

6 INSTALLASJON SLANGETILKOBLING Komfyren har gasstilkoblingen på høyre side bak med utvendige gjenger ISO7-R1/ Enkelte modeller inkluderer slangesokkel og pakning for tilkobling av slange. Slangesokkelen må skrus godt til på de utvendige ½ gjengene. Bruk fiber eller metallpakning mellom mutter og slangesokkel. Pakningene kan ikke brukes på nytt senere. Deformasjonen av fiberpakningen skal ikke overstige 5 % ved tiltrekking. Koble på slangen, men påse at den ikke berører nedre eller øvre del av komfyren Monter komfyren etter gjeldende lokale lover og bestemmelser. MONTERING AV FLEKSIBEL SLANGE Hvis en fleksibel gasslange er montert, så påse at denne ikke ligger an mot punkt A på figuren. En stålarmert slange kan ligge an mot A. D A B C INSTALLASJON OMBYGGING AV KOMFYREN TIL EN ANNEN GASSTYPE. Dette arbeidet skal bare utføres av en kvalifisert person. Komfyren er levert til bruk på propangass 30 mbar. Skal komfyren brukes på en annen type gass og trykk, må den ombygges ved at brennerdysene skiftes og brennerne justeres. BRENNER Gasstype For å bygge om komfyren til en annen gasstype må du: Skifte brennerdysene i henhold til nedenstående tabell Justere brennernes minimumseffekt Komfyrens brennere er tilpasset gasstype og trykk som står på dataskiltet, og garantien gjelder denne gasstype og trykk. Dyse Type/diameter Liten Medium Stor Undervarme a Grill G0 /0 mbar G30 /30 mbar a 7 7 Som en sluttføring av installasjonen, skal slange og rørforbindelser kontrolleres for gasslekkasje. Benytt såpevann på alle koblinger for å oppdage eventuelle lekkasjer, Benytt aldri åpen flamme til dette. STARTE BRUK AV KOMFYREN Start å bruke komfyren i henhold til bruksanvisningen. Tenn alle brennerne og kontroller at de brenner stabilt både på maksimum og minimum effekt. Juster lufttilførselen hvis nødvendig. Ta deg tid til å lære sluttbrukeren om hvordan komfyren skal brukes tog kontrolleres, og les bruksanvisningen sammen med denne. Flytende gasstilkobling 9 Slangesokkel 10 Pakning 11 9½ tilkobling Brenner type Maks effekt Minimum effekt Ombygging fra propangass til naturgass 1. Skift brennerdysene i henhold til skjema over.. Juster bypassventilene til riktig flammestørrelse Ombygging fra naturgass til propangass 1. Skift brennerdysene I henhold til skjema over.. Juster bypassventilene til riktig flammestørrelse For å foreta justeringene, må bryterknappene tas av. Juster bypassventilene. Justering av forbrenningsluft til brennerne i stekeovnen kan foretas etter at bunnplaten er tatt ut. Det er ikke behov for å justere forbrenningsluften til kokeblussene. En korrekt flamme har en blanding av blå og grønne flammekjegler. En kort summende flamme eller en lang gul og røykfull flamme uten distinkte kjegler forteller at det er en dårlig gass, feil forbrenning av gassen eller feil ved brenneren. For å kontrollere brenneren, la den stå på fullt i 10 minutter for så å slå flammen ned til minimum. Flammen skal ikke slukke og den skal være stabil

7 INSTALLASJON BRUK AV KOMFYREN Skifte av brennerdyse: Skru dysen ut med hjelp av en 7mm pipe, og erstatt den med den nye.se foranstående tabell. I komfyrer med flammesikring (gjelder I Norge), Se fig. B. Bryterne skal settes på minimum posisjon og juster flammen med en,5mm skrutrekker. Fig. B En gassventil med en justerbar bypass- ventil. Det å bygge om komfyren til en annen gasstype enn den som står på komfyrens dataskilt, er kunden og montørens ansvar alene. Etter at nødvendige modifiseringer er foretatt, merk komfyren med den nye gasstypen. FØR FØRSTE GANGS BRUK. Fjern all emballasje. Fjern klistrelapper/teip på en sakte forsiktig måte så ikke lim blir sittende igjen. Vask eventuelt bort lim med en myk klut. Fjern det som er i skuffen, og vask stekeovnen. Ta ut pannen og risten fra stekeovnen og vask disse med oppvaskmiddel. Start rommets ventilasjon eller åpne et vindu. Varm opp stekeovnen til ca 50 grader i en halv time. Vask bort eventuelle avleiringer etterpå. Følg sikkerhetsinstruksene nøye når du bruker komfyren. HVORDAN BRUKE KOKEPLATENE Valg av kjeler. Velg alltid en kjele som har større diameter enn brennerens brennerkrone og at lokket alltid står på kjelen. Anbefalt kjelediameter er,5 til 3 ganger større enn brennerkronens diameter.for de forskjellige brennerne blir dette: For den lille brenneren en kjele på 110 til 135mm. For de mellomstore brennerne en kjele på 160 til 00mm. For den store brenneren en kjele på 5 til 70mm. Kjelene bør ikke være høyere enn deres diameter. a Stekeovnen skal bare vaskes med vann tilsatt litt oppvaskmiddel. FEIL RIKTIG Fig.C Viser justering av forbrenningsluften til undervarmens brenner. Gassbrennernes kontrollbryter Posisjon brenner slått av Posisjon maksimum effekt Posisjon minimum effekt 1 13

8 BRUK AV KOMFYREN BRUK AV KOMFYREN Tenning uten integrert elektrisk tenner. Tenn en fyrstikk. Trykk bryteren helt inn og vri den til stort flammesymbol, Antenn gassen med fyrstikken. Velg flammestørrelse for eksempel liten flamme For å slå av brenneren etter bruk, vris bryteren til høyre til av posisjon. Elektrisk trykknapp tenning. Trykk inn tennknappen merket med symbolet Trykk bryteren helt inn og vri den til venstre til stort flammesymbol., Hold knappen inntrykket helt, til brenneren tenner. Velg flammestørrelse for eksempel liten flamme, For å slå av brenneren etter bruk, vris bryteren til høyre til av posisjon Elektrisk tenning I kontrollbryteren Trykk bryteren helt inn og vri den til venstre til stort flammesymbol, Hold knappen inntrykket helt til brenneren tenner Velg flammestørrelse for eksempel liten flamme I komfyrer som er utstyrt med flammesikring (gjelder Norge), hold bryteren inntrykket i 10 sekunder etter at brenneren har tent for at flammesikringen skal aktiveres. Hvis det er feil ved den elektriske tenningen, tenn brenneren med fyrstikk eller lighter. Hold bryteren inntrykket i 10 sekunder etter tenning for å aktivere flammesikringen. Hvis ikke flammesikringen er aktivert etter 15 sekunder, slå av brenneren og vent I minst ett minutt før nytt forsøk En korrekt justert brenner har en lys blå flamme med en klart synlig kjegle. Valg av flammestørrelse kommer an på bryterens posisjon som kan være: Stor flamme Liten flamme Brenner avstengt (Gasstilførselen er stengt) Avhengig av ditt ønske kan flammen stilles trinnløst mellom maks og min. Bryterposisjoner mellom av ( ) og maks ( ) anbefales ikke. I disse posisjonene kan flammen være ustabil og kan slukke. Hvis flammen slukker, gjenta tennprosedyren. Hvis flammen slukker (uansett årsak), steng brennerens bryter og vent i minst et minutt før nytt tennforsøk gjøres. Før brennerne tennes må du ha kjelene klare til plassering på dem. Bruk av flammesikringen STEKEOVN Stekeovnens funksjon og bruk gjøres.. Noen modeller er utstyrt med flammesikring 150 som stenger gasstilførselen hvis flammen Valg av riktig flammestørrelse. slukker (gjelder Norge). Dette forhindrer gasslekkasje hvis en brenner har slukket som følge av søl eller annet. Brukeren må selv tenne brenneren igjen etter å ha ventet i minst ett minutt KGG501/KGG601 KGG5301/KGG Stekeovnen er utstyrt med en termostatstyrt gassventil og et flammesikringssystem. For å tenne brenneren, følg påfølgende anvisninger. Hold bryteren inntrykket i 10 sekunder etter at brenneren har tent for å varme opp termoføleren (sensoren).for at flammesikringen skal tre i funksjon. Hvis flammen slukker, så gjenta prosedyren etter ca et minutt og at ovnsrommet er ventilert ut. FEIL RIKTIG 14 15

9 BRUK AV KOMFYREN GASSGRILL Tenning av undervarmen. Tenn en fyrstikk. Trykk bryteren helt inn og vri den til venstre til ønsket temperatur Antenn gassen med fyrstikken. (Se skisse nedenfor) og hold bryteren inntrykket i 10 sekunder fra tenntidspunktet. Slukker flammen, så gjenta prosedyren etter minst ett minutt og etter at ovnsrommet er ventilert. Tenning av stekeovnens grillbrenner hvis komfyren har grill. Trykknapp tenning Trykk inn knappen for elektrisk tenning merket med (.. ) Trykk bryteren helt inn og vri til venstre til posisjon 8 for å tenne undervarme og vri til høyre til ( ) for å tenne grillen. Hold trykknappen inntrykket inntil brenneren har tent og i ytterligere 10 sekunder. Still inn ønsket temperatur hvis du har valgt undervarme. Bruk av gassgrillen hvis komfyren har dette. Den infrarøde grillbrenneren settes på ved å vri bryteren til symbolet. Innstillinger mellom av symbolet og grill symbolet er ikke tillatt. I dette området er flammen ustabil og kan slukke. Forslag til bruk av stekeovnens 5 bretthøyder. Bakervarer etc. bør plasseres på høyde 5. De forskjellige nivåene er angitt som nedenfor. Nummeret angis stigende nedenfra og oppover. Oppvarming med infrarød gassbrenner Varmen kommer direkte fra den infrarøde brenneren som sitter I ovnsrommets tak og kan benyttes til grilling av mat. Grillbrenneren er ikke styrt av termostatventilen, men har bare en maksinnstilling.under bruk må enten døren stå åpen eller fjernes helt. Bryterne må også beskyttes mot varmen med medfølgende varmeskjold. Tenning For å slå på brenneren, trykk bryteren inn og vri bryteren til grillsymbolet. Trykk inn tennbryteren for å tenne brenneren eller bruk en fyrstikk eller en lighter. Når brenneren tenner, hold bryteren fortsatt inntrykket i ca. 10 sekunder inntil flammen brenner stabilt. Hvis ikke flammen tenner, så gjenta prosedyren etter at ovnen har ventilert seg i ca 1 minutt. Grilling med infrarød grillbrenner. Ta ekstra forhåndsregler når du griller. Sterk varme fra den infrarøde brenneren gjør at ovnen og utstyr blir svært varm. Bruk tykke grillvotter og egnet grillutstyr.. Mat på grillristen kan gi sprut av varmt fett/sprut fra pølser. Bruk en lang grillklype for å unngå sprut på huden.. Beskytt alltid øynene.. Overvåk grillingen hele tiden da sterk varme kan ødelegge maten eller antenne denne. Hvis flammen skulle slukke av en årsak, så steng gassventilen og vent i ca 1 minutt inntil ovnen har ventilert seg og du kan tenne brenneren igjen. Det er bare mulig å ha kontroll på ovnstemperaturen via termostaten når ovnsdøren er lukket.vri stekeovnsbryteren til høyre for å slå av brenneren. Undervarme og grill kan ikke benyttes samtidig Slukke grillbrenneren. Slukk brenneren ved å vri bryteren til høyre til av punktet. Gasstilførselen er stengt og flammen slukket. Spesielle forhåndsregler! Under tenning og bruk av grillbrenneren må døren stå åpen. Tiden fra du slipper på gassen til brenneren antenner må holdes så liten som mulig.. Advarsel: Deler av komfyren kan være svært varm etter at grillingen er avsluttet. Hold små barn borte fra komfyren etter at den har vært I bruk.. Grillen er godt egnet til grilling av pølser med lavt fettinnhold, kjøtt og fiskefileter og stek samt til bruning/sprøsteking av svor

10 STEKING I STEKEOVNEN Tips ved grilling.. Forvarming av ovnen er ikke nødvendig ved. Grilling skal gjøres med døren åpen. grilling.. Sett inn grillristen med olje før maten legges. Sett beskyttelsesdekselet på plass på. under bryterpanelet. Plasser maten på risten, og plasser langpannen i sporet under risten for å samle opp. Når det grilles, så er ikke termostaten i bruk, og det grilles med full effekt hele neddrypp. tiden.. Grilltabellen indikerer anbefalt temperatur, hvilken rillehøye og mengde mat.. Plasser matstykket i ristens senter under brenneren..snu maten etter at den halve planlagte grilltiden er nådd. Tynne stykker trenger bare å snus en gang, mens tykkere stykker kanskje må snus flere ganger.. Bruk alltid grillklype for å unngå å stikke hull på kjøttet slik at kjøttsaften renner ut. Grilltabell for infrarød grillbrenner Kjøttype på grillen Vekt (gram) Kjøtt og pølser biffer svinefileter svinekoteletter Rillehøyde (nedenfra) 4 4. Mørkt kjøtt grilles raskere enn lysere svin og kalvekjøtt.. Rengjør grillen, stekeovnen og grillutstyret etter hver gangs bruk. Grilltid (minutter) lammekoteletter grillpølser kjøttstykker med ost en side en side To halve kyllinger FISK: Laksefileter Fisk i folie TOAST 4 skiver hvitt brød 00 4 skiver grovt brød Toast smørbrød BAKING I STEKEOVNEN Baking. Vi anbefaler at du bruker en bakeform som plasseres på stekeristen. Før kaken tas ut av ovnen, kontroller med en blomster-/strikkepinne om kaken er ferdig. Er pinnen ren når den trekkkes ut, er kaken stekt. Etter at ovnen er slått av, anbefales det at kaken står i ovnen i 5 minutter til. Baketidene gitt i tabellen er omtrentlige, og kan korrigeres etter dine egne erfaringer og ønsker. Hvis informasjonen gitt i en kakeoppskrift avviker mye fra tabellen, så benytt tabellen som rettesnor. Kaketype Temperatur ( ) Forvarming Temperatur ( ) Baketid minutter Høyde I ovnen nedenfra Fruktkake Victoriakake Lagvis kake Boller Tebrød Krispy kake Butterdeig

11 STEKING I STEKEOVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Steking av kjøtt Stek kjøttstykker på mer enn en kilo i stekeovnen. Mindre stykker steker du i en kjele. Bruk kun ildfaste former I stekeovnen. Ved steking på rist, anbefaler vi at du setter inn langpannen med litt vann i nedenfor. Vi anbefaler at du snur kjøttet minst en gang under steketiden, og at du pensler kjøttet med kjøttsaften som renner ut eller varmt saltet vann. Ikke pensle med kaldt vann. Ved riktig vask og vedlikehold av komfyren, vil du sikre en feilfri bruk fremover. Før du begynner rengjøringen må komfyren være slått av og du må forsikre deg om at alle bryterne står i av posisjon. Ikke start rengjøringen før komfyren er kald. TYPE KJØTT HØYDE I OVNEN NEDENFRA BIFF Filet: Rå 3 Filet: Medium 3 Filet: Godt stekt 3 Roast beef SVIN: Roast beef Skinkestek Filet 3 TEMPERATUR ( ) STEKETID I MINUTTER Per 1 cm KALV LAM VILT FUGL: Kylling Gås ca kg FISK Tallene i diagrammet refererer seg til en porsjon på 1kg. Hvis porsjonen er større enn dette, så legg til minutter pr. ekstra kg. Komfyrens front: For rengjøring av komfyrens front, bruk ditt vanlige rengjøringsmiddel, og følg produsentens anvisninger. Bruk aldri vaskemidler som inneholder slipende ingredienser som kan ripe opp fronten. Emaljerte flater og plastdetaljer: Vask bryterne og håndtaket med en myk klut og et flytende vaskemiddel beregnet på emaljerte overflater. Koketoppen: Kjelestøttene, topplaten og brennerdelene skal rengjøres med varmt vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel.termofølere og tennelektroder (hvis montert) skal rengjøres med en myk børste. For å sikre kokeblussenes funksjon, må disse delene alltid holdes rene. Rengjør brennerkroner og brennerlokk. Brennerkronene må ikke tas i oppvaskmaskinen da dette gjør de svarte. Hold alltid brennerdysene rene. Avslutt med å tørke alle delene tørre og plasser de tilbake på riktig plass. Feil plassering vil skape tennproblemer og kan gi deformasjon av brennnerkronene. Dette vil ikke dekkes av garantien. Brennerlokkene er emaljerte, og høy temperatur vil kunne gi noe misfarging av dem. Dette har ingen praktisk betydning for bruken av koketoppen. Stekeovnen: Stekeovnen må rengjøres etter hver gangs bruk. Slå på komfyrlyset (hvis montert) for å lette rengjøringen. Stekeovnen må bare vaskes med varmt vann og en liten mengde mildt oppvaskmiddel. Etter rengjøringen, så tørk stekeovnen tørr. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipende ingredienser på emaljerte flater eller på glassflater. 0 1

12 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Skifte av stekeovnens lyspære Hvordan ta av stekeovnsdøren Ta av ovnsdørens innerglass Regelmessig inspeksjon For å forhindre et eventuelt elektrisk sjokk, så påse at lyset er slått av før pæren skiftes. Sett alle bryterne i posisjon av, og trekk ut støpselet. Skru ut og vask lyspæreglasset og tørk det tørt. Skru ut lyspæren, og erstatt den med en ny stekeovnspære som tåler 300 grader C og som er for 30V, 5W og E14. For å få lettere tilgang til stekeovnen for rengjøring, er det mulig å ta av døren. For å gjøre dette, må du svinge opp sikkerhetshakene fra hengslene og lukke døren forsiktig samtidig som du løfter opp og trekker døren til deg. For å sette døren på plass igjen, tre hengslene inn tilbake på plass og åpne døren helt igjen for så å vippe sikkerhetshakene tilbake på plass igjen. Er ikke hengslene plassert riktig vil de kunne ødelegges når døren lukkes. Gjenta operasjonen til hengslene står riktig. Skru ut skruene som holder plastikkdelene og som låser glasset i de to øvre hjørnene på døren. Ta glasset ut av den andre låsemekanismen som holder det på plass. Etter at du har vasket glasset, så monter det igjen i motsatt rekkefølge og lås det med plasthjørnene. I tillegg til å holde komfyren ren, må du: Utføre regelmessige inspeksjoner av elementer som kontrollerer komfyrens funksjon. Etter at garantitiden er utløpt, må du få et kvalifisert verksted til å gå over komfyren minst hvert andre år. Reparere enhver feil som oppstår. Utføre periodisk vedlikehold av kokeblussene Alle reparasjoner og vedlikeholdsarbeider må utføres av en kvalifisert montør eller et kvalifisert verksted. Ta ut dørens innerglass Ta av stekeovnsdøren Stekeovnens lyspære Skru inn den nye pæren, og påse at den sitter godt i den keramiske pæreholderen. Skru på lyspæreglasset. 3

13 FEILSØKING VED DRIFTSPROBLEMER TEKNISK INFORMASJON I tilfelle av et problem med komfyren: Slå av alle gassbrennere Trekk ut støpselet av veggen Ta kontakt med ditt servicesenter Noen mindre feil kan løses ved å følge feilsøkingsdiagrammet angitt nedenfor. Før du ringer kundeservice eller servicesenteret, så gå gjennom nedenstående diagram for å løse ditt problem. PROBLEM ÅRSAK E LØSNING Ustabil flamme Feil gasstype En ekspert må stille inn riktig Gasstype. Flammen forandrer plutselig Feil monterte brennerdeler Monter brennerdelene korrekt karakter Flammen slukker etter tenning Bryteren slippes ut for tidlig eller er ikke trykket helt inn Hold bryteren inntrykket lenger og før du slipper den ut så gi den et ekstra trykk inn Type Dimensjoner: Høyde/bredde/dybde (cm) Effekt undervarme (kw) Effekt grill (kw) Kokeblussene (kw): Lite bluss Medium bluss Stort bluss Maks forbruk samtidig (kw) Totalt strømforbruk (kw) KGG501-B1 KGG601-B1 90/50/60 90/60/ X1.75 X KGG5301-B1 90/50/ X KGG6301-B1 90/60/ X Fargen på flammen har endret karakter. Kan være normalt avhengig av temperatur Rengjør kjelestøtten med et middel for støpejern Elektriske funksjoner virker ikke Sikringen kan være defekt Kontroller om sikringen har gått. Skift om nødvendig Brennerlokket ser stygt ut Dette kan være normalt nt block Rengjør lokket med et rengjøringsmiddel for jern Duggdråper på stekeovnsdøren Normal situasjon med bakgrunn under forvarming i temperaturforskjell Hvis du oppdager røyk under Steketemperaturen for høy steking eller feil ved termostat. Ovnen endrer karakter under Steketemperaturen er for høy steking eller rist eller langpanne er feilplassert Væske eller fett renner til den Komfyren står ikke i vater ene siden Ingen løsning da dette er normalt og påvirker ikke bruken Reduser steketemperaturen Montør må skifte termostaten. Reduce roasting temperature. Plasser risten over langpanne I samme spor Juster benene slik at komfyren blir stående i vater Nominell spenning (V) Vekt (kg)) 0-40V 50Hz V 50Hz Følger EU direktivene EN30-1-1, EN , EN , EN50304 standard. Produsert I Kina.Importør V 50Hz V 50Hz 45 Skuffende bakeresultat Feil komfyrinnstilling Velg riktig stekeovninnstilling basert på diagrammet på side 19. Kaken er for lys Kakeformen er plassert i Plasser den på stekeristen langpannen Bakerverket er for tørt Temperaturen er for lav Still inn høyere temperatur og reduser og steketiden for lang steketiden. Bakerverket er klissete klebrig Steketemperaturen er for høy, Set higher oven temperature duce og mykt, og det er rått I midten steketiden for kort eller for mye væske i deigen. baking time. Reduser temperaturen, øk steketiden, la deigen heve lenger eller ha mindre væske I deigen. 4 5

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60

NO Gasskomfyr. monterings- og bruksanvisning. 50 x 50 og 50 x 60 NO Gasskomfyr monterings- og bruksanvisning DOVRE 50 x 50 og 50 x 60 vera gasskomfyr bruksanvisning KJÆRE KUNDE; Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler og

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 00553NO 11/04 TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 00553 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner

Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner Bruk-, montering- og sikkerhetsinstruksjoner. Gassgrill Hudson I, 3 brennere og sidebrenner 0359 ADVARSEL FEIL BRUK OG IGNORERING AV SIKKERHETS INSTRUKSENE KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRANN ELLER EKSPLOSJON,

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 12260 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12260 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i.h.t. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3526593

Din bruksanvisning SMEG CX60EMS5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3526593 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SMEG CX60EMS5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SMEG CX60EMS5 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for gasskomfyr. GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467.

Bruksanvisning for gasskomfyr. GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467. Bruksanvisning for gasskomfyr GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467.A2 Kjære kunde! Vi takker for deres interesse for vårt produkt

Detaljer

004577NO 11/04TD Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 004577 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay

Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Bruks- Monteringsanvisning gassgrill Green Bay Les igjennom og følg instruksjonene gitt i denne manualen før gassgrillen monteres og tas i bruk. Advarsler: Les manualen før produktet tas i bruk. Hvis instruksjonene

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 12258 NOR 06/07 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12258 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379

Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 12379 NO 01/05 JK Monteringsanvisning for lavastens-gassgrill 12379 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill

Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill MONTERINGSANVISNING Monterings og bruksanvisning Vermont turgrill Modell: KG201219 ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke beregnet for kommersielt bruk. Les bruksanvisningen før grillen tas i bruk. Dersom

Detaljer

12222 NO 07/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12222 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann - kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 12282NOR 06/09 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill art.nr. 12282 Les nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR GASSDREVET VARMTVANNSBEREDER

BRUKSANVISNING FOR GASSDREVET VARMTVANNSBEREDER BRUKSANVISNING FOR GASSDREVET VARMTVANNSBEREDER Produktet er designet og produsert I samsvar med standarder som angitt i EN 26-1997 og underliggende normer. TEKNISK ASSISTANSE Produktet er testet og justert

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302

Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 12302NOR 07/06AB Monteringsanvisning for lavasteingassgrill 12302 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK. Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK. Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0 INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG BRUK Vaillant Geyser MAG NO 9/1 OZ med atmosfæresikring MAG 9 2.0 Kjære kunde Vi takker for at du valgte en Vaillant MAG vannvarmer fra primus as. For å kunne garantere

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 12762-2009 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12762 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296

Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 12296 NO 05/11 JK Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12296 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer