NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP. for PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP. for PERIODEN 1. JANUAR 2006 31. DESEMBER 2007. Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00"

Transkript

1 1 NFs ORDINÆRE TING 2008 ÅRSMELDING og REGNSKAP for PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER 2007 Fredag 18.april 2008 kl. 18:00-23:00 Sted: Quality Hotell Alexandra, Storgaten 1-7

2 2 NFs æresmedlemmer Kretser og klubber Ledere for ting - /styreoppnevnte komiteer og utvalg Medlemmer av Kontrollkomiteen Oslo, 24. januar 2008 FORBUNDSTING ÅR INNKALLING Vi innkaller med dette til Forbundsting år 2008 fredag 18. april 2008 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Storgaten 1-7, 6413 Molde. Tel: Ledermøte lørdag 19.april 2008 kl Sted: Gildehallen, Romsdals Museet, Per Adamsveg 4 (Ligger 200 meter fra Idrettshallen og 5 minutter fra Aleksandra hotell) Saksliste med årsmelding vil bli sendt ut 2 uker før Tinget, sammen med fullmaktsskjema. Av administrative hensyn vil det samtidig bli anmodet om innmelding av deltakere på Tinget. Forslag som skal behandles på Tinget må være Forbundets administrasjon i hende innen 15 februar 2008, jfr NFs lov 9. Kopi av 10 i NFs lov om representasjon på Tinget er tatt inn på baksiden av dette brev. Vi minner om at det for fremmøte til Tinget nyttes reiseutgiftsfordeling (500 kr / klubbs deltaker) for de stemmeberettigede representanter (ikke diett og overnatting). Samlet sum gir grunnlaget til reisestøtte. Hotellbestillingen gjøres direkte til Quality hotell e-post: Thon Hotell Moldefjord, e-post: (kode TH87814) eller Rica Seilet Hotell, web: kode ND5483. Ved billettbestilling hos SAS oppgis en kode for at beløpet kan bli registrert under NF og derved bli tatt med i en senere avregning av bonus. Koden er: FEKT 999. Med vennlig hilsen for Norges Fekteforbund Mariusz Piasecki

3 3 10 Representasjon på forbundstinget På tinget møter med stemmerett: a) Styret b) Representanter fra lagene etter følgende skala regnet etter antall lags medlemmer: Under 26: 1 representant 26-50: 2 representanter over 50: 3 representanter c) En representant for hver fektekrets/fekteutvalg Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Ved tinget nyttes reiseutgiftsfordeling for de stemmeberettigede representanter (ikke diett). Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett møter NFs æresmedlemmer. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Revisor 2. SAKSLISTE FOR NORGES FEKTEFORBUNDS TING 2008

4 4 Åpning 1 Godkjenne saksliste og forretningsorden 2 Velge dirigent, sekretær og 2 protokollunderskrivere 3 Godkjenne de fremmøtte representanter 4 Behandle årsmelding for Behandle regnskaper for 2006 og Behandle innkomne forslag. Ingen forslag 7 Behandle langtidsplan 8 Tilsette revisor for 2008 og Valg Avslutning 3. FORRETNINGSORDEN 1. Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er maksimum 5 minutter første gang, 3 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. Dirigenten kan foreslå strek. 3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet av forslagstilleren. 4. Alle valg og vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som er nevnt i NFs lov. 5. Protokollen skal godkjennes og underskrives av 2 tingsvalgte representanter.

5 5 INNHOLD Sak nr: Saksnavn, side nr 1 3 Saksliste forretningsorden, side Ekstern og intern organisasjon, side Fektekretser og lag, side Medlemstall, fektelisenser, side Styreoppnevnte komiteer/utvalg/representanter, side NFs administrasjon og revisjon, side Møtevirksomhet, side Årsmelding fra Hederstegnsrådet, side Årsmelding fra Teknisk Komité (TKUU), side Årsmelding fra Fektekretsene, side Årsmelding fra Domsutvalget og Appellutvalget, side Styrets årsmelding, side 10 5 Regnskap 2006 og 2007, side Budsjett Innkomne forslag. Ingen forslag, side 13 7 Tilsetting av revisor for , side 13 8 Valg Vedlegg: 1 Årsregnskap 2006, side 14 2 Årsregnskap 2007, side 17 3 Langtidsplan for , side 20 4 Kontroll Komité rapport, side 21 5 Revisjonsberetning, side 22 6 Utdrag av stevneresultater , side 23

6 6 ÅRSMELDING FOR NORGES FEKTEFORBUND FOR Ekstern og intern organisasjon 4.1. På siste NF Ting 2006 ble følgende styremedlemmer valgt: Bjørn Faye, president Henrik Paus, visepresident Margrete Mørch, styremedlem Judith Molka-Danielsen, styremedlem Jan Hillestad, styremedlem Junjie Cao, varamedlem Mathias Eckholdt, varamedlem 4.2. Fektekretser og lag: Følgende 2 fektekretser (Oslo Fektekrets, Vestlandets Fektekrets) og 22 lag (klubber) har vært tilsluttet Norges Fekteforbund (NF) i 2006 og 2007 (i alfabetisk orden): Bardufoss Fekteklubb (BaF) Bodø Flystasjons Fekteklubb (BoF) Bærum Fekteklubb (BRUM) Fekteklubben Fredrikstadfekterne (FF) Kristiansund Fekteklubb (KuF) Luftkrigsskolens Idrettslag, Fektegruppen (LKSK) Molde Fekte Akademi (MF) Norges Teknisk - Naturvitenskapelige Universitets Idrettsforening, Fektegruppen (NTNUI) Nøtterøy Fekteklubb (NØF) Rygge Fekteklubb (RYF) SFK (STF) Tordenskjold Trondheims Fekteklubb (TTF) Ålesund Fekteklubb (ÅF) Oslo Fektekrets: Affekt Fekteklubb (AFF) Attaque Fekteklubb (ATT) BYF (BYF) Njård Fekteklubb (NjF) Oslo Fekteklub (OF) Oslostudentenes Idrettsklubb, Fektegruppen (OSI) Vestlandets Fektekrets: BF (BF) Bergensstudentenes Idrettslag, Fektegruppen (BSI) Fekteklubben Musketer (FM)

7 Medlemstall, fektelisenser Som det fremgår av tabellen nedenfor antall lisenser holder seg over 400 stk Lisenser Medlemstall Kretser Lag Lisens 2007 Oversikt antall fektere med lisens AFF ATT BF BoF Brum BSI BYF FF Fly5K KFK ILKS LKSK MUSK MFA NTNUI NjFK NøF OSI RYF STF TTF ÅF klubber 4.4. Styreoppnevnte komitéer/utvalg/representanter Styret har oppnevnt følgende for tingperioden : Teknisk Komite og Utdannings Utvalg (TKUU): Stig Herbern Leder BYF Bård Vonen Medlem BF Rune Ronnes Medlem SFK Jan Erik Bresil Medlem Njård Fekteklubb Pål Eilertsen Medlem Tordenskjold Trondheim FK Olav Handeland Medlem BSI, Bergen Henrik Paus Styrets representant Attaque Fekteklubb Claus Severin Mørch Utøvernes representant BYF Mariusz Piasecki Landslagssjef, Utdanningskonsulent Representant til FIEs kongress og Europeisk Fekteunion: NF sendte ingen representant til FIEs Kongress i Fullmakt ble gitt til Danmarks representant. Bjørn Faye deltok på FIE 2007 Kongress. Representanter til Nordisk Fektekongress: Bjørn Faye som leder av Nordisk Fektedommerkomité NFs administrasjon og revisjon:

8 8 Mariusz Piasecki jobbet som NF administratør/utdanningskonsulent/landslagssjef etter kontrakt mellom Forbundet og BYF (50% stilling) Statsautorisert revisor, Nordstrand Revisjon AS har revidert Forbundets regnskaper for 2006 og Møtevirksomhet: I 2006/2007 holdt styret 6/5 møter, mens TKUU hadde 7/5 møter. De fleste var telefonmøter. Ved FIEs og Europeisk Fekteunions kongress i 2006 hadde NF ingen representant, men fullmakt fra NF ble koordinert med Danmarks representant til kongressene. Bjørn Faye representerte NF ved Nordisk Fektekongress i Helsinki 2006 og FIE 2007 kongress i Madrid Årsmelding fra Hederstegnrådet: Ingen forslag til hederstegn i Årsmelding fra TKUU: Treningssamlinger / ungdomstreff Tren_saml, Oslo,7-8.jan.(2 dager); antall deltakere: 23 (9damefekt.)fra ATTQ,BSI,BF,BYF,NjF,OSI -Tren_saml, Ulvik, august (6 dager); antall deltakere: 14 (3 jenter) fra BF, BYF, NjF -Tren_saml, Oslo, aug. (2 dager); antall deltakere: 20 deltakere (7 jenter) fra BF, BYF, NjF, OSI -Tren_saml, Wisla/POL,2-10.sep. (9 dager); antall deltakere; 5 fra BYF, NjF -Tren_saml, Oslo, des (3 dager); antall deltakere: 27 (5 damefektere) fra OSI, BF, BYF, NjF, SWE -Tren_saml, Uppsala, des (3 dager); antall deltakere: 13 damefektere fra SWE, EST, NOR I tillegg var Margrete, Pia og Caroline på to treningssamlinger i Polen med det polske laget. Juniorfektere; Bartosz og Anders var på en ukes treningssamling i Polen samen med 40 andre fektere fra POL, GER, ITA. Ungdomstreff (for barn og ungdom fra år) ble arrangert i 2006: Bergen, 2 ganger, september og desember. Stavanger, 1 gang, november. Oslo-BYF, 2 ganger, oktober, desember. Molde, 3 ganger, februar, mars, oktober. Kristiansund, 1 gang, desember. Ålesund, 1 gang, november. OSI, klubbesøk (MP), november På hvert av ungdomstreffene var det mellom 20 og 35 deltakere fra ulike klubber Tren_saml, Oslo, mars(3 dager), antall deltakere: 24 fra BYF, BF, NjF, OSI -Tren_saml, Wisla, mai(4 dager), antall deltakere: 4 seniorfektere fra BYF, NjF -Tren_saml, Ulsvik, 3-10.aug(7 dager), antall deltakere; 30 fra BF, SFK, ÅFK -Tren_saml, Surnadal, aug(3 dager), antall deltakere; 42 fra ÅF, KF, TTF, MF -Tren_saml, Oslo, aug (3 dager), antall deltakere; 25 fra NjF, BF, BYF -Tren_saml, Spala, 30-3.sep(4 dager), antall deltakere; 4 seniorfektere fra BYF, NjF I tillegg trente 6 (3damer) av BYFs fektere sammen med det polske junior og senior laget i august (Wisla/Czluchow). Ungdomstreff (for barn og ungdom fra år) ble arrangert i 2007: Bergen, 2 ganger, september og desember. Stavanger, 1 gang, desember (kombinert med Bergen)

9 9 Oslo-BYF, 2 ganger, oktober, desember. NjF, 3 ganger feb-april. Molde, 3 ganger, februar, mars, desember. Kristiansund, 1 gang, februar. Ålesund, 2 ganger, april, november. Trondheim, 1 gang august (kombinert med Surnadal) Utdanning 2006/2007 -Molde. Trenerkurs ble gjennomført i 2006/2007. Følgende personer fra Molde/Ålesund fikk godkjent kurset: Eli Sonja Vasset (ÅF), Judith Molka Danielsen (MF), Baard Rosvik (ÅF), Stian Bjerkeset (MF), Magne Strømmen (MF), Joakim Knutseth(MF). -Ulvik/2006. Det ble gjennomført første del av dommerkurs for ungdomsfektere (12 deltakere). -Oslo. Trenerkurs startet i november 2007 med 10 deltakere fra Oslo-området (BYF, ATTQ, NjF). Siste del av kurset vil bli arrangert innen 30 september NF grupper evaluering Senior grupper: Damer: I 2006/2007 ingen av damefekterne klarte å vise fremgang. Bare Margrete Mørch kom blant de 64 på WC Luxemburg i 2006 og EM Flott prestasjon til Caroline Piasecka i senior ranking stevne i Polen (Warszawa 2006, 3.plass). Ellers alle andre resultater under pari. Hvis ikke damefekterne viser bedre resultater i 2007/2008 sesongen må NF satse på yngre (dagens junior/kadett) fektere. Herrer: I 2006 var det ingen veldig gode resultater fra mesterskap stevner (EM/VM), men i WCstevner gjorde Claus Severin Mørch topp resultater med 6.plass sammenlagt på det høyeste. (1.WC Buenos Aires, 3.WC Tallinn, 3.WC Bern, 6.WC Heidenheim). I tillegg til Claus Mørchs prestasjoner må man nevne Sturla Torkildsens 3.plass på WC i Poitiers og 3.plasser til Sturla og Bartosz Piasecki i Nordisk mesterskap. I 2007 var det bare en plass blant de 8 beste og en blant de 16 i WC Tallinn- Claus Severin Mørch og Bartosz Piasecki. I tillegg kom Bartosz Piasecki og Sturla Torkildsen blant de 32 på EM i Gent. Øvrige individuelle prestasjoner under par. Men individuelle prestasjoner ble litt redusert, laget bekrefter sine muligheter. Sammen med Claus Mørch kom laget på 10.plass i Europamesterskapet etter seire over Sverige, Estland og Ukraina og tap for Ungarn og Spania. Junior/kadett grupper: Jenter: Våre jenter er fremdeles kadettfektere eller første års juniorer. Men noen prestasjoner må nevnes. Både Caroline Piasecka og Mariella Fossum kom en gang inn blant de 16 beste i WC stevner (Gøteborg/Helsinki). Det var litt svak deltakelse, men bra resultater. I junior EM debuterte de som lag med 14.plass. Flotte prestasjoner under Junior/kadett Nordisk mesterskap både på junior og kadett siden: Nadine Valøy 5.plass, Pia Klafstad 8.plass som i kadett klassen, Caroline Piasecka 2.plass, Pia Klafstad 3.plass. I tillegg til disse resultatene kom de blant de 16 beste i et sterkt tysk kadettstevne med 180 deltakere. For jentene betyr år 2007 både kadett og junior VM samt junior EM. Der skal de forbedre dagens resultater. I 2007 ble det 2.plasser blant de 16 beste i WC Warszawa (Caroline Piasecka) og WC Helsinki (Pia Klafstad). I tillegg junior laget (Klafstad/Piasecka/Valøy) kom blant de 8 beste i Jr EM i Praga. Veldig bra. Man skal også nevne at Caroline Piasecka ble Jr Nordisk mester i Odense. Enda bedre var det i kadett klassen. Pia Klafstad fikk 3.plass på kadett VM i Belek, mens Caroline hadde en bra plassering i kadett EM (14.plass). Gutter: ved starten av 2006 var Fredrik Backer rangert som nr 3 i verden. Sykdom holdt ham borte

10 10 fra fektetrening og konkurranser i nesten 3 måneder. Derfor kunne han ikke delta på Jr VM og Jr VM-laget ble betydelig svekket. De endte på 16.plass. I sesongen 2006/2007 kom Fredrik tilbake med 2 topp resultater 2.plass JWC i Luxemburg og 5.plass JWC i Bratislava. I tillegg til Fredrik har Bartosz Piasecki nådd finaleplassene: 2.plass WC i Gøteborg, 6.plass i JWC i Nimes og Ludvig Hillestad 8.plass JWC i Luxemburg. Etter at 4 tidligere juniorfektere gikk over til seniorklassen (Bartosz Piasecki, Michael, Aleksander, Thomas) fikk Fredrik to nye fektere på laget (Ludvig og Anders). Det gikk litt under pari med 12. plass, men de har muligheter til å forbedre plassen på Junior VM. Anders begynner å komme godt opp bak Fredrik, 16.plass på Junior EM bekrefter dette. Bak juniorene går en gruppe med sultne kadettfektere som viste gode prestasjoner på kadett Nordisk mesterskap; 2.plass Henrik, 3.plass Joakim, 6.plass Dino og Tysk kadettstevne med over 220 deltakere; 8.plass Henrik. Og bak disse kadettfekterne har vi en gruppe til. Vi kan glede oss til årene som kommer. Året Det ble mange gode prestasjoner til både junior og kadett fektere. Fredrik Backer fikk andre gang bronse medalje fra Jr VM mens laget med Backer/Hillestad/Svalheim kom på 6.plass. Det var fantastisk! I tillegg må man nevne veldig gode prestasjoner til Ludvig Hillestad, plass blant de 8 beste i JWC Laupheim, JWC Luxemburg og 3 plass i JWC Helsinki. En av kadett fektere Dino Milak kom også på 2.plass i JWC Helsinki. Som man skrev i 2006 det en gruppe med kadetter som kommer etter dagens juniorfektere. Den som kom med beste prestasjoner i 2007 var Dino Milak med gode prestasjoner blant junior- og kadett fekterne. Han kom på 6.plass i IT Bonn (blant 250 deltakere). I tillegg må man nevne gode prestasjoner til våre veteranfektere Den aller beste norske veteranfekter, som er bosatt i USA, er Astrid Elisabeth Dobloug. Hun kom på 2.plass i VM (klasse 60+) En medalje til Astrid Elisabeth Dobloug, 3.plass i VEM (klasse 60+) og en 5.plass i V VM (klasse 60+). I tillegg til Astrid kom Nina Steenland på 6.plass i V EM (klasse 40+) 4.9. Årsmelding fra Fektekretsene Oslo Fektekrets Ingen rapport fra kretsen. Vestlandets Fektekrets Ingen rapport fra kretsen Årsmelding fra andre utvalg: Domsutvalget Ikke mottatt Appellutvalget Ikke mottatt Styrets årsmelding ORGANISASJON Intern organisasjon Det vises her til oversikten under sak 4.5.

11 Ekstern organisasjon Forbundet hadde ved utgangen av 2006 og 2007, 2 fektekretser og 22 klubber, de sistnevnte fordelt på i alt 10 fylker (Oslo medregnet). Det vises til oversikten under sak 4.2 foran i beretningen Lisenser/medlemmer Det vises her til oversikten under sak 4.3 foran Langtidsplan I 2004 hadde styret oppdatert langtidsplanen. Vedlegg Sportslig nivå. Det vises her til oversikten under sak (TKUU rapport) Fremtid De økonomiske utfordringene norsk fekting står overfor de nærmeste årene kan se ut som om de blir enda større enn vi trodde for et år siden. Norges Idrettsforbund (NIF) foreslår nemlig nye regler for det minste antall medlemmer et forbund kan ha for å være et særforbund og motta det såkalte basistilskuddet.. Antallet økes fra 1500 til 3000 medlemmer, og det betyr at vi må nesten doble antallet medlemmer i fekteforbundet. Alternativet er at vi i løpet av tre år mister all offentlig støtte, eller går inn i et såkalt fleridrettsforbund. De økonomiske rammene vi eventuelt vil få i et slikt fleridrettsforbund er i øyeblikket uklare. Det som er helt klart er at det blir meget viktig at vi klarer å få en rask økning i fekteforbundets medlemstall, og at vi må stabilisere oss på et mye høyere nivå enn det vi har ligget på de siste årene. Det blir enda viktigere å få tilført forbundet eksterne midler, og det må gjøres et krafttak for å få inn sponsormidler, slik at nåværende organisasjon kan opprettholdes og den aktiviteten som ligger i langtidsplanen kan gjennomføres. Fekteforbundet vil arbeide sammen med andre særforbund i tilsvarende situasjon for å forhindre at vilkårene for basistilskuddene blir drastisk endret før virkningene blir skikkelig utredet, og konsekvensene ved de ulike alternativene er klarlagt. Sportslig sett har det stor betydning at det høye aktivitetsnivået i klubbene holdes oppe eller økes, og at flere deltar på treningssamlinger og nasjonale konkurranser. Forbundets utfordring er fremdeles å opprettholde - og ytterligere forbedre nivået på toppen samtidig som det skapes større bredde gjennom aktivisering og rekruttering Styrets konklusjon I 2006 årsmelding meldte styret fornøyd at vi endelig hadde kontroll med økonomien, men etter den siste utviklingen fra sentralt hold kan det vise seg å være en betydelig overdrivelse. Vi har imidlertid holdt oss innenfor budsjettet, og klart å opprettholde en høy aktivitet selv om vi har måttet «smøre tildelingene tynt utover» for å holde oss innenfor budsjettet. Antallet klubber har stabilisert seg rett over 20, og medlemstallet har stabilisert seg på i overkant av Alt dette ville vært gode nyheter i et av landets minste særforbund, hvis det ikke hadde vært for de foruroligende signalene fra NIF om endring av rammevilkårene for særforbund. Styret hadde ambisjoner om å endre måten både styret og TKUU arbeider på, for å få flere

12 12 involvert i en del av det praktiske arbeidet, og få større trykk på prosessene med videreutvikling av forbundets virksomhet. Dette må vi innrømme at vi ikke har lykkes fullt ut med, og dette må vi jobbe videre med. Vi har heller ikke lykkes i å sette fart i sponsorarbeidet, og her er det stort rom for kreativitet for å øke den eksterne finansieringen av virksomheten. TKUU sin rapport viser at de unge guttefekterne (junior/kadett/ungdom) har fortsatt den gode utviklingen, og her er Norge nå best i Norden både når det gjelder topp og bredde. Både TKUU og klubbene har del i æren over den fine utviklingen, men guttene har selv gitt det største bidraget, både når det gjelder innsats på sal og rent økonomisk. Det er gledelig at jentene begynner å komme etter, selv om bredden ikke er så stor på jentesiden, så ser vi en positiv utvikling også der. Våre beste seniorfektere hadde også i 2006 flere strålende enkeltresultater, men vi savner både stabiliteten og bredden. Heldigvis begynner de yngste (første- og andreårs seniorer) å vise seg fram i enkeltstevner, og det gir signaler om at bedre tider er i vente. Som det også framgår av TKUU sin rapport har vi mye å gå på når det gjelder utdanning, og tiltak spesielt rettet mot kvinner. Her må det snarest lages realistiske planer for aktiviteter som gjennomføres etter planen. Styret arbeid med omarbeiding av langtidsplanverket, slik at det blir mer konkret både på mål, midler og målemetoder, er ikke ferdig, og dette prioriteres i løpet av våren. År Norges Fekteforbund stod i front i kampen mot et forslag på Idrettstinget om at Særforbund må ha 3000 medlemmer for å beholde status som Særforbund. Motstanden mot forslaget var så sterk at det ble trukket før det skulle realitetsbehandles. De økonomiske utfordringene norsk fekting står overfor de nærmeste årene er imidlertid ikke blitt mindre for det, fordi medlemstallet totalt i Norges Fekteforbund er under grensen på for andre år på rad, noe som betyr at vi ikke får fullt tilskudd fra Norges Idrettsforbund. Som vi skrev i fjorårets rapport er det meget viktig at vi klarer å få en økning i fekteforbundets medlemstall, og at vi må stabilisere oss på et høyere nivå enn det vi har lagt på de siste årene. Fekteforbundet har uttrykt at vi vil arbeide sammen med andre særforbund i tilsvarende situasjon for å forhindre at vilkårene for basistilskuddene blir drastisk endret før virkningene blir skikkelig utredet, og konsekvensene ved de ulike alternativene er klarlagt. President Bjørn Faye er utpekt av styret i Norges Idrettsforbund til å sitte i det utvalget som skal arbeide videre med disse sakene, og som skal ende opp i en anbefaling til neste idrettsting i Fektesporten kan være fornøyd med det høye aktivitetsnivået i klubbene, og dette må holdes oppe eller økes, og det må legges til rette for at flere deltar på treningssamlinger og nasjonale konkurranser. Forbundets utfordring er fremdeles å opprettholde - og ytterligere forbedre nivået på toppen samtidig som det skapes større bredde gjennom aktivisering og rekruttering. Styrets konklusjon På tross av at vi har fått et kraftig kutt i tildelingene, har vi klart å holde oss til budsjettet, uten at det har gått alt for mye ut over aktivitetene. Totalt fikk vi ca mindre tildelt i 2007 enn det vi var forespeilet. Dette betyr at vi har måttet belaste klubbene og de aktive med større egenandeler, og ikke kunnet gjennomføre alle aktiviteter i samme omfang som opprinnelig

13 13 planlagt. Medlemstallet for 2007 har ikke øket i den grad forbunds styret kunne ønske, - og det betyr at også for 2008 får vi redusert overføringene fra NIF. Antallet klubber har stabilisert seg rett over 20, og det er flere prosjekter ute i distriktene som kan føre til at antallet øker. Dessverre har medlemstallet som i flere år har lagt stabilt på i overkant av sunket til ca 1.200, og dette er i øyeblikket vårt største problem, og hovedfokus framover må bli å øke antall medlemmer i klubbene. Styret har ikke lykkes i å endre vesentlig på måten både styret og TKUU arbeider på. Ambisjonen om å få flere involvert i en del av det praktiske arbeidet, og å få større trykk på prosessene med videreutvikling av forbundets virksomhet med tildeling av konkrete oppgaver til grupper av styremedlemmene har ikke følbare resultater. Styret har heller ikke klart å sette fart i sponsorarbeidet, og det som retter opp inntrykket er Flerforbundsavtalen som etter hvert kommer til å gi oss noen eksterne midler. TKUU sin rapport viser at også i 2007 har de unge guttefekterne (junior/kadett/ungdom) fortsatt den gode utviklingen, og Norge forsvarte posisjonen som best i Norden både når det gjelder topp og bredde. Det kommer til å bli en stor utfordring å opprettholde dette nivået med nye generasjoner fektere som skal ta over i de neste årene. Jentene er i ferd med å komme etter resultatmessig, men i øyeblikket er bredden ikke så stor på jentesiden, og stabiliteten mangler. Også i 2007 hadde våre beste seniorfektere noen få strålende enkeltresultater, men både stabiliteten og bredden er mangelvare. Vi må sette vår lit til at de yngste (første- og andreårs seniorer) for alvor begynner å hevde seg. TKUU sin rapport viser også at vi ikke har lykkes med våre ambisjoner når det gjelder utdanning, eller tiltak spesielt rettet mot kvinner. Her må det snarest lages realistiske planer for aktiviteter som gjennomføres etter planen. Styret ønsker en omarbeiding av langtidsplanverket, slik at det blir mer konkret både på mål, midler og målemetoder. Vi mener at dette arbeidet må prioriteres i neste periode. 5. REGNSKAP 2006, 2007 Regnskapet 2006 viser et overskudd kr. Som vedlegg 1 følger Årsregnskapet Regnskap 2007 viser et underskudd kr. Som vedlegg 2 følger Årsregnskapet NF Budsjett 2008 Vedlegg 2 (sammen med Årsregnskapet 2007) 7. Tilsetting av revisor Valg

14 14 Vedlegg 1 Prosj.Kont o Årsregnskap Budsjett Regnskap 2005 Budsjett 2006 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Kontonavn Inntekter Egenandeler Egenandeler Egenandeler Diverse Salg fekteutstyr Spillemidler til utstyr (fra NIF) Salg FIE lisenser Sponsor inntekter Egenandeler Sponsor SAS, Rica NIF tilskudd NIF post 3, Barn-Ungdom tilskudd OLT tilskudd, optim_ol_kandidater Renteinntekter Salg, NF lisens Sum inntekter Utgifter TKUU virksomhet Mosjonsaktiviteter for eldre LL damer, toppidrett Landslagsutvikling, OLT midler LL herrer, toppidrett Utv_av unge junior fektere Prestasjonstøtte Utv_av unge kadetts fektere Klubbesøk Trenerkurs for ungdomer Aktivitetsutv. Barn_ungd_midler Sommerleier, Ulvik Region Ungdomstreff, Vest Region Ungdomstreff, MidtNorge Region Ungdomstreff, Øst Aktivitetskonsulent Fekteverksted for klubbtrenere Dommerutdanning Stevnelederkurs Trenerkurs/utv av trenere Dommerutvikling /intern. Dommere Dommerutvikling / nasjonale D Våpenstellkurs sum Medaljer NM m/flere, premier

15 15 Administrasjon Personalutgifter Leie felles admin.leder Leie utd.konsulent Møteutgifter Styrets møteutgifter Andre møteutgifter Deltakelse FIE kongress Nordisk kongress Admin.utgifter 6300 Leie av kontorlokaler, fellesutg Kjøp av datamaskin/kontor rekv Leie av MS Office / andre leie kostn Inventar, ustyr Kopiering, trykking Kurs/Oppdatering Telefon, faks, internett Data kostnader, domenenavn Porto Bank- og kortgebyr Diverse kostnader (97010) Diverse forsikringer Revisjonshonorar (6700) Regnskapstjenester (6720) Diverse utgifter Kjøp av FIE lisens Kjøp av fekteutstyr Utsyr, Spillemidler (delt ut, klubber) Kjøp av fekteutstyr Årskontingenter, FIE/CEE Materielltilskudd, nye klubber Diverse, Informasjon Markedsføringstiltak CSM Stipendmidler, OLT sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Balanse pr 31/ Eiendeler 1460 Lagerbeholdning fektemateriell Reisutgiftsfordelling, TING Fordringer, klubber DnB bank

16 Post, Margrete Mørch Post, Claus Mørch DnB, sponsor midler DnB, skattetrekk Gjeld og Egenkapital 2410 Leverandør gjeld Stipend, Claus Mørch Stipend, Margrete Mørch Egenkapital pr 1/ Overskudd / Underskudd Egenkapital pr 31/ Sum gjeld og egenkapital Post 3 midler til ungdomsaktiviteter 2 OLT midler til herreprosjekt 3 Utbetalt kr som materiell støtte (KF-4000 kr, ÅF-4000) Pr 31/ , vedtatt på styremøtet i 2007 Bjørn Faye president Henrik Paus vise president Margrete Mørch styremedlem Judith Molka- Danielsen styremedlem Jan Hilestad styremedlem Mathias Eckholdt varamedlem Junjie Cao varamedlem

17 17 Vedlegg 2 Årsregnskap Budsjett Prosj.Konto Kontonavn Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Inntekter Diverse Salg fekteutstyr Spillemidler til utstyr (fra NIF) Salg FIE lisenser Sponsor inntekter Egenandeler Sponsor SAS, Rica NIF tilskudd NIF post 3, Barn-Ungdom tilskud OLT tilskudd, optim_ol_kandidater Andre tilskudd Renteintekter Salg, NF lisens Sum inntekter Utgifter TKUU virksomhet Mosjonsaktiviteter for eldre LL damer, toppidrett Landslagsutvikling, OLT midler LL herrer, toppidrett Utv_av unge junior fektere Prestasjonstøtte Utv_av unge kadetts fektere Klubbesøk Trenerkurs for ungdomer Aktivitetsutv. Barn_ungd_midler Sommerleier, Ulvik Region Ungdomstreff, Vest Region Ungdomstreff, MidtNorge Region Ungdomstreff, Øst Aktivitetskonsulent Fekteverksted for klubbstrenere Dommerutdanning Stevnelederkurs Trenerkurs/utv av trenere Dommerutvikling /intern. Dommere Dommerutvikling / nasjonale D Våpenstellkurs TKUU telefonmøter sum Medaljer NM m/flere, premier Administrasjon/Personalutgifter

18 Leie felles admin.leder Leie utd.konsulent Møteutgifter Styrets møteutgifter Andre møteutgifter Styrets telefonmøter Deltakelse FIE kongres Nordisk kongress Admin.utgifter 6300 Leie av kontorlokaler, fellesutg Kjøp av damamaskin/kontor rekv Leie av MS Office / andre leie kostn Inventar, ustyr Kopiering, trykking Kurs/Oppdatering Telefon, fax, internett Data kostnader, domenenavn Porto Bank- og kortgebyr Diverse kostnader (97010) Diverse forsikringer Revisjonshonorar (6700) Regnskaptjenester (6720) Diverse utgifter Diverse, Informasjon Markedsføringstiltak Årskontingenter, FIE/CEE Materielltilskud, nye klubber Kjøp av FIE lisens Kjøp av fekteutstyr Utsyr, Spillemidler (delt ut, klubber) sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Resultat Balanse pr 31/ Eiendeler 1460 Lagerbeholdning fektemateriell Reisutgiftfordelling, TING 4.788

19 Fordringer, klubber DnB bank Post, Margrete Mørch Post, Claus Mørch DnB, sponsor midler DnB, skattetrekk Gjeld og Egenkapital 2410 Leverandør gjeld Stipend, Claus Mørch Stipend, Margrete Mørch Egenkapital pr 1/ Overskudd / Underskudd Egenkapital pr 31/ Sum gjeld og egenkapital Tilbakebetalt, flybilletter 2 Herreprosjekt og stipend midler: CSM, FB 3 Resten av fellesutgifter ligger her 4 Spillemidler til utstyr Ble utbetalt i Pr 31/ , vedtatt på styremøtet i 2008 Bjørn Faye president Henrik Paus vise president Margrete Mørch styremedlem Judith Molka-Danielsen styremedlem Jan Hilestad styremedlem Mathias Eckholdt varamedlem Junjie Cao varamedlem Vedlegg 3

20 20 LANGTIDSPLAN (Styret) MÅLSETTING 1 Øke medlemsmassen 1.1. Øke antall klubber til totalt 25 i perioden Øking av antall medlemmer til 3000 og 800 aktive med NF lisens. 2 Klubbnivå: 2.1. Å øke antall fektere under 20 år (NF lisens lister) fra 45% til 55% 2.2. Å øke antall kvinner som fekter (NF lisens lister) fra 25% til 35 % 2.4. Å utdanne 10 instruktører og 20 dommere 3 Landslag, mål: 3.1. Bli blant de to beste nasjoner i Norden, blant de 8 beste i Europa. Å ha stabile landslag (begge kjønn, senior - junior). VIRKEMIDLER / HANDLINGSPLAN Ad 1 Yte etableringsstøtte til nyetablerte fekteklubber, både organisatorisk og med materiell. Alle nye klubber får materiellstøtte 3 år på rad. Beløpet blir avhengig av NFs økonomi. Gjennomføre instruktørkurs, dommerkurs og stevnelederkurs for deltakere fra nye fekteklubber. Markedsføre fektesporten. Gjennomføre fektekurs på nye steder. Ad 2 Hjelpe klubbene med faglig veiledning ved kvalifiserte trenere i klubbenes lokaler. Arrangere samlinger i ferie perioder jenter har prioritet. I samarbeid med andre nordiske land gjennomføre instruktørkurs, dommerkurs og stevnelederkurs. Stimulere tiltak som øker interessen for fekting blant barn og ungdom, begge kjønn. Ad 3 Videreutvikle samarbeidet med Toppidrettsenteret både med hensyn til fysisk og mental utvikling av utøvere og trenere med tanke på kommende OL-. Samarbeide med andre nasjoner ved å organisere treningssamlinger for våre beste fektere og trenere (kompetanseheving) Etablere en støttegruppe (Topp Fekting) som skal hjelpe landslaget med markedsføring og sponsing i forbindelse mesterskap stevner og Norges cup finaler. Vedlegg 4 (kontroll Komité)

TKUU protokoll nr.2/2008. Telefonmøte, torsdag den 3.april. kl 2100 Deltakere

TKUU protokoll nr.2/2008. Telefonmøte, torsdag den 3.april. kl 2100 Deltakere TKUU protokoll nr.2/28. Telefonmøte, torsdag den 3.april. kl 21 Deltakere Stig Herbern (SMH), Pål Eilertsen(PE), Bård Vonen(BV), Rune Roness(RR), Mariusz Piasecki () Forfall Jan Erik Bresil(JEB), Henrik

Detaljer

Saksliste til TKUU telefonmøte nr.1/2009. Mandag den 26.januar. kl 2100 Deltakere

Saksliste til TKUU telefonmøte nr.1/2009. Mandag den 26.januar. kl 2100 Deltakere Saksliste til TKUU telefonmøte nr.1/2009. Mandag den 26.januar. kl 2100 Deltakere Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Judith Molka-Danilesen (JMD), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Olav Handeland (OH), Pål

Detaljer

01 Budsjett 2010 forslag

01 Budsjett 2010 forslag Styre Protokoll 1/2010 etter telefonmøte den 09/02.2010, kl.20:00-22:00. Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Hege O`Wiidt (HW), Jan Hillestad (JH), Ragnhild Skålid (RS), Mariusz Piasecki

Detaljer

TKUU protokoll nr.4/2008. Etter telefonmøte mandag den 18.august. kl 2100 Deltakere

TKUU protokoll nr.4/2008. Etter telefonmøte mandag den 18.august. kl 2100 Deltakere TKUU protokoll nr.4/2008. Etter telefonmøte mandag den 18.august. kl 2100 Deltakere Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Judith Molka-Danilesen (JMD), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Pål Eilertsen(PE), Olav

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

TKUU Protokoll nr.2/2009. Telefonmøte mandag den 1.juni. kl 2100 Deltakere (JMD), Mariusz Piasecki (MP)

TKUU Protokoll nr.2/2009. Telefonmøte mandag den 1.juni. kl 2100 Deltakere (JMD), Mariusz Piasecki (MP) TKUU Protokoll nr.2/2009. Telefonmøte mandag den 1.juni. kl 2100 Deltakere (JMD), Mariusz Piasecki (MP) Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV)- tel-mail i for- og etterkant av møte, Judith Molka-Danilesen

Detaljer

TKUU Protokoll nr. 3/2007. Telefonmøte onsdag den 30mai, kl 2100-2200 Deltakere Claus Severin Mørch(CSM), Pål Eilertsen(PE), Mariusz Piasecki (MP)

TKUU Protokoll nr. 3/2007. Telefonmøte onsdag den 30mai, kl 2100-2200 Deltakere Claus Severin Mørch(CSM), Pål Eilertsen(PE), Mariusz Piasecki (MP) TKUU Protokoll nr. 3/2007. Telefonmøte onsdag den 30mai, kl 2100-2200 Deltakere Claus Severin Mørch(CSM), Pål Eilertsen(PE), Mariusz Piasecki (MP) Bård Vonen(BV), Jan Erik Bresil(JEB), Rune Roness(RR),

Detaljer

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Deltakere: Bjørn Faye, Henrik Paus, Margrete Mørch, Judith Molka-Danielsen, Jan Hillestad, Junjie Cao, Forfall: Mathias

Detaljer

TK protokoll nr 3/2010 etter telefonmøte, mandag den 23.august kl 2130-22:00

TK protokoll nr 3/2010 etter telefonmøte, mandag den 23.august kl 2130-22:00 TK protokoll nr 3/2010 etter telefonmøte, mandag den 23.august kl 2130-22:00 Deltakere Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Mariusz Piasecki, (MP) Forfall Pål Eilertsen(PE), Judith Molka-Danilesen (JMD)

Detaljer

TKUU protokoll 4/2010 etter telefonmøte mandag den 22nov kl 21:15-22:15

TKUU protokoll 4/2010 etter telefonmøte mandag den 22nov kl 21:15-22:15 TKUU protokoll 4/2010 etter telefonmøte mandag den 22nov kl 21:15-22:15 Deltakere Stig Herbern (SMH), Pål Eilertsen(PE), Bård Vonen(BV), Marianne Wilson (MW), Mariusz Piasecki, (MP), Forfall Judith Molka-Danilesen

Detaljer

Protokoll 3/2011 etter TKUU telefonmøte mandag den 6 juni, kl 21:00-21:45

Protokoll 3/2011 etter TKUU telefonmøte mandag den 6 juni, kl 21:00-21:45 Protokoll 3/ etter TKUU telefonmøte mandag den 6 juni, kl 21:00-21:5 Deltakere Stig Herbern (SMH), Judith Molka-Danilesen (JMD), Bård Vonen(BV), Marianne Wilson (MW), Mariusz Piasecki, (MP), Forfall Pål

Detaljer

Styrets Protokoll 3/2009 etter telefonmøte den 26/05.09 kl.20:00-21:30. SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 2/2009

Styrets Protokoll 3/2009 etter telefonmøte den 26/05.09 kl.20:00-21:30. SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 2/2009 Styrets Protokoll 3/2009 etter telefonmøte den 26/05.09 kl.20:00-21:30. Deltakere Bjørn Faye (BF), Jan Hillestad (JH), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt

Detaljer

Forfall Jan Erik Bresil(JEB), Rune Roness(RR), Olav Handeland(OH), SAKSLISTE: Saknr Sak Vedtak Ansvar / Oppfølging 00 Godkjenning av

Forfall Jan Erik Bresil(JEB), Rune Roness(RR), Olav Handeland(OH), SAKSLISTE: Saknr Sak Vedtak Ansvar / Oppfølging 00 Godkjenning av TKUU protokoll nr 4 / 2006 etter telefonmøte, tirsdag den 27juni, kl 2100-2200 Delta- Stig Herbern(SMH), Bård Vonen(BV), Pål Eilertsen(PE), Mariusz Piasecki (MP) kere Forfall Jan Erik Bresil(JEB), Rune

Detaljer

TKUU protokoll 1/2012 etter telefonmøte den 6 februar kl 21:00-21:30

TKUU protokoll 1/2012 etter telefonmøte den 6 februar kl 21:00-21:30 TKUU protokoll 1/2012 etter telefonmøte den 6 februar kl 21:00-21:30 Deltakere Stig Herbern (SMH), Judith Molka-Danilesen (JMD), Bård Vonen(BV), Mariusz Piasecki, (MP) Forfall Marianne Wilson (MW), Pål

Detaljer

NM 2012: senior / Bergens FK, junior kadett- undgom / Bygdø FK. NM2013: senior / Bygdø FK, junior-kadett- ungdom / Bergens FK

NM 2012: senior / Bergens FK, junior kadett- undgom / Bygdø FK. NM2013: senior / Bygdø FK, junior-kadett- ungdom / Bergens FK Styreprotokoll 1/2011 etter telefonmøte, tirsdag den 11 januar, kl 20:00-21:00 Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Hege O`Wiidt (HW), Junjie Cao (JC), Harry Hansen (HH), Claes Bendiksen(CB),

Detaljer

Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP) Forfall Hege O`Wiidt (HW), Harry Hansen (HH),

Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP) Forfall Hege O`Wiidt (HW), Harry Hansen (HH), Styreprotokoll 5/2011 etter telefonmøte, onsdag den 8juni, kl 21:00-21:45 Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen(CB), Olav Handeland(OH), Mariusz Piasecki(MP)

Detaljer

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring:

Fordeling av ev. inntekter fra salget av Frisk forsikring: Protokoll styre møte 3/2008 den 13/09 kl.10:15-15:00. NIF møterom 3016 (Ullevål Stadion) Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW),

Detaljer

TKUU protokoll 4/2001 etter telefonmøte den 22 august kl 21:00-21:30

TKUU protokoll 4/2001 etter telefonmøte den 22 august kl 21:00-21:30 Deltakere Forfall TKUU protokoll 4/2001 etter telefonmøte den 22 august kl 21:00-21:30 Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Mariusz Piasecki, (MP) Judith Molka-Danilesen (JMD), Marianne Wilson (MW)-sendte

Detaljer

Ind-lørdag, lag-søndag (lagene rangeres etter plass av medl på rankingliste):

Ind-lørdag, lag-søndag (lagene rangeres etter plass av medl på rankingliste): 00-Godkjenning av siste TKUU protokoll (3/2004) Behandling av Klavdij-sak: TKUU avgjør selv hvilke personer de vil ha med på treningssamlinger, stevner og andre aktiviteter i TKUU s regi. Dette vil gjelde

Detaljer

Jr-kad Nordisk mesterskap, Helsinki Følgende personer får 2000 kr reisestøtte pluss 500 kr for

Jr-kad Nordisk mesterskap, Helsinki Følgende personer får 2000 kr reisestøtte pluss 500 kr for TKUU protokoll 3/2012 etter telefonmøte mandag den 3 september kl 21:00-22:00 Deltakere Stig Herbern (SMH) - valgt som leder, Bård Vonen(BV), Fredrik Luihn (FL), Ton Hazes (TH), Harry Hansen (HH), Junjie

Detaljer

Saksliste til TKUU telefonmøte nr 2/2010, mandag den 24.mai. kl 2100 Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Mariusz Piasecki (MP)

Saksliste til TKUU telefonmøte nr 2/2010, mandag den 24.mai. kl 2100 Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Mariusz Piasecki (MP) Saksliste til TKUU telefonmøte nr 2/2010, mandag den 24.mai. kl 2100 Deltakere Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Pål Eilertsen(PE), Judith Molka-Danilesen (JMD) SAKSLISTE:

Detaljer

TK protokoll 1/2015. Telefonmøte den 3 mars kl 21:00-21:30

TK protokoll 1/2015. Telefonmøte den 3 mars kl 21:00-21:30 TK protokoll 1/2015. Telefonmøte den 3 mars kl 21:00-21:30 Deltakere Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Ton Hazes (TH), Erik Storelv (ES), Fredrik Luihn (FL), Mariusz Piasecki, (MP) Forfall Junjie Cao(JC)

Detaljer

Protokoll 3/2013, tirsdag 30. april 2013 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 3/2013, tirsdag 30. april 2013 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 3/2013, tirsdag 30. april 2013 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. V-SAK 2/13 V-SAK 6/13 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Mariusz Piasecki

Detaljer

Sturla hadde ingen plasser blant de 16 beste denne sesongen, men han skal beholde plassen for denne sesongen også.

Sturla hadde ingen plasser blant de 16 beste denne sesongen, men han skal beholde plassen for denne sesongen også. 00-Godkjenning av siste TKUU protokoll (6/2004) Ingen merknader 01-Evaluering av NF grupper etter 2004 OL-kandidater gruppe, NF gruppe 2004 Resultatmål, damer: EM/OL2004: blant de 8 beste. Målet er ikke

Detaljer

TKU protokoll 3/2014, etter telefonmøte den 16 juni kl 21:00

TKU protokoll 3/2014, etter telefonmøte den 16 juni kl 21:00 TKU protokoll 3/2014, etter telefonmøte den 16 juni kl 21:00 Deltakere Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Ton Hazes (TH), Junjie Cao(JC), Harry Hansen (HH), Mariusz Piasecki, (MP) Forfall Fredrik Luihn

Detaljer

Årsberetning. Norges Fekteforbund

Årsberetning. Norges Fekteforbund Årsberetning Norges Fekteforbund 2014 Innhold: 1. Styrets årsberetning 2. Regnskap (Resultatregnskap, balanse og noter) 3. Revisors beretning 4. Kontrollkomiteens beretning Vedlegg: 1. Langtidsplan 2014

Detaljer

Ad : Behandling og innstilling vedrørende Ragnhild Andenæs sin rapport av 16 04 2004 fra Jr.VM i Plovdiv

Ad : Behandling og innstilling vedrørende Ragnhild Andenæs sin rapport av 16 04 2004 fra Jr.VM i Plovdiv 2004.03.01-Konstituering av TKUU med arbeidsoppgaver Stig Herbern ble valgt som leder. Fordeling av arbeidsoppgaver: Stig Herbern, TKUU ledelse, nye instruks for TKUU Nina Steenland, kvinnesaker innefor

Detaljer

TK protokoll 3/2015 etter telefonmøte, mandag den 15 juni kl 21:00

TK protokoll 3/2015 etter telefonmøte, mandag den 15 juni kl 21:00 TK protokoll 3/2015 etter telefonmøte, mandag den 15 juni kl 21:00 Deltakere Piasecki, (MP) Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Ton Hazes (TH), Erik Storelv (ES), Junjie Cao(JC), Mariusz Forfall Fredrik

Detaljer

Dette er en vedtaksprotokoll i henhold til råd fra juridisk avdeling i NIF.

Dette er en vedtaksprotokoll i henhold til råd fra juridisk avdeling i NIF. Protokoll fra ekstraordinært Ting i Norges Fekteforbund, Scandic Gardermoen Hotell 21.10.2017 Dette er en vedtaksprotokoll i henhold til råd fra juridisk avdeling i NIF. Tinget ble satt kl. 12.30. President

Detaljer

Protokoll etter TK møte 4/2014. Telefonmøte den 25 august kl 21:00

Protokoll etter TK møte 4/2014. Telefonmøte den 25 august kl 21:00 Protokoll etter TK møte 4/2014. Telefonmøte den 25 august kl 21:00 Deltakere Piasecki, (MP) Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV), Ton Hazes (TH), Junjie Cao(JC), Erik Storelv (ES), Mariusz Forfall Fredrik

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

NF INFO. Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 April 2004. Stemningsrapport fra Tinget 2004

NF INFO. Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 April 2004. Stemningsrapport fra Tinget 2004 NF INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 April 2004 Stemningsrapport fra Tinget 2004 18 stemmeberettigede representanter fra styret og de fleste klubber her i landet møttes 13.03.04 i Trygderettens

Detaljer

Årsberetning. Norges Fekteforbund

Årsberetning. Norges Fekteforbund Årsberetning Norges Fekteforbund 2015 Innhold: 1. Styrets årsberetning 2. Regnskap (Resultatregnskap, balanse og noter) 3. Revisors beretning 4. Kontrollkomiteens beretning Vedlegg: 1. Langtidsplan 2012

Detaljer

Protokoll 1/2016, 6. 7. februar 2016, styreseminar Molde UBC Ullevål Stadion

Protokoll 1/2016, 6. 7. februar 2016, styreseminar Molde UBC Ullevål Stadion Protokoll 1/2016, 6. 7. februar 2016, styreseminar Molde UBC Ullevål Stadion Deltakere Forfall Saksnr. 1/16 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh

Detaljer

1 ALFHEIM Fabians BERGEN,24. 2 Geitung Thomas BERGEN,16. 3 ANDERSEN William NJĆRD, 12. 3 DAHLBO Benjamin NJĆRD,12. 5 STORMARK Jűrgen BERGEN,8

1 ALFHEIM Fabians BERGEN,24. 2 Geitung Thomas BERGEN,16. 3 ANDERSEN William NJĆRD, 12. 3 DAHLBO Benjamin NJĆRD,12. 5 STORMARK Jűrgen BERGEN,8 Kadett gutter 1 ALFHEIM Fabians BERGEN,24 2 Geitung Thomas BERGEN,16 3 ANDERSEN William NJĆRD, 12 3 DAHLBO Benjamin NJĆRD,12 5 STORMARK Jűrgen BERGEN,8 6 TELLNES Jesper BERGEN,8 7 BENDIKSEN Casper M BYGDŰ,8

Detaljer

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Tid: Onsdag 26. april 2017 Hvor: Skype Kl. 20 TK + NF-styrets representant: Stig Herbern (SH), Axel Moulin (AM), Gryta Krasikoviene (GK), Hilde Wilmot (HW), Kjetil

Detaljer

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Tid: Mandag 22. mai 2017 Hvor: Skype Kl. 20:30 TK + NF-styrets representant: Stig Herbern (SH), Axel Moulin (AM), Bård Vonen (BV), Gryta Krasikoviene (GK), Hilde Wilmot

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

NF INFO. Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Juni Landslagssjefen informerer Om KVM, JVM, NM og andre prestasjoner

NF INFO. Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Juni Landslagssjefen informerer Om KVM, JVM, NM og andre prestasjoner NF INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Juni 2005 Landslagssjefen informerer Om KVM, JVM, NM og andre prestasjoner Kadett VM: For første gang fikk Norge en VM-medalje i jenteklassen. Mariella

Detaljer

NF INFO. Landslagssjefen informerer

NF INFO. Landslagssjefen informerer NF INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 3 Nov. 2003 Landslagssjefen informerer I denne perioden har junior fekterne vist gode takter. Arbeidet med yngre fektere (kadett junior) går bra, og vi

Detaljer

NF - INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Mars 2003

NF - INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Mars 2003 NF - INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Mars 2003 Ipswich 2003 Vi var 4 jenter fra Bergen Fekteklubb som bestemte oss for å droppe SAF-pokalen og Brommas kjipe flyghotell for 3. år på rad

Detaljer

TKUU Protokoll 1/2011, etter telefonmøte mandag den 10jan kl 21:00-22:00

TKUU Protokoll 1/2011, etter telefonmøte mandag den 10jan kl 21:00-22:00 TKUU Protokoll 1/2011, etter telefonmøte mandag den 10jan kl 21:00-22:00 Deltakere Stig Herbern (SMH), Judith Molka-Danilesen (JMD), Pål Eilertsen(PE), Bård Vonen(BV), Marianne Wilson (MW), Mariusz Piasecki,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Norges Fekteforbund Protokoll TK-møte

Norges Fekteforbund Protokoll TK-møte Norges Fekteforbund Protokoll TK-møte Fra: Bartosz Piasecki, sportslig leder Norges Fekteforbund Tid Mandag 29. august 2016 Hvor Skype - Kl. 20 TK + NF Styrets reperesentant Sekretær Forfall Stig Herbern

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Protokoll etter NORGES FEKTEFORBUNDS TING 2016 Oslo, NIF, 9 april kl 13:00

Protokoll etter NORGES FEKTEFORBUNDS TING 2016 Oslo, NIF, 9 april kl 13:00 Protokoll etter NORGES FEKTEFORBUNDS TING 2016 Oslo, NIF, 9 april kl 13:00 Åpening. Hilsen fra NF president Junjie Cao og NIF s representant Sondre Sande Gullord 1. Godkjenne sakslisten og forretningsorden.

Detaljer

Nytt styre i NF mars Hanne Borgen: e-post: tlf Bjørn Faye: e-post: tlf:

Nytt styre i NF mars Hanne Borgen: e-post: tlf Bjørn Faye: e-post: tlf: NF - INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 1 Mai 2002 Nytt styre i NF mars 2002 Hva skal det nye styret gjøre? Styret har besluttet å gjøre om de tidligere utvalg til en mer effektiv styringsform.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Molde Open April 2014 (Poule og DE resultater også)

Molde Open April 2014 (Poule og DE resultater også) Molde Open 5.-6. April 2014 (Poule og DE resultater også) Resultater lørdag Junior herrer og damer Poules, round no 1 Poule no 1 DALHEIM Bjørn Austin Mf 2 2 1 V 2 1/5-12 12 Mf V V V V 2 4/5 10 22 FARSTAD

Detaljer

Njård Fekting. Årsmelding Styret har i året som har gått bestått av:

Njård Fekting. Årsmelding Styret har i året som har gått bestått av: Njård Fekting Årsmelding 2014 Styret har i året som har gått bestått av: Styremedlemmer: Erik Storelv leder Axel Moulin nestleder Nina Steenland Fredrik Backer Kim Leskovsky Gina Albrigtsen Harry Hansen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

SAKSLISTE: Sak nr: Sak/Vedtak: Ansvar/Oppf. 00 Godkjenning av siste styreprotokoll 01 Regnskap 2011

SAKSLISTE: Sak nr: Sak/Vedtak: Ansvar/Oppf. 00 Godkjenning av siste styreprotokoll 01 Regnskap 2011 Styre protokoll 1/2012 etter telefonmøte, tirsdag den 7 februar, kl 20:00-21:30 Deltakere Bjørn Faye (BF), Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Hege O`Wiidt (HW), Harry Hansen (HH), Claes Bendiksen(CB),

Detaljer

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Tid: Tirsdag 7. februar 2017 Sted: Møte per e-post TK + NF-styrets representant: Stig Herbern (SH) - leder, Axel Moulin (AM), Bård Vonen (BV), Gryta Krasikoviene (GK),

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Protokoll 7/2014, mandag 15. desember 2014 kl , telefonmøte

Protokoll 7/2014, mandag 15. desember 2014 kl , telefonmøte Protokoll 7/2014, mandag 15. desember 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. UOFF 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

NF INFO. Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 2 November 2004

NF INFO. Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 2 November 2004 NF INFO Meldingsblad for Norges Fekteforbund nr. 2 November 2004 Oslo Cup 2004 Sturla Torkildsen vinner herreklassen, ingen norske kvinner blant de 8. Sturla kopierte meritten fra i fjor på helgens stevne.

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING NORGES KICKBOXING FORBUND. 4. november Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20 Sarpsborg

REFERAT EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING NORGES KICKBOXING FORBUND. 4. november Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20 Sarpsborg REFERAT EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING NORGES KICKBOXING FORBUND 4. november 2016 Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20 Sarpsborg Saksliste Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter. Sak 2: Godkjenning

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

INNLANDET BANDYREGION

INNLANDET BANDYREGION Protokoll ekstraordinært årsmøte INNLANDET BANDYREGION for 2016 Idrettens hus, Ottestad Tirsdag 23.mai 2017 1. Godkjenne fullmakter og fremmøtte representanter Representanter med stemmerett Anders Espe,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Njård Fekting Årsmelding 2015

Njård Fekting Årsmelding 2015 Njård Fekting Årsmelding 2015 Styret har i året som har gått bestått av: Erik Storelv leder Axel Moulin - nestleder Nina Steenland Espen Burum-Auensen Kim Leskovsky Gina Albrigtsen Ludvig Hillestad Harry

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Trondheim Årsberetning 2013-2014. [Skriv inn tekst]

Trondheim Årsberetning 2013-2014. [Skriv inn tekst] Trondheim Årsberetning 03-04 AK- 45 [Skriv inn tekst] Årsberetning 03 / 04 Årsberetning 03/04 Saksliste Atletklubben av 945 sitt 65.ordinære årsmøte 5.mai 04 kl 800. Sted: Arne Fallrø AS sine lokaler i

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergensstudentenes Allianseidrettslag

Årsmøte 2013 Bergensstudentenes Allianseidrettslag Årsmøte 2013 Bergensstudentenes Allianseidrettslag Årsmøte har den høyeste myndighet i BSI, og er derfor avgjørende for de organisatoriske og økonomiske premissene for året som kommer. Alle som er medlemmer

Detaljer

Norges Fekteforbund protokoll styremøte

Norges Fekteforbund protokoll styremøte Norges Fekteforbund protokoll styremøte Tid: Onsdag 5. april 2017 Hvor: Skype Kl. 20 NF styret: President: Erik Storelv (ER) Visepresident: Paal Bergh (PB) Styremedlemmer: Judith Molka-Danielsen (JMD),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte

Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Norges Fekteforbund protokoll TK-møte Tid: Mandag 21. august 2017 Hvor: Skype Kl. 20 TK + NF-styrets representant: Stig Herbern (SH), Axel Moulin (AM), Bård Vonen (BV), Gryta Krasikoviene (GK), Hilde Wilmot

Detaljer

Norges Fekteforbund korrigert protokoll styremøte

Norges Fekteforbund korrigert protokoll styremøte Norges Fekteforbund korrigert protokoll styremøte Tid: Onsdag 10. mai 2017 Hvor: Skype kl. 20:00 23:00 Tilstede fra NF styret: Erik Storelv (ER), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB) og Camilla

Detaljer

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414 Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 12. mai 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Sverre

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Norges Fekteforbund. Innkalling til ekstraordinært SÆRFORBUNDSTING 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SÆRFORBUNDSTING I NORGES FEKTEFORBUND,

Norges Fekteforbund. Innkalling til ekstraordinært SÆRFORBUNDSTING 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SÆRFORBUNDSTING I NORGES FEKTEFORBUND, Norges Fekteforbund Innkalling til ekstraordinært SÆRFORBUNDSTING 2017 Til: NFs æresmedlemmer Kretser og klubber Ledere for ting-/styreoppnevnte komitéer og utvalg Medlemmer av Kontrollkomiteen Oslo, 6.

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer