mennesker som må leve med skadene vi forårsaker ved vår måte å leve på. Framtidens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mennesker som må leve med skadene vi forårsaker ved vår måte å leve på. Framtidens"

Transkript

1 Likegyldighetens etikk Folk bryr seg ikke nok. Ikke om andres fattigdom, sorg eller andre lidelser. Ikke om egne eller andres misbruk av ressurser eller kloden som sakte forgiftes. Ikke om framtidens mennesker som må leve med skadene vi forårsaker ved vår måte å leve på. Framtidens mennesker er ofrene for samtidens likegyldightet. Hva er egentlig likegyldighet? Hva sier vår likegyldighet om oss som mennesker? I sin Millennium Lecture i Det Hvite Hus i 1999 tar Nobelprisvinneren Elie Wiesel opp likegyldighteten som etisk problem. Han spør: Kan man tenke seg en likegyldighetens filosofi? Er det mulig å anse likegyldighet som en dyd? Er det nødvending av og til å kultivere likegyldighet for å ikke bli gal, for å leve normalt, for å nyte et godt måltid med et glass vin, imens verden ellers er full av traumatiske hendelser? Likegyldightet kan være en fristelse. Å blande seg inn i andres lidelser kan være vanskelig og skape egne problemer vi ellers har gode grunner til å være foruten. Kanskje en viss grad av likegyldighet er en etisk nødvendighet. Wiesels tale peker I andre retning. For den likegyldige er det andre mennesket uten betydning. Deres liv er uten mening. Deres lidelse, synlig eller ikke, er uten interesse. Likegyldightet reduserer det andre mennesket til en abstraksjon. På denne måten gjør likelgyldigheten mennesker umenneskelige. Og farlige. Likelgyldigheten er alltid på fiendens side. Den hører til blandt den aggresives sikreste våpen. Ved å vise likegyldighet benekter vi offerets menneskelightet og forråder vår egen. Slik blir de mange likegyldige 1

2 medskyldige i forbytelsene til de få som virkelig er motivert av hat, aggresjon og hensynsløshet. Wiesel opplevde selv likegyldighetens umenneskelighet på nært hold. Sammen med flere millioner Jøder, Sigøynere og andre uønskede mennesker ble han send mot døden I Nazistenes konsentrasjonleirer under andre verdenskrig. I sin bok Natten beskriver Wiesel sine opplevelser av de mange som forholdt seg passivt og uten sympati da han og hans medmennesker ble først marginalisert, så segregert, or endelig sendt for å bli tilintetgjort som en del av Nazistenes Endlösung. Han beskriver også sin egen apatiske likegyldighet overfor andres lidelse og død da han og andre utsultede, syke og forfrosne fanger ble sendt mot vest under Tyskernes retrett gjennom vinteren Hva kjennetegner disse formene for likegyldighet? Apati innebærer en fraværende tomhet. Det innebærer mangel på handlekraft, motivasjon, kunnskap eller interresse. Ved å stille seg apatisk overfor fare eller skade gjør man seg ikke nødvendigvis opp noen mening om det som skjer er bra eller dårlig, rett eller galt. Slik forstått har apatien ingen åpenbar fiende. Fra individets side stiller apatien seg nøytral. Å forholde seg apatisk kan være et uttrykk for at man ikke gidder. Det kan også være et uttrykk for at man er langt nede eller knust. I Wiesel s tilfelle var apati et resultat av å ha blitt benektet sin menneskelighet, a bli frosset ut, fysisk og psykisk misbrukt, ustultet og 2

3 representert som en del av en uønsket masse istedenfor et menneskelig individ. I slike omstendigheter vil mange si at de kan forstå eller tilgi en apatisk holdning til andres lidelser. Hvis du leser disse ordene så er det lite sansynlig at dette er din situasjon. Apati kan bekjempes ved å mobilisere til engasjement. Vi trenger å bli behandlet menneskelig for å bry oss mer. Vi må kunne respektere oss selv som mennesker før bilder og historier om andres sorg eller lidelse vil skape interresse, motivasjon eller handlekraft. Men fordi apatien som sådan ikke har noen fiende så spiller det ofte liten rolle hvilket tap eller lidelse som blir lagt fram for å mobilisere oss til å bry oss mer. En liten gutt på vei til en konsentrasjonsleir. Et spebarn som doer av kolera. En sultende tiger. Død fisk på stranden. Småbarn som dør av radioaktivt drikkevann. Vold og krig som resultat av sult og tørst. Vi har ikke noe imot den fremmede som lider i en annen tidsepoke eller på andre siden av kloden. Vi har ikke noe imot framtidens mennesker. Hvis det er slik at vi konkurerer mot dem om klodens endelige ressurser så betyr ikke det at vi ser dem som våre fiender. Det er derfor naturlig å tro at alt som kan øke vår kunnskap og interresse er på det godes side i kampen mot framtidens menneskers lidelse og elendighet. Men likegyldigheten har også et annet ansikt. Dette ansiktet var også å se blandt de mange vitnene som forholdt seg passivt til hendelsene Wiesel beskriver i sin bok. For likegydlighet kan også være en form for utstøtning. Det er sant at den som stiller seg passivt til et annet menneskes skjebne kan forholde seg kald og uten interesse. I den forstand er den utstøtende likegyldigheten lik den apatiske. Men det fines også dem som stiller seg passivt til andre menneskers skjebne fordi de er en av dem, og ikke en av 3

4 oss. Vi har alle sett det i hverdagens trivielle transaksjoner, enten som medlemmer av en en familie, en vennekrets, en gjeng, et samfunn, eller en stat. Denne formen for likegyldighet har ofte en dypere funksjon. For å vise en slik selektiv likegyldighet overfor de andre kan være en måte å forsikre seg på at de aldri blir å telle som oss. Det er også slik at denne utstøtende formen for likegyldighet ikke alltid lar seg kjenne for den som forholder seg likegyldig. Tvert imot så er mangel på selvforståelse ofte en del av forklaringen for dens effektivitet. Derfor kan det være lite komfortabelt å bli konfrontert med sin egen utstøtende likegyldighet. Den absolute tanken om at man ikke har noe i mot de andre som sådan dekker ofte over den komparative tanken: Heller dem en oss. Vi har ikke noe imot framtidens mennesker som sådan. De er heldigvis få som ser framtidens lidelser som et middel eller mål i seg selv. Men når vi står foran vanskelige valg om strategier for å beskytte framtidens mennesker fra effektene av vår egen sivilisasjon er det kanskje fristende å tenke Heller dem enn oss. Dette vet alle våkne aktivister. De har derfor svaret klart. Vi kan mobilisere interresse og handlekraft ved å få framtidens farer til å see nærmere ut. Det er våre barnebarn som vil dø av kreft. Det er våre strender som vil fylles av død fisk. Det er vårt eget samfunn som vil trues av vold og krig. Vi må handle i dag for å beskytte vårt eget i morgen. Å skape oppmerksomhet om framtidige farer ved å vise at faren er nærmere enn vi tror kan være et effektivt våpen i kampen mot apatisk likegyldighet. Det viser oss hvordan vi kan hjelpe våre egne ved å gjøre noe selv. Men kampen mot apatisk likegyldighet kan også være årsak til utstøtende likegyldighet. En effektiv kamp for å beskytte våre egne vil 4

5 også gi oss vanskelige valg der vi ofte vil tenke Heller dem enn oss. Vi har ikke noe imot framtidens fremmede som sådan. Men når vi står foran valget mellom å forandre vår egen levemåte eller legge de største byrdene på andre enn oss selv, så kan det være fristende å kombinere et ekte engasjement i kampen for en trygg framtid for våre barnebarn med en utstøtende likegyldighet overfor de av framtidens barnebarn som ikke får være en av oss. I den forstand er det være en stor forskjell mellom en klimapolitikk basert på kjøp av karbonkvoter og en klimapolitikk basert på forandringer i etablerte mønster av produksjon og forbruk. Den første strategien gjør det mulig for oss å nyte godt av en livsstil vi ikke deler med andre. Den andre strategien tar direkte tak i tanken om at det ikke er noen fundamental forskjell mellom dem og oss. På dette punktet er sjefsideologene i hovedstadens regjeringskvartal åpne for kritikk. I den samme forstand er det imidlertid ingen stor forskjell på de etiske utfordringene vi har overfor framtidens mennesker og de vi har overfor de generasjonene vi deler jorden med i dag. I begge tilfeller er det et spoersmål om og hvordan vi kan trekke etisk forsvarlige grenser mellom dem og oss. I kampen mot utstøtende likegyldighet er standardmidlene mot apatisk likegyldighet ikke nok. Å bekjempe utstøtende likegyldighet krever et kritisk perspektiv som når forbi eksisterende perspektiver som setter mennesker opp mot hverandre som dem og oss. Det krever et globalt perspektiv i form av internasjonale institusjoner med all den 5

6 frustrasjon, risiko og kompromitterende diplomati dette nødvendigvis innebærer. Lokale, nasjonale or andre partiske former for mobilisering er ikke nok. Men kampen mot utstøtende likegyldighet overfor framtidens ofre for klimaforandringer, overforbruk og forurensing kan ikke forstås ut ifra en tankegang fokusert på framtidens mennesker alene. Den utstøtende likegyldigheten som karakteriserer et ufattelig antall av menneskelige forhold i samtiden er ikke bare den samme formen for likegyldighet som våre etterkommere står i fare for å lide av i framtiden. Den kan også vise seg å være en viktig årsak til denne framtidige likegyldigheten. De ellers riktig tenkene menneskene som kritiserer miljø og klima aktivister for å se bort fra samtidens aktuelle lidelser til fordel for mer eller mindre sansynlige lidelser i en framtid befolket av mennesker hvis identitet ikke ennå er bestemt er derfor ikke de eneste som tar feil. Der gjør også de som vil sette til side arbeid mot samtidens lidelser til fordel for arbeid mot faren for katastrofale hendelser i framtiden. Det er ingen selvmotsigelse i tanken om at samtidens lidelser og framtidens lidelser kan bekjempes med samme våpen. Kampen mot samtidens utstøtende likegyldighet er også kampen mot framtidens utstøtende likegyldighet. På dette punktet har sjefsideologene i hovedstandens regjeringskvartal rett. 6

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk

Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk Verdens befolkning bør ha en global identitet og etikk Verden i dag blir stadig mer globalisert og mennesker fra alle verdenskanter har noe med hverandre å gjøre i forskjellig grad. Blir det da dermed

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS

ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS En håndbok i oppmerksomhetstrening (OT). OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS : EN HÅNDBOK I OPPMERK- SOMHETSTRENING (OT) Andries J. Kroese; Anders Norman (Illustratør)

Detaljer

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF

Etikk, Etikker og. Etikk i SINTEF Om Etikk, Etikker og Etikk i SINTEF Tore Gimse, ledersamlingen SINTEF, februar 2006 Tor Hoff, Himmelsten, monotypi 1973 1 Etikk Riktig eller galt? 2 + 2 = 4 og 4 2 = 2? 3 + 3 = 6 og 6 3 = 2? Vi trenger

Detaljer

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på.

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på. Tillegg A: Noen viktige følelser Følelser er en helt normal del av livet. Alle mennesker føler glede, sorg (tristhet), aggresjon, frykt (angst), sårethet, skyld og skam. Følelsene påvirker både tanker

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Hvordan styre overbevisninger

Hvordan styre overbevisninger Star s Edge International Hvordan styre overbevisninger Det du observerer SOM, har innflytelse på hva du oppfatter som sant. Hva du opererer SOM påvirker hva du kan gjøre. Uoverensstemmelse mellom hva

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer