- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013"

Transkript

1 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

2

3 MELDING OM VIRKSOMHETEN INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s Administrasjon, personalopplæring, økonomi s Rapport handlingsprogram s Ung klassisk talentutvikling i Agder s Konsertproduksjon og turné s Stemmerettsjubileet 2013 s Musikklokaler s Øvrig arbeid og tiltak i perioden s. 6 A. Opplæring og studiearbeid s. 6-7 B. Formidling og lokaler s. 7 C. Samarbeid og nettverk s. 7 D. Organisasjon informasjon s. 7 E. Frivillighets-, musikk- og kulturpolitikk s Arendal korfestival s Statlige tilskudd som forvaltes gjennom musikkrådet s Komp og Frifond musikk 8. Studievirksomheten i Musikkens studieforbund 2012 og 2013 s Sluttord s. 9 Vedlegg: Revidert regnskap 2012 med vedlegg Revidert regnskap 2013 med vedlegg Fire saksofonister og et flygel Foto: Linda Christensen

4 Melding om virksomheten STYRE, KOMITEER OG UTVALG Styret i Aust-Agder musikkråd Leder Per Kristiansen Nestleder Arlette Grøvan Vareberg Risøy Folkehøyskole Musikkens Venner Styremedlemmer Tove Nylund MFO, Agder Thor-Henning Isachsen Ung kirkesang og NKSF Kari D. Hannås Foreningen musikk fra livets begynnelse Varamedlemmer 1. Åse Moi Norsk forening for musikkterapi 2. Rolf Meyer Tallaksen Foreningen norske kordirigenter 3. Linda Christensen Arendal Big Band Valgkomité Leder: Torun Fløistad Rike Ung kirkesang og NKSF Medlemmer: Martin Aanonsen Jens Barland Revisor Sørnorsk jazzsenter/risør jazzklubb MFO, Agder og Telemark kirkesangforbund Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS v/ Lars Ole Lindal Interne komiteer/utvalg: Styrets arbeidsutvalg: Leder, nestleder og daglig leder Musikernes Fellesorganisasjon, Agder Norsk Kulturskoleråd, Aust-Agder Norske Trekkspilleres Landsforbund, Agder Sørnorsk jazzsenter Ung kirkesang, Agder og Telemark Organisasjoner/lag uten fylkes-/kretsledd: bandorg FolkOrg Korpsnett Norge Klassisk (tidl. Musikkens Venners Landsforbund) Musikkpedagogene Norge Norsk Country-Musikk Forbund Norsk Rockforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norsk Viseforbund Risøy Folkehøyskole Ung i Kor Organisasjoner med enkeltmedlemmer i Aust- Agder: Norsk munnspillforum Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen norske kordirigenter Musikk i skolen Norsk Festivalsangerforbund Norsk Forening for Musikkterapi Norsk Kammermusikkforbund Lokale musikkråd: Arendal musikkråd Assosierte medlemmer: Dahlske vg. skole musikklinja Kulturforbundet Norsk Kulturhusnettverk 3. STYREMØTER, KONFERANSER, REPRESENTASJON I UTVALG/STYRER Styremøter og saker Siden årsmøtet i april 2012 har det vært holdt 10 styremøter og 63 saker har vært behandlet. Sakene har omfattet alt fra administrative/ organisasjonssaker til høringsuttalelser, handlingsprogramsaker og prosjekter/tiltak. Styremøtene har i hovedsak vært lagt til musikkrådets kontorer i Arendal. Senhøstes 2012 hadde styret et to dagers arbeidsseminar på Bokhotellet, Gjeving og i 2013 en workshop med Innoventi design- og kommunikasjonsbyrå i Arendal. 2. MEDLEMSORGANISASJONER, LOKALE MUSIKKRÅD Organisasjoner med fylkes-/kretsledd: Agder og Telemark Kirkesangforbund Agder sangerforum Konferanser/møter med repr. fra styret og ansatte Styret og administrasjonen har deltatt på diverse konferanser/kurs og lignende i perioden, - og vi tar her med de viktigste:

5 Melding om virksomheten Møte/arrangement 2012 Utvalg for musikklokaler i Oslo 22.mars Årsmøte Sørnorsk jazzsenter mars Årsmøte Arendal musikkråd 29.mars Årsmøte Arendal korfestival Åpningstale UKM fylkesmønstring 14. april Årsmøte Aust-Agder musikkråd 24.april Møte med KSO i Kilden Arendal korfestival juni Risør kammermusikkfest juni 2012 Høringsmøte kommunedelplan kultur, vår-12 Medarbeidersamling Bergen okt. Styreseminar Bokhotellet 16. og 17.nov Ung klassisk audition 18.nov Utvalg for musikklokaler i Oslo 27.nov Opptaksprøver Stemmerettskoret 11.des Deltatt og Vidar og Vidar samt styret og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar samt styret og Vidar Styreseminar 1 AAMR hos Innoventi 17.jan, Vidar + hele styret Fotoshoot Ung klassisk 19.jan. og Vidar Styreseminar 2 AAMR hos Innoventi 28.jan., Vidar + hele styret Møte i Sørnorsk komp.nettverk 8.febr. Møte m/ Risør kammermusikkfest Oslo 11/2 Kulturkonferanse AABK 14. febr. Ung klassisk 2013: 27.febr. til 3. mars MSF VO-utvalg møte i Drammen 11. mars Befaring mulige øvingslokaler Arendal 17.mars Årsmøte Sørnorsk jazzsenter mars Møte med politisk ledelse i fylket 20.mars MSF VO-utvalg møte i Oslo 25.mars Årsmøte Arendal musikkråd 28.mars Årsmøte Arendal korfestival 4.april Høringsmøte Kulturutredningen Oslo 8.april Kursadmin Kjeller 11.april Innleder på landsmøtet i Ung i Kor 13.april Landsmøte Norsk jazzforum Oslo april Innleder på NOKU-konferanse april Innspillseminar Kulturutredningen 15.mai Innledning i møte med kulturkomiteen Arendal kommune 23. mai Landsmøte/musikkting NMR og MSF mai/juni Stemmerettsjubileet urframføring 11.juni og Vidar og Vidar Per, Tove, Linda og og Vidar og Vidar og Vidar Arlette og, Vidar og noen styremedl. Risør kammermusikkfest 2013 med deltakere fra Ung klassisk juni-13 Arendalsuka 2013 Stemmerettkoret aug. Landsstyremøte Norsk jazzforum 21. aug. Medarb.samling m/ Kursadmin Oslo sept. Møte med KSO i Kilden, Kr.sand 18. sept. NJFs storbandmøte Oslo 19.okt. Møte m/ Risør kammermusikkfest Oslo 21/10 NJF landsstyremøte Oslo okt. Regionalt høringsseminar akustikk Arendal 4.nov. Turne med Samtidsturneen nov Audition Ung klassisk nov Ung klassisk skolesekk 14.februar Ung klassisk 2014: 26.febr. til 1. mars Juryering Drømmestipend mars Medarbeidersamling Bodø 2.-4.april og Vidar og Vidar og Vidar + styremedl. og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar Representasjon i eksterne styrer/utvalg/komiteer Haugan Aasland er oppnevnt i følgende eksterne utvalg/styrer: - Norsk jazzforum - landsstyret - Drømmestipendets nasjonale jury - Utvalg for musikklokaler Norsk musikkråd - Arendal Kulturhus AS (driftsstyret) - Styret i Arendal korfestival Haugan Aasland og Vidar Kristensen er representert i følgende: - Samarbeidsutvalg for musikklokaler Arendal - Prosjektgruppe for UNG KLASSISK 4. ADMINISTRASJON PERSONALOPPLÆRING - ØKONOMI Administrasjon - personell Aust-Agder musikkråd er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk. Rådet arbeider for alle deler av musikklivet, organisert og uorganisert. AAMR er fylkets største studieforbund innen kulturfaglige emner og har kurstilbud i hele fylket. De fleste aktive musikklag/organisasjoner i fylket har musikkrådet som sitt faste kontaktpunkt. Musikkrådet har et unikt nettverk og god kunnskap i forhold til fylkets musikkliv: Rådets fag- og prosjektkompetanse trekkes inn i ulike prosjekter, tiltak, utredninger etc. hvor organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter trenger bistand. I 2012 var at Aust-Agder musikkråd også engasjert som administrativt ansvarlig for Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Dette utgjorde 15 % av et årsverk, og innebar også at

6 Melding om virksomheten musikkrådet utvidet nettverk i begge Agderfylkene og Telemark. Administrasjon av dette nettverket går på omgang og gikk fra 2013 til Sørf i Kristiansand. Godt arbeidsmiljø De siste årene har salg av tjenester blitt en vesentlig del av rådets aktivitet. I dag utgjør salg av tjenester vel 60 % av musikkrådets samlede aktivitet. De ansatte Daglig leder Haugan Aasland 100 % stilling, hvorav 15 % ble solgt til Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk i Jørn Størkson 100 % stilling som daglig leder i Sørnorsk jazzsenter. Jazzsenteret kjøper denne stillingsdelen av Aust-Agder musikkråd. Fagkonsulent Vidar Kristensen har vært engasjert i ulike stillingsdeler men er nå i 40 % stilling. Økonomi og investeringer Det ikke foretatt større investeringer i perioden. Takket være økt momsrefusjon, ekstraordinære prosjekttilskudd og inntekt på salg av tjenester, har vi tilfredsstillende regnskapsresultater de siste to år. Egenkapitalen er nå på et nivå som gir oss trygghet for drift hvis noe uforutsett skulle skje. I 2012/2013 fikk vi følgende drifts- og aktivitetstilskudd: Fra hvem Driftstilskudd - Aust Agder fylkeskommune VO-tilskudd - Aust-Agder fylkeskommune Adm. tilskudd Musikkens studieforbund Driftstilskudd Arendal kommune Som tabellen viser er utviklingen på de offentlig driftsog aktivitetstilskuddene nedslående, og gir totalt sett en reell nedgang. Dette er en utvikling som gir store utfordringer for driften av musikkrådet som da blir enda mer avhengig av uforutsigbare prosjekttilskudd og salg av tjenester. Øremerkede prosjektmidler er ikke tatt med i tabellen da disse jo er øremerket og dessuten varierer fra år til år. Se for øvrig regnskapsnoter og redegjørelse under hvert prosjekt. Vi har nå hatt kontorer i Arendal kultur- og rådhus i 9 år, noe som har vært en ubetinget suksess. Samlokalisering med andre regionale virksomheter og kommunens kulturavdeling gir musikkrådet større oppmerksomhet, og bidrar til at de ansatte får et spennende fagmiljø å arbeide i. I tillegg har man gode fysiske arbeidsforhold med tilgang på stille rom, møterom med utstyr, og fellestjenester som gjør det daglige arbeidet lettere. Selv om arbeidsbelastningen for de ansatte i perioder har vært betydelig, er sykefraværet minimalt. I 2013 ble belastningen på de ansatte særskilt stor som resultat av innføring av Kursadmin-programmet i studieforbundet. Dette stilte krav til oppfølging og betydelig veiledning overfor alle brukerne, noe man håper er et forbigående innkjøringsproblem. Det gode arbeidsmiljøet og et bredt nettverk på arbeidsplassen har stor betydning for trivsel og inspirasjon til å stå på. Økonomisk trygghet og et styre med bred faglig og organisatorisk kompetanse, er også viktig for de ansattes hverdag. 5. RAPPORT HANDLINGSPROGRAM Styrets viktigste oppgave har vært å følge opp handlingsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet i Senhøstes 2012 tok styret fatt på arbeidet og foretok en prioritering av sakene. I følgende redegjørelse har vi valgt å presentere noen utvalgte større prosjekter, samt gi noen kortere kommentarer og statusrapport til øvrige tiltak som årsmøtet vedtok at vi skulle arbeide med. 5.1 UNG KLASSISK talentutvikling i Agder Prosjektet Ung klassisk er et eksempel på et godt nettverkssamarbeid. Festivalen har på få år klart å

7 Melding om virksomheten skape en svært viktig arena for unge musikere innen klassisk musikk på Sørlandet. I 2009 fikk vi også med Kristiansand Symfoniorkester (KSO) i prosjektet, noe som har gitt festivalen et stort løft. Ung klassisk solist der fjorårets vinnere av solistprisen er solister med KSO, er blitt et høydepunkt i festivalen, og for mange av de unge er denne prisen en ekstra gulrot. Aust-Agder musikkråd er sekretariat for festivalen og har gjennom sitt store nettverk maktet å få med nye viktige samarbeidspartnere. Ved å ha et eget festivalsekretariat blir festivalen også fulgt opp kontinuerlig og har bl.a. oppnådd langt større pressedekning og oppmerksomhet. De senere årene har vi også hatt et godt samarbeid med Risør kammermusikkfest, der vi har hatt med våre finalister på kammermusikkfestens konserter. Det å ta med unge musikere på konserter med artister på internasjonalt nivå har vært en stor berikelse og inspirasjon for ungdommene. Fra 2014 har kammermusikkfesten etablert et nytt tilbud som kalles Risør UNG. Tilbudet gir bl.a. festivalpass, overnattingstilbud, masterclasstilbud og adgang til prøver før konserter. Tilbudet er kommet i stand i samarbeid og dialog med Ung klassisk. I 2012 fikk Ung klassisk ny grafisk profil, logo og hjemmeside gjennom et samarbeid med Innoventi design og kommunikasjonsbyrå. Dette har løftet profileringen av Ung klassisk og vært et godt redskap. Ung klassisk inngikk i 2012 et samarbeid med Ungdommens musikkmesterskap (UMM) som er en landsomfattende konkurranse innen klassisk musikk. De siste festivalene har vi hatt besøk av prisvinnere fra UMM som har gitt konserter under Ung klassisk matiné. Følgende UMM-vinnere har besøkt festivalen: 2012: Mikkel Brekke Krossli, trombone og Duo Celliano 2013: Duo ZeroSette 2014: Saxo Electrique Dette samarbeidet er viktig da Ung klassisk sin egen talentkonkurranse er en viktig rekruttering til den nasjonale konkurransen, og vi får dessuten presentert unge talenter på svært høyt nivå under Ung klassisk. Samarbeidet skaper også større oppmerksomhet rundt talentutviklingen i vår egen region. Fast innslag under Ung klassisk er Lørdagsskolene i Agderfylkene som i 2013 hadde en flott helaftens konsert. I 2014 ble lørdagsskolenes konsert arrangert som skolekonsert for ungdomstrinnet, noe som ble svært vellykket med ungdom i salen og nær 50 unge musikktalenter på scenen. Den spennende finalen i talentkonkurransen avslutter Ung klassisk. Vinnerne mottar pengepriser, og ikke minst solistpriser som gir solistoppdrag med KSO. Høsten 2013 valgte vi å endre klasseinndelingen i Ung klassisk talent til 4 aldersbestemte klasser, noe som ga rekordpåmelding til audition. Juryen ble også utvidet til 5 medlemmer med bred faglig bakgrunn. Nivået på audition var høyt og juryen valgte å ta ut hele 15 finalister. Resultatet ble en storslått finale med svært gode prestasjoner fra de yngste på 10 år til eldste på 25 år. En flott bukett med 15 finalister 2014 Øvrige konserter: Ung klassisk vorspiel er en konsert der vi har med noen av kandidatene som deltok på audition samt andre unge talenter fra regionen. Konsertene spilles to ganger en i Arendal og en i Kristiansand. Ung klassisk ønsker også å presentere prisvinnere og deltakere fra tidligere Ung klassisk festivaler. Mange av disse står i starten av sin profesjonelle musikerkarriere og det er fint å få et gjenhør med dem både for publikum og de yngre utøverne på festivalen. Disse musikerne blir normalt presentert under Ung klassisk matiné og/eller Ung klassisk lunsj og de leverer kammerkonserter på et høyt nivå. Ung klassisk kom inn på kulturrådets arrangørtilskudd i 2011, og fikk økte tilskudd fra kulturfondet i 2012 og Ung klassisk skolesekk: Ung klassisk har ønsket å gi tilbud om skolekonserter i tilknytning til Den Kulturelle Skolesekken, og i 2014 lykkes vi med dette. Oslo strykekvartett som i 2013 vant Spellemannspris, ble booket til 2 skolekonserter. Det ble en suksess med to fulle forestillinger i Lille Torungen i Arendal kulturhus et par uker før festivalen. Det satses på nye skolekonserter for KONSERTPRODUKSJON OG TURNÉ I vårt handlingsprogram tar vi mål av oss å bidra til økt bruk av norsk musikk og i særdeleshet musikk fra regionen. Inspirert av vår egen festforestilling i anledning musikkrådets 30- årsjubileum i 2009, der hovedfokus var på lokalt musikkliv, tok vi i 2010 initiativ til å arrangere en konsert utelukkende med lokale utøvere og komponister. Resultatet var så vellykket at vi produserte og gjennomførte en ny konsert i 2012.

8 Melding om virksomheten I 2013 tok vi prosjektet opp på et nytt plan ved å produsere en hel turné med samtidsmusikk og helt nyskrevne verk. Turneen ble på 5 konserter i Valle, Risør, Arendal, Grimstad og Kristiansand. Turneen ble støttet av Norsk kulturråds turne- og musikerordning, Aust-Agder fylkeskommune og diverse støtte fra kommuner og samarbeidspartnere. Turneen var svært vellykket og det var interessant å oppleve hvordan musikken og utøverne utviklet seg gjennom de fem konsertene. Noen av komponistene var med på enkelte konserter og det ble gjennom forarbeidet og selve turneen etablert et unikt og spennende samarbeid og vennskap mellom de medvirkende. Dermed har en slik turne også en viktig funksjon i å skape et fellesskap for komponister og frilansmusikere som ellers har få møtepunkter i vår region. Vi satte sammen et prosjektkor som ble ledet av kordirigent Ellen Christine Mordal, som til daglig arbeider som musikklærer ved Risøy folkehøyskole. Bestillingsverket som ble et spesialskrevet korverk med tittelen «100 år 100 stemmer», ble skrevet av komponisten Anna Jastrzebska. Hun er opprinnelig polsk, men har i mange år vært bosatt i Arendal der hun arbeider som musikkpedagog og komponist. Urframføringen ble en stor opplevelse, og arbeidet med prosjektkoret var spennende og utfordrende. Stemmerettkoret 2013 under ledelse av Ellen Mordal Utøvere og komponister på avslutningskonserten Aust-Agder har en skatt av musikere og komponister som enten bor i, eller er fra, fylket. Mange vet ikke om dette, så målet med konsertene har vært å sette fokus på at det finnes både utøvende og skapende kunstnere i Aust-Agder som holder høyt nivå. Aust-Agder musikkråd ønsker å videreføre turneproduksjonen og venter i skrivende stund på svar fra Norsk kulturråd på søknad for STEMMERETTSJUBILEET 2013 I 2013 feiret vi 100 års jubileum for kvinners stemmerett i Norge, og jubileet ble markert over hele landet. I Aust-Agder ble jubileet feiret gjennom en rekke arrangementer, og på selve jubileumsdagen 11.juni arrangerte Aust-Agder fylkeskommune en Stemmerettskonferanse der man feiret med et bestillingsverk for kvinnekor. Aust-Agder musikkråd ble engasjert av fylkeskommunen til å organisere korprosjektet som vi kalte Stemmerettskoret og involverte 100 kvinner fra hele fylket. Spesielt hyggelig var det at bestillingsverket ble framført igjen 10.august under Arendalsuka, på bestilling fra fylkesmannen i Aust-Agder. Her ble verket framført på en konferanse om kvinners plass i politikken. 5.4 MUSIKKLOKALER Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråd sitt Utvalg for musikklokaler har eksistert siden 2008 og har i disse årene arbeidet for å få økt oppmerksomhet om viktigheten av å tilrettelegge lokaler for musikkutøvelse. Utvalget har i vært: Jon G. Olsen (Akershus musikkråd) Britta Samuelsen (Norsk musikkråds styre) -Anne Westby (Norsk kulturskoleråd) Trond Eklund Johansen (Musikkens studieforbund) Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen) Tonje Johansson (Norsk jazzforum) Jan Ola Amundsen (NASOL) Lars Tefre Baade (Norsk Rockforbund) Haugan Aasland (Aust-Agder musikkråd) Erlend Rasmussen (Norsk musikkråd) Det har vært gjort et omfattende arbeid med å utvikle veiledningsmateriell og anbefalte normer, og det har også blitt utført en rekke prosjekter og akustikkmålinger i øvings- og framføringslokaler landet rundt.

9 Melding om virksomheten Men aller viktigst de to siste årene har vært samarbeidet med akustikkomitéen i Standard Norge som har tatt for seg revisjon av NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger) til også å inkludere normer for lokaler til musikkformål. Denne standarden ble sendt ut på høring høsten Det ble i den forbindelse arrangert flere høringsseminarer rundt om i landet, bl.a. i Arendal (se eget punkt). Den nye standarden blir publisert 9. april 2014 Høringsseminar Arendal 4. nov man vurderte for ombygging til øvingslokaler. Men så langt har man ikke funnet lokaler som egner seg, og det har vært foreslått nybygg i forbindelse med Kunnskapshavna i Arendal. I forbindelse med arbeid med kommunedelplan kultur 2012 er spørsmålet om øvingslokaler for musikklivet løftet fram og fått høyest prioritet, noe som er en viktig milepæl i arbeidet. Musikkrådet er innstilt på å samarbeide videre om øvingslokaler i fylkeshovedstaden, og håper at akustikkprosjektet her kan motivere øvrige kommuner i fylket til å ta tak i dette saksområdet. Behovet for bedre øvingsforhold er stort, så her er det en langsiktig jobb å gjøre. 5.5 ØVRIG ARBEID OG TILTAK I PERIODEN A. Opplæring og studiearbeid Standard Norge sendte ny Norsk Standard med tittelen "prns 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse" på høring høsten Den nye standarden vil bli et nyttig redskap for kommuner, planleggere, musikere og andre som ønsker å skape egnete lydforhold i nye og eksisterende musikklokaler. De som har utarbeidet standarden representerer ulike fagmiljøer og interessegrupper, som f.eks. musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter. I samarbeid med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Vest-Agder musikkråd inviterte vi relevante aktører i Agderfylkene til et åpent regionalt høringsseminar om standarden. Hensikten var å informere om standarden, etablere et godt grunnlag for å kunne gi gode og grundige høringssvar, samt øke kunnskapen om akustikk som viktig egenskap ved øving, produksjon, undervisning og formidling av musikk. Seminaret samlet deltakere fra kommuner, kulturskoler, musikkforeninger og andre interesserte. De tre innlederne leverte engasjerende og lærerike foredrag som ga en god innføring i den nye standarden og verdifull innsikt for alle de frammøtte. Foredragsholdere var: Erlend Rasmussen fra arbeidsgruppa for Standard Norges høringsforslag, og seniorrådgiver i Norsk musikkråd Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler/musikkens studieforbund Akustiker Magne Skålevik, Seniorrådgiver akustikk hos Brekke & Strand Akustikk AS Prosjekt øvelokaler i Arendal Dette prosjektet har vært fulgt opp i perioden og det har vært gjennomført befaringer på flere lokaler som Tilskuddssatsene i Musikkens studieforbund har vært uendret siden Årsaken til dette skyldes at rammene fra staten til studiearbeid har ligget flatt, og dermed vil en økning av satsene bety at flere søknader må avvises. De knappe rammene har også ført til at en del viktige kurstilbud må droppes, eller reduseres i omfang. Vi gjør kontinuerlig en innsats for å informere og veilede både etablerte og nye medlemmer/lag om ordningen, og vi har en stabil søkermasse. I 2011/12 var det fra sentralt hold planlagt at det nye felles kursadministrasjonssystemet Kursadmin, som blant annet skal forenkle søknads- og rapporteringsarbeidet for brukerne, skulle innføres. Imidlertid ble dette arbeidet svært forsinket fra programleverandøren og først våren 2013 kunne vi begynne å ta i bruk Kursadmin. Innføringen av programmet har vært en særdeles stor utfordring for både saksbehandlere og brukere i 2013, og det har medført langt mer tidsbruk enn det som var avsatt i vår lille administrasjon. Dermed har vi måttet utsette en del tiltak i handlingsprogrammet som var planlagt i Men vi håper at innføringsåret med sine barnesykdommer er overstått og at vi fra 2014 får dette nye verktøyet til å virke slik det var tenkt. Spesielle kurs/samarbeidstiltak: Samarbeidstiltak med Setesdal I perioden har vi gitt tilskudd og vært medarrangør av opplæringsdelen av prosjektet Rock i Brokke i samarbeid med Valle kommune i 2012 og Kurs med Stemmerettskoret 2013: I anledning prosjektkoret i forbindelse med Stemmerettsjubileet, arrangerte vi til sammen 10 kurskvelder med prosjektkoret. Kurset hadde

10 Melding om virksomheten innstudering av bestillingsverket 100 år 100 stemmer som målsetting. Dirigent Ellen Mordal var innstuderingsansvarlig og Haugan Aasland medvirket som repetitør på piano. Med innføring av Kursadmin, veiledning og brukeroppfølging, samt egne nye kurs og samarbeidstiltak i perioden, er disse punktene i handlingsprogrammet gjennomført. B. Formidling og lokaler I handlingsprogrammet står det bl.a. at vi skal arbeide for bedre lokaler til musikkformål (øving og konserter). Dette har da også vært en prioritert oppgave i perioden og er redegjort for i eget punkt under 5.2 og 5.4. C. Samarbeid og nettverk Innen dette punktet har vi hatt som mål å videreutvikle musikkrådet som knutepunkt for musikklivet i fylket og som samarbeids- og servicesenter. Samarbeidet i forhold til andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner m.fl. har økt vår involvering i ulike prosjekter i perioden. Flere av tiltakene ville vært umulig å påta seg alene, så samarbeidet og arbeidsdelingen mellom partene gjør oss i stand til å gjennomføre forholdsvis store prosjekter. Av gode eksempler på samarbeid kan nevnes: Samarbeidet med Kristiansand Symfoniorkester, UiA, Risør kammermusikkfest, Ungdommens musikkmesterskap, Norsk kulturskoleråd - Agder, Arendal kommune og Arendal musikkråd gjennom Ung klassisk Samarbeidet med Aust-Agder Bibliotek og Kulturformidling om Stemmerettsjubileet Samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder om arrangement under Arendalsuka 2013 Samarbeidet med stiftelsen Arendal korfestival og alle korene i regionen Samarbeidet med musikere og komponister gjennom Samtidsmusikkprosjektet Samarbeidet nasjonalt om arbeidet for bedre lokaler til musikkutøvelse Vårt sekretariatsamarbeid med Sørnorsk jazzsenter og Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk Disse samarbeidstiltakene har bidratt til å utvikle musikkrådets nettverk på en positiv måte. D. Organisasjon - informasjon Gode interne og eksterne informasjonsrutiner sto også på handlingsprogrammet. Nettsidene har fortsatt blitt prioritert høyt, og i januar 2013 gikk vi over til de nye nettsidene som er tilpasset de fleste løsningene for nettlesing (PC/lesebrett/mobil). Med den nye nettsiden har vi også fått noen nye fine løsninger på nyhetsutveksling. Vi har også prioritert Facebooksiden høyt og har i skrivende stund nær 500 følgere. Denne siden blir oppdatert tilnærmet daglig med aktuelle nyhetssaker, påminnelser om søknadsfrister og info om aktuelle konserter, kurs etc. Denne formidlingskanalen er blitt langt viktigere de siste årene og gir en unik direkte kontakt med brukerne. I tillegg spres info fra vår FB-side med brukernes nettverk. Våren 2013 var daglig leder Haugan Aasland engasjert som innleder på NOKU i Agder (Norsk kulturforum) sin Agderkonferanse på Bokhotellet, Gjeving. Tema var Kulturutredningen som kom på nyåret Det var nyttig å delta på denne konferansen både for å komme i kontakt med kommunene, fylkeskommunene og kulturinstitusjonene i hele Agder, samt å få presentert musikklivets status og behov. E. Frivillighets-, musikk- og kulturpolitikk I handlingsprogrammet hadde vi under dette punktet satt opp at vi skulle arbeide for gode rammevilkår for musikklivet, og være musikkpolitisk aktiv overfor fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Det kommer stadig oftere høringssaker til musikkrådet, og noen av disse har vi rett og slett ikke kapasitet til å besvare blant annet fordi det kan være for korte høringsfrister. Men vi har prioritert noen sentrale høringssaker og evalueringer i perioden: Kulturutredingen - høring Innspill på Kulturløftet 1 og 2 Kommunedelplan for kultur i Arendal Kulturrådets evaluering av de rytmiske kompetansenettverkene Kulturutredningen som skulle danne grunnlag for Kulturløftet 3 var særdeles viktig da den satte den kulturelle grunnmuren i fokus. Grunnet regjeringsskifte sist høst ble kulturløftet 3 lagt bort, men Kulturutredningen vil forhåpentligvis være et viktig verktøy for statens kulturpolitikk framover. Ellers har vi bistått med informasjon, kontaktformidling og kompetanseutveksling overfor kommunale kultur- og utdanningsmyndigheter og andre kulturorganisasjoner. Vi hadde også som mål i perioden å sikre bedre rammevilkår for musikklivet og for musikkrådets egen drift. De dramatiske kuttforslagene som lå i budsjettforslaget i Arendal kommune for 2014, ville få

11 Melding om virksomheten betydelige konsekvenser for mer enn 40 % av våre medlemmer. I samarbeid med Arendal musikkråd og andre lokale kulturorganisasjoner utarbeidet vi derfor noen større kulturpolitiske avisinnlegg og åpne brev til politikerne, - og fikk god pressedekning for innsatsen. Vi ble også invitert i møter med politikere for å konkretisere hva de store kulturkuttene ville bety for frivillig musikkliv. Innsatsen ga uttelling, kulturen ble skånet for kutt og man videreførte tilskuddsordninger til hele kulturfeltet. Det er alltid verdifullt når man opplever at man blir hørt! Styret i musikkrådet nedsatte på nyåret 2013 en liten arbeidsgruppe som fikk i oppgave å få i stand et møte med fylkeskommunens politiske ledelse for å drøfte musikkrådets rammevilkår. I april fant møtet sted og vi fikk en nyttig samtale med fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder. De var alle lydhøre overfor de utfordringene vi har mht. behovet for et bedre driftsgrunnlag og bidrag fra fylkeskommunen. Det ble utarbeidet et eget notat etter møtet som ble oversendt fylkeskommunen som et forvarsel til budsjettsøknaden for kommende år. Resultatet ble imidlertid nedslående. Driftstilskuddet for 2014 ble videreført som i 2013 med en beskjeden økning. Så i denne saken lykkes vi dessverre ikke. 6. Aust-Agder musikkråd er en av grunnleggerne av stiftelsen Arendal korfestival. Vi er dessuten festivalsekretariat og står for planlegging, gjennomføring og det administrative i festivalen. Festivalens styre beslutter program og innhold, og er med på dugnadsjobb under hele festivalen. en uforglemmelig konsert i Arendal kulturhus, og hadde dessuten en artig miniworkshop for deltakerkorene under festivalen. I 2013 måtte korfestivalen avlyses for første gang på 15 år grunnet for lav påmelding. Det var i det hele tatt mange korfestivaler som måtte avlyses i 2013, - noe som tyder på at det var for mange tilbud i samme tidsrom. Festivalen vil bli gjennomført i nedskalert nivå i 2014, og styret i festivalen har besluttet å avvikle stiftelsen etter dette. De siste årene har vist at markedet for denne type festival ikke lenger er stort nok. 7. STATLIGE TILSKUDD SOM FORVALTES GJENNOM MUSIKKRÅDET KOMP-ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av Norsk musikkråd. KOMP kan gi tilskudd til kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukeskurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt. også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Søknadsfristen for KOMP er 15. desember hvert år Søknader innvilget 3 8 Tildelingssum Norsk musikkråd forvalter også en del av de statlige Frifondmidlene. I 2012 ble festivalen gjennomført med god representasjon fra hele Sør-Norge, i tillegg til et damekor fra Vardø. 15 kor fra Sandnes til Vardø deltok. Den svenske barbershopgruppa Absolut leverte Kriterier for tildeling av tilskudd fra Frifond musikk: Tiltaket/foreningen må: 1. være demokratisk oppbygd 2. ha et allmennyttig siktemål 3. ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet 4. arbeide for og med barn og unge under 26 år 5. arbeide i lokalmiljøet 6. må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26 år 7. regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget av disse midlene Frifond musikk har gått til alt fra små rockeband / rockeprosjekter til strykeorkester og opplæringstiltak.

12 Melding om virksomheten Ordningen er ubyråkratisk og enkel, men det er fortsatt få søknader fra Aust-Agder til tross for at vi informerer så ofte vi kan. Her bør kommunene ved kulturskolene og kulturkontorene å bistå med info, slik at flere lokale tiltak kan få støtte. Vi har dessverre ikke tallmateriale for tildeling fra Frifond de to siste år. Studieringer 2012 og 2013 inklusive 24 med tilretteleggingstilskudd Antall tiltak Antall deltakere Antall studietimer Statstilskudd kr STUDIEVIRKSOMHETEN 2012 og 2013 Musikkens studieforbund (MSF) er en av landets største, og er dermed også en svært viktig musikkopplæringsarena for hele musikklivet. Aust-Agder musikkråd er Musikkens studieforbunds forlengede arm i fylket, og skal tilrettelegge og samordne studievirksomhet/ voksenopplæring innen fylkets musikkliv. Aktivitetsomfanget er stort og dekker mesteparten av fylket. Musikkrådet er fylkets største kurstilbyder innenfor musikk/kulturfaglige emner. Rammene til studieforbundet er fortsatt knappe, og det arbeides for å få økt disse. Innføring av Kursadmin har vært den største oppgaven i 2013, og er redegjort nærmere for under punkt 5.5 A. Studieringer på ordinært nivå 19 Studieringer på ordinært nivå utgjør størstedelen av tiltak innen musikkområdet, og studieemner/innhold favner de fleste emneområder. Det ville føre for langt å spesifisere studieaktiviteten i detalj med alle de emneområder som er aktuelle. Vi kan likevel nevne at musikkopplæring i form av instrumental- /vokalopplæring og opplæring i samspill/samsang utgjør flertallet av kursene. Men også ensemblespill, instruktørkurs, noteopplæring og musikkteoretiske emner er vanlige kursemner. Vi har også hatt 4 kurstiltak for særlige målgrupper med tilretteleggingstilskudd. 9. SLUTTORD Aust-Agder musikkråd et service- og kompetansesenter i utvikling Aust-Agder musikkråd har, foruten å være musikklivets samarbeids- og servicesenter, utviklet seg til å bli en viktig leverandør av musikkfaglige og administrative tjenester for andre aktører i musikklivet. Musikkrådets rolle som servicesenter for andre øker i omfang og bekrefter at man verdsetter den kompetanse og oppgaveløsning vårt kontor kan bidra med. De fine resultatene aktørene i vårt fellessekretariat har oppnådd viser hvor viktig det er å samle faglige og administrative ressurser. Det gir positiv synergieffekt og er dessuten en kostnadseffektiv måte å drifte de ulike virksomhetene på. Det er nettopp gjennom oppbygging av slike tjenester vi makter å opprettholde stillingene og beholde viktig kompetanse og nettverk som er bygget opp gjennom mange år. Det vil fortsatt være en viktig oppgave å få økt driftsgrunnlaget for musikkrådet for å ha mer forutsigbare rammer og beholde viktig fagkompetanse. Aust-Agder musikkråd vil takke for godt samarbeid med musikklivet i fylket. Arendal 31. mars 2014 Per Kristiansen/s Arlette Grøvan Vareberg /s Thor Henning Isachsen /s leder nestleder styremedlem Tove Nylund /s Kari Degerud Hannås /s styremedlem styremedlem Haugan Aasland /s daglig leder

13 10

14 11

15 12

16 13

17 14

18 15

19

20 Kulturelt samarbeidsorgan - kilde til rikere musikkliv Aust-Agder musikkråd er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk og arbeider for alle deler av musikklivet, organisert og uorganisert. AAMR er også fylkets største studieforbund innen kultur med tilbud om musikkopplæring i alle kommuner. Vi ivaretar alle deler av musikklivet i Aust- Agder også det uorganiserte musikkliv. De aller fleste aktive innen fylkets musikkliv har musikkrådet som sitt faste kontaktpunkt og kompetansesenter. Dette bidrar til at musikkrådet har et unikt nettverk og god kunnskap i forhold til fylkets musikkliv. Musikkrådets kompetanse trekkes inn i ulike prosjekter, tiltak, utredninger etc. hvor organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter trenger faglig bistand. Aust-Agder musikkråd er medlem av Norsk musikkråd. Service Overfor medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og andre yter vi bistand i form av hjelp til å finne fram i ulike tilskudds - og støtteordninger og deltar i lobbyarbeid inn mot offentlige instanser. Aust Agder musikkråd er sekretariat for Sørnorsk jazzsenter, Arendal korfestival og Ung klassisk Musikkens studieforbund - musikkopplevelse og musikkutøvelse Som fylkesledd av Musikkens studieforbund, forvalter Aust-Agder musikkråd midler til voksenopplæring i lag og organisasjoner i hele fylket. De fleste medlemmene i Aust-Agder musikkråd er også medlemmer i Musikkens studieforbund. Aust-Agder musikkråd tilrettelegger for lokale og regionale musikktiltak innen opplæring, musikkopplevelse og musikkutøvelse. Opplæringen skjer som faste kurskvelder eller enkeltstående kurs/seminarer i lokale lag. Som lokale arrangører finner du folkemusikklag, kor, korps, orkestre, trekkspill- og toradergrupper, band, visegrupper osv. Vi er initiativtaker til nye musikktilbud, både innenfor opplæring og konsertformidling. Musikk for alle Aust-Agder musikkråd tar et særlig ansvar for at grupper som faller utenfor det organiserte musikkliv får tilpassede aktivitetstilbud. Dessuten tilrettelegger vi musikkaktivitet for mennesker med særlig bistandsbehov. På våre hjemmesider har vi flere tjenester som ikke bare er interessante for medlemsorganisasjonene, men også for arrangører, publikum og andre interesserte. Postadresse: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadresse: Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Telefon: E-post: Hjemmeside:

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s. 1 3. Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s. 1-2 4. Administrasjon,

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s. 1 3. Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s. 1-2 4. Administrasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2013 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 19. april 2012. 1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G.

Arbeidet med ny norsk standard Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. SVART BILDE Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Tyrifjord hotell, Vikersund 27. april 2006. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2006-2007 Det valgte styret: Leder: Magne

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette betyr

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd:

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: OSLO MUSIKKRÅD 2012 1 MEDLEMMER Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: Nordstrand musikk- og kulturråd Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009 OG 2010 Akershus musikkråd har lagt en meget aktiv 2-årsperiode bak seg. For rådet har det også denne perioden

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Styret forslag til årsmøtet 17.11.11 Molde musikkråd Årsmelding 2010/2011 Oversikt styret 2010 2011 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Funksjon i styret: Navn: Representant

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2011

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2011 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2011 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 29. april 2010. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2010-2011 Det valgte styret: Leder: Magne Fremo

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 23. april 2008. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2008-2009 Det valgte styret: Leder: Magne Fremo

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015 Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd GLADE NYHETER fra ÅRSRAPPORTEN NY REKORD I VOKSENOPPLÆRINGSSTØTTE TIL HORDALAND Hordaland

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR ARENDAL JAZZKLUBB

ÅRSMELDING 2007 FOR ARENDAL JAZZKLUBB tilsluttet Norsk Jazzforum og Sørnorsk Jazzsenter Postboks 116, 4801 Arendal Bankgiro: 2895.11.72822 Org.nr.: 884 858 232 www.arendaljazzklubb.no ÅRSMELDING 2007 FOR ARENDAL JAZZKLUBB Klubben er registrert

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER

PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER PROTOKOLL AU-MØTE TIRSDAG 27. SEPTEMBER Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1330-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 15/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 16/11

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

prosjekter virkemidler

prosjekter virkemidler 2009-2011 InNledninG 1 hilsen fra styreleder 4 2 status handlingsprogram 5 3 medlemsservice 5 Organisasjon 4 medlemsorganisasjoner 6 5 fylkesledd 7 6 styret 8 7 administrasjonen 9 8 musikktinget 10 9 musikktorget

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Jon G. Olsen, SN/K001/AG02. Akustikk i musikklokaler

Jon G. Olsen, SN/K001/AG02. Akustikk i musikklokaler Jon G. Olsen, SN/K001/AG02 Akustikk i musikklokaler Litt om standardisering Prinsipper for standardiseringsarbeidet ÅPENHET alle kan delta; bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Melding om virksomhetene 2012 2013

Melding om virksomhetene 2012 2013 Melding om virksomhetene 2012 2013 Styret 2012/13 UKM - 4 Crew fra Herøy UKM - 4 Crew fra Herøy 1 Multikulturelt kor Fra nettredaksjonen Korsang på fotballbanen Magnar Bergo, daglig leder NMR Vår organisasjon

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013-2014 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2013 OG 2014 Perioden 2013-14 har vært en meget aktiv periode for Akershus musikkråd. I tillegg til en omfattende og

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim, Bente Kvile Buflod og Silvia Breuss Grøndahl Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Forsidefoto: Fra Arrangørskolen sin konsert MELDING OM VIRKSOMHETEN - INNHOLD Styreleder har ordet! 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret, Styremøter

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for :

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008. Funksjon i styret : Navn : Representant for : Molde Musikkråd Årsmelding 2007/2008 Oversikt styret 2007 2008 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 17. januar 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli Molde

Detaljer

Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag

Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag Melding om virksomheten 2014-2016 www.musikk.no/sor-trondelag Vår organisasjon støttes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune 2 Melding om virksomheten 2014 2016 (for årsmøteperioden

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1530 Til stede: Fra styret: Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli og Arne Johan Austrheim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012

Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012 HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2007-2012 Handlingsplan for Akershus musikkråd 2007-2012 Rådet må i 2-årsperioden 2007-2009 ha en spesiell beredskap overfor de endringer som utenforliggende faktorer

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

PROGRAM 1 26. februar til 1. mars 2014

PROGRAM 1 26. februar til 1. mars 2014 PROGRAM 26. februar til 1. mars 2014 1 UNG KLASSISK OPPLEV FREMTIDENS STJERNER NÅ! ukesprogram Ung klassisk er stolte av å kunne presentere en musikkfest der fokuset er unge musikere som utøver klassisk

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

MAU/MUSIKERMØTET 2012

MAU/MUSIKERMØTET 2012 Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum (MAU) MAU/MUSIKERMØTET 2012 dato: mandag 9. januar 2012 sted: Nasjonal jazzscene, Karl Johansgate 35, Oslo PROGRAM 10.00 Velkommen Kort introduksjon av Musikernes

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Sted: Kapp næringshage, Kapp (Østre Toten) Tid: 1000-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Monica Korsli Solberg, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 28. JANUAR 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1, Teater Innlandet Tid: 1000-1410 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Tone

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015

All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 All musikk blir bedre i egnede lokaler\ Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2008 Tid: Tirsdag 26.02.08 Sted: Nydalsveien 33 Referent: Magnus Ottesen Det var 16 tilstede på årsmøtet: Medlemsrepresentanter: Ragnhild Kringstad, Grefsen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013 Støtteordninger Kulturrådet BRAK, 22. januar 2013 Foto: Ivar Kvaal Støtteordninger musikkområdet 2012-2014 Utøver- og produksjonsstøtte Arrangørstøtte Innspillings- og publiseringsstøtte Utøver- og

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR ROM OG LOKALER TIL MUSIKKUTØVELSE Jon G. Olsen, Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsmøter 27.-29. september,

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer