KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1"

Transkript

1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:

2 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren er svært enkel å bruke og svært effektiv. Etter at du har lest bruksanvisningen, vil bruken av komfyren være enkel. Før komfyren ble pakket ved fabrikken ble den kontrollert i forhold til sikkerhet og funksjon. Les bruksanvisningen nøye før du tar komfyren i bruk. Ved å følge disse instruksjonene nøye, vil du unngå problemer ved bruken av komfyren. Det er viktig at du tar godt vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Det er nødvendig å følge anvisningene nøye for å unngå uhell. Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen. Komfyren er kun for bruk i private husholdninger. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet som ikke påvirker bruken. Sikkerhetsinstrukser...4 Hvordan spare energi...6 Utpakking Avhending av komfyren Beskrivelse av komfyren...7 Installasjon Bruk Førstegangs...13 bruk Bruk av kokeblussene Stekeovnen Gass grillen... (hvis montert)...17 Baking I stekeovnen...18 Vask og vedlikehold av komfyren...1 Forhåndsregler i en krisesituasjon...4 Teknisk informasjon...5 3

3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER SIKKERHETSINSTRUKSJONER Komfyren blir varm under bruk. Vær forsiktig, og berør ikke varme plater i stekeovnen. Pass godt på barn når komfyren er i bruk da barn ikke forstår faren den kan representere. Spesielt varme brennere, ovnens rister, ovnsdøren og kjeler inneholdende varme væsker kan forårsake store skader. Påse at ledninger fra elektriske apparater som for eksempel en mikser, ikke kommer i kontakt med varme plater. Plasser ikke brennbare ting i stekeovnen når den er i bruk, da dette kan ta fyr. Forlat ikke komfyren når du steker på den. Olje og fett kan ta fyr hvis det blir overopphetet. Når du koker på komfyren, så unngå søl på brennerne. Hvis det har oppstått en feil ved komfyren, må den ikke benyttes igjen før en tekniker har utbedret skaden. Åpne ikke for gass frem til komfyren før du har forsikret deg om at alle gassventilene står i av posisjon. Ikke søl på brennerne. Eventuelt søl må vaskes bort straks de er blitt kalde. Sett ikke kjelene direkte på brennerne. Benytt ikke kokeblussene til oppvarming av rommet, og ikke plasser tomme kjeler på brennerne. Plasser ikke kjeler tyngre enn 10 kg på kjelestøtten over brenneren eller kjeler med totalvekt på 40kg på hele kjelestøtten. Ikke gjør endringer i komfyrens gassystem i forhold til type gass og trykk eller i det elektriske systemet. Eventuelle ombygginger må kun foretas av en kvalifisert tekniker. Bruk ikke slipende vaskemidler eller skarpe gjenstander ved rengjøring av komfyrdørens glass da dette kan forårsake skader på denne. Hold barn og personer som ikke er kjent med komfyrens bruksanvisning borte fra komfyren. VED MISTANKE OM GASSLEKKASJE MÅ DU IKKE: Tenne fyrstikk, røyke sigaretter, benytte noen elektriske brytere, benytte elektriske apparater eller andre apparater som kan skape en gnist. I et slikt tilfelle må du umiddelbart stenge gassflasken, lufte ut rommet og tilkalle en kvalifisert person for utbedring av gasslekkasjen. I tilfelle av en ulykke forårsaket av en teknisk feil, koble fra komfyrens strømforsyning i tillegg til ovenstående, og tilkall hjelp fra an kvalifisert person.. Ikke koble en radio antenne eller annen antenne til gassystemet. I tilfelle av at en gasslekkasje på rørsystemet antenner: Steng umiddelbart gasstilførselen. I tilfelle av at en gasslekkasje på gassflasken antenner: Kast en vått håndkle over den og steng ventilen. Kjøl ned flasken og ta den ut av huset. Bruk ikke en ødelagt gassflaske. Hvis ikke komfyren skal brukes på flere dager, steng gassrørets stengeventil. Bruker du en gassflaske ved komfyren, så steng gassventilen etter hver gangs bruk. Komfyren må ikke rengjøres med en damprenser. Åpne ikke for gass til brenneren før du har tent en fyrstikk eller en lighter for å antenne gassen. Slukk ikke en brenner ved å blåse den ut. Før lokket på toppen løftes opp er det greit å rengjøre det, og koketoppen må bli kald før lokket legges på igjen. Er det glasslokk på din komfyr, så kan dette knuse hvis det legges ned på en varm koketopp. 4 5

4 HVORDAN SPARE ENERGI UTPAKKING BESKRIVELSE AV KOMFYREN. Det å bruke energi på en fornuftig måte sparer ikke bare penger, men også miljøet. Dett er punkter som hjelper deg å spare energi: Under transport har komfyren vært innpakket for å hindre skader på den. Bruk riktige kjeler, Disse må ikke være mindre enn brenneren de står på.. Påse at brennerne og kjelestøttene er rene. Forurensinger kan hindre effektiv varmeoverføring. Ta spesielt hensyn til at flammeåpningene under brennerlokket er åpne og rene. Kontroller også at det ikke er sølt noe i brennerdysen som er skrudd inn i bunnen av brenneren. Denne kan evt. kokes ren. Benytt ikke nål eller lignende. Etter at du har pakket den ut, sorter emballasjen på en slik måte at den kan resirkuleres og gir minst mulig skade på naturen. Alle materialene som er brukt, er miljøvennlige og kan gjenvinnes til 100 %. Det er merket med gjenvinningssymbolet. Under utpakkingen, må barn holdes unna emballasje som plastposer, isopor og lignende. Medium brenner Medium brenner Trykknapp tenning Brytere kokebluss Bryter stekeovn Lokk Liten brenner Stor brenner Kjelestøtte Brytere kokebluss Trykknapp ovnslys Dørhåndtak Ta ikke lokket av kjelen for ofte. Ikke åpne stekeovnsdøren unødig. KASTING AV GAMMELT APPARAT Benytt bare stekeovnen til tillaging av større mengder mat. Kjøtt opp til 1 kg kan tillages mer økonomisk i en kjele. Gamle apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men plasseres på egnede mottak for elektriske og elektroniske apparater. Termoføler Tennelektrode Skuff Benytt restvarmen i komfyren ved at du slår av stekeovnen 10minutter før du har planlagt at maten skal være stekt. Påse at stekeovnsdøren er lukket ordentlig. Varme kan lekke ut hvis det er sølt noe på dørpakningen. Rengjør eventuelt dørpakningen. Et symbol vist på produktet, i bruksanvisningen eller på emballasjen forteller om det kan resirkuleres. Materialer benyttet inne i apparatet er resirkulerbare og er merket med dette. Når du påser at apparatet blir resirkulert, bidrar du til å beskytte miljøet. Gjenbruksstasjon for innlevering av ditt apparat finner du under gule sider. KGG501-B1/KGG601-B1 Ikke installer komfyren ved siden av et kjøleskap eller en fryser. Disses energiforbruk vil i så fall gå kraftig opp. KGG5301-B1/KGG6301-B1 6 7

5 INSTALLASJON Følgende instruksjoner er ment på en Hvis komfyren brukes intenst over lang kvalifisert person som kan installere komfyren. tid,kan det bli behov for å åpne et vindu Disse instruksjonene skal forsikre at for å forbedre ventilasjonen. installasjonen og tester rundt dette gjøres så profesjonelt som mulig. INSTALLERING AV KOMFYREN Kjøkkenet må være tørt og ha god ventilasjon i henhold til komfyrens krav til lufttilførsel. Rommet bør ha et ventilasjonssystem som fjerner avgassene fra komfyrens forbrenning. Dette systemet bør bestå av en ventilasjonsrist eller en ventilator. Ventilatoren må monteres i henhold til produsentens anvisninger.komfyren må monteres på en slik måte at en får betjent komfyren på en fornuftig måte. Rommet må også ha nok tilførsel av luft til forbrenningene. Rommet må ha en størrelse som tilsvarer minst m3 pr. kw brennereffekt. Luften kan ledes inn via en ventil med en størrelse på minst 100cm (10x10cm) eller indirekte fra tilstøtende rom med ventilasjon. For å beskytte omliggende overflater fra stråling fra en varm komfyr som har energiklasse X, må den ikke bygges inn høyere enn opp til 85cm over gulvet. Innredninger høyere enn dette anbefales ikke. Overflatebehandlinger på materialer rundt komfyren må kunne tåle 100 grader C for ikke å bli deformert eller misfarget. Materialer som ikke tåler denne temperaturen må beskyttes, og la det være en klaring mellom komfyr og innredning på minst cm. Veggen bak komfyren må tåle en høy temperatur, og det anbefales at den beskyttes mot varmestrålingen. Temperaturen kan øke ca 50grader C over omgivelsestemperaturen. Komfyren skal plasseres på et hardt plant gulv og ikke på noe ustabilt. Før du begynner å bruke komfyren, er det viktig at du vatrer den slik at fettet i panna ikke legger seg i den ene siden. Det er justerbare ben som nås når skuffen tas ut, og som kan justeres +/- 5mm. INSTALLASJON Monter lokket. Ta lokket og komfyren ut av emballasjen. Velg plassering og niveller komfyren. Avhengig av om du har glass eller stållokk, så monter fjærpakkene(r=høyre og V=venstre) i glasslokket og sett lokket vertikalt ned i sine fester. Stållokket settes også vertikalt ned i sine fester. Monter brennere etc. på koketoppen. Ta brennerlokkene og brennerkronene ut av ovnen og legg de på riktig sted. GASSTILKOBLING Komfyren skal tilkobles en riktig gasskilde og ha riktig trykk. Kontroller i henhold til skiltet på komfyren. Tilkoblingen skal gjøres av en kvalifisert person, og bare denne personen kan eventuelt bygge om komfyren til en annen gasstype hvis dette lar seg gjøre. Retningslinjer for montasjen Montøren skal: Være en autorisert gassmontør (Gjelder ikke på hytter i Norge pr. 009) Være kjent med komfyrens produktskilt I forhold til gassystemet komfyren kobles til. Kontrollere : - rommets ventilasjon. - gasstilkoblingene for evt. lekkasje. - komfyrens alle funksjoner. - at komfyren er tilkoblet jordet strømforsyning. 750mm Lære opp brukeren i bruk og stell av komfyren. cm Det er viktig at brennerkroner og brennerlokk ligger plant og ikke skjevt. Brennerkroner som ligger skjevt under bruk vil støye og kan bli deformert. Oppdages dette, så slukk flammen og legg de på plass når de cm er blitt kalde. Komfyren må bare kobles til en gassflaske eller til det eksisterende gassanlegget av en autorisert person som kjenner til sikkerhetsreglene. 8 9

6 INSTALLASJON SLANGETILKOBLING Komfyren har gasstilkoblingen på høyre side bak med utvendige gjenger ISO7-R1/ Enkelte modeller inkluderer slangesokkel og pakning for tilkobling av slange. Slangesokkelen må skrus godt til på de utvendige ½ gjengene. Bruk fiber eller metallpakning mellom mutter og slangesokkel. Pakningene kan ikke brukes på nytt senere. Deformasjonen av fiberpakningen skal ikke overstige 5 % ved tiltrekking. Koble på slangen, men påse at den ikke berører nedre eller øvre del av komfyren Monter komfyren etter gjeldende lokale lover og bestemmelser. MONTERING AV FLEKSIBEL SLANGE Hvis en fleksibel gasslange er montert, så påse at denne ikke ligger an mot punkt A på figuren. En stålarmert slange kan ligge an mot A. D A B C INSTALLASJON OMBYGGING AV KOMFYREN TIL EN ANNEN GASSTYPE. Dette arbeidet skal bare utføres av en kvalifisert person. Komfyren er levert til bruk på propangass 30 mbar. Skal komfyren brukes på en annen type gass og trykk, må den ombygges ved at brennerdysene skiftes og brennerne justeres. BRENNER Gasstype For å bygge om komfyren til en annen gasstype må du: Skifte brennerdysene i henhold til nedenstående tabell Justere brennernes minimumseffekt Komfyrens brennere er tilpasset gasstype og trykk som står på dataskiltet, og garantien gjelder denne gasstype og trykk. Dyse Type/diameter Liten Medium Stor Undervarme a Grill G0 /0 mbar G30 /30 mbar a 7 7 Som en sluttføring av installasjonen, skal slange og rørforbindelser kontrolleres for gasslekkasje. Benytt såpevann på alle koblinger for å oppdage eventuelle lekkasjer, Benytt aldri åpen flamme til dette. STARTE BRUK AV KOMFYREN Start å bruke komfyren i henhold til bruksanvisningen. Tenn alle brennerne og kontroller at de brenner stabilt både på maksimum og minimum effekt. Juster lufttilførselen hvis nødvendig. Ta deg tid til å lære sluttbrukeren om hvordan komfyren skal brukes tog kontrolleres, og les bruksanvisningen sammen med denne. Flytende gasstilkobling 9 Slangesokkel 10 Pakning 11 9½ tilkobling Brenner type Maks effekt Minimum effekt Ombygging fra propangass til naturgass 1. Skift brennerdysene i henhold til skjema over.. Juster bypassventilene til riktig flammestørrelse Ombygging fra naturgass til propangass 1. Skift brennerdysene I henhold til skjema over.. Juster bypassventilene til riktig flammestørrelse For å foreta justeringene, må bryterknappene tas av. Juster bypassventilene. Justering av forbrenningsluft til brennerne i stekeovnen kan foretas etter at bunnplaten er tatt ut. Det er ikke behov for å justere forbrenningsluften til kokeblussene. En korrekt flamme har en blanding av blå og grønne flammekjegler. En kort summende flamme eller en lang gul og røykfull flamme uten distinkte kjegler forteller at det er en dårlig gass, feil forbrenning av gassen eller feil ved brenneren. For å kontrollere brenneren, la den stå på fullt i 10 minutter for så å slå flammen ned til minimum. Flammen skal ikke slukke og den skal være stabil

7 INSTALLASJON BRUK AV KOMFYREN Skifte av brennerdyse: Skru dysen ut med hjelp av en 7mm pipe, og erstatt den med den nye.se foranstående tabell. I komfyrer med flammesikring (gjelder I Norge), Se fig. B. Bryterne skal settes på minimum posisjon og juster flammen med en,5mm skrutrekker. Fig. B En gassventil med en justerbar bypass- ventil. Det å bygge om komfyren til en annen gasstype enn den som står på komfyrens dataskilt, er kunden og montørens ansvar alene. Etter at nødvendige modifiseringer er foretatt, merk komfyren med den nye gasstypen. FØR FØRSTE GANGS BRUK. Fjern all emballasje. Fjern klistrelapper/teip på en sakte forsiktig måte så ikke lim blir sittende igjen. Vask eventuelt bort lim med en myk klut. Fjern det som er i skuffen, og vask stekeovnen. Ta ut pannen og risten fra stekeovnen og vask disse med oppvaskmiddel. Start rommets ventilasjon eller åpne et vindu. Varm opp stekeovnen til ca 50 grader i en halv time. Vask bort eventuelle avleiringer etterpå. Følg sikkerhetsinstruksene nøye når du bruker komfyren. HVORDAN BRUKE KOKEPLATENE Valg av kjeler. Velg alltid en kjele som har større diameter enn brennerens brennerkrone og at lokket alltid står på kjelen. Anbefalt kjelediameter er,5 til 3 ganger større enn brennerkronens diameter.for de forskjellige brennerne blir dette: For den lille brenneren en kjele på 110 til 135mm. For de mellomstore brennerne en kjele på 160 til 00mm. For den store brenneren en kjele på 5 til 70mm. Kjelene bør ikke være høyere enn deres diameter. a Stekeovnen skal bare vaskes med vann tilsatt litt oppvaskmiddel. FEIL RIKTIG Fig.C Viser justering av forbrenningsluften til undervarmens brenner. Gassbrennernes kontrollbryter Posisjon brenner slått av Posisjon maksimum effekt Posisjon minimum effekt 1 13

8 BRUK AV KOMFYREN BRUK AV KOMFYREN Tenning uten integrert elektrisk tenner. Tenn en fyrstikk. Trykk bryteren helt inn og vri den til stort flammesymbol, Antenn gassen med fyrstikken. Velg flammestørrelse for eksempel liten flamme For å slå av brenneren etter bruk, vris bryteren til høyre til av posisjon. Elektrisk trykknapp tenning. Trykk inn tennknappen merket med symbolet Trykk bryteren helt inn og vri den til venstre til stort flammesymbol., Hold knappen inntrykket helt, til brenneren tenner. Velg flammestørrelse for eksempel liten flamme, For å slå av brenneren etter bruk, vris bryteren til høyre til av posisjon Elektrisk tenning I kontrollbryteren Trykk bryteren helt inn og vri den til venstre til stort flammesymbol, Hold knappen inntrykket helt til brenneren tenner Velg flammestørrelse for eksempel liten flamme I komfyrer som er utstyrt med flammesikring (gjelder Norge), hold bryteren inntrykket i 10 sekunder etter at brenneren har tent for at flammesikringen skal aktiveres. Hvis det er feil ved den elektriske tenningen, tenn brenneren med fyrstikk eller lighter. Hold bryteren inntrykket i 10 sekunder etter tenning for å aktivere flammesikringen. Hvis ikke flammesikringen er aktivert etter 15 sekunder, slå av brenneren og vent I minst ett minutt før nytt forsøk En korrekt justert brenner har en lys blå flamme med en klart synlig kjegle. Valg av flammestørrelse kommer an på bryterens posisjon som kan være: Stor flamme Liten flamme Brenner avstengt (Gasstilførselen er stengt) Avhengig av ditt ønske kan flammen stilles trinnløst mellom maks og min. Bryterposisjoner mellom av ( ) og maks ( ) anbefales ikke. I disse posisjonene kan flammen være ustabil og kan slukke. Hvis flammen slukker, gjenta tennprosedyren. Hvis flammen slukker (uansett årsak), steng brennerens bryter og vent i minst et minutt før nytt tennforsøk gjøres. Før brennerne tennes må du ha kjelene klare til plassering på dem. Bruk av flammesikringen STEKEOVN Stekeovnens funksjon og bruk gjøres.. Noen modeller er utstyrt med flammesikring 150 som stenger gasstilførselen hvis flammen Valg av riktig flammestørrelse. slukker (gjelder Norge). Dette forhindrer gasslekkasje hvis en brenner har slukket som følge av søl eller annet. Brukeren må selv tenne brenneren igjen etter å ha ventet i minst ett minutt KGG501/KGG601 KGG5301/KGG Stekeovnen er utstyrt med en termostatstyrt gassventil og et flammesikringssystem. For å tenne brenneren, følg påfølgende anvisninger. Hold bryteren inntrykket i 10 sekunder etter at brenneren har tent for å varme opp termoføleren (sensoren).for at flammesikringen skal tre i funksjon. Hvis flammen slukker, så gjenta prosedyren etter ca et minutt og at ovnsrommet er ventilert ut. FEIL RIKTIG 14 15

9 BRUK AV KOMFYREN GASSGRILL Tenning av undervarmen. Tenn en fyrstikk. Trykk bryteren helt inn og vri den til venstre til ønsket temperatur Antenn gassen med fyrstikken. (Se skisse nedenfor) og hold bryteren inntrykket i 10 sekunder fra tenntidspunktet. Slukker flammen, så gjenta prosedyren etter minst ett minutt og etter at ovnsrommet er ventilert. Tenning av stekeovnens grillbrenner hvis komfyren har grill. Trykknapp tenning Trykk inn knappen for elektrisk tenning merket med (.. ) Trykk bryteren helt inn og vri til venstre til posisjon 8 for å tenne undervarme og vri til høyre til ( ) for å tenne grillen. Hold trykknappen inntrykket inntil brenneren har tent og i ytterligere 10 sekunder. Still inn ønsket temperatur hvis du har valgt undervarme. Bruk av gassgrillen hvis komfyren har dette. Den infrarøde grillbrenneren settes på ved å vri bryteren til symbolet. Innstillinger mellom av symbolet og grill symbolet er ikke tillatt. I dette området er flammen ustabil og kan slukke. Forslag til bruk av stekeovnens 5 bretthøyder. Bakervarer etc. bør plasseres på høyde 5. De forskjellige nivåene er angitt som nedenfor. Nummeret angis stigende nedenfra og oppover. Oppvarming med infrarød gassbrenner Varmen kommer direkte fra den infrarøde brenneren som sitter I ovnsrommets tak og kan benyttes til grilling av mat. Grillbrenneren er ikke styrt av termostatventilen, men har bare en maksinnstilling.under bruk må enten døren stå åpen eller fjernes helt. Bryterne må også beskyttes mot varmen med medfølgende varmeskjold. Tenning For å slå på brenneren, trykk bryteren inn og vri bryteren til grillsymbolet. Trykk inn tennbryteren for å tenne brenneren eller bruk en fyrstikk eller en lighter. Når brenneren tenner, hold bryteren fortsatt inntrykket i ca. 10 sekunder inntil flammen brenner stabilt. Hvis ikke flammen tenner, så gjenta prosedyren etter at ovnen har ventilert seg i ca 1 minutt. Grilling med infrarød grillbrenner. Ta ekstra forhåndsregler når du griller. Sterk varme fra den infrarøde brenneren gjør at ovnen og utstyr blir svært varm. Bruk tykke grillvotter og egnet grillutstyr.. Mat på grillristen kan gi sprut av varmt fett/sprut fra pølser. Bruk en lang grillklype for å unngå sprut på huden.. Beskytt alltid øynene.. Overvåk grillingen hele tiden da sterk varme kan ødelegge maten eller antenne denne. Hvis flammen skulle slukke av en årsak, så steng gassventilen og vent i ca 1 minutt inntil ovnen har ventilert seg og du kan tenne brenneren igjen. Det er bare mulig å ha kontroll på ovnstemperaturen via termostaten når ovnsdøren er lukket.vri stekeovnsbryteren til høyre for å slå av brenneren. Undervarme og grill kan ikke benyttes samtidig Slukke grillbrenneren. Slukk brenneren ved å vri bryteren til høyre til av punktet. Gasstilførselen er stengt og flammen slukket. Spesielle forhåndsregler! Under tenning og bruk av grillbrenneren må døren stå åpen. Tiden fra du slipper på gassen til brenneren antenner må holdes så liten som mulig.. Advarsel: Deler av komfyren kan være svært varm etter at grillingen er avsluttet. Hold små barn borte fra komfyren etter at den har vært I bruk.. Grillen er godt egnet til grilling av pølser med lavt fettinnhold, kjøtt og fiskefileter og stek samt til bruning/sprøsteking av svor

10 STEKING I STEKEOVNEN Tips ved grilling.. Forvarming av ovnen er ikke nødvendig ved. Grilling skal gjøres med døren åpen. grilling.. Sett inn grillristen med olje før maten legges. Sett beskyttelsesdekselet på plass på. under bryterpanelet. Plasser maten på risten, og plasser langpannen i sporet under risten for å samle opp. Når det grilles, så er ikke termostaten i bruk, og det grilles med full effekt hele neddrypp. tiden.. Grilltabellen indikerer anbefalt temperatur, hvilken rillehøye og mengde mat.. Plasser matstykket i ristens senter under brenneren..snu maten etter at den halve planlagte grilltiden er nådd. Tynne stykker trenger bare å snus en gang, mens tykkere stykker kanskje må snus flere ganger.. Bruk alltid grillklype for å unngå å stikke hull på kjøttet slik at kjøttsaften renner ut. Grilltabell for infrarød grillbrenner Kjøttype på grillen Vekt (gram) Kjøtt og pølser biffer svinefileter svinekoteletter Rillehøyde (nedenfra) 4 4. Mørkt kjøtt grilles raskere enn lysere svin og kalvekjøtt.. Rengjør grillen, stekeovnen og grillutstyret etter hver gangs bruk. Grilltid (minutter) lammekoteletter grillpølser kjøttstykker med ost en side en side To halve kyllinger FISK: Laksefileter Fisk i folie TOAST 4 skiver hvitt brød 00 4 skiver grovt brød Toast smørbrød BAKING I STEKEOVNEN Baking. Vi anbefaler at du bruker en bakeform som plasseres på stekeristen. Før kaken tas ut av ovnen, kontroller med en blomster-/strikkepinne om kaken er ferdig. Er pinnen ren når den trekkkes ut, er kaken stekt. Etter at ovnen er slått av, anbefales det at kaken står i ovnen i 5 minutter til. Baketidene gitt i tabellen er omtrentlige, og kan korrigeres etter dine egne erfaringer og ønsker. Hvis informasjonen gitt i en kakeoppskrift avviker mye fra tabellen, så benytt tabellen som rettesnor. Kaketype Temperatur ( ) Forvarming Temperatur ( ) Baketid minutter Høyde I ovnen nedenfra Fruktkake Victoriakake Lagvis kake Boller Tebrød Krispy kake Butterdeig

11 STEKING I STEKEOVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Steking av kjøtt Stek kjøttstykker på mer enn en kilo i stekeovnen. Mindre stykker steker du i en kjele. Bruk kun ildfaste former I stekeovnen. Ved steking på rist, anbefaler vi at du setter inn langpannen med litt vann i nedenfor. Vi anbefaler at du snur kjøttet minst en gang under steketiden, og at du pensler kjøttet med kjøttsaften som renner ut eller varmt saltet vann. Ikke pensle med kaldt vann. Ved riktig vask og vedlikehold av komfyren, vil du sikre en feilfri bruk fremover. Før du begynner rengjøringen må komfyren være slått av og du må forsikre deg om at alle bryterne står i av posisjon. Ikke start rengjøringen før komfyren er kald. TYPE KJØTT HØYDE I OVNEN NEDENFRA BIFF Filet: Rå 3 Filet: Medium 3 Filet: Godt stekt 3 Roast beef SVIN: Roast beef Skinkestek Filet 3 TEMPERATUR ( ) STEKETID I MINUTTER Per 1 cm KALV LAM VILT FUGL: Kylling Gås ca kg FISK Tallene i diagrammet refererer seg til en porsjon på 1kg. Hvis porsjonen er større enn dette, så legg til minutter pr. ekstra kg. Komfyrens front: For rengjøring av komfyrens front, bruk ditt vanlige rengjøringsmiddel, og følg produsentens anvisninger. Bruk aldri vaskemidler som inneholder slipende ingredienser som kan ripe opp fronten. Emaljerte flater og plastdetaljer: Vask bryterne og håndtaket med en myk klut og et flytende vaskemiddel beregnet på emaljerte overflater. Koketoppen: Kjelestøttene, topplaten og brennerdelene skal rengjøres med varmt vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel.termofølere og tennelektroder (hvis montert) skal rengjøres med en myk børste. For å sikre kokeblussenes funksjon, må disse delene alltid holdes rene. Rengjør brennerkroner og brennerlokk. Brennerkronene må ikke tas i oppvaskmaskinen da dette gjør de svarte. Hold alltid brennerdysene rene. Avslutt med å tørke alle delene tørre og plasser de tilbake på riktig plass. Feil plassering vil skape tennproblemer og kan gi deformasjon av brennnerkronene. Dette vil ikke dekkes av garantien. Brennerlokkene er emaljerte, og høy temperatur vil kunne gi noe misfarging av dem. Dette har ingen praktisk betydning for bruken av koketoppen. Stekeovnen: Stekeovnen må rengjøres etter hver gangs bruk. Slå på komfyrlyset (hvis montert) for å lette rengjøringen. Stekeovnen må bare vaskes med varmt vann og en liten mengde mildt oppvaskmiddel. Etter rengjøringen, så tørk stekeovnen tørr. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipende ingredienser på emaljerte flater eller på glassflater. 0 1

12 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Skifte av stekeovnens lyspære Hvordan ta av stekeovnsdøren Ta av ovnsdørens innerglass Regelmessig inspeksjon For å forhindre et eventuelt elektrisk sjokk, så påse at lyset er slått av før pæren skiftes. Sett alle bryterne i posisjon av, og trekk ut støpselet. Skru ut og vask lyspæreglasset og tørk det tørt. Skru ut lyspæren, og erstatt den med en ny stekeovnspære som tåler 300 grader C og som er for 30V, 5W og E14. For å få lettere tilgang til stekeovnen for rengjøring, er det mulig å ta av døren. For å gjøre dette, må du svinge opp sikkerhetshakene fra hengslene og lukke døren forsiktig samtidig som du løfter opp og trekker døren til deg. For å sette døren på plass igjen, tre hengslene inn tilbake på plass og åpne døren helt igjen for så å vippe sikkerhetshakene tilbake på plass igjen. Er ikke hengslene plassert riktig vil de kunne ødelegges når døren lukkes. Gjenta operasjonen til hengslene står riktig. Skru ut skruene som holder plastikkdelene og som låser glasset i de to øvre hjørnene på døren. Ta glasset ut av den andre låsemekanismen som holder det på plass. Etter at du har vasket glasset, så monter det igjen i motsatt rekkefølge og lås det med plasthjørnene. I tillegg til å holde komfyren ren, må du: Utføre regelmessige inspeksjoner av elementer som kontrollerer komfyrens funksjon. Etter at garantitiden er utløpt, må du få et kvalifisert verksted til å gå over komfyren minst hvert andre år. Reparere enhver feil som oppstår. Utføre periodisk vedlikehold av kokeblussene Alle reparasjoner og vedlikeholdsarbeider må utføres av en kvalifisert montør eller et kvalifisert verksted. Ta ut dørens innerglass Ta av stekeovnsdøren Stekeovnens lyspære Skru inn den nye pæren, og påse at den sitter godt i den keramiske pæreholderen. Skru på lyspæreglasset. 3

13 FEILSØKING VED DRIFTSPROBLEMER TEKNISK INFORMASJON I tilfelle av et problem med komfyren: Slå av alle gassbrennere Trekk ut støpselet av veggen Ta kontakt med ditt servicesenter Noen mindre feil kan løses ved å følge feilsøkingsdiagrammet angitt nedenfor. Før du ringer kundeservice eller servicesenteret, så gå gjennom nedenstående diagram for å løse ditt problem. PROBLEM ÅRSAK E LØSNING Ustabil flamme Feil gasstype En ekspert må stille inn riktig Gasstype. Flammen forandrer plutselig Feil monterte brennerdeler Monter brennerdelene korrekt karakter Flammen slukker etter tenning Bryteren slippes ut for tidlig eller er ikke trykket helt inn Hold bryteren inntrykket lenger og før du slipper den ut så gi den et ekstra trykk inn Type Dimensjoner: Høyde/bredde/dybde (cm) Effekt undervarme (kw) Effekt grill (kw) Kokeblussene (kw): Lite bluss Medium bluss Stort bluss Maks forbruk samtidig (kw) Totalt strømforbruk (kw) KGG501-B1 KGG601-B1 90/50/60 90/60/ X1.75 X KGG5301-B1 90/50/ X KGG6301-B1 90/60/ X Fargen på flammen har endret karakter. Kan være normalt avhengig av temperatur Rengjør kjelestøtten med et middel for støpejern Elektriske funksjoner virker ikke Sikringen kan være defekt Kontroller om sikringen har gått. Skift om nødvendig Brennerlokket ser stygt ut Dette kan være normalt nt block Rengjør lokket med et rengjøringsmiddel for jern Duggdråper på stekeovnsdøren Normal situasjon med bakgrunn under forvarming i temperaturforskjell Hvis du oppdager røyk under Steketemperaturen for høy steking eller feil ved termostat. Ovnen endrer karakter under Steketemperaturen er for høy steking eller rist eller langpanne er feilplassert Væske eller fett renner til den Komfyren står ikke i vater ene siden Ingen løsning da dette er normalt og påvirker ikke bruken Reduser steketemperaturen Montør må skifte termostaten. Reduce roasting temperature. Plasser risten over langpanne I samme spor Juster benene slik at komfyren blir stående i vater Nominell spenning (V) Vekt (kg)) 0-40V 50Hz V 50Hz Følger EU direktivene EN30-1-1, EN , EN , EN50304 standard. Produsert I Kina.Importør V 50Hz V 50Hz 45 Skuffende bakeresultat Feil komfyrinnstilling Velg riktig stekeovninnstilling basert på diagrammet på side 19. Kaken er for lys Kakeformen er plassert i Plasser den på stekeristen langpannen Bakerverket er for tørt Temperaturen er for lav Still inn høyere temperatur og reduser og steketiden for lang steketiden. Bakerverket er klissete klebrig Steketemperaturen er for høy, Set higher oven temperature duce og mykt, og det er rått I midten steketiden for kort eller for mye væske i deigen. baking time. Reduser temperaturen, øk steketiden, la deigen heve lenger eller ha mindre væske I deigen. 4 5

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer