Hvorfor Turtallsregulering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor Turtallsregulering?"

Transkript

1 Lars-Fredrik Mathiesen Hvorfor Turtallsregulering?

2 Temaer Prosess Energieffektivisering Hvorfor energieffektivisere? Virkningsgrad Pumpe- og viftedrifter Hvorfor turtallsregulering? Energivurdering

3 Prosess Endrer et materiales egenskap (konsistens, geometri) Prosess Kontroll av materialflyt, dosering, trykk og posisjon Material-foredling Material-transport Avgrenset form Udefinerbar form Faste Flytende Gasser Maskiner: -kutting -forming -valseverk -treforedling -roboter Maskiner: -blandere -sentrifuger -extrudere -autoklaver -møller Transport: -vinsjer -kraner -tranportører -heiser Pumper Vifter og kompressorer Felles for disse er behovet for å justere prosessen

4 Last-typer 1. Konstant moment T P n - Transportbånd - Matere, skruer - Kompressorer - Heiser, kraner, wincher 2. Kvadratisk moment P T n - Sentrifugalpumper - Sentrifugalkompressorer - Vifter 3. Konstant effekt T P - Valser n 4. Konstant effekt/moment T P T n - Papirmaskinruller

5 Variabler i prosess-systemer Tilført energi Energi Tapsenergi Materialer Materialforsyning Mekanisk påvirkning Elektromagnetisk påvirkning Termisk påvirkning Kjemiske og biologiske reaksjoner Kjernefysisk påvirkning Avfall Energi-flyt Materialflyt Produkt / endelig materialtilstand

6 16,800 12,500 23,700 32,900 Utfordringer i årene som kommer Økning i strømforbruk frem mot 2035 Kilde: IEA, World Energy Outlook 2010 Terrawatt-timer (TWh) 30,000 20, % Hvordan produsere mer og samtidig forbruke mindre? Prosessoptimalisering Energieffektive motorer Turtallsregulering 10,000 Group November 23, 2011 Slide Elektromotorer står for 45% av verdens strømforbruk

7 Effektiv energi Bidragsytere til potensiell reduksjon av CO 2 -utslipp World energy-related CO 2 savings potential by policy measure under 450 Policy Scenario relative to Current Policies Scenario Source: IEA, World Energy Outlook 2010 CO 2 emissions (Gt) Current trend Efficiency 71% 48% Renewables 18% 21% Biofuels 1% 3% Nuclear 7% 8% CCS* 2% 19% Policy Scenario *Carbon capture and storage

8 Virkningsgrad - elektromotorer Virkningsgrad er forholdet mellom avgitt effekt (mekanisk) og tilført effekt (elektrisk) h = P P 2 1 h = P ut P inn P inn P ut h = P ut P ut + S P tap last h = P inn - P inn S P tap S P tap

9 Tapene deles i fem hovedkategorier Friksjonstap (P f ) Jerntap (P j ) Viklingstap (P v ) Rototap (P r ) Tilleggstap (P tt ) Tilleggstap kan tilskrives bl.a: lekkasjeflux, mekaniske tap i luftgapet og uregelmessigheter i luftgapets fluxtetthet P f P inn P j P r P v P ut P inn = Tilført elektrisk effekt P ut = Mekanisk effekt P tt

10 IEC/EN Virkningsgrad og målemetoder IEC beskriver to metoder for måling av virkningsgrad Direkte metode Indirekte metode (summering av tap) Den nye standarden IEC/EN spesifiserer nye parametre for måling av virkningsgrad ved indirekte metode: Ny metode for bruk av referansetemperatur for viklings- og rotortap Ny måte for bestemmelse av tilleggstap Måling Fastsatt verdi Beregning

11 IEC/EN : 2008 IEC/EN publisert i Oktober 2008 Definerer nye virkningsgradsklasser for motorer Nivåene i IEC/EN er basert på testmetodene spesifisert i IEC/EN

12 Nye virkningsgradsklasser definert i IEC/EN Super premium efficiency IE4 Fremtidig nivå over IE3 Premium efficiency IE3 Identisk med NEMA Premium High efficiency IE2 Tilsvarer Eff1/EPAct Standard efficiency IE1 Tilsvarer Eff2

13 IE virkningsgrad for 50 Hz 4-pol motorer

14 Fokus på virkningsgrad - elektromotorer EU-kommisjonen antar at den totale virkningsgraden for EU s motorpark kan bedres med 20-30% innen 2020 ved bruk av energi-effektive motorer 135 milliarder kwh spart i 27 EUland 63 millioner tonn CO 2 Energieffektivitet har blitt vedtatt som et av prioriteringsområdene til IEC Group November 23, 2011 Slide 14

15 EU MEPS - European Minimum Energy Performance Standard EU MEPS er en del av EU s Eco-design project som sikter på å redusere energiforbruket og andre negative miljøpåvirkninger fra produkter som forbruker energi. EU MEPS dekker 2-6 pol motorer 0, kw (med visse unntak) EU MEPS baserer seg på IEC og IEC I og med at EU MEPS baserer seg på internasjonale standarder så er det et viktig skritt mot en global standardisering

16 Timeplan for EU MEPS 6. Juli 2005 EU slutter seg til Eco-design directive (2005/32/EC) et rammeverk som skal suppleres med implementerende tiltak (for eksempel MEPS) 22. Juli 2009 EU-kommisjonen vedtok en forskrift som angir at eco-design kravene gjelder for elektriske motorer fom Fase 1: Fra 16 Juni 2011 Fase 2: Fra 1 Januar 2015 Fase 3: Fra 1 Januar 2017 Alle motorer må møte IE2 krav Motorer i effektområdet kw må møte IE3. Alternativt IE2 hvis de er styrt av frekvensomformer Motorer i effektområdet 0, kw må møte IE3. Alternativt IE2 hvis de er styrt av frekvensomformer

17 Hvorfor velge høy virkningsgrad? Behov 75 kw på aksel Tilført effekt 78.8 kw (n=95,1%) Tilført effekt 81.4 kw (n=92,1%) Tap = 3.8 kw (n=95.1%) Tap = 6.4 kw (n=92.1%) 3% forbedret virkningsgrad reduserer tapene med 40% ca. 22 MWh = ,- NOK pr.år = 11 tonn CO 2 (0,5kg/kwh) Group November 23, 2011 Slide 17 Ver. B

18 Fokus på virkningsgrad pumper og vifter

19 Pumper og vifter i prosesser Pumper og vifter er vanlig i prosesser Mengdebehovet varierer

20 Affinitetslovene Effektbehov Mengde Trykk n n Q Q = = n n H H = n n P P Sammenhengen mellom en kvadratisk last sitt turtall (n), mengde (Q), trykk (H) og effektbehov (P) beregnes med de tre affinitetslovene: Hvis turtallet halveres: P P P = =

21 Effekt (%kw) Affinitetslovene Laster med kvadratisk moment 100 P in I line Effekt er proposjonal med (Turtall) Turtall, Mengde (%) Group November 23, 2011 Slide 21 Ver. B

22 Mengderegulering er nødvendig VM-finale Tyskland-Italia 1982 (hvem vant?)

23 Trykk/mengde karakteristikk for en Pumpe Trykk H Q = 0 H = H max Pumpekurve H N Pumpens arbeidspunkt Systemkurve H = 0 Q = Q max Q N Volum / mengde Q

24 Metoder for mengderegulering Struperegulering By-pass regulering On-off regulering Turtallsregulering Parallelldrift

25 Struperegulering

26 By-Pass regulering

27 On-Off regulering

28 Turtallsregulering

29 Pumpekurver og virkningsgrad ved forskjellige turtall

30 Pumpe-effekt og virkningsgrad Nominell last x Ventilkontroll x Frekvensregulering

31 Hvordan spare energi med VSD er Struping er svært vanlig Group November 23, 2011 Slide 31 Ver. B

32 Power Hvordan spare energi med VSD er Struping vs. VSD Drifter med variabelt moment gir størst sparepotensiale, grunnet sammenhengen mellom hastighet og effekt Power to pump to produce useful flow Power to throttle controlled pump Power input to VSD controlled pump Flow (%) Group November 23, 2011 Slide 32 Ver. B

33 Eks - Relativt effektbehov 70% mengde Effektbehovet er omtrent dobbelt så stort ved struping og by-pass sammenlignet med VSD

34 Eksempel, totalt effektbehov ved struping, 70% mengde 89% 127% 134% 135% 139% Ventil 70% flow Pumpe η = 70% Motor η = 95% Tranformator η = 99% Generator η = 97% Mengderegulering til 70% mengde med fast motorturtallturtall og struping krever 139% tilført mekanisk effekt på generatoren.

35 Eksempel, totalt effektbehov ved turtallsregulering, 70% mengde 45% 56% 59% 60% 61% 63% Pumpe Motor VSD Tranformator Generator η = 80% η = 94,8% η = 98% η = 99% η = 97% Mengderegulering til 70% mengde med variabelt motorturtallturtall krever kun 63% tilført mekanisk effekt på generatoren. I tillegg så trekker installasjonen lavere reaktiv effekt

36 PumpSave - Eksempel Dykket pumpe: Statisk løftehøyde 5m, nominell løftehøyde 10m, max løftehøyde 20m, 1400m 3 /h, η=80% Nåværende kontrollmetode: Av/på kontroll 690V, 55kW motor, η=95% Driftstimer pr. år: 6000 t, antatt lastfordeling: 5% full last, 95% av tiden med 70% last Pris for 1 VSD: ,- NOK Internrente: 5% Driftstid: 15 år

37 PumpSave - Eksempel

38 PumpSave - Eksempel Sjøvannspumpe: Statisk løftehøyde 10 m, nominell løftehøyde 118 m, max løftehøyde 144 m, 1050 m 3 /h, η=76% Nåværende kontrollmetode: Struping 690 V, 500 kw motor, η=96,1% Driftstimer pr. år: 6000 t, antatt lastfordeling: 10% full last, 50% av tiden med 70% last, 40% av tiden med 60% last Pris for VSD: ,- NOK Internrente: 5% Driftstid: 20 år

39 PumpSave - Eksempel

40 FanSave - Eksempel Data: Radiell sentrifugalvifte, nominelt fløde 55 m 3 /s, 3,5 kpa, η=70%, Nåværende kontrollmetode: Spjell på utgangen, ingen tap i transmisjon 315kW, 690V, η= 96% Driftstimer pr. år: 6000 t, standard belastningsprofil Pris, VSD: ,- NOK Internrente: 5% Driftsstid: 20 år

41 FanSave - Eksempel

42 Power and Torque Hvordan spare energi selv ved fast turtall? Pumper og vifter De aller fleste pumpe- og viftesystemer er overdimensjonert, så turtallet kan nesten alltid reduseres 100 Torque Power Speed (%) 93 Kun 7% redusert turtall gir 20% spart energi Group November 23, 2011 Slide 42 Ver. B

43 Hvorfor turtallsregulering? HMS Redusert støy Lavere turtall gir lavere støynivå på motorer og drevet utstyr Man unngår mekaniske komponenter som genererer støy Lavere støynivå i byggventilasjon Innebygde sikkerhetsfunksjoner reduserer faren for skader eller tap av liv Reduserte miljøpåvirkninger Hydrauliske drifter kan erstattes av elektriske drifter Ingen eksponering for hydraulikkolje

44 Hvorfor turtallsregulering? Vedlikehold Færre mekaniske komponenter Færre elektriske komponenter Myk start og stopp Mindre stress på elektromotorene, samt annet elektrisk utstyr (ingen inrush strøm) Mindre stress på prosessutstyret (maskiner, rør etc.) Myk start og stopp samt lavere driftstrykk gir lengre levetid og øker tilgjengeligheten på elektrisk og mekanisk utstyr Produktivitet Å øke produksjonen med utstyr som har konstant turtall krever tid og investeringer En frekvensomformer kan enkelt øke turtallet og dermed produksjonen uten tilleggsinvesteringer Installasjonen må være dimensjonert for økt effekt

45 Hvorfor turtallsregulering? Kvalitet Presis hastighetskontroll gir en optimalisert prosess. Optimal prosesskontroll gir best sluttprodukt. Best sluttprodukt gir best lønnsomhet Energisparing Mange prosesser krever endringer i produksjonsvolum Mekanisk endring av produksjonsvolum er som regel inneffektivt Med VSD er så endrer man produksjonsvolumet ved å endre motorens hastighet Dette sparer mye energi, spesielt når man har kvadratiske momentkarakteristikker (sentrifugalpumper, -kompressorer og vifter)

46 PumpSave, FanSave og mye annet stoff finnes på

47

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering

Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering Rapport om potensialet i Norge Energieffektivisering s Konklusjoner Stort potensial ved energieffektivisering Norge kan frigjøre energi tilsvarende forbruket til 1 million husstander Vi oppnår ikke våre

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger og installasjoner En kvalitativ og kvantitativ studie Erling Viljugrein Stølen Master i energi og miljø Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Vojislav Novakovic,

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri

Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri enova rapport 2009:5 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Forord Prosessindustriens Landsforening (PIL, nå Norsk Industri) gjennomførte,

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

LANDSTRØM I NORGE EN STUDIE AV MULIGHETENE FOR LANDSTRØM I NORGE CASE: HURTIGRUTEN

LANDSTRØM I NORGE EN STUDIE AV MULIGHETENE FOR LANDSTRØM I NORGE CASE: HURTIGRUTEN OLAV ANDREAS OPDAL EIVIND HODNE STEEN LANDSTRØM I NORGE EN STUDIE AV MULIGHETENE FOR LANDSTRØM I NORGE CASE: HURTIGRUTEN Utgitt av Zero mars 2012 Forfattere: Olav Andreas Opdal Eivind Hodne Steen Grafisk

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer