X380 Yoga. Setup Guide. Opsætningsvejledning. Asennusopas. Installasjonsinformasjon. Installationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X380 Yoga. Setup Guide. Opsætningsvejledning. Asennusopas. Installasjonsinformasjon. Installationshandbok"

Transkript

1 Setup Guide X380 Yoga Opsætningsvejledning Asennusopas Installasjonsinformasjon Installationshandbok

2 Unpack Pakkens indhold Tuotepakkauksen sisältö Pakk ut Packa upp Standard items Standarddele Vakiovarusteet Standardartikler Standardartiklar Optional accessories Valgfrit tilbehør Valinnaiset lisävarusteet Valgfritt tilbehør Tillbehör ThinkPad Ethernet Extension Adapter* Lenovo HDMI to VGA Adapter* Lenovo USB-C to VGA Adapter* Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter* ThinkPad Pen Pro * * Available on some models På visse modeller Saatavana joissakin malleissa Tilgjengelig på enkelte modeller Vissa modeller E-manual E-vejledning Sähköinen käyttöopas Elektronisk håndbok E-handbok

3 Initial setup Startopsætning Alkuasennus Første oppsett Första konfiguration 2a b Operating modes Driftstilstande Käyttöasennot Bruksmoduser Driftlägen Your computer has a rise-and-fall keyboard mechanism that works with the four operating modes: Notebook mode, Tent mode, Tablet mode, and Stand mode. Note: Before storing the computer, put the computer to Notebook mode and close the computer display. Din computer har en hæve-sænke-mekanisme på tastaturet, der virker med de fire driftstilstande: Notebook-tilstand, Telt-tilstand, Tablet-tilstand og Støttetilstand. Bemærk: Før computeren lægges til opbevaring, skal den sættes i Notebook-tilstand, og computerskærmen skal lukkes. Tietokoneessa on kohoava ja vetäytyvä näppäimistömekanismi, joka toimii kaikissa neljässä käyttöasennossa: normaali-, kolmio-, taulu- ja taitosasennossa. Huomautus: Ennen kuin varastoit tietokoneen, aseta tietokone normaaliasentoon ja sulje tietokoneen kansi. Datamaskinen har en forbedret hev-og-senk-mekanisme for tastaturet som fungerer sammen med de fire bruksmodusene PC-modus, teltmodus, nettbrettmodus og stativmodus. Merk: Før du skal oppbevare datamaskinen, må du sette datamaskinen i PC-modus og lukke skjermen. Datorn har en tangentbordsmekanism för höjning och sänkning som fungerar med alla fyra driftlägena: dator-, tält-, pekplatte- och stödläge. Obs: Innan du lägger undan datorn bör du sätta datorn i datorläge och stänga bildskärmen.

4 SD SD Overview Oversigt Yleiskuvaus Oversikt Översikt Printed in China PN: SP40P03562

5 [English] 1. Infrared camera * 2. Conventional camera * 3. Microphones * 4. Ambient light sensor 5. Multi-touch screen* 6. Fingerprint reader 7. Trackpad 8. Mini security-lock slot 9. HDMI TM connector 10. USB 3.0 connector 11. MicroSD card slot 12. Nano-SIM-card tray * 13. Audio connector 14. ThinkPad Pen Pro * 15. Power button 16. TrackPoint pointing stick 17. TrackPoint buttons 18. NFC mark * 19. Power connector 20. USB-C TM (Thunderbolt TM 3 compatible) 21. Mini Ethernet connector 22. Always On USB 3.0 connector 23. Smart-card slot * * Available on some models [Dansk] 1. Infrarødt kamera * 2. Almindeligt kamera * 3. Mikrofoner * 4. Lyssensor 5. MultiTouch-skærm* 6. Fingeraftrykslæser 7. Navigationsplade 8. Mini-sikkerhedslås 9. HDMI TM -stik 10. USB 3.0-stik 11. MicroSD-kortport 12. Nano-SIM-kortbakke * 13. Lydstik 14. ThinkPad Pen Pro * 15. Tænd/sluk-knap 16. TrackPoint -knap 17. TrackPoint -klikknapper 18. NFC-mærkning * 19. Strømstik 20. USB-C TM (Thunderbolt TM 3- kompatibelt) 21. Mini Ethernet-stik 22. Always On USB 3.0-stik 23. Port til chipkort * * På visse modeller [Suomi] 1. Infrapunakamera * 2. Perinteinen kamera * 3. Mikrofonit * 4. Valaistuksen tunnistin 5. Monikosketusnäyttö* 6. Sormenjälkitunnistin 7. Kosketuslevy 8. Miniturvalukon paikka 9. HDMI TM -liitäntä 10. USB 3.0 -liitäntä 11. MicroSD-korttipaikka 12. Nano-SIM-korttipaikka * 13. Ääniliitäntä 14. ThinkPad Pen Pro *

6 15. Virtapainike 16. TrackPoint -paikannustappi 17. TrackPoint-painikkeet 18. NFC-merkintä * 19. Virtalähteen liitäntä 20. USB-C TM (Thunderbolt TM 3 - yhteensopiva) 21. Ethernet-miniliitäntä 22. Always On USB 3.0 -liitäntä 23. Toimikorttipaikka * * Saatavana joissakin malleissa [Norsk] 1. Infrarødt kamera * 2. Vanlig kamera * 3. Mikrofoner * 4. Sensor for omgivelseslys 5. Flerberøringsskjerm* 6. Fingeravtrykksleser 7. Pekeplate 8. Minisikkerhetslåsspor 9. HDMI TM -kontakt 10. USB 3.0-kontakt 11. MicroSD-kortspor 12. Nano-SIM-kortholder * 13. Lydkontakt 14. ThinkPad Pen Pro * 15. Strømbryter 16. TrackPoint -pekestikke 17. TrackPoint -knapper 18. NFC-merke * 19. Strømkontakt 20. USB-C TM (Thunderbolt TM 3- kompatibel) 21. Mini-Ethernet-kontakt 22. Always On USB 3.0-kontakt 23. Spor for smartkort * * Tilgjengelig på enkelte modeller [Svenska] 1. Infraröd kamera * 2. Vanlig kamera * 3. Mikrofoner * 4. Sensor för omgivningsljus 5. Multitouch-skärm* 6. Fingeravtrycksläsare 7. Styrplatta 8. Minisäkerhetslåsplats 9. HDMI TM -kontakt 10. USB 3.0-port 11. MicroSD-kortplats 12. Nano-SIM-kortfack * 13. Ljudkontakt 14. ThinkPad Pen Pro * 15. Strömbrytare 16. TrackPoint -styrpinne 17. TrackPoint - knappar 18. NFC-märkning * 19. Strömkontakt 20. USB-C TM (Thunderbolt TM 3- kompatibel) 21. Mini-Ethernet-port 22. Always On USB 3.0-kontakt 23. Smartkortplats* * Vissa modeller

7 Compliance with the EU Radio Equipment Directive The following applies to models with a radio device. Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type ThinkPad X380 Yoga is in compliance with Directive 2014/53/EU. Refer to the Safety and Warranty Guide for further information regarding EU regulatory compliance. Overholdelse af EU-direktivet om radioudstyr Følgende gælder for modeller med en radioenhed. Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer hermed, at typen af radioudstyr ThinkPad X380 Yoga overholder direktiv 2014/53/EU. Se Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger for at få yderligere oplysninger om overholdelse af EU-direktiver. EU-alueen radiolaitedirektiivin vaatimustenmukaisuus Seuraava koskee malleja, joissa on radiolaite. Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. ilmoittaa täten, että radiolaitetyyppi ThinkPad X380 Yoga on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Lisätietoja EU-säädösten mukaisuudesta on Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisussa. Samsvar med EU-direktivet om radioutstyr Følgende gjelder for modeller med en radioenhet. Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer herved at radioutstyrstypen ThinkPad X380 Yoga er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Slå opp i veiledningen Sikkerhet og garantier hvis du ønsker mer informasjon om samsvar med EU-forskrifter. Överensstämmelse med EU:s direktiv för radioutrustning Följande gäller modeller som är utrustade med en radioenhet. Härmed intygar Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. att radioutrustningen av typen ThinkPad X380 Yoga överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Mer information om efterlevnad av EU:s regler finns i Säkerhets- och garantiinformation. Specific Absorption Rate (ICNIRP) YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The Europe 10g SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for your device are as follows: Maximum body-worn SAR: 1.26 W/kg During use, the actual SAR values for your device are usually well below the values stated. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the data connection. The lower the power output of the device, the lower its SAR value. If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply keeping the device away from the body. Specifik absorptionshastighed (ICNIRP) DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER. Din enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride de grænser for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske stråler), som anbefales af internationale forskrifter. Forskrifterne er udarbejdet af en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en væsentlig sikkerhedsmargen, der er beregnet til at sørge for sikkerheden for alle personer, uafhængigt af alder og helbredstilstand. Forskrifterne vedrørende eksponering for radiobølger anvender en måleenhed, der kaldes Specifik absorptionshastighed eller SAR. Europa-10g SARgrænsen for mobilenheder er 2,0 W/kg. Tests for SAR udføres ved hjælp af standardbetjeningspositioner, hvor enheden sender med det højest certificerede strømniveau på alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier i henhold til ICNIRP-forskrifterne for din enhed er som følger: Maksimal SAR, der bæres på kroppen: 1,26 W/kg Under brug er de faktiske SAR-værdier for din enhed normalt et godt stykke under de værdier, der er angivet. Dette skyldes, at af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere interferens på netværket reduceres driftsstrømmen for din mobilenhed automatisk, når der ikke er brug for fuld strøm til dataforbindelsen. Jo lavere strømoutputtet er for enheden, jo lavere er dens SARværdi. Hvis du er interesseret i at reducere din eksponering for radiofrekvensstråling, kan du nemt gøre det ved at begrænse din brug eller ved blot at holde enheden væk fra kroppen. Ominaisabsorptionopeus (ICNIRP) LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET. Laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Laite on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisten vaatimusten asettamia radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) altistumisen rajoja. Nämä vaatimukset on kehittänyt itsenäinen tiedeorganisaatio (ICNIRP), ja ne sisältävät olennaiset turvallisuustoimenpiteet kaikkien henkilöiden turvallisuuden suojaamiseksi ikään tai terveyteen katsomatta. Radioaalloille altistumisen vaatimuksissa käytetään mittaussuureena SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa. Euroopassa mobiililaitteiden suurin sallittu 10 g:n SARarvo on 2,0 W/kg. SAR-arvo testataan tavallisessa käyttötilanteessa, jossa laite lähettää radioaaltoja täydellä teholla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Laitteen ICNIRP:n vaatimusten mukaiset korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: Kehon korkein SAR-arvo: 1,26 W/kg Käytön aikana laitteen todelliset SAR-arvot ovat yleensä selvästi ilmoitettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaite käyttää automaattisesti vähemmän tehoa tilanteissa, jolloin verkkoyhteyden muodostamiseen ei tarvita täyttä tehoa. Mitä pienempi laitteen lähtöteho on, sitä alempi sen SARarvo on. Voit halutessasi vähentää altistumista radiotaajuussäteilylle rajoittamalla laitteen käyttöä tai pitämällä laitetta kaukana vartalosta. Spesifikk absorpsjonsrate (ICNIRP) ENHETEN DIN TILFREDSSTILLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER. Enheten er en radiosender og -mottaker. Den er laget for ikke å overskride grensene for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) som anbefales i henhold til internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av en uavhengig vitenskapelig organisasjon (ICNIRP) og inneholder en vesentlig sikkerhetsmargin for å ivareta sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helse.

8 Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. Den europeiske 10 g SAR-grensen for mobile enheter er 2,0 W/kg. SAR-tester utføres ved hjelp av standard plassering av enheten og ved at enheten sender på det høyeste sertifiserte effektnivået i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene for enheten din i henhold til ICNIRP-retningslinjene er som følger: Maksimal SAR for enheter som bæres på kroppen: 1,26 W/kg Under normal bruk er de faktiske SAR-verdiene for enheten din vanligvis godt under de oppgitte verdiene. Dette er fordi mobilenhetens driftseffekt, av hensyn til systemeffektivitet og for å redusere nettverksinterferens, automatisk reduseres når full effekt kreves for datatilkobling. Jo lavere effekt fra enheten, desto lavere SAR-verdi. Hvis du ønsker å redusere RF-eksponeringen ytterligere, kan du enkelt oppnå dette ved å begrense bruken eller holde enheten borte fra kroppen. Specifik absorptionsnivå (ICNIRP) DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR. Enheten är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärden för strålning (elektromagnetiska radiofrekvensfält) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och inbegriper tydliga säkerhetsmarginaler som är avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering bygger på måttenheten SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). I Europa är SAR-gränsen för 10 g för mobila enheter 2,0 W/kg. SAR-tester genomförs med enheten i normala användningslägen med sändning på högsta certifierade effekt i alla frekvensband. Högsta uppmätta SAR-värden för denna enhet enligt ICNIRP:s riktlinjer är följande: Maximalt SAR-värde med enheten buren på kroppen: 1,26 W/kg Vid normal användning understiger de faktiska SARvärdena vanligtvis förtecknade värden. Det beror på att den mobila enhetens driftström automatiskt minskar i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störning i nätverket när full ström inte behövs för dataanslutningen. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde. Du kan enkelt minska din exponering för strålning genom att begränsa användningen eller helt enkelt hålla enheten på avstånd från kroppen. First Edition (January 2018) Copyright Lenovo LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration GSA contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS- 35F