SKATTE. betaleren TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29"

Transkript

1 SKATTE betaleren TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU Dette bør du vite om pensjon s. 29 ARVEAVGIFT

2

3 SKATTE betaleren FOTO: BO MATHISEN Innhold ISSN UTGIVER: Skattebetalerforeningen Jon H. Stordrange REDAKTØR: Kenneth Kvalvik FASTE SPALTER Skattefritt: Den vanskelige arven 5 Gjestespalten: Ei kvardagsleg sak av TV 2s Solveig Barstad 39 REDAKSJONEN: Skattebetaleren Postboks 213 Sentrum Øvre Vollgate OSLO Telefon: Telefaks: E-post: ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlemskapet i Skattebetalerforeningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 270 kr (portotillegg: 100 kr til europeiske land og 170 kr til andre land): Telefon: Telefaks: E-post: ANNONSER: HS Media Postboks KIRKENÆR Telefon: Telefaks: E-post: GRAFISK PRODUKSJON: MacCompaniet as Postboks 6672 St. Olavs plass Kristian Augusts gate 7A 0129 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Skattebetaleren utgis av Skattebetalerforeningen 6 ganger per år. Godkjent distribuert opplag 1. halvår 2005: Copyright 2006 Skattebetalerforeningen and its licensors. All rights reserved. ALT OM ARV: Slik sparer du arveavgift og skatt 6 Tina får hytta 8 Flytt «svigers» på hybel 10 Pass opp for skattefella 13 Vær gavmild spar skatt 14 Hvordan spare arveavgift 16 All arv er avgiftspliktig 20 Få med fradragene! 22 Hva er arven og gaven verdt? 24 TEMA PENSJON: Pensjon og skatt 26 SKATTEOPPGJØRET: Sjekk skatten! 28 REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Utvider eiendomsskatten 30 Droppet hyttemoms 31 Sagt om revidert 32 Momsfritak for frivillige 32 AS Norge fikk inn 860,8 milliarder 34 Avklaring om tilleggsskatt 35 Skjerpet skatt for utlendinger 37 Bøker mottatt 38 FOTO: KENNETH KVALVIK Spørsmål og svar 40 Oss skattebetalere imellom 43 Medlemsprofilen 43 Vi gir deg gode råd 44 Siste om skatt: Endringer i eiendomsskatten 46 Kursoversikt 47 FOTO: TV2 Det må ikke kopieres fra denne publikasjon i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor (interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk). Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Forsidefoto: Bo Mathisen

4 Verv en venn til Skattebetalerforeningen og få 5 skrapelodd eller verv to nye medlemmer og få en flott sekk eller en kikkert som vervepremie Sammenleggbar kikkert med etui. skatt.no Typer medlemskap: Personlig medlemskap, kr 395,- for Bedriftsmedlem, kr 975,- for Fyll ut kupongen og send den til oss i dag! Vennligst send vervepremien til: Praktisk ryggsekk med kraftig bæresystem. Sekken er også godt utstyrt med lommer og rom. Navn: Adresse: Postnr./ -sted: Telefon dagtid: medlemsnummer: E-post: Ønsket premie: Jeg har vervet et medlem og ønsker 5 skrapelodd som premie Jeg har vervet to medlemmer og ønsker 1 ryggsekk som premie 1 kikkert som premie Jeg har vervet et medlem, men ønsker å spare opp slik at jeg ved neste verving kan få en ryggsekk eller en kikkert. (Må skje i løpet av 6 mnd) skatt.no Jeg har vervet: Navn: Adresse: Postnr./ -sted: Tlf. nr e-post: Bedr. medl. Priv. medl. og Navn: Adresse: Postnr./ -sted: Tlf. nr e-post: Bedr. medl. Priv. medl. Vervepremien sendes etter at kontingenten er betalt. Skattebetalerforeningen postboks 213 Sentrum OSLO Fax: SB 3/06 skatt.no

5 Den vanskelige arven Milliardær John Fredriksen vil ikke være norsk. Han pakker i stedet snippeska og flytter til Kypros. Hovedårsaken til det, sies det, er at han vil slippe å betale milliarder av kroner i arveavgift når han skal overføre formuen til døtrene. Den jevne nordmann kan imidlertid ikke stikke av fra arveregningen. I fjor betalte vi nærmere 1,9 milliarder kroner i avgifter på arv og gave. Og summene har steget jevnt og trutt hvert eneste år. Arv og gaver til barn og barnebarn er et komplisert felt for de aller fleste. Vi vil jo gjerne at verdiene skal havne hos de vi ønsket å gi dem til, uten at alt for mye blir spist opp på veien. Men hvordan gjør man det i praksis? Advokat Trond Olsen i Skattebetalerforeningen gir i dette nummeret en lang rekke tips for hvordan man kan gå fram for å redusere arveavgift og skatt uten å komme på kant med loven. Foreldre og besteforeldre har faktisk mange muligheter til å hjelpe sine barn og barnebarn økonomisk uten å gå i skattefella. Du må bare vite hvordan. Vi har forsøkt å gi en liten pekepinn på ulike muligheter for å gi barna god starthjelp. Det er mulig å gi barna både bolig, hytte og økonomisk støtte under studiene uten at noen av partene ruinerer seg på verken skatt eller arveavgift. Men det er viktig å huske at arv og gaver er mye mer enn penger. Her er det mange følelser involvert. Ikke se deg blind på arveavgift spart dersom det ødelegger et vennskap eller splitter familien for alltid. Et annet emne mange er opptatt av for tiden, er pensjon. For hva får vi egentlig å rutte med når vi en gang går over i pensjonistenes rekker? Det er innført obligatorisk tjenestepensjon. Vi ser på hvilke utslag dette får både for bedriftene og de ansatte. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at også selvstendig næringsdrivende skal omfattes av tilsvarende ordninger. Det betyr en enklere hverdag for næringslivet, der individuelle ordninger blir mindre aktuelle også for enkeltmannsforetakene. Moms på utleie av hytter har vært et stort usikkerhetsmoment for mange som har kjøpt seg hytte eller ferieleilighet og kalkulert med inntekter fra utleie for å finansiere feriedrømmen. Nå har regjeringen bestemt seg for å utsette momsen. Årsaken er ganske enkelt at man ikke har greid å finne en måte å innføre momsen på uten at man samtidig åpner for at folk benytter seg av fradragsmuligheter som gjør at vinningen går opp i spinningen. Regjeringen kom med flere forslag i revidert nasjonalbudsjett. Blant annet blir muligheten til å skrive ut eiendomsskatt utvidet til også å gjelde typiske hytteområder. Forslaget har blitt møtt av sterk kritikk også fra Skattebetalerforeningen. Frykten er at kommunene ukritisk vil bruke eiendomsskattten til å sikre seg økte inntekter. Siden bruken av eiendomsskatt praktiseres ulikt fra kommune til kommune, kan det oppstå store skjevheter. En del kommuner har allerede har innført eiendomsskatt i hytteområder. I flere tilfeller har disse sakene endt i rettsvesenet. Enkelte mener derfor at regjeringen nå gir en viktig avklaring om det som allerede har utviklet seg til vanlig praksis i flere kommuner. Skattefritt FOTO: BO MATHISEN Postboks 213 Sentrum Øvre Vollgate OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Nettadresse: ADMINISTRASJON: Jon H. Stordrange, administrerende direktør Magne Moe, økonomiansvarlig Stine Farstad, markedsansvarlig Astri Fyrand, økonomikonsulent Birgitte Fleischer Hjelle, markedskoordinator Wenche Jacobsen, administrasjonskoordinator Bjørn Erik Skjefstadhagen, ekspeditør Inger Vik, kursansvarlig Kenneth Kvalvik, redaktør SKATTEFAGLIG AVDELING: Gry Nilsen, avdelingsleder Hilde Alvsåker, avgiftsrådgiver Åse Kristin Nebb Ek, advokatfullmektig Tonje Johnsrud, advokatfullmektig Torbjørg Kylland, skatterådgiver Rolf Lothe, advokatfullmektig Trond Olsen, advokat Therese Karoline Larsen, advokatfullmektig SKATTETELEFONEN: Telefon: (hverdager, kl ) Medlemsnummer må oppgis SKATTEBETALEREN

6 SLIK SPA ARVEAVG

7 ER DU ARV OG GAVE FT OG SKATT Følg familien Hansens generasjonsskifte FOTO: BO MATHISEN Livet er herlig, synes Per og Kari Hansen. De har hytte og hus og godt med penger til overs til seg selv. De har egentlig alt de trenger og litt til. De ønsker derfor å la det dryppe litt på datteren Tina og barnebarna Ida og Dag. Per og Kari er ofte ute og reiser, og kan derfor gjerne tenke seg å slippe vedlikehold og oppfølging av hus og hytte. De vil helst ikke flytte for langt og hytta kunne de godt tenke seg å bruke selv om de lar den gå over på familiens hender. Familien Hansen ønsker å få til et et smidig generasjonsskifte, samtidig som de sparer mest mulig på arveavgift og skatt. Men fallgruvene er mange, og regelverket innfløkt. Det er ikke lett å finne fram til de beste løsningene, som gir sparte kroner for både de som gir gavene og de som arver. Advokat Trond Olsen i Skattebetalerforeningen gir familien Hansen oppskriften på hvordan arveoppgjøret kan ordnes på den mest fordelaktige måten for alle parter. For hus, hytte og sparekontoen kan fordeles på arvingene uten at det skaper krøll for verken forholdet til myndighetene eller til resten av familien. Staten tar inn nærmere 1,9 milliarder kroner i avgifter på «arv og gaver». Det er derfor ekstra viktig å passe på at man betaler det man skal og ikke «sløser» bort penger på avgifter og skatt som man egentlig ville skulle bli etterkommerne til gode. AV TROND OLSEN SKATTEBETALEREN

8 Tina får hy Per og Kari gir hytta «Fjordglimt» ved sjøen til datteren Tina. De ønsker å kunne bruke hytta noen uker hver sommer så lenge de lever. Det gir mange kroner spart i arveavgift. Det er naturlig nok fristende å redusere arveavgiften så mye som mulig. Hvis foreldrene beholder ubegrenset «bruksrett» til hytta kunne kanskje arveavgiften lande helt på null? Så lett er det nok ikke. Skattefogden forutsetter at den nye eieren faktisk har blitt eier, og «råder» over hytta som eier. For å få fradrag for bruksrett er det altså helt avgjørende at Tina har overtatt den «vesentlige rådigheten» over fritidseiendommen. Når det gjelder hytter kan den som gir bort hytta maksimalt forbeholde seg fire ukers bruksrett. Hvordan fastsettes bruksretten? Årlig verdi: For å finne ut hva bruksretten er verdt, må du starte med å finne en verdi på årlig bruksrett. Denne settes ifølge Skattedirektoratet til fire prosent av eiendommens verdi. Salgsverdien på «Fjordglimt» er 1 million kroner. Årlig avkastning på hytta blir dermed kroner (4 prosent av 1 million kroner). Dette beløpet gjelder bruk i åtte uker per år. Foreldrene kan maksimalt forbeholde seg bruksrett til fire uker, slik at bruksretten for dem settes til halvparten, altså kroner i året (5.000 kroner per uke). Sammenlagt (kapitalisert verdi): For å finne ut hva bruksretten er verdt over tid (kapitalisert verdi) tar man utgangspunkt i gjennomsnittlig levealder. Kvinner lever lengst. Arveavgiftsloven 13 gir Kari, som er 75 år, statistisk sett 12 år igjen å leve. Det gir en såkalt «kapitaliseringsfaktor» på 9,760. Beregning av arveavgiften Regn ut bruksretten: Fradraget for bruksretten er årlig verdi, kroner, multiplisert med kapitaliseringsfaktoren kroner (kr x 9,760). I tillegg kommer fradrag for betaling av tinglysingsgebyr med kroner og dokumentavgift med kroner (2,5 prosent av omsetningsverdien). Tina sparer til sammen godt og vel kroner i arveavgift på å gjøre det på denne måten (se eget regneeksempel). Hvis Tina allerede hadde mottatt forskudd på arv, slik at maksimalsatsen for arveavgift med 20 prosent kommer til anvendelse, kunne hun ha spart kroner i arveavgift (kr x 20 %). Lei ut hytte og båt Dersom Per og Kari ikke betaler noe for å bruke hytta, vil de bli skattepliktig for selve bruken ikke bruksretten. Ligningsmyndighetene vil vanligvis legge til grunn at den skattepliktige fordelen tilsvarer verdien av fire ukers bruksrett altså kroner. Dette betales det 28 prosent skatt av kroner. Tina vil få fradrag for det samme beløpet i sin alminnelige inntekt. Merk at selv om det er noe arveavgift å spare på bruksretten, kan ordningen raskt bli ugunstig på grunn av at mor og far skattlegges for vederlagsfri bruk. Per og Kari bør i stedet betale leie til Tina for bruk av hytta i fire uker med kroner. Ved utleie av egen fritidseiendom, er de første kronene av leieinntektene skattefrie for Tina, mens kun 85 prosent av leieinntektene utover kroner beskattes. Hun må derfor betale kroner i skatt på leieinntekten ( kr x 85 prosent). Hun sitter likevel igjen med kroner etter skatt, penger som Forutsatt at Tina ikke tidligere har mottatt forskudd på arv fra foreldrene, beregnes arveavgiften slik: Hyttas verdi (antatt salgsverdi) kr Fradrag for kapitalisert verdi for bruksretten kr Tinglysing kr Dokumentavgift kr = Arveavgiftsgrunnlag: kr Siden gaven kommer fra begge foreldrene ( kroner fra hver av dem), får Tina to fribeløp på kroner. Av det overskytende betaler hun 8 prosent arveavgift. Samlet arveavgift for Tina på hyttegaven fra foreldrene blir kroner ((kr kr (fribeløp)) x 8 % x 2). Uten fradrag for bruksretten ville arveavgiften utgjort kroner. I dette tilfellet sparer Tina kroner i arveavgift på grunn av fradrag for bruksrett. Satsene for arveavgift Stortinget fastsetter hvert år satsene for avgiften på arv og gaver. Avgiften blir beregnet etter satsene for det året arven falt eller gaven ble gitt. Satsene for 2006 er: Til foreldre, barn, fosterbarn og stebarn som arvelater eller giveren har oppfostret Til andre Av de første kr Ingen avgift Ingen avgift Av de neste kr % 10 % Av overskytende 20 % 30 % Ved beregningen av arveavgift skal avgiftsgrunnlaget rundes av ned til nærmeste hele kroner. Merk at beløpsgrensene gjelder arv/gave fra en person. 8 SKATTEBETALEREN

9 ta FOTO: BO MATHISEN ARV OG GAVE selvsagt heller ikke er avgiftspliktige. På den måten kan Tina i løpet av fem år motta kroner (etter skatt) fra foreldrene helt uten at det blir spørsmål om arveavgift. Tina og ektefellen Tor har selv en båt som brukes i tilknytning til hytta. Det kan være penger å tjene også på å leie ut familiebåten. Utleie av innbo og løsøre er i prinsippet skattepliktig inntekt. Men ifølge ligningspraksis gir særskilt utleie av innbo og løsøre ikke noe skattepliktig overskudd, så lenge eieren også bruker det privat og leieinntekten er under kroner per år. Tina og Tor leier derfor ut fritidsbåten for seg, slik at inntekten ikke inngår i det skattefrie beløpet ved utleie av hytta. De sørger for at leiebeløpet fremgår av leiekontrakten. Det kan altså være skattefrie penger å tjene på å leie ut båten. Ved å leie ut båten til Per og Kari for kroner i uka, får de inn penger som i sin helhet kan benyttes til å betale forsikring, båtopplag og diverse andre utgifter. Skatt blir det ikke så lenge leieinntekten er under kroner i året, og det blir selvsagt heller ikke noe arveavgiftsplikt på en slik ytelse. Ved å leie ut hytte og båt til foreldrene, kan Tina i løpet av en periode på fem år motta kroner ( kr kr) i skatte- og avgiftsfrie kroner. Begrenset antall uker Skattedirektoratet har gitt følgende retningslinjer i «Håndbok for arveavgift»: «Det legges til grunn at årlig bruksperiode for fritidseiendommer utgjør 8 uker. Hvis giver/arvelater tar forbehold om bruksrett til fritidseiendom i mer enn 4 uker pr. kalenderår, anses ikke rådigheten å ha gått over til mottakeren. Unntak kan gjøres hvis dokumenterte omstendigheter tilsier et ikke ubetydelig avvik. En fritidseiendom skal vurderes som en enhet, selv om den består av flere bygninger. Unntak gjøres hvis bygningene er boenheter med egne bad/toalett og kjøkken. Bruksrettsavtalen må dokumenteres ved fremleggelse av skriftlig avtale. Hvis giver anses å ha gitt fra seg rådigheten, skal det altså innrømmes fradrag for verdien av bruksretten etter reglene i arveavgiftsloven 15 tredje ledd og 13 første og fjerde ledd. Den årlige verdien av bruksretten fastsettes på bakgrunn av eiendommens årlige avkastning. For fritidseiendommer legges det til grunn at årlige bruksperiode for fritidseiendommer utgjør 8 uker. Giver kan forbeholde seg bruksrett i maks 4 uker per år. (4 % av fritidseiendommens verdi) x givers bruksrettsperiode (uker).» 8 SKATTEBETALEREN

10 Flytt «svigers Per og Kari føler at de ikke lenger trenger den store eneboligen. Et lite krypinn holder. De vil derfor gi eneboligen til datteren Tina. Selv flytter de ned i kjellerleiligheten. Svigersønnen Tor er en nevenyttig kar, og har lagt ned mange dugnadstimer på svigerforeldrenes hytte og hus. De ønsker derfor at han også skal få en eierandel i huset. Tina og Tor drømmer om egen enebolig, så de er mer enn klare til å flytte inn så fort som mulig. For å realisere boligdrømmen må Per og Kari beholde «bruksrett» over deler av eneboligen. Det gir nemlig redusert arveavgift. Vanskelig bruksrett Utgangspunktet er at det skal beregnes og betales arveavgift idet gavemottakeren får vesentlig rådighet over gaven. Avgiftspliktig gave anses ytet når giver med endelig virkning har gitt fra seg hele eller deler av rådigheten. Når det gjelder bruksrett knyttet til boliger, vil det ofte være slik at foreldrene ikke anses for å ha gitt slipp på den «vesentlige rådigheten». Det medfører i så fall at avgiftsberegningen først foretas på det tidspunkt bruksretten faller bort, og at det ikke gis fradrag for bruksrett i arveavgiftsgrunnlaget. I slike tilfeller skal skattefogdkontoret treffe såkalt bruksrettsvedtak. Dersom de ikke krever fradrag for bruksretten, godtar de i praksis umiddelbar beregning av arveavgift basert på verdien av eiendommen på tidspunktet den ble overført. Kjellerfradrag I Skattedirektoratets «Håndbok i arveavgift» er det gitt nærmere retningslinjer for når det kan gis fradrag for bruksrett til boligens hybelleilighet: «Der det overdras en enebolig med hybelleilighet, typisk en mer selvstendig hybel ment til utleie, og giver forbeholder seg bruksrett til denne, skal det gis fradrag for dette ved avgiftsberegningen. En selvstendig hybelleilighet er normalt en boenhet med egen inngang og eget WC og kjøkken. Egen inngang til selve bygningen kreves imidlertid ikke, det er tilstrekkelig med egen dør til enheten dersom det deles trappeoppgang e.l. Det stilles ikke krav til størrelsen av hybelen, verken i seg selv eller i forhold til huset totalt, men en hybel utgjør en mindre del av husets totale boareal». I dette tilfellet har Per og Kari hatt full rådighet over hele eneboligen før overdragelsen til Tina og Tor. Når huset sees under ett og foreldrene (giverne) oppgir rådigheten over størstedelen av huset og kun skal disponere deler av kjelleretasjen som hybel, har de ikke lenger samme faktiske og praktiske nytte av eiendommen som tidligere. Hybelleiligheten er på 60 kvadratmeter, og har egen inngang, bad, wc, kjøkkenkrok i tilknytning til stua og et soverom. Husets totale boligareal er 200 kvadratmeter. Det vil si at den «vesentlig delen av rådigheten» har gått over til barna, og det kan kreves fradrag for bruksrett. Hva er bruksretten verdt? Verdien av bruksretten for boligeiendommer fastsettes på grunnlag av den årlige verdien. I mangel av andre holdepunkter kan en ifølge Skattedirektoratet legge til grunn at en boligeiendom vil ha en årlig avkastning på 10 prosent. Fradraget skal utgjøre en så stor andel av avkastningen som bruksretten gjør av boligarealet. Samlet verdi av eiendommen innbefatter husets verdi og tomteverdien under ett. Salgsverdien på boligen til Per og Kari er 2 millioner kroner, og boligarealet er på totalt 200 kvadratmeter. Giverne har forbeholdt seg bruksrett til 60 kvadratmeter. Årlig avkastning på boligen blir kroner ( kr x 10). Bruksrettens andel av boligarealet utgjør 30 prosent. Den årlige verdien av bruksretten vil da bli kroner ( kr x 30 %). Bruksrettens verdi kapitaliseres så etter reglene i arveavgiftsloven 13. I arveavgiftsloven 13 har kvinner statistisk lengst levetid. Kari, som er 75 år, har statistisk sett 12 år igjen å leve. «Kapitaliseringsfaktoren» blir 9,760. Bruksrettsfradraget blir 10 SKATTEBETALEREN

11 s»» på hybel ARV OG GAVE Slik beregnes arveavgiften Tina og Tor får en halvpart av huset hver, og arveavgiftsberegningen blir som følger: Tors arveavgiftsberegning: Boligens verdi (antatt salgsverdi) kr (2 mill / 2) Fradrag for kapitalisert verdi av bruksretten kr ( / 2) Tinglysing kr 774 (1.548 /2) Dokumentavgift kr ( / 2) = Arveavgiftsgrunnlag kr Samlet arveavgift for Tor på husgaven fra svigerforeldrene blir kroner ((kr kr (fribeløp)) x 10 % x 2). Uten fradrag for bruksretten ville arveavgiften utgjort kroner. I dette tilfellet sparer Tor kroner (kr x 10 %) i arveavgift på grunn av fradrag for bruksrett. Tinas arveavgiftsberegning: Tina mottok allerede i 1998 en gave på kroner fra foreldrene. Hun fikk kroner fra mor og kroner fra far. Etter avgiftssatsene for arv fra foreldre den gangen var de første kroner avgiftsfrie. Det var 8 prosent avgift av de neste kroner. Tina betalte i 1998: 2 x 0 % av kr kr 0 2 x 8 % av kr kr I alt betalte Tina i 1998 kr Når arveavgift skal beregnes på senere gave eller arv, tas det hensyn til det som tidligere er mottatt av gave (forskudd på arv) fra samme giver eller arvelater. Først regner en ut arveavgift av arven eller gaven medregnet tidligere mottatt arv eller gave. Deretter beregnes det avgift av tidligere mottatt arv eller gave. Differansen mellom de to beregningene utgjør arveavgiften ved den siste utdelingen. Ved begge beregninger skal en bruke de avgiftssatsene som gjaldt ved den siste utdelingen. I 2006 får hun både hytte og hus, og ved utfyllingen av skjema RF-1616 «Melding om gaver» oppgir Tina både gaveoverføringen av hytta og boligen. Samlet arveavgiftsgrunnlag på gavene i 2006 utgjør kroner (hytte hus (se arveavgiftsberegning Tor)). Det vil si at hun har mottatt som gave kroner fra hver av foreldrene i Til sammen har hun da fått kroner i gave, det vil si kroner fra hver av foreldrene. Etter satsene for 2006, blir den samlede arveavgiften av kroner: 2 x 0 % av kr kr 0 2 x 8 % av kr kr x 20% av kr kr = kr 239,935 Beregnet avgift av gaven fra 1998 (etter satsene for 2006): 2 x 0 prosent av kr (kr 0) 2 x 8 prosent av kr (kr 8.000) Tina skal betale = kr FOTO: BO MATHISEN Kommentar: Samlet arveavgift for gavene utdelt i 1998 og 2006 utgjør kroner. På grunn av «sammenleggingsprinsippet», får Tina altså bare fradrag for kroner, selv om hun i 1998 har betalt kroner i arveavgift. Tommelfingerregelen er at man alltid kan gi gaver inntil fribeløpet på kroner, og likevel senere nyte godt av økning i fribeløpet fullt ut. SKATTEBETALEREN

12 dermed kroner. I tillegg kommer fradrag for betalt tinglysingsgebyr med kroner og dokumentavgift med kroner (2,5 prosent av omsetningsverdien). Merk at det ikke gis fradrag for bruksrett ved beregning av dokumentavgift. Skattefrie leieinntekter Tina og Tor kan leie ut hybelen skattefritt, ettersom de selv bruker mer enn halvparten av utleieverdien på boligen. Per og Kari betaler derfor leie for bruk av hybelen med kroner, som tilsvarer den årlige verdien av bruksretten. På den måten kan Tina og Tor i løpet av fem år motta kroner uten at det blir skatt eller arveavgift. Pengene brukes til å betale ned boliglånet som ble tatt opp for å pusse opp eneboligen og betale arveavgift. Gavemeldingen Både den som gir og den som mottar en gave har ansvar for å sende inn gavemelding. Både giver og mottaker skal underskrive meldingen. Er det flere mottakere, skal det fylles ut skjema for hver mottaker. Skjemaet «Melding om gaver, gavesalg, overdragelse mellom nære slektninger og om utdeling av midler fra uskiftet bo», får du på skattefogdkontoret eller du kan hente det ned fra Skattebetalerforeningens nettside Skjemaet skal alltid brukes. Det er ikke nok å sende inn et brev med oversikt over fordelingen av midlene. Det er utarbeidet en «Veiledning til melding om gaver». Gavemeldingen skal sendes innen én måned etter at gaven ble gitt. En gave regnes som gitt når giveren har gitt fra seg den vesentlige rådighet over gaven. Meldingen skal sendes til skattefogdkontoret i det fylket der giveren er bosatt. Er giveren bosatt i utlandet, skal meldingen sendes til Oslo og Akershus skattefogdkontor. Hvilke gaver er avgiftspliktige? Det er avgiftsplikt på gaver som er gitt til de nærmeste arvingene etter giveren eller givers ektefelle/samboer. Videre er det avgiftsplikt for gaver gitt til mottaker som var tilgodesett i testament på tidspunktet gaven ble ytt. Det er også avgiftsplikt for gaver til ektefelle/samboer eller arving i rett nedstigende linje (typisk barn, barnebarn mv.) til personer i disse to gruppene. Videre gjelder avgiftsplikten gave til selskap, legat eller stiftelse eller lignende der noen som nevnt foran har interesser som eier eller deltaker. I tillegg er det avgiftsplikt for alle som har fått en gave innen seks måneder før dødsfallet. Innenfor grensen på seks måneder før dødsfallet gjelder altså avgiftsplikten for alle som har fått gaver, uten hensyn til slektskapsforhold eller testament. Er mottaker eller mottakers ektefelle tatt med i avdødes testament, gjelder avgiftsplikten for gaver som er gitt innen fem år før dødsfallet. Felles ansvar Både giver og mottaker er ansvarlig for betaling av avgiften. Det betyr at dersom en mottaker ikke betaler skyldig arveavgift, kan hele det utestående beløp kreves inn hos giveren. Fradrag for bruksrett til bolig Merk at det til forskjell fra eneboliger som inneholder en hybelleilighet, skal hus med flere selvstendige boenheter vurderes for seg. Eksempler på slike boliger er vertikal- eller horisontaldelt tomannsbolig eller kjedet enebolig. Det vil si at det for den delen som giveren forbeholder seg bruksrett til vil rådigheten ikke være oppgitt. Det skal da fattes to vedtak. Overgangen for den ene enheten skal avgiftsberegnes, mens det besluttes utsatt rådighet (bruksrettsvedtak) for den andre enheten. Se nærmere om arveavgift på 12 SKATTEBETALEREN

13 PASS OPP for skattefella ARV OG GAVE Får du hytte eller bolig som gave eller arv, bør du kjenne til sammenhengen mellom skatte- og arveavgiftsreglene. Hvis ikke er det lett å gå i skattefella. Å øke formuen gjennom gave eller arv er ikke skattepliktig inntekt for gavemottaker eller arving. Skattemessig kan du oppregulere inngangsverdien på hytta eller boligen til omsetningsverdien på gaveeller dødstidspunktet til arvelater. Skattemessig inngangsverdi kan imidlertid aldri settes høyere enn den verdien som er oppgitt som grunnlag for arveavgiften. Arveavgiften skal fastsettes ut fra fritidseiendommens eller boligens antatte salgsverdi på gave- eller dødstidspunktet. Gevinsten Selger Tina hytta uten å oppfylle kravene til skattefritt salg (femårsregelen), er det særdeles viktig at man benytter antatt salgsverdi i arveavgiftsgrunnlaget, slik at skattepliktig gevinst blir null eller minst mulig. Skattepliktig gevinst beregnes jo ved å trekke eiendommens inngangsverdi fra utgangsverdien (salgsverdien). Her er det dessverre mange som går rett i skattefella fordi man forsøker å redusere arveavgiften ved å oppgi en lav verdi på fritidseiendommen eller boligen. Godtar skattefogden verdien, blir dette skattemessig inngangsverdi, og eventuell gevinst blir skattepliktig med 28 prosent. Ved arv fra foreldre er arveavgiften maksimalt 20 prosent. Som du skjønner er det bedre med maksimalt 20 prosent i arveavgift enn 28 prosent i skatt. Synker derimot eiendommen i verdi etter overtakelsen av gaven eller arven, vil tapsfradrag være lønnsomt. Hvis Tina ikke har noen planer om å selge hytta eller boligen før kravene til skattefritt salg er oppfylt, vil det lønne seg med en forsiktig verdsettelse av fritidseiendommen og boligen for å redusere arveavgiften. Skattefogden godtar ofte en forsiktig verdsettelse, ettersom antatt salgsverdi skal legges til grunn (se egen sak om verdsettelse). Det er viktig å merke seg at du som gavemottaker eller arving ikke kan påberope deg giver eller arvelaters bo- eller eiertid, slik at du selv må oppfylle vilkårene for skattefritt salg. Er det mor eller far som vurderer å selge en hytte med en latent skattepliktig gevinst (femårsregelen ikke oppfylt), kan altså den skattepliktige gevinsten unngås ved å overføre hytta som gave, for eksempel som forskudd på arv til barna. Viktig sammenheng Arveavgiftsgrunnlaget har først og fremst betydning for hvor mye arveavgift som skal betales. Men arveavgiftsgrunnlaget vil også kunne ha betydning for senere skattlegging. Ved skattepliktig salg av en arvet formuesgjenstand, for eksempel en fast eiendom, kan ikke inngangsverdien settes høyere enn arveavgiftsgrunnlaget for denne gjenstanden. Eksempel: Tina mottar hytta som gave fra foreldrene i Fritidseiendommens inngangsverdi blir lik arveavgiftsgrunnlaget (brutto salgsverdi), som utgjorde 1 million kroner. Merk at verdien av bruksretten ikke kan legges til skattemessig inngangsverdi. Hun har dermed mottatt en gave (som forskudd på arv) med kroner fra hver av foreldrene. I eksemplet tar vi ikke hensyn til fradragene, og arveavgiften ville blitt: 2 x 0 % av kr kr 0 2 x 8 % av kr kr Arveavgift kr Dersom Tina i 2007 ble nødt til å selge fritidseiendommen, ville salget bli skattepliktig. Salgsprisen ble 1,2 millioner kroner. Ved gevinstberegningen ble inngangsverdien satt til arveavgiftsgrunnlaget 1 million kroner. Tina må dermed betale inntektsskatt av den beregnede gevinsten med kroner (kr 1,2 mill. kr 1 mill.): Inntektsskatt: 28 % av kr kr Arveavgift kr Sum arveavgift og inntektsskatt kr Eksemplet viser at det fastsatte arveavgiftsgrunnlaget kan få betydning for størrelsen på skattepliktig gevinst ved salg av en formuesgjenstand. SKATTEBETALEREN

14 Vær gavmild og spar skatt Per og Kari arvet i sin tid en liten leilighet i Oslo. Nå har den steget kraftig i verdi. Skal de selge leiligheten, må de skatte av overskuddet. Så i stedet gir de den til barnebarnet Ida. Egentlig planla Per og Kari å gi Ida penger til å kjøpe leilighet. Men vi rådet dem i stedet til å gi leiligheten de hadde arvet til henne. Ida kan dermed flytte inn sammen med samboer Ola og dattera Ina. På den måten sparer besteforeldrene 28 prosent skatt på det som ellers ville vært overskudd ved salg. Ida må uansett betale arveavgiften. Gave er ikke realisasjon og utløser derfor ikke gevinstbeskatning av giveren. Barnebarnet (gavemottaker) får ny skattemessig inngangsverdi lik antatt salgsverdi på gavetidspunktet, og svarer arveavgift ut fra samme verdi. Har leiligheten hatt en verdiøkning på kroner, kan besteforeldrene (giver) spare hele kroner i skatt ( kroner x 28 prosent). Salgsverdien på leiligheten fastsettes forsiktig til kroner. Ettersom Ida skal bruke leiligheten i minst ett år, vil arveavgiftsgrunnlaget ikke ha noen betydning i forhold til skattereglene. Et år botid gir nemlig skattefritt salg. Ida ønsker at samboeren skal eie halvparten av leiligheten. Han betaler derfor kroner for sin halvpart, og får kroner som gave fra Per og Kari. Per og Kari har en skattemessig inngangsverdi på kroner, og de får derfor ingen skattepliktig gevinst. Det blir heller ingen arveavgift å betale ved gaveoverføringen på grunn av fribeløpene. Det skyldes at Ida har et fribeløp på kroner hver fra både bestemor og bestefar. Gaven til Ola på kroner er arveavgiftspliktig, men det skal heller ikke her betales arveavgift på grunn av fribeløpene. At gaven fra Per og Kari er arveavgiftspliktig for Ola, skyldes at han er samboer og har felles barn med barnebarnet deres. Når leiligheten skal skifte hender, må Ola og Ida betale dokumentavgift med kroner og tinglysing med kroner. Leiligheten må pusses opp, og besteforeldrene gir derfor Ida et lån på kroner for at hun skal kunne betale for dokumentavgiften og oppussingen. Det settes opp en låneavtale, hvor det avtales renter tilsvarende normrentesatsen med 2,75 prosent. Dette for å unngå arveavgift på rentefrie lån. Dette tipset gjelder for alle formuesobjekter der det foreligger en skattepliktig gevinst ved salg eksempelvis tomter eller hytter og boliger der eier-og botid ikke oppfylt. Vær imidlertid oppmerksom på at overføring med salg like etterpå, vil kunne bli gjenstand for ordinære gjennomskjæringsbetraktninger. Det avgjørende er ikke hvilken tid som er gått, men om barna kan sies å ha blitt reelle eiere. Som reelle eiere må de kunne råde fritt over for eksempel eiendommen, og blant annet kunne bestemme fritt om eiendommen skal selges eller ikke. Har formuesobjektet sunket i verdi, må du være oppmerksom på at barna/barnebarna ikke kan kreve tapsfradrag for verdinedgangen i giverens eiertid. I slike tilfeller er det mer lønnsomt at giveren selv krever tapsfradrag, og gir kontanter i stedet. Vær oppmerksom på at det fra 2006 har kommet nye regler om kontinuitet på aksjer, aksjefondsandeler og andeler i ANS, DA og KS, slik at tipset ikke lenger gjelder for aksjer. 14 SKATTEBETALEREN

15 ARV OG GAVE FOTO: BO MATHISEN Krev renter slipp arveavgift Hvis du yter lån til barn eller barnebarn, omfatter avgiftsplikten for gaver også fordel ved billige eller rentefrie lån. Fordelen ved et slikt lån settes til differansen mellom normrentsatsen for rimelige lån i arbeidsforhold og faktisk betalt rente. Det kreves avgift når betalte renter er lavere enn normrentesatsen (som for tiden er 2,75 prosent). Siden renter er fradragsberettiget ved ligningen, blir den fastsatte rentefordelen redusert med 28 prosent før avgift beregnes. Ved slike lån bør det derfor opprettes en låneavtale, hvor det avtales nærmere om avdrag og renter. Ved å følge normrentesatsen, unngås arveavgift på rentefordelen. I tillegg slipper man å sende inn gavemelding til Skattefogden hvert år med angivelse av rentefordelen. Låneforholdet må føres på vanlig måte i selvangivelsen. Skattemessig er det ligningspraksis at det ikke kreves renter på private lån, men det blir altså avgiftsplikt. Arv og gave mellom ektefeller og samboere Arv og gave mellom ektefeller og visse samboere er alltid fritatt for avgiftsplikt. Som samboere i arveavgiftsloven regnes to ugifte personer som har eller har hatt felles barn, eller tidligere har vært gift med hverandre. Det praktiske tilfellet som omfattes, vil være personer som bor sammen og har felles barn. Fra 1. januar 2006 er definisjonen av begrepet samboere endret, slik at fritaket for arveavgift er utvidet til å omfatte alle ugifte samboere som har bodd sammen i ekteskapslignede forhold i minst to år (arveavgiftsloven 47 A). Merk at selv om det er avgiftsfrihet for gave og arv mellom samboere, vil gave og arv til samboers?barn/barnebarn være avgiftspliktig, såfremt de anses som samboere i arveavgiftslovens forstand. Slik sparer du tusener Dersom bestemor og bestefar hver overfører kroner til datteren Tina, svigersønnen Tor, samt til de to barnebarna Dag og Ida og oldebarnet Ina, kan 2,5 millioner kroner overføres som forskudd på arv uten at en krone betales i arveavgift. Skal du gi gaver til svigersønn, svigerdatter eller barnebarnets samboer må du huske på at gaven er bindende også ved separasjon og skilsmisse. Når det gjelder arv, skal vi se på avslag på arv som også er en måte å fordele arven på flere. For mange kan fordeling av gave og arv på flere være en mulighet til å beholde for eksempel svært verdifulle fritidseiendommer i familien. Vær imidlertid oppmerksom på at når det er flere personer som ved gave eller arv overtar en hytte sammen, oppstår det automatisk et sameie. Det er da viktig å ha klare linjer og avtaler. Å eie noe sammen kan ødelegge de beste vennskap og familieforhold, og da vil spart arveavgift ikke være mye verdt. SKATTEBETALEREN

16 Hvordan spare ARVEAVGIFT Foreldre og besteforeldre kan avgiftsfritt gi regelmessige pengebeløp til barn og barnebarn under studiene. Såkalte leilighetsgaver i forbindelse med merkedager som konfirmasjon og bryllup er heller ikke avgiftspliktige. Men en vinglete praksis gjør det vanskelig å vite hvor grensen for avgiftsfrie gaver går. Alle gaver også forskudd på arv fra foreldre eller besteforeldre til barn og barnebarn, er i utgangspunktet arveavgiftspliktige. Fribeløpet er kroner fra hver person du mottar arv eller gave. Ved avgiftsberegningen skal det tas hensyn til mottatte gaver og arv fra samme arvelater og giver. Det er ikke riktig, som mange tror, at gaver på under kroner er fritatt for arveavgift. Misforståelsen er trolig oppstått på grunn av spørsmålet om arv og gave i selvangivelsen. Opplysningsplikten i selvangivelsen er imidlertid begrunnet i ligningsmyndighetenes behov for forklaring på en eventuell økning av formuen, og angår altså ikke plikten til å betale arveavgift. Fritatt fra arveavgift er som nevnt innledningsvis periodiske ytelser til utdannelse og såkalte leilighetsgaver. De store anledningene Per og Kari vil gjerne gi svigersønnen Tor en ekstra oppmerksomhet på hans 50-årsdag. De har hørt at visse såkalte «leilighetsgaver» ikke er avgiftspliktige, og vurderer derfor å gi ham kroner. De lurer imidlertid på om gaven er avgiftsfri. Svaret er ja. Her følger reglene for avgiftsfrie leilighetsgaver: Ikke-avgiftspliktige leilighetsgaver er gaver av personlig og privat karakter. Det finnes ingen beløpsgrense. Gaven må være «et sedvanlig tegn på velvilje og oppmerksomhet.» Det avgjørende er om gaven anses som vanlig ved den anledningen den ble gitt, for gaven må etter sin art og forhold for øvrig ikke gå utover det som er skikk og bruk. Videre må gaven være gitt før giverens død. Det kan altså være uklart hvilke gaver som faller inn under bestemmelsen, og spesielt hvor store beløp det kan være snakk om. Spørsmålet om en gave faller inn under fritaksbestemmelsen, må derfor avgjøres etter en helhetsvurdering. Typiske eksempler på leilighetsgaver er gaver på fødselsdager og andre merkedager (dåp, konfirmasjon, bryllup og så videre). Kontanter kan være en leilighetsgave, men normalt snakker vi om løsøregjenstander som sølvtøy, smykker, malerier, motorsykler og etter forholdene bruktbiler. Det vil likevel ikke gjelde der giver for eksempel investerer i særlige verdifulle malerier eller der gaven er av betydelig verdi. En feriereise gitt av foreldrene kan regnes som leilighetsgave. Fast eiendom blir aldri betraktet som noen leilighetsgave, selv om verdien er svært beskjeden. Etter Skattedirektoratets oppfatning vil verdipapirer normalt heller ikke kunne regnes som leilighetsgave på grunn av kravet til «personlig eller privat karakter». Etter vår oppfatning må aksjer av beskjeden verdi gitt som en enkeltstående utdeling i forbindelse med for eksempel konfirmasjon kunne passere som leilighetsgave på lik linje med penger. Beløpsbegrensning Selv om det ikke er fastsatt noen beløpsgrense, vil gavens verdi og anledningen være av betydning. For eksempel må verdien av en bryllupsgave kunne være større enn ved en julegave. Det at foreldre dekker kostnadene ved selve bryllupet, er ikke ansett som en avgiftspliktig gave i arveavgiftslovens forstand. Når 16 SKATTEBETALEREN

17 ARV OG GAVE FOTO: BO MATHISEN det gjelder beløpsbegrensningen vil utgangspunktet være at gaven ikke går utover det som anses som alminnelig skikk og bruk. Merk at det også for løsøregjenstander må regnes en beløpsgrense. Finansdepartementet har i en uttalelse godtatt en julegave på kroner, hvor det ble lagt avgjørende vekt på at gaven ikke kunne ses som «planmessig formuesoverføring». Skattedirektoratet har i en annen konkret sak uttalt at kroner langt overstiger et avgiftsfritt engangsbeløp. Planlagte gaver Planmessige overføringer av årlige beløp under en viss grense, er ikke avgiftsfrie. Gjentatte gaver i form av kontanter kan derfor lett få karakter av formuesoverføring, selv om utdelingen skjer til jul eller fødselsdag. Gaver gitt over et lengre tidsrom, kan bli sett under ett. Det er heller ikke anledning til å splitte verdien av en gaveoverføring og anse en del av det overførte som en leilighetsgave. Det er altså ikke mulig å trekke et «akseptabelt beløp» fra en gave av høyere verdi og bare avgiftsberegne det overskytende. Betal utdannelsen Foreldre og besteforeldre kan under studietiden overføre betydelige avgiftsfrie beløp til sine barn til dekning av skolegang og leveomkostninger under utdannelsen. Per og Kari følger derfor reglene nedenfor, og sikrer på den måten at barnebarnet Ida mottar mest mulig støtte under utdannelsen uten at denne blir arveavgiftspliktig. Det vil si at de kan overføre over kroner hvert år til barnebarnet Ida uten arveavgift. Her ser vi nærmere på vilkårene: Krav om «periodiske ytelser» Det kreves at ytelsene skal være periodiske, hvilket betyr at pengene må utdeles under utdanningen. Utdelingen bør også skje med en viss regelmessighet, for eksempel månedlig eller kvartalsvis. I praksis har Finansdepartementet godtatt at pengene settes inn på en bankkonto med instruks til banken om at mottaker skal disponere pengene etter regelmessige utbetalinger. Om kontoen står i givers eller mottakerens navn, har ingen betydning. Engangsbeløp en avgiftsfelle På grunn av kravet til løpende ytelser, er engangsbeløp ikke unntatt fra avgiftsplikt. Det vil si at støtte til utdannelse med et større engangsbeløp, det være seg når studiet påbegynnes, under utdannelsen eller ved avslutningen til nedbetaling eller ettergivelse av lån, er en avgiftspliktig gave. Det er altså ikke særlig smart avgiftsmessig å kreve at studi- SKATTEBETALEREN

18 ene må fullføres før det gis støtte til dekning av studielånet. For hvis mor eller far først gir støtte ved fullførte studier, er det for sent. Støtte til utdannelse gitt som engangsbeløp, regnes ikke som leilighetsgave. Type utdannelse Skattedirektoratet hevdet tidligere det var begrensninger i forhold til hva slags utdannelse det kan gis støtte for, at det kunne knyttes bestemte vilkår til mottakers alder og livssituasjon og at det fikk betydning om det dreiet seg om gjenopptakelse og fullføring av tidligere avbrutt utdannelse, omskolering eller videreutdanning. Skattebetalerforeningen var ikke enig i dette, og tok saken opp med Finansdepartementet i Departementet var enig med Skattebetalerforeningen, og begrunnet sitt standpunkt med at livsforholdene og utdannelsesmønsteret har endret seg vesentlig siden loven ble gitt i Det er nå blitt langt vanligere både å starte utdanning senere, få barn under studietiden, videreutdanne seg og omskolere seg. Departementet pekte også på at det i dag er langt flere muligheter til videreutdannelse enn tidligere, og at lovtolkningen må ta hensyn til både dette og at understøttelse fra foreldre og besteforeldre er blitt mer vanlig også overfor voksne barn. FOTO: BO MATHISEN Beløpsbegrensning Med skolepenger menes dekning av alle kostnader direkte knyttet til å gå på skole eller å studere, så som semesteravgift, eksamensgebyr, skolemateriell og lignende. Mottaker av pengene må etter utdannelsestidens utløp kunne fremlegge regnskap for disponering av midlene og dokumentasjon av hva skolen krever. Det er betydelige beløp som kan gå til dekning av skolepenger, for eksempel har departementet godtatt kroner over 56 uker med månedlige innbetalinger i forbindelse med en flygerutdannelse i utlandet. For midler som er ment å dekke vanlige leveomkostninger under utdannelsen, regner myndighetene en beløpsgrense for avgiftsfriheten. Avgiftsfriheten må avgrenses til dekning av nødvendige kostnader som følge av studiesituasjonen, som støtte til boutgifter. Skattedirektoratet har i en uttalelse av 15. august 2000 uttalt at beløpsgrensen må vurderes individuelt, men at det kan være naturlig å se til Lånekassens satser. En borteboende student på et universitet eller lignende med fullt lån og stipend, vil for skoleåret 2006 kunne motta rundt kroner. Det stilles ikke krav om at mottaker benytter tilbud om stipend eller lån fra Lånekassen eller at studenten kunne arbeidet ved siden av studiene. Dette innebærer at studenten kan motta løpende ytelser fra for eksempel Lånekassen og avgiftsfritt få periodiske ytelser til den samme utdannelsen fra giver. Regelen er at midlene må være forbrukt før givers død. Skolepenger regnes først som forbrukt når de er innbetalt til skolen. Mottaker må i en viss grad kunne spare opp andre midler mens han forbruker midler ytt til utdannelse. Dersom mottaker ikke har andre inntekter eller midler, er det ikke anledning til å spare opp gaver til utdannelse. Det er også i praksis lagt til grunn at utgifter til videre studier etter avsluttet fagstudium (embetseksamen eller lignende) faller utenfor lovens uttrykk utdannelse. Ettergivelse av lån er avgiftspliktig Skattedirektoratet har også i uttalelsen av 15. august 2000 kommet til at ytelser i form av regelmessige ettergivelse av renter og avdrag på lån fra foreldre eller besteforeldre til bolig, faller utenfor avgiftsfritaket for periodiske ytelser. Begrunnelsen er at ytelsene ikke kan sies å referere til mottakers studiesituasjon, men til anskaffelsen av et formuesobjekt. Det talte også imot avgiftsfrihet at slike ytelser vil ha mer preg av planmessig formuesoverføring enn støtte til løpende kostnader. Tilsvarende vil dessuten gjelde regelmessige overføringer av for eksempel aksjer i stedet for kontanter. Legg merke til at støtte til mottakerens løpende boutgifter i utdannelsesperioden normalt er avgiftsfritt. Det mest praktiske er i så fall at støtten gis i form av kontantbeløp eller ved at mottaker bor vederlagsfritt i givers hjem. Vær imidlertid oppmerksom på en gunstig endring i «Håndbok i arveavgift», hvor det nå fremgår at periodiske ytelser i form av ettergivelse av renter under utdannelse kan fritas for arveavgift: «Periodiske ytelser i form av regelmessig ettergivelse av renter står i en annen stilling enn periodiske ytelser i form av ettergivelse av lån. Så lenge hovedstolen består vil ikke rentefritaket i seg selv innebære at giver kan overføre selve formuesobjektet, uten at det svares arveavgift av dette. Videre må det legges til grunn at de midler som ytes, uavhengig av om dette gjøres i form av fritak for renter eller kontanter som benyttes til å dekke rentekrav, forbrukes fortløpende, slik at overføringen heller ikke er i strid med kravet om at midlene må være forbrukt før givers død, jf aal 4 første ledd bokstav a. Periodiske ytelser i form av regelmessig ettergivelse av renter kan således fritas for plikt til å svare arveavgift, forutsatt at ytelsen oppfyller de øvrige vilkårene i aal. 4 første ledd bokstav a. Hva så med Ida? Per og Kari kan altså ettergi renter på lånet gitt i forbindelse med gaveoverføringen av leiligheten i Oslo, eller som periodisk ytelse til dekning av livsomkostninger under utdannelse. Besteforeldrene Per og Kari gir etter dette løpende ytelser til utdannelse for barnebarnet Ida, og dekker på den måten alle utgifter til skolepenger, og maksimalt beløp til livsomkostninger tilsvarende stipend og lån i lånekassen. 18 SKATTEBETALEREN

19 SKATTEBETALEREN

20 All arv er avg Men slik sparer Per arveavgift Per arver både bolig og kontanter etter sin ugifte og barnløse bror. For å unngå arveavgift gir Per deler av arven videre til datteren Tina. Her ser vi nærmere på vilkår og konsekvenser ved såkalt avslag på falt arv. Avslag på arv er en mulighet til å fordele arven på flere mottakere. På grunn av fribeløp og progresjonen i avgiftssatsene, reduseres dermed den samlede arveavgiften. Du kan gi avslag på falt arv med virkning for arveavgiften. Dette gjelder imidlertid ikke forskudd på arv eller gaver. En arving kan gi avslag på hele eller deler av en falt arv (jf. arveloven 74). At arven er falt, forutsetter at arvelateren er død (den person man arver) og at arvingen har overlevd ham. Virkningen av et avslag er at arven fordeles som om arvingen var død før arven falt. Det kan gis avslag med en bestemt brøk eller et bestemt beløp. Avslag på arv kan gis både av slektsarving og testamentsarving. Arvingen kan for eksempel gi avslag på all arv som overstiger kroner. Overskytende del av arven går da videre til neste arveledd, som normalt vil være avdødes barnebarn. Et slikt avslag skal også legges til grunn avgiftsmessig (jf. arveavgiftsloven 8 tredje ledd). Det vil si at man utnytter de fribeløp barnebarna har fra avdøde og at man slipper å betale arveavgiften i to ledd (det vil si først når avdødes barn mottar arven, og deretter når midlene eventuelt arves videre av dennes barn). Vilkår for gyldig arveavslag Et vilkår for at arveavslag skal kunne aksepteres avgiftsmessig, er at det er gitt uten forbehold. Det innebærer at den egentlige arvingen i forbindelse FOTO: BO MATHISEN 20 SKATTEBETALEREN

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer