NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP. for PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP. for PERIODEN 1. JANUAR 2006 31. DESEMBER 2007. Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00"

Transkript

1 1 NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING og REGNSKAP for PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER 2007 Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00 Sted: Quality Hotell Alexandra, Storgaten 1-7

2 2 NFs æresmedlemmer Kretser og klubber Ledere for ting - /styreoppnevnte komiteer og utvalg Medlemmer av Kontrollkomiteen Oslo, 24. januar 2008 FORBUNDSTING ÅR INNKALLING Vi innkaller med dette til Forbundsting år 2008 fredag 18. april 2008 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Storgaten 1-7, 6413 Molde. Tel: Ledermøte lørdag 19.april 2008 kl Sted: Gildehallen, Romsdals Museet, Per Adamsveg 4 (Ligger 200 meter fra Idrettshallen og 5 minutter fra Aleksandra hotell) Saksliste med årsmelding vil bli sendt ut 2 uker før Tinget, sammen med fullmaktsskjema. Av administrative hensyn vil det samtidig bli anmodet om innmelding av deltakere på Tinget. Forslag som skal behandles på Tinget må være Forbundets administrasjon i hende innen 15 februar 2008, jfr NFs lov 9. Kopi av 10 i NFs lov om representasjon på Tinget er tatt inn på baksiden av dette brev. Vi minner om at det for fremmøte til Tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (500 kr / klubbs deltaker) for de stemmeberettigede representanter (ikke diett og overnatting). Samlet sum gir grunnlaget til reisestøtte. Hotellbestillingen gjøres direkte til Quality hotell e-post: Thon Hotell Moldefjord, e-post: (kode TH87814) eller Rica Seilet Hotell, web: kode ND5483. Ved billettbestilling hos SAS oppgis en kode for at beløpet kan bli registrert under NF og derved bli tatt med i en senere avregning av bonus. Koden er: FEKT 999. Med vennlig hilsen for Norges Fekteforbund Mariusz Piasecki

3 3 10 Representasjon på forbundstinget På tinget møter med stemmerett: a) Styret b) Representanter fra lagene etter følgende skala regnet etter antall lags medlemmer: Under 26: 1 representant 26-50: 2 representanter over 50: 3 representanter c) En representant for hver fektekrets/fekteutvalg Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Ved tinget nyttes reiseutgiftsfordeling for de stemmeberettigede representanter (ikke diett). Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett møter NFs æresmedlemmer. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Revisor 2. SAKSLISTE FOR NORGES FEKTEFORBUNDS TING 2008

4 4 Åpning 1 Godkjenne saksliste og forretningsorden 2 Velge dirigent, sekretær og 2 protokollunderskrivere 3 Godkjenne de fremmøtte representanter 4 Behandle årsmelding for Behandle regnskaper for 2006 og Behandle innkomne forslag. Ingen forslag 7 Behandle langtidsplan 8 Tilsette revisor for 2008 og Valg Avslutning 3. FORRETNINGSORDEN 1. Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er maksimum 5 minutter første gang, 3 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigenten kan foreslå strek. 3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet av forslagstilleren. 4. Alle valg og vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som er nevnt i NFs lov. 5. Protokollen skal godkjennes og underskrives av 2 tingsvalgte representanter.

5 5 INNHOLD Sak nr: Saksnavn, side nr 1 3 Saksliste forretningsorden, side Ekstern og intern organisasjon, side Fektekretser og lag, side Medlemstall, fektelisenser, side Styreoppnevnte komiteer/utvalg/representanter, side NFs administrasjon og revisjon, side Møtevirksomhet, side Årsmelding fra Hederstegnsrådet, side Årsmelding fra Teknisk Komité (TKUU), side Årsmelding fra Fektekretsene, side Årsmelding fra Domsutvalget og Appellutvalget, side Styrets årsmelding, side 10 5 Regnskap 2006 og 2007, side Budsjett Innkomne forslag. Ingen forslag, side 13 7 Tilsetting av revisor for , side 13 8 Valg Vedlegg: 1 Årsregnskap 2006, side 14 2 Årsregnskap 2007, side 17 3 Langtidsplan for , side 20 4 Kontroll Komité rapport, side 21 5 Revisjonsberetning, side 22 6 Utdrag av stevneresultater , side 23

6 6 ÅRSMELDING FOR NORGES FEKTEFORBUND FOR Ekstern og intern organisasjon 4.1. På siste NF Ting 2006 ble følgende styremedlemmer valgt: Bjørn Faye, president Henrik Paus, visepresident Margrete Mørch, styremedlem Judith Molka-Danielsen, styremedlem Jan Hillestad, styremedlem Junjie Cao, varamedlem Mathias Eckholdt, varamedlem 4.2. Fektekretser og lag: Følgende 2 fektekretser (Oslo Fektekrets, Vestlandets Fektekrets) og 22 lag (klubber) har vært tilsluttet Norges Fekteforbund (NF) i 2006 og 2007 (i alfabetisk orden): Bardufoss Fekteklubb (BaF) Bodø Flystasjons Fekteklubb (BoF) Bærum Fekteklubb (BRUM) Fekteklubben Fredrikstadfekterne (FF) Kristiansund Fekteklubb (KuF) Luftkrigsskolens Idrettslag, Fektegruppen (LKSK) Molde Fekte Akademi (MF) Norges Teknisk - Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening, Fektegruppen (NTNUI) Nøtterøy Fekteklubb (NØF) Rygge Fekteklubb (RYF) SFK (STF) Tordenskjold Trondheims Fekteklubb (TTF) Ålesund Fekteklubb (ÅF) Oslo Fektekrets: Affekt Fekteklubb (AFF) Attaque Fekteklubb (ATT) BYF (BYF) Njård Fekteklubb (NjF) Oslo Fekteklub (OF) Oslostudentenes Idrettsklubb, Fektegruppen (OSI) Vestlandets Fektekrets: BF (BF) Bergensstudentenes Idrettslag, Fektegruppen (BSI) Fekteklubben Musketer (FM)

7 Medlemstall, fektelisenser Som det fremgår av tabellen nedenfor antall lisenser holder seg over 400 stk Lisenser Medlemstall Kretser Lag Lisens 2007 Oversikt antall fektere med lisens AFF ATT BF BoF Brum BSI BYF FF Fly5K KFK ILKS LKSK MUSK MFA NTNUI NjFK NøF OSI RYF STF TTF ÅF klubber 4.4. Styreoppnevnte komitéer/utvalg/representanter Styret har oppnevnt følgende for tingperioden : Teknisk Komite og Utdannings Utvalg (TKUU): Stig Herbern Leder BYF Bård Vonen Medlem BF Rune Ronnes Medlem SFK Jan Erik Bresil Medlem Njård Fekteklubb Pål Eilertsen Medlem Tordenskjold Trondheim FK Olav Handeland Medlem BSI, Bergen Henrik Paus Styrets representant Attaque Fekteklubb Claus Severin Mørch Utøvernes representant BYF Mariusz Piasecki Landslagssjef, Utdanningskonsulent Representant til FIEs kongress og Europeisk Fekteunion: NF sendte ingen representant til FIEs Kongress i Fullmakt ble gitt til Danmarks representant. Bjørn Faye deltok på FIE 2007 Kongress. Representanter til Nordisk Fektekongress: Bjørn Faye som leder av Nordisk Fektedommerkomité NFs administrasjon og revisjon:

8 8 Mariusz Piasecki jobbet som NF administratør/utdanningskonsulent/landslagssjef etter kontrakt mellom Forbundet og BYF (50% stilling) Statsautorisert revisor, Nordstrand Revisjon AS har revidert Forbundets regnskaper for 2006 og Møtevirksomhet: I 2006/2007 holdt styret 6/5 møter, mens TKUU hadde 7/5 møter. De fleste var telefonmøter. Ved FIEs og Europeisk Fekteunions kongress i 2006 hadde NF ingen representant, men fullmakt fra NF ble koordinert med Danmarks representant til kongressene. Bjørn Faye representerte NF ved Nordisk Fektekongress i Helsinki 2006 og FIE 2007 kongress i Madrid Årsmelding fra Hederstegnrådet: Ingen forslag til hederstegn i Årsmelding fra TKUU: Treningssamlinger / ungdomstreff Tren_saml, Oslo,7-8.jan.(2 dager); antall deltakere: 23 (9damefekt.)fra ATTQ,BSI,BF,BYF,NjF,OSI -Tren_saml, Ulvik, august (6 dager); antall deltakere: 14 (3 jenter) fra BF, BYF, NjF -Tren_saml, Oslo, aug. (2 dager); antall deltakere: 20 deltakere (7 jenter) fra BF, BYF, NjF, OSI -Tren_saml, Wisla/POL,2-10.sep. (9 dager); antall deltakere; 5 fra BYF, NjF -Tren_saml, Oslo, des (3 dager); antall deltakere: 27 (5 damefektere) fra OSI, BF, BYF, NjF, SWE -Tren_saml, Uppsala, des (3 dager); antall deltakere: 13 damefektere fra SWE, EST, NOR I tillegg var Margrete, Pia og Caroline på to treningssamlinger i Polen med det polske laget. Juniorfektere; Bartosz og Anders var på en ukes treningssamling i Polen samen med 40 andre fektere fra POL, GER, ITA. Ungdomstreff (for barn og ungdom fra år) ble arrangert i 2006: Bergen, 2 ganger, september og desember. Stavanger, 1 gang, november. Oslo-BYF, 2 ganger, oktober, desember. Molde, 3 ganger, februar, mars, oktober. Kristiansund, 1 gang, desember. Ålesund, 1 gang, november. OSI, klubbesøk (MP), november På hvert av ungdomstreffene var det mellom 20 og 35 deltakere fra ulike klubber Tren_saml, Oslo, mars(3 dager), antall deltakere: 24 fra BYF, BF, NjF, OSI -Tren_saml, Wisla, mai(4 dager), antall deltakere: 4 seniorfektere fra BYF, NjF -Tren_saml, Ulsvik, 3-10.aug(7 dager), antall deltakere; 30 fra BF, SFK, ÅFK -Tren_saml, Surnadal, aug(3 dager), antall deltakere; 42 fra ÅF, KF, TTF, MF -Tren_saml, Oslo, aug (3 dager), antall deltakere; 25 fra NjF, BF, BYF -Tren_saml, Spala, 30-3.sep(4 dager), antall deltakere; 4 seniorfektere fra BYF, NjF I tillegg trente 6 (3damer) av BYFs fektere sammen med det polske junior og senior laget i august (Wisla/Czluchow). Ungdomstreff (for barn og ungdom fra år) ble arrangert i 2007: Bergen, 2 ganger, september og desember. Stavanger, 1 gang, desember (kombinert med Bergen)

9 9 Oslo-BYF, 2 ganger, oktober, desember. NjF, 3 ganger feb-april. Molde, 3 ganger, februar, mars, desember. Kristiansund, 1 gang, februar. Ålesund, 2 ganger, april, november. Trondheim, 1 gang august (kombinert med Surnadal) Utdanning 2006/2007 -Molde. Trenerkurs ble gjennomført i 2006/2007. Følgende personer fra Molde/Ålesund fikk godkjent kurset: Eli Sonja Vasset (ÅF), Judith Molka Danielsen (MF), Baard Rosvik (ÅF), Stian Bjerkeset (MF), Magne Strømmen (MF), Joakim Knutseth(MF). -Ulvik/2006. Det ble gjennomført første del av dommerkurs for ungdomsfektere (12 deltakere). -Oslo. Trenerkurs startet i november 2007 med 10 deltakere fra Oslo-området (BYF, ATTQ, NjF). Siste del av kurset vil bli arrangert innen 30 september NF grupper evaluering Senior grupper: Damer: I 2006/2007 ingen av damefekterne klarte å vise fremgang. Bare Margrete Mørch kom blant de 64 på WC Luxemburg i 2006 og EM Flott prestasjon til Caroline Piasecka i senior ranking stevne i Polen (Warszawa 2006, 3.plass). Ellers alle andre resultater under pari. Hvis ikke damefekterne viser bedre resultater i 2007/2008 sesongen må NF satse på yngre (dagens junior/kadett) fektere. Herrer: I 2006 var det ingen veldig gode resultater fra mesterskap stevner (EM/VM), men i WCstevner gjorde Claus Severin Mørch topp resultater med 6.plass sammenlagt på det høyeste. (1.WC Buenos Aires, 3.WC Tallinn, 3.WC Bern, 6.WC Heidenheim). I tillegg til Claus Mørchs prestasjoner må man nevne Sturla Torkildsens 3.plass på WC i Poitiers og 3.plasser til Sturla og Bartosz Piasecki i Nordisk mesterskap. I 2007 var det bare en plass blant de 8 beste og en blant de 16 i WC Tallinn- Claus Severin Mørch og Bartosz Piasecki. I tillegg kom Bartosz Piasecki og Sturla Torkildsen blant de 32 på EM i Gent. Øvrige individuelle prestasjoner under par. Men individuelle prestasjoner ble litt redusert, laget bekrefter sine muligheter. Sammen med Claus Mørch kom laget på 10.plass i Europamesterskapet etter seire over Sverige, Estland og Ukraina og tap for Ungarn og Spania. Junior/kadett grupper: Jenter: Våre jenter er fremdeles kadettfektere eller første års juniorer. Men noen prestasjoner må nevnes. Både Caroline Piasecka og Mariella Fossum kom en gang inn blant de 16 beste i WC stevner (Gøteborg/Helsinki). Det var litt svak deltakelse, men bra resultater. I junior EM debuterte de som lag med 14.plass. Flotte prestasjoner under Junior/kadett Nordisk mesterskap både på junior og kadett siden: Nadine Valøy 5.plass, Pia Klafstad 8.plass som i kadett klassen, Caroline Piasecka 2.plass, Pia Klafstad 3.plass. I tillegg til disse resultatene kom de blant de 16 beste i et sterkt tysk kadettstevne med 180 deltakere. For jentene betyr år 2007 både kadett og junior VM samt junior EM. Der skal de forbedre dagens resultater. I 2007 ble det 2.plasser blant de 16 beste i WC Warszawa (Caroline Piasecka) og WC Helsinki (Pia Klafstad). I tillegg junior laget (Klafstad/Piasecka/Valøy) kom blant de 8 beste i Jr EM i Praga. Veldig bra. Man skal også nevne at Caroline Piasecka ble Jr Nordisk mester i Odense. Enda bedre var det i kadett klassen. Pia Klafstad fikk 3.plass på kadett VM i Belek, mens Caroline hadde en bra plassering i kadett EM (14.plass). Gutter: ved starten av 2006 var Fredrik Backer rangert som nr 3 i verden. Sykdom holdt ham borte

10 10 fra fektetrening og konkurranser i nesten 3 måneder. Derfor kunne han ikke delta på Jr VM og Jr VM-laget ble betydelig svekket. De endte på 16.plass. I sesongen 2006/2007 kom Fredrik tilbake med 2 topp resultater 2.plass JWC i Luxemburg og 5.plass JWC i Bratislava. I tillegg til Fredrik har Bartosz Piasecki nådd finaleplassene: 2.plass WC i Gøteborg, 6.plass i JWC i Nimes og Ludvig Hillestad 8.plass JWC i Luxemburg. Etter at 4 tidligere juniorfektere gikk over til seniorklassen (Bartosz Piasecki, Michael, Aleksander, Thomas) fikk Fredrik to nye fektere på laget (Ludvig og Anders). Det gikk litt under pari med 12. plass, men de har muligheter til å forbedre plassen på Junior VM. Anders begynner å komme godt opp bak Fredrik, 16.plass på Junior EM bekrefter dette. Bak juniorene går en gruppe med sultne kadettfektere som viste gode prestasjoner på kadett Nordisk mesterskap; 2.plass Henrik, 3.plass Joakim, 6.plass Dino og Tysk kadettstevne med over 220 deltakere; 8.plass Henrik. Og bak disse kadettfekterne har vi en gruppe til. Vi kan glede oss til årene som kommer. Året Det ble mange gode prestasjoner til både junior og kadett fektere. Fredrik Backer fikk andre gang bronse medalje fra Jr VM mens laget med Backer/Hillestad/Svalheim kom på 6.plass. Det var fantastisk! I tillegg må man nevne veldig gode prestasjoner til Ludvig Hillestad, plass blant de 8 beste i JWC Laupheim, JWC Luxemburg og 3 plass i JWC Helsinki. En av kadett fektere Dino Milak kom også på 2.plass i JWC Helsinki. Som man skrev i 2006 det en gruppe med kadetter som kommer etter dagens juniorfektere. Den som kom med beste prestasjoner i 2007 var Dino Milak med gode prestasjoner blant junior- og kadett fekterne. Han kom på 6.plass i IT Bonn (blant 250 deltakere). I tillegg må man nevne gode prestasjoner til våre veteranfektere Den aller beste norske veteranfekter, som er bosatt i USA, er Astrid Elisabeth Dobloug. Hun kom på 2.plass i VM (klasse 60+) En medalje til Astrid Elisabeth Dobloug, 3.plass i VEM (klasse 60+) og en 5.plass i V VM (klasse 60+). I tillegg til Astrid kom Nina Steenland på 6.plass i V EM (klasse 40+) 4.9. Årsmelding fra Fektekretsene Oslo Fektekrets Ingen rapport fra kretsen. Vestlandets Fektekrets Ingen rapport fra kretsen Årsmelding fra andre utvalg: Domsutvalget Ikke mottatt Appellutvalget Ikke mottatt Styrets årsmelding ORGANISASJON Intern organisasjon Det vises her til oversikten under sak 4.5.

11 Ekstern organisasjon Forbundet hadde ved utgangen av 2006 og 2007, 2 fektekretser og 22 klubber, de sistnevnte fordelt på i alt 10 fylker (Oslo medregnet). Det vises til oversikten under sak 4.2 foran i beretningen Lisenser/medlemmer Det vises her til oversikten under sak 4.3 foran Langtidsplan I 2004 hadde styret oppdatert langtidsplanen. Vedlegg Sportslig nivå. Det vises her til oversikten under sak (TKUU rapport) Fremtid De økonomiske utfordringene norsk fekting står overfor de nærmeste årene kan se ut som om de blir enda større enn vi trodde for et år siden. Norges Idrettsforbund (NIF) foreslår nemlig nye regler for det minste antall medlemmer et forbund kan ha for å være et særforbund og motta det såkalte basistilskuddet.. Antallet økes fra 1500 til 3000 medlemmer, og det betyr at vi må nesten doble antallet medlemmer i fekteforbundet. Alternativet er at vi i løpet av tre år mister all offentlig støtte, eller går inn i et såkalt fleridrettsforbund. De økonomiske rammene vi eventuelt vil få i et slikt fleridrettsforbund er i øyeblikket uklare. Det som er helt klart er at det blir meget viktig at vi klarer å få en rask økning i fekteforbundets medlemstall, og at vi må stabilisere oss på et mye høyere nivå enn det vi har ligget på de siste årene. Det blir enda viktigere å få tilført forbundet eksterne midler, og det må gjøres et krafttak for å få inn sponsormidler, slik at nåværende organisasjon kan opprettholdes og den aktiviteten som ligger i langtidsplanen kan gjennomføres. Fekteforbundet vil arbeide sammen med andre særforbund i tilsvarende situasjon for å forhindre at vilkårene for basistilskuddene blir drastisk endret før virkningene blir skikkelig utredet, og konsekvensene ved de ulike alternativene er klarlagt. Sportslig sett har det stor betydning at det høye aktivitetsnivået i klubbene holdes oppe eller økes, og at flere deltar på treningssamlinger og nasjonale konkurranser. Forbundets utfordring er fremdeles å opprettholde - og ytterligere forbedre nivået på toppen samtidig som det skapes større bredde gjennom aktivisering og rekruttering Styrets konklusjon I 2006 årsmelding meldte styret fornøyd at vi endelig hadde kontroll med økonomien, men etter den siste utviklingen fra sentralt hold kan det vise seg å være en betydelig overdrivelse. Vi har imidlertid holdt oss innenfor budsjettet, og klart å opprettholde en høy aktivitet selv om vi har måttet «smøre tildelingene tynt utover» for å holde oss innenfor budsjettet. Antallet klubber har stabilisert seg rett over 20, og medlemstallet har stabilisert seg på i overkant av Alt dette ville vært gode nyheter i et av landets minste særforbund, hvis det ikke hadde vært for de foruroligende signalene fra NIF om endring av rammevilkårene for særforbund. Styret hadde ambisjoner om å endre måten både styret og TKUU arbeider på, for å få flere

12 12 involvert i en del av det praktiske arbeidet, og få større trykk på prosessene med videreutvikling av forbundets virksomhet. Dette må vi innrømme at vi ikke har lykkes fullt ut med, og dette må vi jobbe videre med. Vi har heller ikke lykkes i å sette fart i sponsorarbeidet, og her er det stort rom for kreativitet for å øke den eksterne finansieringen av virksomheten. TKUU sin rapport viser at de unge guttefekterne (junior/kadett/ungdom) har fortsatt den gode utviklingen, og her er Norge nå best i Norden både når det gjelder topp og bredde. Både TKUU og klubbene har del i æren over den fine utviklingen, men guttene har selv gitt det største bidraget, både når det gjelder innsats på sal og rent økonomisk. Det er gledelig at jentene begynner å komme etter, selv om bredden ikke er så stor på jentesiden, så ser vi en positiv utvikling også der. Våre beste seniorfektere hadde også i 2006 flere strålende enkeltresultater, men vi savner både stabiliteten og bredden. Heldigvis begynner de yngste (første- og andreårs seniorer) å vise seg fram i enkeltstevner, og det gir signaler om at bedre tider er i vente. Som det også framgår av TKUU sin rapport har vi mye å gå på når det gjelder utdanning, og tiltak spesielt rettet mot kvinner. Her må det snarest lages realistiske planer for aktiviteter som gjennomføres etter planen. Styret arbeid med omarbeiding av langtidsplanverket, slik at det blir mer konkret både på mål, midler og målemetoder, er ikke ferdig, og dette prioriteres i løpet av våren. År Norges Fekteforbund stod i front i kampen mot et forslag på Idrettstinget om at Særforbund må ha 3000 medlemmer for å beholde status som Særforbund. Motstanden mot forslaget var så sterk at det ble trukket før det skulle realitetsbehandles. De økonomiske utfordringene norsk fekting står overfor de nærmeste årene er imidlertid ikke blitt mindre for det, fordi medlemstallet totalt i Norges Fekteforbund er under grensen på for andre år på rad, noe som betyr at vi ikke får fullt tilskudd fra Norges Idrettsforbund. Som vi skrev i fjorårets rapport er det meget viktig at vi klarer å få en økning i fekteforbundets medlemstall, og at vi må stabilisere oss på et høyere nivå enn det vi har lagt på de siste årene. Fekteforbundet har uttrykt at vi vil arbeide sammen med andre særforbund i tilsvarende situasjon for å forhindre at vilkårene for basistilskuddene blir drastisk endret før virkningene blir skikkelig utredet, og konsekvensene ved de ulike alternativene er klarlagt. President Bjørn Faye er utpekt av styret i Norges Idrettsforbund til å sitte i det utvalget som skal arbeide videre med disse sakene, og som skal ende opp i en anbefaling til neste idrettsting i Fektesporten kan være fornøyd med det høye aktivitetsnivået i klubbene, og dette må holdes oppe eller økes, og det må legges til rette for at flere deltar på treningssamlinger og nasjonale konkurranser. Forbundets utfordring er fremdeles å opprettholde - og ytterligere forbedre nivået på toppen samtidig som det skapes større bredde gjennom aktivisering og rekruttering. Styrets konklusjon På tross av at vi har fått et kraftig kutt i tildelingene, har vi klart å holde oss til budsjettet, uten at det har gått alt for mye ut over aktivitetene. Totalt fikk vi ca mindre tildelt i 2007 enn det vi var forespeilet. Dette betyr at vi har måttet belaste klubbene og de aktive med større egenandeler, og ikke kunnet gjennomføre alle aktiviteter i samme omfang som opprinnelig

13 13 planlagt. Medlemstallet for 2007 har ikke øket i den grad forbunds styret kunne ønske, - og det betyr at også for 2008 får vi redusert overføringene fra NIF. Antallet klubber har stabilisert seg rett over 20, og det er flere prosjekter ute i distriktene som kan føre til at antallet øker. Dessverre har medlemstallet som i flere år har lagt stabilt på i overkant av sunket til ca 1.200, og dette er i øyeblikket vårt største problem, og hovedfokus framover må bli å øke antall medlemmer i klubbene. Styret har ikke lykkes i å endre vesentlig på måten både styret og TKUU arbeider på. Ambisjonen om å få flere involvert i en del av det praktiske arbeidet, og å få større trykk på prosessene med videreutvikling av forbundets virksomhet med tildeling av konkrete oppgaver til grupper av styremedlemmene har ikke følbare resultater. Styret har heller ikke klart å sette fart i sponsorarbeidet, og det som retter opp inntrykket er Flerforbundsavtalen som etter hvert kommer til å gi oss noen eksterne midler. TKUU sin rapport viser at også i 2007 har de unge guttefekterne (junior/kadett/ungdom) fortsatt den gode utviklingen, og Norge forsvarte posisjonen som best i Norden både når det gjelder topp og bredde. Det kommer til å bli en stor utfordring å opprettholde dette nivået med nye generasjoner fektere som skal ta over i de neste årene. Jentene er i ferd med å komme etter resultatmessig, men i øyeblikket er bredden ikke så stor på jentesiden, og stabiliteten mangler. Også i 2007 hadde våre beste seniorfektere noen få strålende enkeltresultater, men både stabiliteten og bredden er mangelvare. Vi må sette vår lit til at de yngste (første- og andreårs seniorer) for alvor begynner å hevde seg. TKUU sin rapport viser også at vi ikke har lykkes med våre ambisjoner når det gjelder utdanning, eller tiltak spesielt rettet mot kvinner. Her må det snarest lages realistiske planer for aktiviteter som gjennomføres etter planen. Styret ønsker en omarbeiding av langtidsplanverket, slik at det blir mer konkret både på mål, midler og målemetoder. Vi mener at dette arbeidet må prioriteres i neste periode. 5. REGNSKAP 2006, 2007 Regnskapet 2006 viser et overskudd kr. Som vedlegg 1 følger Årsregnskapet Regnskap 2007 viser et underskudd kr. Som vedlegg 2 følger Årsregnskapet NF Budsjett 2008 Vedlegg 2 (sammen med Årsregnskapet 2007) 7. Tilsetting av revisor Valg

14 14 Vedlegg 1 Prosj.Kont o Årsregnskap Budsjett Regnskap 2005 Budsjett 2006 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Kontonavn Inntekter Egenandeler Egenandeler Egenandeler Diverse Salg fekteutstyr Spillemidler til utstyr (fra NIF) Salg FIE lisenser Sponsor inntekter Egenandeler Sponsor SAS, Rica NIF tilskudd NIF post 3, Barn-Ungdom tilskudd OLT tilskudd, optim_ol_kandidater Renteinntekter Salg, NF lisens Sum inntekter Utgifter TKUU virksomhet Mosjonsaktiviteter for eldre LL damer, toppidrett Landslagsutvikling, OLT midler LL herrer, toppidrett Utv_av unge junior fektere Prestasjonstøtte Utv_av unge kadetts fektere Klubbesøk Trenerkurs for ungdomer Aktivitetsutv. Barn_ungd_midler Sommerleier, Ulvik Region Ungdomstreff, Vest Region Ungdomstreff, MidtNorge Region Ungdomstreff, Øst Aktivitetskonsulent Fekteverksted for klubbtrenere Dommerutdanning Stevnelederkurs Trenerkurs/utv av trenere Dommerutvikling /intern. Dommere Dommerutvikling / nasjonale D Våpenstellkurs sum Medaljer NM m/flere, premier

15 15 Administrasjon Personalutgifter Leie felles admin.leder Leie utd.konsulent Møteutgifter Styrets møteutgifter Andre møteutgifter Deltakelse FIE kongress Nordisk kongress Admin.utgifter 6300 Leie av kontorlokaler, fellesutg Kjøp av datamaskin/kontor rekv Leie av MS Office / andre leie kostn Inventar, ustyr Kopiering, trykking Kurs/Oppdatering Telefon, faks, internett Data kostnader, domenenavn Porto Bank- og kortgebyr Diverse kostnader (97010) Diverse forsikringer Revisjonshonorar (6700) Regnskapstjenester (6720) Diverse utgifter Kjøp av FIE lisens Kjøp av fekteutstyr Utsyr, Spillemidler (delt ut, klubber) Kjøp av fekteutstyr Årskontingenter, FIE/CEE Materielltilskudd, nye klubber Diverse, Informasjon Markedsføringstiltak CSM Stipendmidler, OLT sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Balanse pr 31/ Eiendeler 1460 Lagerbeholdning fektemateriell Reisutgiftsfordelling, TING Fordringer, klubber DnB bank

16 Post, Margrete Mørch Post, Claus Mørch DnB, sponsor midler DnB, skattetrekk Gjeld og Egenkapital 2410 Leverandør gjeld Stipend, Claus Mørch Stipend, Margrete Mørch Egenkapital pr 1/ Overskudd / Underskudd Egenkapital pr 31/ Sum gjeld og egenkapital Post 3 midler til ungdomsaktiviteter 2 OLT midler til herreprosjekt 3 Utbetalt kr som materiell støtte (KF-4000 kr, ÅF-4000) Pr 31/ , vedtatt på styremøtet i 2007 Bjørn Faye president Henrik Paus vise president Margrete Mørch styremedlem Judith Molka- Danielsen styremedlem Jan Hilestad styremedlem Mathias Eckholdt varamedlem Junjie Cao varamedlem

17 17 Vedlegg 2 Årsregnskap Budsjett Prosj.Konto Kontonavn Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Inntekter Diverse Salg fekteutstyr Spillemidler til utstyr (fra NIF) Salg FIE lisenser Sponsor inntekter Egenandeler Sponsor SAS, Rica NIF tilskudd NIF post 3, Barn-Ungdom tilskud OLT tilskudd, optim_ol_kandidater Andre tilskudd Renteintekter Salg, NF lisens Sum inntekter Utgifter TKUU virksomhet Mosjonsaktiviteter for eldre LL damer, toppidrett Landslagsutvikling, OLT midler LL herrer, toppidrett Utv_av unge junior fektere Prestasjonstøtte Utv_av unge kadetts fektere Klubbesøk Trenerkurs for ungdomer Aktivitetsutv. Barn_ungd_midler Sommerleier, Ulvik Region Ungdomstreff, Vest Region Ungdomstreff, MidtNorge Region Ungdomstreff, Øst Aktivitetskonsulent Fekteverksted for klubbstrenere Dommerutdanning Stevnelederkurs Trenerkurs/utv av trenere Dommerutvikling /intern. Dommere Dommerutvikling / nasjonale D Våpenstellkurs TKUU telefonmøter sum Medaljer NM m/flere, premier Administrasjon/Personalutgifter

18 Leie felles admin.leder Leie utd.konsulent Møteutgifter Styrets møteutgifter Andre møteutgifter Styrets telefonmøter Deltakelse FIE kongres Nordisk kongress Admin.utgifter 6300 Leie av kontorlokaler, fellesutg Kjøp av damamaskin/kontor rekv Leie av MS Office / andre leie kostn Inventar, ustyr Kopiering, trykking Kurs/Oppdatering Telefon, fax, internett Data kostnader, domenenavn Porto Bank- og kortgebyr Diverse kostnader (97010) Diverse forsikringer Revisjonshonorar (6700) Regnskaptjenester (6720) Diverse utgifter Diverse, Informasjon Markedsføringstiltak Årskontingenter, FIE/CEE Materielltilskud, nye klubber Kjøp av FIE lisens Kjøp av fekteutstyr Utsyr, Spillemidler (delt ut, klubber) sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Balanse pr 31/ Eiendeler 1460 Lagerbeholdning fektemateriell Reisutgiftfordelling, TING 4.788

19 Fordringer, klubber DnB bank Post, Margrete Mørch Post, Claus Mørch DnB, sponsor midler DnB, skattetrekk Gjeld og Egenkapital 2410 Leverandør gjeld Stipend, Claus Mørch Stipend, Margrete Mørch Egenkapital pr 1/ Overskudd / Underskudd Egenkapital pr 31/ Sum gjeld og egenkapital Tilbakebetalt, flybilletter 2 Herreprosjekt og stipend midler: CSM, FB 3 Resten av fellesutgifter ligger her 4 Spillemidler til utstyr Ble utbetalt i Pr 31/ , vedtatt på styremøtet i 2008 Bjørn Faye president Henrik Paus vise president Margrete Mørch styremedlem Judith Molka-Danielsen styremedlem Jan Hilestad styremedlem Mathias Eckholdt varamedlem Junjie Cao varamedlem Vedlegg 3

20 20 LANGTIDSPLAN (Styret) MÅLSETTING 1 Øke medlemsmassen 1.1. Øke antall klubber til totalt 25 i perioden Øking av antall medlemmer til 3000 og 800 aktive med NF lisens. 2 Klubbnivå: 2.1. Å øke antall fektere under 20 år (NF lisens lister) fra 45% til 55% 2.2. Å øke antall kvinner som fekter (NF lisens lister) fra 25% til 35 % 2.4. Å utdanne 10 instruktører og 20 dommere 3 Landslag, mål: 3.1. Bli blant de to beste nasjoner i Norden, blant de 8 beste i Europa. Å ha stabile landslag (begge kjønn, senior - junior). VIRKEMIDLER / HANDLINGSPLAN Ad 1 Yte etableringsstøtte til nyetablerte fekteklubber, både organisatorisk og med materiell. Alle nye klubber får materiellstøtte 3 år på rad. Beløpet blir avhengig av NFs økonomi. Gjennomføre instruktørkurs, dommerkurs og stevnelederkurs for deltakere fra nye fekteklubber. Markedsføre fektesporten. Gjennomføre fektekurs på nye steder. Ad 2 Hjelpe klubbene med faglig veiledning ved kvalifiserte trenere i klubbenes lokaler. Arrangere samlinger i ferie perioder jenter har prioritet. I samarbeid med andre nordiske land gjennomføre instruktørkurs, dommerkurs og stevnelederkurs. Stimulere tiltak som øker interessen for fekting blant barn og ungdom, begge kjønn. Ad 3 Videreutvikle samarbeidet med Toppidrettsenteret både med hensyn til fysisk og mental utvikling av utøvere og trenere med tanke på kommende OL-. Samarbeide med andre nasjoner ved å organisere treningssamlinger for våre beste fektere og trenere (kompetanseheving) Etablere en støttegruppe (Topp Fekting) som skal hjelpe landslaget med markedsføring og sponsing i forbindelse mesterskap stevner og Norges cup finaler. Vedlegg 4 (kontroll Komité)

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Deltakere: Bjørn Faye, Henrik Paus, Margrete Mørch, Judith Molka-Danielsen, Jan Hillestad, Junjie Cao, Forfall: Mathias

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring:

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring: Protokoll styre møte 3/2008 den 13/09 kl.10:15-15:00. NIF møterom 3016 (Ullevål Stadion) Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW),

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT 2013 Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 INNHOLD Innhold Saksliste 1 Styrets beretning 2 Regnskap 2013 4 Revisjonsberetning 9 Aktiviteter: Anlegg 13 Aktiviteter:

Detaljer