Årsberetning og regnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2013"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon Mobil Epost Org. Nummer

2 Vestre Aker Frivillighetssentral er en selveiet stiftelse, opprettet 15. mai 1999 av ti lokale organisasjoner. Sentralen er drevet av en daglig leder i 100% stilling. Daglig leder er underlagt stiftelsen styre og årsmøte. Sentralen er registrert i Stiftelsesregisteret, Frivillighetsregisteret og Aa registeret. Sentralens formål er å være en katalysator for frivillig innsats i bydel Vestre Aker. Vi skal bidra med livsglede og livskvalitet gjennom å stimulere til deltagelse i nærmiljøet. Sentralen er politisk og religiøs nøytral. Sentralens lokaler i Ris Skolevei 2

3 Én-til-én-hjelp I 2013 løste sentralen 858 én-til én-oppdrag. Tilsvarende tall for 2012 var 794. Totalt en økning på 8%. Én til én - oppdragene har siden oppstarten vært kjernen til sentralen og behovet viser seg å være økende. Tjenestene som de frivillige yter dekker et bredt spekter av behov som spesielt eldre har. Den typiske «kunde» er pensjonist som også har en eller flere hjemmetjenester fra bydelen. Vi deler opp oppdragene i følgende grupper: Lege-følge Eldre som skal til lege eller annen behandling, er ofte engstelige for hvordan de skal komme deg dit. En slik reise bringer utfordringer vi friske og raske ikke tenker på. De trenger ofte en arm å holde seg i og noen til å holde opp dører. Det er behov for tålmodighet og empati når man skal følge noen til legen. Dette er egenskaper som frivillige har, men dessverre altfor sjelden påtreffes i taxinæringen som er det eneste alternativet. Frivillige som skal følge, kommer til pasienten i god tid og hjelper på med hatt og sko hvis det er nødvendig. De har en god og trygg arm som den ledsagede kan støtte seg til på vei ut i bilen. Den frivillige følger vedkommende opp på kontoret og gir beskjed i mottakelsen at de er kommet. I rundt 80% av tilfellene brukes den frivilliges egen bil. En stor utfordring de frivillige har er parkering. Svært ofte er det behov for å kunne stanse i noen minutter, rett utenfor døren. Når den frivillige kommer ned til bilen igjen og finner en parkeringsbot, er det ingen god stimulans for fremtidig innsats. Pasienten dekker bensin, bom og parkering, men parkeringsbøter har som regel verken pasient, den frivillige eller sentralen råd til. Legefølge medfører også gjerne en tur på apoteket. Det er utført 269 lege-følger i Dette utgjør ca. 850 frivillige timer. Transport Denne gruppen dekker alt fra transport til frisør, handling, seniorsenter, bank osv. Oppdragene løses på samme måte som lege-følge og innebærer de samme utfordringene. Alle transportoppdrag løses med den frivilliges egen bil. Det er utført 252 transport oppdrag i Dette utgjør ca. 500 timer. 3

4 Praktisk assistanse Denne typen oppdrag er å løse problemer brukeren har i sitt eget hjem. Herunder faller alt fra små reprasjoner, skifte av batterier og lyspærer, enkelt vedlikehold, innstilling av TV & radio osv. Denne gruppen er også meget omfavnsrik. Alle forespørsler som krever fagkompetanse innen elektro eller rør avslås. Dette er ikke grunnet manglende kompetanse hos de frivillige, men det hindres av lov og forsikringsmessige årsaker. Det er utført 235 praktiske oppdrag i Dette utgjør ca. 720 timer. Hjelpemidler Alle innbyggere i Oslo kommune har gratis tilgang til et bredt spekter av hjelpemidler til bruk ved skade og sykdom. Dette dreier seg om alt fra krykker til toalettforhøyere og rullestoler. Dog er det slik at man må selv hente/levere utstyret på lageret som er lokalisert på Sinsen. Det ligger i sakens natur at hvis du har behov for en rullestol og bor på Vinderen, er det ikke enkelt å komme seg til Sinsen for å hente den. Våre frivillige transporterer disse hjelpemidlene og monterer dem ved behov. Låneren dekker den frivilliges kostnader til bensin & bom når dette er aktuelt. Det er utført 70 hjelpemideloppdrag i Dette utgjør ca. 150 timer. Hagearbeid / måking Sentralen skal ikke fungere som en vaktmestertjeneste. Utgangspunktet vårt er at vi ikke tar på oss måking og gressklipping, da vi mener disse tjenestene kan og burde dekkes inn ved hjelp av de kommersielle firma som driver med dette i bydelen. Det dukker dog stadig opp akutte eller spesielle situasjoner hvor huseier trenger vår hjelp til dette. Vi gjør da vårt beste for å løse problemene. Sentralen disponerer gressklipper og snøfreser, men transport av disse er en utfordring da vi ikke har bil tilgjengelig til slike oppdrag. Det er utført 32 måke\hagearbeid oppdrag i Dette utgjør ca. 80 timer. 4

5 Én til én - hjelp i 2013 Hage Hjelpemidler Praktisk Transport Lege Totalt 858 oppdrag Fordeling oppdrag Hjelpemidler; 8,2 % Hage; 3,7 % Lege; 31,4 % Praktisk; 27,4 % Transport; 29,4 % Totalt er det utført ca frivillige timer i forbindelse med én til én - oppdragene. 5

6 Besøkstjeneste og annen omsorg Besøksvenner er for mange den eneste kontakten de har med andre mennesker som befinner seg utenfor helsevesenet. Fysiske og/eller psykiske utfordringer gjør at mange blir isolert hjemme. Disse menneskene er det viktig å nå ut til og vi har et lite knippe med frivillige som gjør en stor innsats. Å være en besøksvenn kan innebære alt fra et kaffebesøk til en tur ut eller litt matlaging. På bydelens to sykehjem er det også stor mangel på aktivitet og besøk. Personalet som jobber her gjør en storartet jobb, men det finnes ikke resurrser til de grunleggende sosiale aktiviteter som vi mennesker er avhengig av. I tillegg til dette medfører dagens seniorpolitikk at beboerene er i en svært dårlig forfatning når de først får plass, og de er ofte ikke er i stand til å skape det miljøet som skal til for å aktivisere hverandre. I slike situasjoner må frivillige trå til. De besøker de ulike avdelingene på sykehjemmene og gjør alt fra å holde noen i hånden til å lese for dem, spille spill, gå turer eller holde en liten pianokonsert. I 2013 ble frivillige timer lagt ned på dette arbeidet. ipad kurs I dagens verden går den teknologiske utviklingen så raskt at den er vanskelig å følge for de fleste. For generasjonen som gikk av med pensjon før internett kom, er det som nå skjer nesten uvirkelig. Mange varer og tjenester blir plutselig vanskelig å få tak i når du ikke er på nett. De tjenestene man likvel bruker, blir dyrere. Det teknologiske gapet mellom gerasjonene ble muligens skapt av utviklingen, men det blir opprettholdt av frykt. Frykten for nye ukjente ting er hverdagen til veldig mange blant oss. Sentralen har de siste årene avholdt ipad kurs på flere nivåer for å vise pensjonistene i bydelen hvor ufarlig nettet er og hvor mye glede og nytte man kan ha av det. I 2013 har det blitt gjennomført 10 kurs over tre dager. Totalt har 60 deltatt på kursene og det er lagt ned 120 frivillige timer. 6

7 Frivilligbussen Frivilligbussen er et samarbeid mellom bydel Vestre Aker og sentralen. Bydelen har stilt en 9 seter WV Caravelle til disposisjon. Bydelen har også ansvaret for alle driftskostnader. Frivillighetssentralen har 6 faste sjåfører, som deler ukene mellom seg. I tillegg har vi 6 sjåfører som stiller som vikar ved behov. «Arbeidsdagen» til sjåføren starter ca. kl Da hentes nøkler og dagens kjøreliste på sentralen. Fra 0900 til ca er dagen fylt opp med henting og levering av våre kunder til enten Røa eller Vinderen seniorsenter. Etter klokken 12 kjøres det motsatt vei. Dagen avsluttes somregel mellom 16 og 17. Sjåføren får lunsj på seniorsentrene og har også tilgang til gratis kaffe og en bolle fra Baker Hansen på Vinderen. Selv om transport til seniorsentrene er primærfokuset til Frivilligbussen, benytter de fleste passasjerene også muligheten til å gjøre andre ærend. Sjåførene er opptatt av at de som blir med skal få en hyggelig opplevelse og de bærer gjerne varene frem til døren for de som sliter med det. Resultatet av dette er at mange av de faste brukerne av bussen også har sine kjøredager som handledager, gå til frisøren-dag osv. Sentralen har fokus på å ha et minst mulig byråkrati for sjåførene, nøyaktige tall er derfor ikke mulig å oppgi på annet enn kjørte turer. Ved en gjennomgang av disse tallene og samtaler med passasjerer og sjåfører, kan vi rapportere følgende beregning: % av passasjerene bruker bussen til minst et annet ærend en besøk på seniorsenter. Av disse er det ca. 70/20/10 fordeling mellom handling, frisør og lege\fysioterapi. Bussen brukes også til å løse en til en oppdrag utenom faste kjøretider. Nøkkeltall Kjørte passasjerturer 3502 Handling 1100 Frisør \ fotpleie 300 Lege \ Fysioterapi 150 Totalt er det brukt rundt 1600 frivillige timer. 7

8 Diverse 17. mai 17. mai - brunsj er blitt en tradisjon på sentralen. Slemdal Lions sørger for at vi har penger nok til å servere god mat på denne viktige dagen. I år var det over 30 personer på besøk og vår faste lyriker og forsanger var heldigvis en av disse. Kjøkkenet ble bemannet av frivillige og Frivilligbussen sørget for at alle kom seg trygt både frem og tilbake. Rundt 20 frivilligetimer gikk med til å arrangere lunsjen. Sommercafé Sentralens sommercafé har også blitt et fast og viktig innslag i bydelen. I juli holder begge bydelens seniorsenter stengt og sentralen har da blitt et etterlengtet møtested. Vi holder oppe fra kl i de tre ukene folket på seniorsenteret tar seg en velfortjent ferie. Mellom 15 og 25 gjester besøker oss hver dag og Frivilligbussen sørger for at alle kommer seg trygt til og fra. Sommercafén blir avholdt ved hjelp av ca. 250 frivillige timers innsats. Turer Sentralen har i løpet av 2013 gjennomført flere turer med Frivilligbussen når denne ikke har gått i sin vante trafikk. Det har blitt turer til Ullvålseter, Grefsenkollen, shopping i sentum, Munch museet, Hennie Onstad og litt sightseeing i byen. Rundt 70 pensjonister har fått en tur på de 13 ulike gangene vi har fått det til. Til sammen har det innvolvert ca. 50 frivillige timer. 8

9 Påske & jul Både i påskeuken og romjulen har sentralen holdt oppe for å gi de som ønsker det, en plass å møtes. Besøket på de tre dagene vi holdt oppe, var totalt på ca. 70 personer. Ca. 20 frivillige timer har blitt lagt ned på dette. Sentralen støtter også opp om Stein Brubakks feiring på julaften. Flere av våre frivillige stiller opp og Frivilligbussen kjører alle gjestene til og fra. Ca. 60 timer gikk med til julaften og forberedelsen til denne. Valg 2013 I forbindelse med stortingsvalget satte sentralen opp ekstra kapasitet for kjøring til valglokalet. 16 velgere ble transportert til og fra valglokalet av frivillige. Det ble brukt ca. 40 frivillige timer på dette Frelsesarmeen En gang per måned kjører frivillige ut mat fra «Slumstasjonen» i Gøteborgsgata til beboere i vår bydel. Vinderen Seniorsenter Sentralen har i 2013 hjulpet Vinderen Seniorsenter med kantinedriften. Dette har vi fått til ved å tilby våre frivillige å gjøre en innsats der. Mange frivillige liker å gjøre ulike ting, så et slikt samarbeid er meget bra for alle parter. Dette samarbeidet fungerer meget godt. BYFEST 2013 Siden i fjor har sentralene i Oslo endret navn på Frivilligfest til BYFEST. Vestre Aker har vært sentral i planleggingsarbeidet i forkant samt gjennomføring og evaluering. Sentralen har også utarbeidet en vervningskampanje og nye internett sider hvor alle sentralene i Oslo er representert. 9

10 Ris Skole Samarbeidet med vår nabo har fortsatt også i I år har fokuset vært på en valgfagsklasse som fikk i oppdrag å lage en plakat som frivilligsentralene i Oslo har brukt i en felles reklamekampanje. Plakaten ble utstilt i 30 JC Dexau reklameskur på bussholdeplasser i Oslo i uke 51. Hensikten med kampanjen var å øke trafikken til Oslo-sentralenes felles nettside, frivillig-oslo.no. Trafikken i kampanjeuken var nesten 4 ganger så stort som ellers. Media Oppmerksomhet er sentralens fremste virkemiddel for å nå ut til nye brukere og nye frivillige. Primært er det lokalavisen Akersposten som tar inn stoff om oss. 2 artikler i den trykte utgaven og to på nett, ble fasit for sentralen i Akersposten i Denne omtalen førte blant annet til at vi fikk flere nye sjåfører til Frivilligbussen og kunne således utvide kjøringen til også å gjelde mandager. En av våre frivillige ble også presentert i Aftenpostens «Kalenderhelter», som gikk før jul, for sin innsats med ipad kurs. Sponsing Næringslivet har sponset sentralen og våre aktiviteter på ulike måter. Skahjems Hagesenter sørger for blomster når våren kommer. Scandic Hotels har bidratt med møtelokale og fantastisk lunsj. Baker Hansen Vinderen sørger for at sjåførene på Frivilligbussen får kaffe og boller. Toro sponser vaflene som blir servert året rundt. En stor takk til dem alle!! Nettverket av frivilligsentraler i Oslo Vest Alle landets sentraler er delt inn i nettverk. Sammen med Hovstua, Grefsen/Kjelsås, Sogn, Frogner, Tidemannstuen og Ullern, danner vi Oslo Vest. Nettverket er et forum for å dele idéer og få råd og støtte fra kolleger. Daglig leder på Ullern Frivillighetssentral Esther Marie Lier er nettverksleder. I 2013 var nettverket på studietur til London hvor vi ble satt inn i hvordan frivilligheten organiseres i en by med over 12 millioner innbyggere. Turen ble støttet av Røde Kors Vestre Aker. Lokaler Sentralens lokaler leies ut til sameier og selskapligheter. Vi har et fullt utstyrt kjøkken og det er mulig å dekke opp for 30 personer. Projektor og lerret er også tilgjengelig. Andre veldedige eller frivillige organisasjoner får låne lokalene gratis hvis behovet vurderes slik. Vinderen Seniorsenter låner også lokalene til ulike formål. Sentralen har to tilhengere som er gratis til utlån. 10

11 Bydelen Samarbeidet med Bydel Vestre Aker er meget bra. Vi har god støtte fra administrasjonen og i alle de politiske partiene. Samfunnsgevinsten i vårt arbeide står høyt i fokus og bydelsutvalgets og bydelsdirektørens holdning til oss skaper en trygg ramme for arbeidet vårt. Samarbeidet med hjemmetjenestene blir også stadig bedre. De kontakter oss når de er i kontakt med brukere som de ser trenger oss og våre tjenester. Vi opplever at grensene mellom frivilligheten og det offentlige ansvar respekteres og overholdes. Frivillige I løpet av 2013 har vi fått 21 nye frivillge. Dette er nesten en dobling av totalen fra Ved årets slutt hadde sentralen 47 frivillige. Aldersfordelingen av på de frivillige er fra 18 til 88 år. De yngre er primært studenter, de eldre pensjonister. Felles for alle de frivillige er en fantastisk innsatsvilje og et ønske om å delta i nærmiljøet de selv lever i. Nøkkelen til veksten i frivillige har vært bruk av internett samt en større variasjon i sentralens virke slik at flere kan bidra med det de selv ønsker å gjøre. 11

12 Administrativt Daglig leder: Espen Watne Andresen har vært sentralens daglige leder i hele Styret i Vestre Aker Frivillighetssentral har fra 16. april 2013 bestått av: Styrets leder Harald Ulvestad Vinderen Historielag Styrets nestleder Ola Ramstad Uorganisert Styremedlem Bjarne Dehli Holmenkollen Rotary Styremedlem Tor Linaae Vinderen Helselag Styremedlem Trygve Gjertsen Uorganisert Styremedlem Staale Bjaanæs Slemdal Lions Styremedlem Elisabeth Tidemann Ris Menighet Styremedlem Helge Bjørhall Slemdal Lions Varamedlemmer: Odd Gogstad Phillip Wendler Jan Erik Holthe Marianne Aars Helliensen Jan Høeg Cathrine Mellbye Schultz Andreas Morud Magnus Valland Revisor: Tor Egil Solli, TES Revisjon Slemdal Lions Rep. for de frivillige Holmenkollen Rotary Rep. for de frivillige Ris Menighet Vinderen Helselag Uorganisert Civitanklubb Oslo Regnskapsfører: Jan Erik Holthe Valgkomite: Verena Dehli Ole Andreas Krohn Per Koch Stiftelsen Vestre Aker Frivillighetssentral har en mannlig ansatt i 100% stilling. Den daglige leder er ansatt på årsbasis og stillingshjemmelen avhenger av bydelens støtte til sentralens arbeid. Styret har jevnlig kontakt med daglig leder og godkjenner alle kostnadsposter som er ført i regnskapet av Jan Erik Holthe og revidert av TES Revisjon. Arbeidsmiljø og ytre miljø er ikke påvirket av virksomheten. Regnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Stiftelsens regnskap viser et positivt driftsresultat på kr ,- og et ordinært resultat etter renter på kr ,- Stiftelsens frie egenkapital er kr ,- og har ingen gjeldsforpliktelser. 12

13 Styret er av den oppfatning at regnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens økonomiske stilling per 31. desember Budsjettet for 2014 tar sikte på økonomisk balanse for den ordinære drift. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn for regnskapet. Det har ikke fremkommet hendelser etter som har betydning for regnskapet. Styret vil benytte annledningen til å rette en takk til alle de frivillige. Uten dem hadde vår stiftelse vært uten hensikt og vårt nærmiljø en dårligere plass å leve. 13

14 Vestre Aker Frivillighetssentral Resultatregnskap pr. 31/12 Noter Inntekter Offentlige bidrag stat Offentlige bidrag bydel Leieinntekter Gaver fra organisasjoner Diverse inntekter Sum inntekter Kostnader Lønninger Lønnsrelaterte kostnader Sum lønnskostnader Andre kostnader Kontorkostnader Porto, telefon, internett Rekvisita og utstyr Bilgodtgjørelse Møte- og reisekostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter Årets overskudd (-) Oslo, 21. mars

15 Hva er Frivillighetssentralen? Frivillighetssentralen består av en gruppe mennesker, som mener vi burde hjelpe hverandre og være tilstede for hverandre. Vi er i alle aldere og fra alle deler av verden. Hva kan jeg spørre Frivillighetssentralen om? Du kan spørre oss om alt. Vi skifter lyspærer og batterier i brannvarslere. Vi reparerer skapdører og setter opp rekkverk. Vi borrer hull i veggen og henger opp lamper. Vi følger deg til legen og vi henter hjelpemidler for deg. Vi kan hjelpe deg å handle og vi kjører deg til seniorsenteret. Vi kan hjelpe deg med selvangivelsen og vi kan lære deg slektsforskning. Når kan jeg ringe Frivillighetssentralen? Du kan alltid ringe oss. Er vi ikke tilstede, har vi en telefonsvarer, legg igjen en beskjed så kontakter vi deg tilbake. Det er bedre å ringe oss en gang for mye, enn en gang for lite. Vi vil gjøre mer og vi blir veldig glade for at du ringer oss! Hva koster det å bruke Frivillighetssentralen? Vi gjør ikke dette for penger, vi gjør det fordi vi mener det er det rette å gjøre. Du betaler eventuelle kostnader og har du lyst til å gi en gave til sentralen, så kan du gjerne det. Hvordan kontakter jeg Frivillighetssentralen? Telefon: Mobil: (Hvis det haster) Sjåføren på Frivilligbussen: Ring dette hvis du vil sitte på samme dag Epost: 15

16 Har du lyst til å gjøre noe hyggelig og meningsfult? Vi trenger flere frivillige: En arm å holde i For mange er det både skummelt og vanskelig å skulle bevege seg utenfor sitt eget hjem. Trafikk, støy og ukjente mennesker gjør at mange blir isolerte og får ikke gjort det de fleste av oss tar som en selvfølge. De trenger oss for å følge dem til lege, frisør og andre steder de har lyst til å dra. Våre frivillige drar hjem til brukeren, følger denne i egen bil eller taxi og følger hjem igjen når ærendet er avsluttet. Turbussen Kunne du tenke deg å ta med en liten gjeng på museum, på shopping eller kanskje en tur til Ullvålseter? Vi har en 9 seter som kan kjøres med vanlig førerkort som er meget populær. Den frivillige henter turdeltagerene hjemme og så drar man i samlet flokk til et ønsket sted. Etter et par koslige turer, kjøres alle hjem igjen, kanskje med en liten stopp innom butikken. Det er ikke reisemålet som er det viktige, men turen i seg selv. Besøksvenner Mange blant oss har verken familie eller annet sosialt nettverk. Ensomheten er vond og det eneste som nytter er medmennesker som vil bruke litt av sin tid sammen med andre. Dine interesser vil glede en som ikke lengre kan utøve sin egen hobby. Kanskje du vil like å spille sjakk med en eldre herre som savner utfordringen brettet gir, eller kanskje du liker å lage litt mat sammen med noen andre. Det handler bare om å gi litt av seg selv, så vil du få mangefold tilbake. Som frivillig binder du deg ikke til noe. Du bestemmer hva du vil gjøre og når du skal gjøre det. Vi er her for å assistere deg slik at du for muligheten til å føle den fantastiske følelsen frivilligheten gir. Prøv en gang og du vil aldri angre. 16

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer