- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013"

Transkript

1 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

2

3 MELDING OM VIRKSOMHETEN INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s Administrasjon, personalopplæring, økonomi s Rapport handlingsprogram s Ung klassisk talentutvikling i Agder s Konsertproduksjon og turné s Stemmerettsjubileet 2013 s Musikklokaler s Øvrig arbeid og tiltak i perioden s. 6 A. Opplæring og studiearbeid s. 6-7 B. Formidling og lokaler s. 7 C. Samarbeid og nettverk s. 7 D. Organisasjon informasjon s. 7 E. Frivillighets-, musikk- og kulturpolitikk s Arendal korfestival s Statlige tilskudd som forvaltes gjennom musikkrådet s Komp og Frifond musikk 8. Studievirksomheten i Musikkens studieforbund 2012 og 2013 s Sluttord s. 9 Vedlegg: Revidert regnskap 2012 med vedlegg Revidert regnskap 2013 med vedlegg Fire saksofonister og et flygel Foto: Linda Christensen

4 Melding om virksomheten STYRE, KOMITEER OG UTVALG Styret i Aust-Agder musikkråd Leder Per Kristiansen Nestleder Arlette Grøvan Vareberg Risøy Folkehøyskole Musikkens Venner Styremedlemmer Tove Nylund MFO, Agder Thor-Henning Isachsen Ung kirkesang og NKSF Kari D. Hannås Foreningen musikk fra livets begynnelse Varamedlemmer 1. Åse Moi Norsk forening for musikkterapi 2. Rolf Meyer Tallaksen Foreningen norske kordirigenter 3. Linda Christensen Arendal Big Band Valgkomité Leder: Torun Fløistad Rike Ung kirkesang og NKSF Medlemmer: Martin Aanonsen Jens Barland Revisor Sørnorsk jazzsenter/risør jazzklubb MFO, Agder og Telemark kirkesangforbund Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS v/ Lars Ole Lindal Interne komiteer/utvalg: Styrets arbeidsutvalg: Leder, nestleder og daglig leder Musikernes Fellesorganisasjon, Agder Norsk Kulturskoleråd, Aust-Agder Norske Trekkspilleres Landsforbund, Agder Sørnorsk jazzsenter Ung kirkesang, Agder og Telemark Organisasjoner/lag uten fylkes-/kretsledd: bandorg FolkOrg Korpsnett Norge Klassisk (tidl. Musikkens Venners Landsforbund) Musikkpedagogene Norge Norsk Country-Musikk Forbund Norsk Rockforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norsk Viseforbund Risøy Folkehøyskole Ung i Kor Organisasjoner med enkeltmedlemmer i Aust- Agder: Norsk munnspillforum Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen norske kordirigenter Musikk i skolen Norsk Festivalsangerforbund Norsk Forening for Musikkterapi Norsk Kammermusikkforbund Lokale musikkråd: Arendal musikkråd Assosierte medlemmer: Dahlske vg. skole musikklinja Kulturforbundet Norsk Kulturhusnettverk 3. STYREMØTER, KONFERANSER, REPRESENTASJON I UTVALG/STYRER Styremøter og saker Siden årsmøtet i april 2012 har det vært holdt 10 styremøter og 63 saker har vært behandlet. Sakene har omfattet alt fra administrative/ organisasjonssaker til høringsuttalelser, handlingsprogramsaker og prosjekter/tiltak. Styremøtene har i hovedsak vært lagt til musikkrådets kontorer i Arendal. Senhøstes 2012 hadde styret et to dagers arbeidsseminar på Bokhotellet, Gjeving og i 2013 en workshop med Innoventi design- og kommunikasjonsbyrå i Arendal. 2. MEDLEMSORGANISASJONER, LOKALE MUSIKKRÅD Organisasjoner med fylkes-/kretsledd: Agder og Telemark Kirkesangforbund Agder sangerforum Konferanser/møter med repr. fra styret og ansatte Styret og administrasjonen har deltatt på diverse konferanser/kurs og lignende i perioden, - og vi tar her med de viktigste:

5 Melding om virksomheten Møte/arrangement 2012 Utvalg for musikklokaler i Oslo 22.mars Årsmøte Sørnorsk jazzsenter mars Årsmøte Arendal musikkråd 29.mars Årsmøte Arendal korfestival Åpningstale UKM fylkesmønstring 14. april Årsmøte Aust-Agder musikkråd 24.april Møte med KSO i Kilden Arendal korfestival juni Risør kammermusikkfest juni 2012 Høringsmøte kommunedelplan kultur, vår-12 Medarbeidersamling Bergen okt. Styreseminar Bokhotellet 16. og 17.nov Ung klassisk audition 18.nov Utvalg for musikklokaler i Oslo 27.nov Opptaksprøver Stemmerettskoret 11.des Deltatt og Vidar og Vidar samt styret og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar samt styret og Vidar Styreseminar 1 AAMR hos Innoventi 17.jan, Vidar + hele styret Fotoshoot Ung klassisk 19.jan. og Vidar Styreseminar 2 AAMR hos Innoventi 28.jan., Vidar + hele styret Møte i Sørnorsk komp.nettverk 8.febr. Møte m/ Risør kammermusikkfest Oslo 11/2 Kulturkonferanse AABK 14. febr. Ung klassisk 2013: 27.febr. til 3. mars MSF VO-utvalg møte i Drammen 11. mars Befaring mulige øvingslokaler Arendal 17.mars Årsmøte Sørnorsk jazzsenter mars Møte med politisk ledelse i fylket 20.mars MSF VO-utvalg møte i Oslo 25.mars Årsmøte Arendal musikkråd 28.mars Årsmøte Arendal korfestival 4.april Høringsmøte Kulturutredningen Oslo 8.april Kursadmin Kjeller 11.april Innleder på landsmøtet i Ung i Kor 13.april Landsmøte Norsk jazzforum Oslo april Innleder på NOKU-konferanse april Innspillseminar Kulturutredningen 15.mai Innledning i møte med kulturkomiteen Arendal kommune 23. mai Landsmøte/musikkting NMR og MSF mai/juni Stemmerettsjubileet urframføring 11.juni og Vidar og Vidar Per, Tove, Linda og og Vidar og Vidar og Vidar Arlette og, Vidar og noen styremedl. Risør kammermusikkfest 2013 med deltakere fra Ung klassisk juni-13 Arendalsuka 2013 Stemmerettkoret aug. Landsstyremøte Norsk jazzforum 21. aug. Medarb.samling m/ Kursadmin Oslo sept. Møte med KSO i Kilden, Kr.sand 18. sept. NJFs storbandmøte Oslo 19.okt. Møte m/ Risør kammermusikkfest Oslo 21/10 NJF landsstyremøte Oslo okt. Regionalt høringsseminar akustikk Arendal 4.nov. Turne med Samtidsturneen nov Audition Ung klassisk nov Ung klassisk skolesekk 14.februar Ung klassisk 2014: 26.febr. til 1. mars Juryering Drømmestipend mars Medarbeidersamling Bodø 2.-4.april og Vidar og Vidar og Vidar + styremedl. og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar Representasjon i eksterne styrer/utvalg/komiteer Haugan Aasland er oppnevnt i følgende eksterne utvalg/styrer: - Norsk jazzforum - landsstyret - Drømmestipendets nasjonale jury - Utvalg for musikklokaler Norsk musikkråd - Arendal Kulturhus AS (driftsstyret) - Styret i Arendal korfestival Haugan Aasland og Vidar Kristensen er representert i følgende: - Samarbeidsutvalg for musikklokaler Arendal - Prosjektgruppe for UNG KLASSISK 4. ADMINISTRASJON PERSONALOPPLÆRING - ØKONOMI Administrasjon - personell Aust-Agder musikkråd er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk. Rådet arbeider for alle deler av musikklivet, organisert og uorganisert. AAMR er fylkets største studieforbund innen kulturfaglige emner og har kurstilbud i hele fylket. De fleste aktive musikklag/organisasjoner i fylket har musikkrådet som sitt faste kontaktpunkt. Musikkrådet har et unikt nettverk og god kunnskap i forhold til fylkets musikkliv: Rådets fag- og prosjektkompetanse trekkes inn i ulike prosjekter, tiltak, utredninger etc. hvor organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter trenger bistand. I 2012 var at Aust-Agder musikkråd også engasjert som administrativt ansvarlig for Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Dette utgjorde 15 % av et årsverk, og innebar også at

6 Melding om virksomheten musikkrådet utvidet nettverk i begge Agderfylkene og Telemark. Administrasjon av dette nettverket går på omgang og gikk fra 2013 til Sørf i Kristiansand. Godt arbeidsmiljø De siste årene har salg av tjenester blitt en vesentlig del av rådets aktivitet. I dag utgjør salg av tjenester vel 60 % av musikkrådets samlede aktivitet. De ansatte Daglig leder Haugan Aasland 100 % stilling, hvorav 15 % ble solgt til Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk i Jørn Størkson 100 % stilling som daglig leder i Sørnorsk jazzsenter. Jazzsenteret kjøper denne stillingsdelen av Aust-Agder musikkråd. Fagkonsulent Vidar Kristensen har vært engasjert i ulike stillingsdeler men er nå i 40 % stilling. Økonomi og investeringer Det ikke foretatt større investeringer i perioden. Takket være økt momsrefusjon, ekstraordinære prosjekttilskudd og inntekt på salg av tjenester, har vi tilfredsstillende regnskapsresultater de siste to år. Egenkapitalen er nå på et nivå som gir oss trygghet for drift hvis noe uforutsett skulle skje. I 2012/2013 fikk vi følgende drifts- og aktivitetstilskudd: Fra hvem Driftstilskudd - Aust Agder fylkeskommune VO-tilskudd - Aust-Agder fylkeskommune Adm. tilskudd Musikkens studieforbund Driftstilskudd Arendal kommune Som tabellen viser er utviklingen på de offentlig driftsog aktivitetstilskuddene nedslående, og gir totalt sett en reell nedgang. Dette er en utvikling som gir store utfordringer for driften av musikkrådet som da blir enda mer avhengig av uforutsigbare prosjekttilskudd og salg av tjenester. Øremerkede prosjektmidler er ikke tatt med i tabellen da disse jo er øremerket og dessuten varierer fra år til år. Se for øvrig regnskapsnoter og redegjørelse under hvert prosjekt. Vi har nå hatt kontorer i Arendal kultur- og rådhus i 9 år, noe som har vært en ubetinget suksess. Samlokalisering med andre regionale virksomheter og kommunens kulturavdeling gir musikkrådet større oppmerksomhet, og bidrar til at de ansatte får et spennende fagmiljø å arbeide i. I tillegg har man gode fysiske arbeidsforhold med tilgang på stille rom, møterom med utstyr, og fellestjenester som gjør det daglige arbeidet lettere. Selv om arbeidsbelastningen for de ansatte i perioder har vært betydelig, er sykefraværet minimalt. I 2013 ble belastningen på de ansatte særskilt stor som resultat av innføring av Kursadmin-programmet i studieforbundet. Dette stilte krav til oppfølging og betydelig veiledning overfor alle brukerne, noe man håper er et forbigående innkjøringsproblem. Det gode arbeidsmiljøet og et bredt nettverk på arbeidsplassen har stor betydning for trivsel og inspirasjon til å stå på. Økonomisk trygghet og et styre med bred faglig og organisatorisk kompetanse, er også viktig for de ansattes hverdag. 5. RAPPORT HANDLINGSPROGRAM Styrets viktigste oppgave har vært å følge opp handlingsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet i Senhøstes 2012 tok styret fatt på arbeidet og foretok en prioritering av sakene. I følgende redegjørelse har vi valgt å presentere noen utvalgte større prosjekter, samt gi noen kortere kommentarer og statusrapport til øvrige tiltak som årsmøtet vedtok at vi skulle arbeide med. 5.1 UNG KLASSISK talentutvikling i Agder Prosjektet Ung klassisk er et eksempel på et godt nettverkssamarbeid. Festivalen har på få år klart å

7 Melding om virksomheten skape en svært viktig arena for unge musikere innen klassisk musikk på Sørlandet. I 2009 fikk vi også med Kristiansand Symfoniorkester (KSO) i prosjektet, noe som har gitt festivalen et stort løft. Ung klassisk solist der fjorårets vinnere av solistprisen er solister med KSO, er blitt et høydepunkt i festivalen, og for mange av de unge er denne prisen en ekstra gulrot. Aust-Agder musikkråd er sekretariat for festivalen og har gjennom sitt store nettverk maktet å få med nye viktige samarbeidspartnere. Ved å ha et eget festivalsekretariat blir festivalen også fulgt opp kontinuerlig og har bl.a. oppnådd langt større pressedekning og oppmerksomhet. De senere årene har vi også hatt et godt samarbeid med Risør kammermusikkfest, der vi har hatt med våre finalister på kammermusikkfestens konserter. Det å ta med unge musikere på konserter med artister på internasjonalt nivå har vært en stor berikelse og inspirasjon for ungdommene. Fra 2014 har kammermusikkfesten etablert et nytt tilbud som kalles Risør UNG. Tilbudet gir bl.a. festivalpass, overnattingstilbud, masterclasstilbud og adgang til prøver før konserter. Tilbudet er kommet i stand i samarbeid og dialog med Ung klassisk. I 2012 fikk Ung klassisk ny grafisk profil, logo og hjemmeside gjennom et samarbeid med Innoventi design og kommunikasjonsbyrå. Dette har løftet profileringen av Ung klassisk og vært et godt redskap. Ung klassisk inngikk i 2012 et samarbeid med Ungdommens musikkmesterskap (UMM) som er en landsomfattende konkurranse innen klassisk musikk. De siste festivalene har vi hatt besøk av prisvinnere fra UMM som har gitt konserter under Ung klassisk matiné. Følgende UMM-vinnere har besøkt festivalen: 2012: Mikkel Brekke Krossli, trombone og Duo Celliano 2013: Duo ZeroSette 2014: Saxo Electrique Dette samarbeidet er viktig da Ung klassisk sin egen talentkonkurranse er en viktig rekruttering til den nasjonale konkurransen, og vi får dessuten presentert unge talenter på svært høyt nivå under Ung klassisk. Samarbeidet skaper også større oppmerksomhet rundt talentutviklingen i vår egen region. Fast innslag under Ung klassisk er Lørdagsskolene i Agderfylkene som i 2013 hadde en flott helaftens konsert. I 2014 ble lørdagsskolenes konsert arrangert som skolekonsert for ungdomstrinnet, noe som ble svært vellykket med ungdom i salen og nær 50 unge musikktalenter på scenen. Den spennende finalen i talentkonkurransen avslutter Ung klassisk. Vinnerne mottar pengepriser, og ikke minst solistpriser som gir solistoppdrag med KSO. Høsten 2013 valgte vi å endre klasseinndelingen i Ung klassisk talent til 4 aldersbestemte klasser, noe som ga rekordpåmelding til audition. Juryen ble også utvidet til 5 medlemmer med bred faglig bakgrunn. Nivået på audition var høyt og juryen valgte å ta ut hele 15 finalister. Resultatet ble en storslått finale med svært gode prestasjoner fra de yngste på 10 år til eldste på 25 år. En flott bukett med 15 finalister 2014 Øvrige konserter: Ung klassisk vorspiel er en konsert der vi har med noen av kandidatene som deltok på audition samt andre unge talenter fra regionen. Konsertene spilles to ganger en i Arendal og en i Kristiansand. Ung klassisk ønsker også å presentere prisvinnere og deltakere fra tidligere Ung klassisk festivaler. Mange av disse står i starten av sin profesjonelle musikerkarriere og det er fint å få et gjenhør med dem både for publikum og de yngre utøverne på festivalen. Disse musikerne blir normalt presentert under Ung klassisk matiné og/eller Ung klassisk lunsj og de leverer kammerkonserter på et høyt nivå. Ung klassisk kom inn på kulturrådets arrangørtilskudd i 2011, og fikk økte tilskudd fra kulturfondet i 2012 og Ung klassisk skolesekk: Ung klassisk har ønsket å gi tilbud om skolekonserter i tilknytning til Den Kulturelle Skolesekken, og i 2014 lykkes vi med dette. Oslo strykekvartett som i 2013 vant Spellemannspris, ble booket til 2 skolekonserter. Det ble en suksess med to fulle forestillinger i Lille Torungen i Arendal kulturhus et par uker før festivalen. Det satses på nye skolekonserter for KONSERTPRODUKSJON OG TURNÉ I vårt handlingsprogram tar vi mål av oss å bidra til økt bruk av norsk musikk og i særdeleshet musikk fra regionen. Inspirert av vår egen festforestilling i anledning musikkrådets 30- årsjubileum i 2009, der hovedfokus var på lokalt musikkliv, tok vi i 2010 initiativ til å arrangere en konsert utelukkende med lokale utøvere og komponister. Resultatet var så vellykket at vi produserte og gjennomførte en ny konsert i 2012.

8 Melding om virksomheten I 2013 tok vi prosjektet opp på et nytt plan ved å produsere en hel turné med samtidsmusikk og helt nyskrevne verk. Turneen ble på 5 konserter i Valle, Risør, Arendal, Grimstad og Kristiansand. Turneen ble støttet av Norsk kulturråds turne- og musikerordning, Aust-Agder fylkeskommune og diverse støtte fra kommuner og samarbeidspartnere. Turneen var svært vellykket og det var interessant å oppleve hvordan musikken og utøverne utviklet seg gjennom de fem konsertene. Noen av komponistene var med på enkelte konserter og det ble gjennom forarbeidet og selve turneen etablert et unikt og spennende samarbeid og vennskap mellom de medvirkende. Dermed har en slik turne også en viktig funksjon i å skape et fellesskap for komponister og frilansmusikere som ellers har få møtepunkter i vår region. Vi satte sammen et prosjektkor som ble ledet av kordirigent Ellen Christine Mordal, som til daglig arbeider som musikklærer ved Risøy folkehøyskole. Bestillingsverket som ble et spesialskrevet korverk med tittelen «100 år 100 stemmer», ble skrevet av komponisten Anna Jastrzebska. Hun er opprinnelig polsk, men har i mange år vært bosatt i Arendal der hun arbeider som musikkpedagog og komponist. Urframføringen ble en stor opplevelse, og arbeidet med prosjektkoret var spennende og utfordrende. Stemmerettkoret 2013 under ledelse av Ellen Mordal Utøvere og komponister på avslutningskonserten Aust-Agder har en skatt av musikere og komponister som enten bor i, eller er fra, fylket. Mange vet ikke om dette, så målet med konsertene har vært å sette fokus på at det finnes både utøvende og skapende kunstnere i Aust-Agder som holder høyt nivå. Aust-Agder musikkråd ønsker å videreføre turneproduksjonen og venter i skrivende stund på svar fra Norsk kulturråd på søknad for STEMMERETTSJUBILEET 2013 I 2013 feiret vi 100 års jubileum for kvinners stemmerett i Norge, og jubileet ble markert over hele landet. I Aust-Agder ble jubileet feiret gjennom en rekke arrangementer, og på selve jubileumsdagen 11.juni arrangerte Aust-Agder fylkeskommune en Stemmerettskonferanse der man feiret med et bestillingsverk for kvinnekor. Aust-Agder musikkråd ble engasjert av fylkeskommunen til å organisere korprosjektet som vi kalte Stemmerettskoret og involverte 100 kvinner fra hele fylket. Spesielt hyggelig var det at bestillingsverket ble framført igjen 10.august under Arendalsuka, på bestilling fra fylkesmannen i Aust-Agder. Her ble verket framført på en konferanse om kvinners plass i politikken. 5.4 MUSIKKLOKALER Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråd sitt Utvalg for musikklokaler har eksistert siden 2008 og har i disse årene arbeidet for å få økt oppmerksomhet om viktigheten av å tilrettelegge lokaler for musikkutøvelse. Utvalget har i vært: Jon G. Olsen (Akershus musikkråd) Britta Samuelsen (Norsk musikkråds styre) -Anne Westby (Norsk kulturskoleråd) Trond Eklund Johansen (Musikkens studieforbund) Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen) Tonje Johansson (Norsk jazzforum) Jan Ola Amundsen (NASOL) Lars Tefre Baade (Norsk Rockforbund) Haugan Aasland (Aust-Agder musikkråd) Erlend Rasmussen (Norsk musikkråd) Det har vært gjort et omfattende arbeid med å utvikle veiledningsmateriell og anbefalte normer, og det har også blitt utført en rekke prosjekter og akustikkmålinger i øvings- og framføringslokaler landet rundt.

9 Melding om virksomheten Men aller viktigst de to siste årene har vært samarbeidet med akustikkomitéen i Standard Norge som har tatt for seg revisjon av NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger) til også å inkludere normer for lokaler til musikkformål. Denne standarden ble sendt ut på høring høsten Det ble i den forbindelse arrangert flere høringsseminarer rundt om i landet, bl.a. i Arendal (se eget punkt). Den nye standarden blir publisert 9. april 2014 Høringsseminar Arendal 4. nov man vurderte for ombygging til øvingslokaler. Men så langt har man ikke funnet lokaler som egner seg, og det har vært foreslått nybygg i forbindelse med Kunnskapshavna i Arendal. I forbindelse med arbeid med kommunedelplan kultur 2012 er spørsmålet om øvingslokaler for musikklivet løftet fram og fått høyest prioritet, noe som er en viktig milepæl i arbeidet. Musikkrådet er innstilt på å samarbeide videre om øvingslokaler i fylkeshovedstaden, og håper at akustikkprosjektet her kan motivere øvrige kommuner i fylket til å ta tak i dette saksområdet. Behovet for bedre øvingsforhold er stort, så her er det en langsiktig jobb å gjøre. 5.5 ØVRIG ARBEID OG TILTAK I PERIODEN A. Opplæring og studiearbeid Standard Norge sendte ny Norsk Standard med tittelen "prns 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse" på høring høsten Den nye standarden vil bli et nyttig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. De som har utarbeidet standarden representerer ulike fagmiljøer og interessegrupper, som f.eks. musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter. I samarbeid med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Vest-Agder musikkråd inviterte vi relevante aktører i Agderfylkene til et åpent regionalt høringsseminar om standarden. Hensikten var å informere om standarden, etablere et godt grunnlag for å kunne gi gode og grundige høringssvar, samt øke kunnskapen om akustikk som viktig egenskap ved øving, produksjon, undervisning og formidling av musikk. Seminaret samlet deltakere fra kommuner, kulturskoler, musikkforeninger og andre interesserte. De tre innlederne leverte engasjerende og lærerike foredrag som ga en god innføring i den nye standarden og verdifull innsikt for alle de frammøtte. Foredragsholdere var: Erlend Rasmussen fra arbeidsgruppa for Standard Norges høringsforslag, og seniorrådgiver i Norsk musikkråd Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler/musikkens studieforbund Akustiker Magne Skålevik, Seniorrådgiver akustikk hos Brekke & Strand Akustikk AS Prosjekt øvelokaler i Arendal Dette prosjektet har vært fulgt opp i perioden og det har vært gjennomført befaringer på flere lokaler som Tilskuddssatsene i Musikkens studieforbund har vært uendret siden Årsaken til dette skyldes at rammene fra staten til studiearbeid har ligget flatt, og dermed vil en økning av satsene bety at flere søknader må avvises. De knappe rammene har også ført til at en del viktige kurstilbud må droppes, eller reduseres i omfang. Vi gjør kontinuerlig en innsats for å informere og veilede både etablerte og nye medlemmer/lag om ordningen, og vi har en stabil søkermasse. I 2011/12 var det fra sentralt hold planlagt at det nye felles kursadministrasjonssystemet Kursadmin, som blant annet skal forenkle søknads- og rapporteringsarbeidet for brukerne, skulle innføres. Imidlertid ble dette arbeidet svært forsinket fra programleverandøren og først våren 2013 kunne vi begynne å ta i bruk Kursadmin. Innføringen av programmet har vært en særdeles stor utfordring for både saksbehandlere og brukere i 2013, og det har medført langt mer tidsbruk enn det som var avsatt i vår lille administrasjon. Dermed har vi måttet utsette en del tiltak i handlingsprogrammet som var planlagt i Men vi håper at innføringsåret med sine barnesykdommer er overstått og at vi fra 2014 får dette nye verktøyet til å virke slik det var tenkt. Spesielle kurs/samarbeidstiltak: Samarbeidstiltak med Setesdal I perioden har vi gitt tilskudd og vært medarrangør av opplæringsdelen av prosjektet Rock i Brokke i samarbeid med Valle kommune i 2012 og Kurs med Stemmerettskoret 2013: I anledning prosjektkoret i forbindelse med Stemmerettsjubileet, arrangerte vi til sammen 10 kurskvelder med prosjektkoret. Kurset hadde

10 Melding om virksomheten innstudering av bestillingsverket 100 år 100 stemmer som målsetting. Dirigent Ellen Mordal var innstuderingsansvarlig og Haugan Aasland medvirket som repetitør på piano. Med innføring av Kursadmin, veiledning og brukeroppfølging, samt egne nye kurs og samarbeidstiltak i perioden, er disse punktene i handlingsprogrammet gjennomført. B. Formidling og lokaler I handlingsprogrammet står det bl.a. at vi skal arbeide for bedre lokaler til musikkformål (øving og konserter). Dette har da også vært en prioritert oppgave i perioden og er redegjort for i eget punkt under 5.2 og 5.4. C. Samarbeid og nettverk Innen dette punktet har vi hatt som mål å videreutvikle musikkrådet som knutepunkt for musikklivet i fylket og som samarbeids- og servicesenter. Samarbeidet i forhold til andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner m.fl. har økt vår involvering i ulike prosjekter i perioden. Flere av tiltakene ville vært umulig å påta seg alene, så samarbeidet og arbeidsdelingen mellom partene gjør oss i stand til å gjennomføre forholdsvis store prosjekter. Av gode eksempler på samarbeid kan nevnes: Samarbeidet med Kristiansand Symfoniorkester, UiA, Risør kammermusikkfest, Ungdommens musikkmesterskap, Norsk kulturskoleråd - Agder, Arendal kommune og Arendal musikkråd gjennom Ung klassisk Samarbeidet med Aust-Agder Bibliotek og Kulturformidling om Stemmerettsjubileet Samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder om arrangement under Arendalsuka 2013 Samarbeidet med stiftelsen Arendal korfestival og alle korene i regionen Samarbeidet med musikere og komponister gjennom Samtidsmusikkprosjektet Samarbeidet nasjonalt om arbeidet for bedre lokaler til musikkutøvelse Vårt sekretariatsamarbeid med Sørnorsk jazzsenter og Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk Disse samarbeidstiltakene har bidratt til å utvikle musikkrådets nettverk på en positiv måte. D. Organisasjon - informasjon Gode interne og eksterne informasjonsrutiner sto også på handlingsprogrammet. Nettsidene har fortsatt blitt prioritert høyt, og i januar 2013 gikk vi over til de nye nettsidene som er tilpasset de fleste løsningene for nettlesing (PC/lesebrett/mobil). Med den nye nettsiden har vi også fått noen nye fine løsninger på nyhetsutveksling. Vi har også prioritert Facebooksiden høyt og har i skrivende stund nær 500 følgere. Denne siden blir oppdatert tilnærmet daglig med aktuelle nyhetssaker, påminnelser om søknadsfrister og info om aktuelle konserter, kurs etc. Denne formidlingskanalen er blitt langt viktigere de siste årene og gir en unik direkte kontakt med brukerne. I tillegg spres info fra vår FB-side med brukernes nettverk. Våren 2013 var daglig leder Haugan Aasland engasjert som innleder på NOKU i Agder (Norsk kulturforum) sin Agderkonferanse på Bokhotellet, Gjeving. Tema var Kulturutredningen som kom på nyåret Det var nyttig å delta på denne konferansen både for å komme i kontakt med kommunene, fylkeskommunene og kulturinstitusjonene i hele Agder, samt å få presentert musikklivets status og behov. E. Frivillighets-, musikk- og kulturpolitikk I handlingsprogrammet hadde vi under dette punktet satt opp at vi skulle arbeide for gode rammevilkår for musikklivet, og være musikkpolitisk aktiv overfor fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Det kommer stadig oftere høringssaker til musikkrådet, og noen av disse har vi rett og slett ikke kapasitet til å besvare blant annet fordi det kan være for korte høringsfrister. Men vi har prioritert noen sentrale høringssaker og evalueringer i perioden: Kulturutredingen - høring Innspill på Kulturløftet 1 og 2 Kommunedelplan for kultur i Arendal Kulturrådets evaluering av de rytmiske kompetansenettverkene Kulturutredningen som skulle danne grunnlag for Kulturløftet 3 var særdeles viktig da den satte den kulturelle grunnmuren i fokus. Grunnet regjeringsskifte sist høst ble kulturløftet 3 lagt bort, men Kulturutredningen vil forhåpentligvis være et viktig verktøy for statens kulturpolitikk framover. Ellers har vi bistått med informasjon, kontaktformidling og kompetanseutveksling overfor kommunale kultur- og utdanningsmyndigheter og andre kulturorganisasjoner. Vi hadde også som mål i perioden å sikre bedre rammevilkår for musikklivet og for musikkrådets egen drift. De dramatiske kuttforslagene som lå i budsjettforslaget i Arendal kommune for 2014, ville få

11 Melding om virksomheten betydelige konsekvenser for mer enn 40 % av våre medlemmer. I samarbeid med Arendal musikkråd og andre lokale kulturorganisasjoner utarbeidet vi derfor noen større kulturpolitiske avisinnlegg og åpne brev til politikerne, - og fikk god pressedekning for innsatsen. Vi ble også invitert i møter med politikere for å konkretisere hva de store kulturkuttene ville bety for frivillig musikkliv. Innsatsen ga uttelling, kulturen ble skånet for kutt og man videreførte tilskuddsordninger til hele kulturfeltet. Det er alltid verdifullt når man opplever at man blir hørt! Styret i musikkrådet nedsatte på nyåret 2013 en liten arbeidsgruppe som fikk i oppgave å få i stand et møte med fylkeskommunens politiske ledelse for å drøfte musikkrådets rammevilkår. I april fant møtet sted og vi fikk en nyttig samtale med fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder. De var alle lydhøre overfor de utfordringene vi har mht. behovet for et bedre driftsgrunnlag og bidrag fra fylkeskommunen. Det ble utarbeidet et eget notat etter møtet som ble oversendt fylkeskommunen som et forvarsel til budsjettsøknaden for kommende år. Resultatet ble imidlertid nedslående. Driftstilskuddet for 2014 ble videreført som i 2013 med en beskjeden økning. Så i denne saken lykkes vi dessverre ikke. 6. Aust-Agder musikkråd er en av grunnleggerne av stiftelsen Arendal korfestival. Vi er dessuten festivalsekretariat og står for planlegging, gjennomføring og det administrative i festivalen. Festivalens styre beslutter program og innhold, og er med på dugnadsjobb under hele festivalen. en uforglemmelig konsert i Arendal kulturhus, og hadde dessuten en artig miniworkshop for deltakerkorene under festivalen. I 2013 måtte korfestivalen avlyses for første gang på 15 år grunnet for lav påmelding. Det var i det hele tatt mange korfestivaler som måtte avlyses i 2013, - noe som tyder på at det var for mange tilbud i samme tidsrom. Festivalen vil bli gjennomført i nedskalert nivå i 2014, og styret i festivalen har besluttet å avvikle stiftelsen etter dette. De siste årene har vist at markedet for denne type festival ikke lenger er stort nok. 7. STATLIGE TILSKUDD SOM FORVALTES GJENNOM MUSIKKRÅDET KOMP-ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av Norsk musikkråd. KOMP kan gi tilskudd til kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukeskurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt. også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Søknadsfristen for KOMP er 15. desember hvert år Søknader innvilget 3 8 Tildelingssum Norsk musikkråd forvalter også en del av de statlige Frifondmidlene. I 2012 ble festivalen gjennomført med god representasjon fra hele Sør-Norge, i tillegg til et damekor fra Vardø. 15 kor fra Sandnes til Vardø deltok. Den svenske barbershopgruppa Absolut leverte Kriterier for tildeling av tilskudd fra Frifond musikk: Tiltaket/foreningen må: 1. være demokratisk oppbygd 2. ha et allmennyttig siktemål 3. ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet 4. arbeide for og med barn og unge under 26 år 5. arbeide i lokalmiljøet 6. må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26 år 7. regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget av disse midlene Frifond musikk har gått til alt fra små rockeband / rockeprosjekter til strykeorkester og opplæringstiltak.

12 Melding om virksomheten Ordningen er ubyråkratisk og enkel, men det er fortsatt få søknader fra Aust-Agder til tross for at vi informerer så ofte vi kan. Her bør kommunene ved kulturskolene og kulturkontorene å bistå med info, slik at flere lokale tiltak kan få støtte. Vi har dessverre ikke tallmateriale for tildeling fra Frifond de to siste år. Studieringer 2012 og 2013 inklusive 24 med tilretteleggingstilskudd Antall tiltak Antall deltakere Antall studietimer Statstilskudd kr STUDIEVIRKSOMHETEN 2012 og 2013 Musikkens studieforbund (MSF) er en av landets største, og er dermed også en svært viktig musikkopplæringsarena for hele musikklivet. Aust-Agder musikkråd er Musikkens studieforbunds forlengede arm i fylket, og skal tilrettelegge og samordne studievirksomhet/ voksenopplæring innen fylkets musikkliv. Aktivitetsomfanget er stort og dekker mesteparten av fylket. Musikkrådet er fylkets største kurstilbyder innenfor musikk/kulturfaglige emner. Rammene til studieforbundet er fortsatt knappe, og det arbeides for å få økt disse. Innføring av Kursadmin har vært den største oppgaven i 2013, og er redegjort nærmere for under punkt 5.5 A. Studieringer på ordinært nivå 19 Studieringer på ordinært nivå utgjør størstedelen av tiltak innen musikkområdet, og studieemner/innhold favner de fleste emneområder. Det ville føre for langt å spesifisere studieaktiviteten i detalj med alle de emneområder som er aktuelle. Vi kan likevel nevne at musikkopplæring i form av instrumental- /vokalopplæring og opplæring i samspill/samsang utgjør flertallet av kursene. Men også ensemblespill, instruktørkurs, noteopplæring og musikkteoretiske emner er vanlige kursemner. Vi har også hatt 4 kurstiltak for særlige målgrupper med tilretteleggingstilskudd. 9. SLUTTORD Aust-Agder musikkråd et service- og kompetansesenter i utvikling Aust-Agder musikkråd har, foruten å være musikklivets samarbeids- og servicesenter, utviklet seg til å bli en viktig leverandør av musikkfaglige og administrative tjenester for andre aktører i musikklivet. Musikkrådets rolle som servicesenter for andre øker i omfang og bekrefter at man verdsetter den kompetanse og oppgaveløsning vårt kontor kan bidra med. De fine resultatene aktørene i vårt fellessekretariat har oppnådd viser hvor viktig det er å samle faglige og administrative ressurser. Det gir positiv synergieffekt og er dessuten en kostnadseffektiv måte å drifte de ulike virksomhetene på. Det er nettopp gjennom oppbygging av slike tjenester vi makter å opprettholde stillingene og beholde viktig kompetanse og nettverk som er bygget opp gjennom mange år. Det vil fortsatt være en viktig oppgave å få økt driftsgrunnlaget for musikkrådet for å ha mer forutsigbare rammer og beholde viktig fagkompetanse. Aust-Agder musikkråd vil takke for godt samarbeid med musikklivet i fylket. Arendal 31. mars 2014 Per Kristiansen/s Arlette Grøvan Vareberg /s Thor Henning Isachsen /s leder nestleder styremedlem Tove Nylund /s Kari Degerud Hannås /s styremedlem styremedlem Haugan Aasland /s daglig leder

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19

20 Kulturelt samarbeidsorgan - kilde til rikere musikkliv Aust-Agder musikkråd er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk og arbeider for alle deler av musikklivet, organisert og uorganisert. AAMR er også fylkets største studieforbund innen kultur med tilbud om musikkopplæring i alle kommuner. Vi ivaretar alle deler av musikklivet i Aust- Agder også det uorganiserte musikkliv. De aller fleste aktive innen fylkets musikkliv har musikkrådet som sitt faste kontaktpunkt og kompetansesenter. Dette bidrar til at musikkrådet har et unikt nettverk og god kunnskap i forhold til fylkets musikkliv. Musikkrådets kompetanse trekkes inn i ulike prosjekter, tiltak, utredninger etc. hvor organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter trenger faglig bistand. Aust-Agder musikkråd er medlem av Norsk musikkråd. Service Overfor medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og andre yter vi bistand i form av hjelp til å finne fram i ulike tilskudds - og støtteordninger og deltar i lobbyarbeid inn mot offentlige instanser. Aust Agder musikkråd er sekretariat for Sørnorsk jazzsenter, Arendal korfestival og Ung klassisk Musikkens studieforbund - musikkopplevelse og musikkutøvelse Som fylkesledd av Musikkens studieforbund, forvalter Aust-Agder musikkråd midler til voksenopplæring i lag og organisasjoner i hele fylket. De fleste medlemmene i Aust-Agder musikkråd er også medlemmer i Musikkens studieforbund. Aust-Agder musikkråd tilrettelegger for lokale og regionale musikktiltak innen opplæring, musikkopplevelse og musikkutøvelse. Opplæringen skjer som faste kurskvelder eller enkeltstående kurs/seminarer i lokale lag. Som lokale arrangører finner du folkemusikklag, kor, korps, orkestre, trekkspill- og toradergrupper, band, visegrupper osv. Vi er initiativtaker til nye musikktilbud, både innenfor opplæring og konsertformidling. Musikk for alle Aust-Agder musikkråd tar et særlig ansvar for at grupper som faller utenfor det organiserte musikkliv får tilpassede aktivitetstilbud. Dessuten tilrettelegger vi musikkaktivitet for mennesker med særlig bistandsbehov. På våre hjemmesider har vi flere tjenester som ikke bare er interessante for medlemsorganisasjonene, men også for arrangører, publikum og andre interesserte. Postadresse: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadresse: Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Telefon: E-post: Hjemmeside:

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST!

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST! Annonsebilag KULTURFEST I ARENDAL Annonsebilag Side 17 KULTURFEST Arendal Kulturhus lørdag 29. januar kl. 15-18 Vi feirer Arendal - årets kulturkommune Stor GRATIS festforestilling med allsidig program

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frivillighetsplan 2014-2017

Frivillighetsplan 2014-2017 Frivillighetsplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 MANDAT 3 1.2 HVORFOR FRIVILLIGHETSPLAN 4 2 FRIVILLIGHETENS ROLLE I BAMBLE 5 2.1 FOLKEHELSE 5 2.2 ATTRAKTIVITET, MUSIKK OG FESTIVALER 6

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer