Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) kapittel 3. For godkjenning som revisor kreves godkjent teoretisk utdanning og tre års variert revisjonspraksis. Videre skal det etter teoretisk og praktisk opplæring gjennomgås en praktisk prøve som dokumenterer at vedkommende er egnet til å påta seg revisjonsoppdrag. Praktisk prøve vil ventelig bli arrangert første gang i år 2005, siden overgangsbestemmelsene gjør at de som ble tatt opp som studenter på revisorstudiet eller høyere revisorstudium før ikrafttreden av ny revisorlov 1. august 1999, kan godkjennes etter bestemmelsene om praksis i tidligere revisorlov. Søker må dessuten ha ført en hederlig vandel og være likvid. Revisorer som skal drive årsregnskapsrevisjon må i tillegg ha gjennomført pliktig etterutdanning, ha fast kontorsted i Norge og være bosatt innen EØS. Revisor må også stille sikkerhet for dekning av eventuelt erstatningsansvar. Nedenfor følger en nærmere gjennomgang av kravene for godkjenning som revisor; 1. Utdanningskrav Kravene til utdanning følger av revisorloven 3-2. Det kreves kopi av hele vitnemålet. Kopien skal være bekreftet av eksamensskole, revisor, advokat el. De særskilte karakterkravene for godkjenning av revisorer, herunder overgangsordninger 2. Dokumentasjon av praksis Kravene til praksis følger av revisorloven 3-3. Etter bestemmelsen kreves det 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende oppgjør. Godkjenning av praksis er skjønnsmessig, men vil normalt være oppfylt ved ca timer revisjon og kursing. Antallet kurstimer kan likevel ikke overstige 300. Annen relevant praksis kan i enkelte tilfeller redusere kravet til revisjonspraksisen I henhold til revisorloven 11-1, jf forskrift av 25. juni 1999 om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 2 kan personer som er tatt opp på revisorstudiet eller høyere revisorstudium før 1. august 1999, få godkjenning ved oppfyllelse av kravene til praksis etter tidligere revisorlov av 14. mars 1964 nr Om den nærmere avgrensning av overgangsreglene uttaler Kredittilsynet i brev til Den norske Revisorforening : "Kredittilsynet har på bakgrunn av henstillingen fra Høgskolen og eksamensutvalget, vurdert hvordan overgangsbestemmelsene skal praktiseres. Kredittilsynets foreløpige konklusjon er at man skal regnes som tatt opp på et (registrert) revisorstudium ved opptak til høyskolen, selv om det konkret først søkes om opptak til revisorlinjen etter to års studier. Tilsvarende legges til grunn at de som var tatt opp på et studium som gir grunnlag for opptak til "høyere revisorstudium" anses å være tatt opp på høyere revisorstudium allerede ved opptak til det kvalifiserende studie. Etter dette vil overgangsbestemmelsen i ny revisorlov 11-1eksempelvis praktiseres slik at en siviløkonom som har tatt høyere revisorstudium, anses å være "tatt opp som student på revisorstudium eller høyere revisorstudium" allerede ved opptak til siviløkonomstudiet." For disse søkere kreves 2 års variert praksis fra revisjon av årsregnskap og kravet vil normalt være oppfylt ved ca timer revisjon og kursing. Antallet kurstimer kan ikke overstige 200, men annen relevant praksis kan også i henhold til overgangsreglene i enkelte tilfeller redusere kravet til revisjonspraksisen. For nærmere informasjon om kravene til praksis vises det til kredittilsynets brev av: til Riksrevisjonen, til Toll- og avgiftsdirektoratet og brev av til Midtre Buskerud Revisjonsdistrikt. Praksis dokumenteres ved attest el. i original eller bekreftet kopi. Navnet på søkeren og ansettelsesforholdets lengde må klart fremgå. Antall fakturerbare timer skal fordeles på klient/bransje. Kurs skal fremgå som eget punkt i søknaden. For personer som har fem års ansettelse eller mer i ekstern revisjon kreves ikke nærmere spesifikasjon av praksis, men kun en bekreftelse på ansettelse. Praksisen skal være variert og det kreves i utgangspunktet at den dekker minimum seks forskjellige bransjer. Registrerte revisorer som søker godkjenning som statsautorisert revisor trenger ikke å dokumentere praksis. Det er for disse tilstrekkelig at registreringsdato fremgår av søknaden.

9 Pb 100 Bryn 0611 Oslo > Besøksadresse: Østensjøveien Oslo > Tlf.: Fax:

10 ddw 0MDczNjE0M Public Accountants / Auditors The Norwegian accountancy profession is traditionally a profession of auditors. The profession comprises two categories of qualified auditors, here called public accountants, namely the "statsautorisert revisor" (the state authorised public accountant) and the "registrert revisor" (the registered public accountant), two tiers within the same qualification system. The titles "statsautorisert revisor" and "registrert revisor" are protected by the Auditing and Auditors Act of The Norwegian public accountants are, by definition, persons who are authorised by the State, in accordance with the law, to perform statutory audits, and who in this capacity observe the principles of independence and personal professional liability. Authorisation of Public accountants In Norway, there are two categories of public accountants registered public accountant and state authorised public accountants. Both categories fully comply with the requirements set forth in the eighth EC Directive on Company Law (auditor s qualifications). A registered public accountant has completed a Bachelor in Auditing at regional colleges or at Handelshøyskolen BI [the Norwegian School of Management BI]. There are 11 regional colleges that offer this education. All candidates need 3 years of relevant practical training prior to applying to be a registered public accountant. A state authorised public accountant holds the highest degree and competence in auditing and accounting in Norway. Candidates have to complete a Masters of Science in Auditing at Norges Handelshøyskole (NHH) [the Norwegian School of Economics and Business Administration] in Bergen or at Handelshøyskolen BI in Oslo, and have to pass the examination with a first class result. Admission to the Master of Science programme requires either licence as registered public accountant, a Bachelor in Auditing or Business, or a Master in law or economics. The practice requirement is three years of relevant practice. Kredittilsynet gives licences also to firms of public accountants. An audit firm may be appointed auditor of a client in the same way as an individual public accountant. For this purpose, the firm must qualify as a audit firm (revisjonsselskap). The audit firms must be organised as companies and partnerships. Authorisation or registration is not revoked merely because the individual is no longer practising in the profession. The "Kredittilsynet" has the power of taking disciplinary action against accountants. To be authorised as a public accountant, the following requirements must be met: be a person with an unblemished record be able to pay his obligations when due be capable of managing his own affairs has a Master in Auditing (registered public accountant),

11 or a Master of Science in Auditing (state authorised public accountant). has a minimum of three years of varied audit practice within the European Economic Area has passed a test of practical ability after the practice period Norway has also a profession of professional book-keepers ( autorisert regnskapsfører ). They are also referred to as a profession of accountants. An autorisert regnskapsfører is not allowed to deliver statutory auditing services, but can provide book-keeping services and prepare the financial statements for clients. Kilde:

12 Page 1 of 15 Oversikt over bedriftsmedlemmer Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Oversikt over bedriftsmedlemmer i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) - revisjonsvirksomheter og virksomheter som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Om NKRF» Bedriftsmedlemmer Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer Sist endret: revisjonsvirksomheter: 44 interkommunale revisjonsvirksomheter 5 fylkesrevisjoner 6 kommunerevisjoner 4 private revisjonsselskap 37 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg: 28 interkommunale virksomheter 4 fylkeskommunale virksomheter 4 kommunale virksomheter 1 privat virksomhet Ved endringer vennligst send melding til webredaktør» Revisjonsvirksomheter Medlem Telefon Telefaks Oslo kommune Kommunerevisjonen Grenseveien OSLO Leder: Annette Gohn-Hellum Østfold kommunerevisjon IKS Postboks ROLVSØY Leder: Einar Gundersen (kst.) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Industrivn RAKKESTAD Leder: Finn Skofsrud Akershus og Østfold fylkesrevisjon Postboks SARPSBORG Leder: Ketil Roppestad Follo distriktsrevisjon Postboks Oslo Hovedkontor: Avd.kontor: Hovedkontor: Avd.kontor: Kommuner i oppdragsporteføljen Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Rygge Råde Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Våler i Østfold Hobøl Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ski Oppegård Frogn Enebakk

13 Page 2 of SKI Leder: Steinar Neby BDO Noraudit & Co AS Postboks 1568 Vika 0188 OSLO Leder: May-Britt Bratlie Nesodden kommunerevisjon Postboks NESODDTANGEN Leder: Svein Helge Johansen Bærum kommune Kommunerevisjonen 1304 SANDVIKA Leder: Per-Martin Svendsen Asker kommunerevisjon Postboks ASKER Leder: Brita Arvidsen Østre Romerike revisjonsdistrikt Postboks SØRUMSAND Leder: Magne Raastad Nedre Romerike Distriktsrevisjon Postboks LILLESTRØM Leder: Nina Neset Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Trondheimsvn RÅHOLT Leder: Odd H. Gran Hedmark fylkesrevisjon Fylkeshuset, Parkgt HAMAR Leder: Tove Marie Martinsen Hedmark Revisjon IKS Postboks LØTEN Leder: Morten Alm Birkelid Glåmdal revisjon IKS Rådhuset 2226 KONGSVINGER Leder: Svein Hanssen KPMG as Skjoldav / Vestby Sør-Fron Rendalen Vikna Nesodden Bærum Asker Sørum Fet Aurskog-Høland Nes i Akershus Skedsmo Rælingen Lørenskog Nittedal Eidsvoll Hurdal Ullensaker Nannestad Gjerdrum Hedmark fylkeskommune / (dir.) Hamar Løten Ringsaker Stange Elverum Åmot Stor-Elvdal Trysil Engerdal Kongsvinger Eidskog Nord-Odal Sør-Odal Grue Åsnes Våler i Hedmark Tynset Tønsberg Nøtterøy

14 Page 3 of HAUGESUND Leder: Sigurd Østensen Revisjon Fjell IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Leder: Svein Magne Evavold Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt Sel rådhus 2670 OTTA Leder: Ingulf Brandsarbakken Innlandet Revisjon IKS Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Leder: Bjørg Hagen Valdres kommunerevisjon Postboks FAGERNES Leder: Åge Sandsengen Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks DRAMMEN Leder: Rolleiv Lilleheie Kommunerevisjon IKS Tjøme Vaksdal Tysnes Austevoll Fusa Samnanger Tolga Os i Hedmark Alvdal Folldal Oppdal Rennebu Røros Holtålen Dovre Lesja Sel Skjåk Lom Vågå Oppland fylkeskommune Gjøvik Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Lillehammer Nord-Fron Ringebu Øyer Gausdal Sør-Aurdal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Etnedal Buskerud fylkeskommune Drammen Lier Røyken Hurum Øvre Eiker Nedre Eiker Ringerike Hole Krødsherad Modum Kongsberg Sigdal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sande i Vestfold Svelvik Flå Nes i Buskerud Gol

15 Page 4 of GOL Leder: Alf E. Pettersen Vestfold Kommunerevisjon Gannestadv BORRE Leder: Arild Lohne Sandefjord distriktsrevisjon Postboks SANDEFJORD Leder: Kjell Arne Kjær Telemark kommunerevisjon IKS Fylkeshuset 3706 SKIEN Leder: Finn-Egil Aure Aust-Agder fylkesrevisjon Serviceboks ARENDAL Leder: Per Harald Røed Arendal Revisjonsdistrikt IKS Postboks ARENDAL Leder: Knut-Thore Larsen Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Evjemoen 4735 EVJE Leder: Steinar Risinggård Vest-Agder fylkesrevisjon Serviceboks KRISTIANSAND Leder: Terje Osnes (kst.) Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Hemsedal Ål Hol Vestfold fylkeskommune Horten Re Hof Holmestrand Sandefjord Andebu Stokke Telemark fylkeskommune Skien Siljan Porsgrunn Bamble Kragerø Tinn Notodden Hjartdal Nome Bø i Telemark Sauherad Kviteseid Nissedal Fyresdal Drangedal Seljord Tokke Vinje Larvik Lardal Aust-Agder fylkeskommune Arendal Froland Åmli Risør Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Grimstad Lillesand Birkenes Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand Vennesla

16 Page 5 of 15 Serviceboks KRISTIANSAND Leder: Tor Ole Holbek Kommunerevisjonen Vest Vest- Agder IKS Postboks FLEKKEFJORD Leder: Irene Loka Rogaland Revisjon IKS Løkkevn STAVANGER Leder: Cicel T. Aarrestad Haugaland kommunerevisjon Postboks KOPERVIK Leder: Thor Elias Sandvig (kst.) Deloitte AS Sundgaten HAUGESUND Leder: Else Holst-Larsen Bergen kommunerevisjon Postboks BERGEN Leder: Monika Amundsen Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Postboks VOSS Leder: Odd Jakob Storebø / Songdalen Søgne Bergen Mandal Farsund Flekkefjord Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Rogaland fylkeskommune Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Sandnes Gjesdal Sola Randaberg Stavanger Kvitsøy Forsand Strand Hjelmeland Finnøy Rennesøy Karmøy Utsira Etne Sveio Suldal Sauda Tysvær Vindafjord Bokn Klepp Time Haugesund Hordaland fylkeskommune Stord Fitjar Bømlo Kvinnherad Fjell Kvam Aurland Ulvik Voss Jondal Odda

17 Page 6 of 15 Nordhordland Revisjon IKS Postboks ISDALSTØ Leder: Reidar Bjørsvik Sogn og Fjordane Revisjon IKS Askedalen LEIKANGER Leder: Marianne Vara Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord KRYSS-Revisjon Postboks FØRDE Leder: Terje Førde Kommunerevisjonen i Nordfjord Tonningsgata STRYN Leder: Markvard Sunde Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Leder: Finn Åge Ødegård Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Kaibakken KRISTIANSUND Leder: Bjarne Dyrnes Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Leder: Sigmund Harneshaug Kommunerevisjonsdistrikt 3, Møre og Romsdal IKS / Ullensvang Eidfjord Meland Modalen Osterøy Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogndal Luster Lærdal Årdal Høyanger Vik Balestrand Leikanger Førde Gaular Jølster Naustdal Gulen Solund Hyllestad Fjaler Askvoll Flora Bremanger Gloppen Eid Hornindal Stryn Vågsøy Selje Møre og Romsdal fylkeskommune Kristiansund Averøy Tingvoll Surnadal Rindal Aure Halsa Smøla Molde Vestnes Rauma Nesset Sunndal Eide Gjemnes Fræna Aukra Ålesund Ørskog

18 Page 7 of 15 (Komrev3 IKS) Postboks 7734, Spjelkavik 6022 ÅLESUND Leder: Kjetil Bjørnsen Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS Rådhuset Postboks ULSTEINVIK Leder: Bodill Skeide Trondheim kommunerevisjon 7004 TRONDHEIM Leder: Per Olav Nilsen Trondheim Norddal Stordal Stranda Sykkylven Haram Skodje Giske Sula Midsund Sandøy Herøy Ulstein Hareid Vanylven Sande i Møre og Romsdal Volda Ørsta Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKANGER Leder: Inge Storås Fosen kommunerevisjon IKS Rådhuset 7160 BJUGN Leder: Monica Larsen KomRev Trøndelag IKS Fylkets Hus 7735 STEINKJER Leder: Tove Melgård / Sør-Trøndelag fylkeskommune Hemne Snillfjord Orkdal Agdenes Meldal Hitra Frøya Melhus Skaun Klæbu Midtre Gauldal Malvik Selbu Tydal Ørland Bjugn Rissa Åfjord Roan Osen Leksvik Mosvik Nord-Trøndelag fylkeskommune Inderøy Verran Namdalseid Flatanger Steinkjer Namsos Fosnes Nærøy Leka Frosta Levanger Meråker Stjørdal

19 Page 8 of 15 Nordland fylkesrevisjon Fylkeshuset 8006 BODØ Leder: Yngve Øverland Ytre Helgeland kommunerevisjon Postboks SANDNESSJØEN Leder: Lisbeth Hanssen Indre Helgeland kommunerevisjon Postboks MOSJØEN Leder: Aksel H. Sivertsen Salten kommunerevisjon IKS Postboks FAUSKE Leder: Per Asbjørn Andersen Kommunerevisjonen i Lofoten Postboks LEKNES Leder: Else-Annie Hansen Kyst-Revisjon AS Postboks MYRE Leder: Knut-Wiggo Johansen KomRev NORD IKS Postboks HARSTAD Leder: Oddgeir Albertsen Verdal Overhalla Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Nordland fylkeskommune Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Lurøy Træna Rødøy Vefsn Grane Hattfjelldal Nesna Hemnes Rana Bodø Hamarøy Saltdal Fauske Sørfold Steigen Meløy Gildeskål Beiarn Vestvågøy Vågan Røst Værøy Flakstad Moskenes Øksnes / Troms fylkeskommune Harstad Kvæfjord Lenvik Tranøy Torsken Berg Sørreisa Målselv Tromsø

20 Page 9 of 15 Sør-Troms Kommunerevisjon IKS Postboks EVENSKJER Leder: Finn Roar Sørensen Finnmark kommunerevisjon IKS Brodtkorbs gate VARDØ Leder: Arnt-Bjarne Aronsen Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS / Oarje-Finnmãrkku suohkanreviauvdna SGO Postboks ALTA Leder: Tove Mathisen Karlsøy Balsfjord Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Narvik Tysfjord Ballangen Lødingen Tjeldsund Evenes Sortland Bø i Nordland Hadsel Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Dyrøy Bjarkøy Finnmark fylkeskommune Vardø Vadsø Båtsfjord Gamvik Berlevåg Lebesby Tana Nesseby Sør-Varanger Hammerfest Kvalsund Hasvik Måsøy Nordkapp Kautokeino Alta Loppa Porsanger Karasjok Virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg Kommuner i Medlem Telefon Telefaks oppdragsporteføljen Oslo kommune, Kontrollutvalget Fredrik Selmersvei OSLO v/sekretariatsleder Reidar Enger Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Industriveien RAKKESTAD Leder: Iren Madsen / / Oslo Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad Rømskog Skiptvet

21 Page 10 of 15 Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat Postboks SARPSBORG Leder: Lill Grimeli Andersen Bærum kommune, Kontrollutvalget Kontrollutvalgets sekretariat 1304 SANDVIKA Leder: Fridtjov Næss FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postboks ÅS Leder: Jan T. Løkken Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal Rådhuset 2450 RENA Leder: Eli Busterud Glåmdal sekretariat IKS Kongsvinger rådhus 2226 KONGSVINGER Leder: Torgun M. Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus, 2550 Os i Østerdalen Leder: Torill Bakken / / Spydeberg Trøgstad Våler i Østfold Bærum / / Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ski Oppegård Frogn Vestby Enebakk Ås Elverum Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler i Hedmark Åsnes Holtålen Røros Os (i Østerdalen) Tolga Alvdal Folldal Rennebu Oppdal Tynset Kontrollutvalgsekretariatet Innlandet / Serviceboks LILLEHAMMER Leder: Steinar Gulbrandsen Inter Revisjon Gudbrandsdal AS Postboks Vinstra Leder: Unn Kristin Bredeveien / Ole Widme Sekretariat for kontrollutvala i Nord- Gudbrandsdal (SKNG) / Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Lillehammer Gausdal Øyer Ringebu Sør-Fron Nord-Fron Dovre Lesja

22 Page 11 of 15 Sel rådhus 2670 OTTA Leder: Solveig Nymoen Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn Postboks DRAMMEN Leder: Audun Helleland VIKS, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat Revetalgata REVETAL Leder: Hans-Olaf Lunder Temark, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks BØ Leder: Øystein Bergh Agder Sekretariat IS Postboks KVINESDAL Leder: Kjell Ivar Hommen / / Sel Skjåk Lom Vågå Buskerud fylkeskommune Drammen Flesberg Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Svelvik Øvre Eiker Vestfold fylkeskommune Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Re Sande i Vestfold Tjøme Nøtterøy Tønsberg Telemark fylkeskommune Siljan Porsgrunn Bamble Kragerø Tinn Notodden Nome Bø i Telemark Sauherad Kviteseid Nissedal Fyresdal Drangedal Seljord Tokke Vinje Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Marnardal Farsund Mandal Kvinesdal Flekkefjord Sirdal Åseral Bykle

23 Page 12 of 15 Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat Rogaland fylkeskommune Postboks STAVANGER Leder: Mette Jensen Moen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Postboks SANDNES Leder: Wencke S. Olsen Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks AKSDAL Leder: Stein Oddvar Gravelsæter Sekretariatet for kontrollutvalget Bergen kommune Postboks BERGEN Leder: Ole Hopperstad Regionrådet Nordhordland IKS (Sekretariat kontrollutvala) Postboks ISDALSTØ Leder: Bent Gunnar Næss Sekretariat for kontrollutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Leder: Einar Ulla (fung.) Kontrolldirektøren i Møre og Romsdal fylke / / Valle Bygland Evje og Hornnes Iveland Rogaland fylkeskommune Stavanger Sandnes Sola Randaberg Strand Time Hå Gjesdal Rennesøy Sokndal Lund Finnøy Hjelmeland Bjerkreim Forsand Kvitsøy Klepp Haugesund Karmøy Utsira Etne Sveio Suldal Sauda Tysvær Vindafjord Bokn Bergen / Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Modalen Osterøy Radøy Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylke

24 Page 13 of 15 Fylkeshuset 6404 MOLDE Leder: Hans Blø Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Rådhusplassen MOLDE Leder: Terje Nakken Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS Postboks 7881 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Leder: Harald Rogne Søre Sunnmøre kontrollutvalssekretariat (SSKS) Hakallestrand 6149 ÅRAM Leder: Jostein Støylen Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre Postboks KRISTIANSUND N Leder: Kjell Tore Wirum Trondheim kommune Kontrollkomiteens sekretariat 7004 TRONDHEIM Leder: Kari Aarnes KonSek Midt-Norge IKS Postuttak 7004 TRONDHEIM Leder: Arvid Hanssen / Trondheim Aukra Eide Fræna Gjemnes Molde Nesset Rauma Sunndal Vestnes Giske Haram Midsund Norddal Sandøy Skodje Stordal Stranda Sula Sykkylven Ørskog Ålesund Herøy Ulstein Hareid Vanylven Sande i Møre og Romsdal Volda Ørsta Kristiansund Averøy Frei Tingvoll Surnadal Rindal Aure Halsa Smøla Sør-Trøndelag fylkeskommune Agdenes Frøya Hemne Hitra Klæbu Malvik Meldal Melhus Midtre Gauldal Orkdal Selbu Skaun Snillfjord Tydal

25 Page 14 of 15 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Rådhusveien RISSA Leder: Arvid Lund KomSek Trøndelag IKS Fylkets Hus 7735 STEINKJER Leder: Liv Tronstad Nordland fylkeskommune Kontrollkomiteens sekretariat Fylkeshuset 8048 BODØ Leder: Berit Pedersen / / Ørland Bjugn Rissa Åfjord Roan Osen Leksvik Mosvik Nord-Trøndelag fylkeskommune Høylandet Lierne Namsskogan Røyrvik Fosnes Leka Flatanger Namdalseid Overhalla Grong Snåsa Verran Frosta Meråker Nærøy Inderøy Namsos Steinkjer Levanger Verdal Stjørdal Innherred samkommune Nordland fylkeskommune Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland Postboks SANDNESSJØEN Leder: Terje Hanssen Salten kontrollutvalgservice Postboks Inndyr Leder: Lars Hansen Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten / / Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Træna Lurøy Rødøy Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold Vestvågøy Vågan

26 Page 15 of 15 Rådhuset 8370 LEKNES Leder: Tom Tallaksen K-Sekretariatet IKS Postboks TROMSØ Leder: Bjørn-Harald Asphaug Christensen / Røst Værøy Flakstad Moskenes Troms fylkeskommune Harstad Tromsø Kvæfjord Målselv Sørreisa Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Sortland Bø i Nordland Hadsel Lødingen Øksnes Longyearbyen lokalstyre Kontrollutvalgan IS Henry Karlsen plass VADSØ Leder: Sissel Mietinen Kontrollutvalgssekretariatet i Vest- Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi Postboks HAMMERFEST Leder: Tor-Otto Gamst / / Finnmark fylkeskommune Berlevåg Båtsfjord Gamvik Lebesby Nesseby Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø Hasvik Loppa Alta Kautokeino Karasjok Porsanger Måsøy Nordkapp Kvalsund Norges Kommunerevisorforbund Nettstedkart Erling Storvik Design - Siteman CMS

27 ddw 0MDczNjE0M Stakeholders, legislation and auditing standards The Auditing and Auditors Act was issued in The Act regulates the qualifications of public accountants and auditors, the audit function, independence and the statutory audit. Statutory Audit Audit is to a large extent mandatory in Norway. The general rule is found in the Auditing and Auditors Act of 1999 which states that anyone subject to issue financial statements according to the Accounting Act is also subject to statutory audit. The Audit and Auditors Act lists some exemptions. The following companies are subject to statutory audit: All private and public limited companies Branches of foreign companies if the turnover exceeds NOK 5 million Partnerships if the turnover exceeds NOK 5 million or there are more than five partners. Limited partnerships where the general partner is a legal entity with limited liability are also subject to statutory audit. Sole proprietors if their assets exceed NOK 20 million or if they have more than 20 employees Auditing Interest in the disclosure of reliable information by companies has gradually increased. Such disclosure may be of interest to employees, creditors, investors, business connections or public authorities. In order for the users to have confidence in the auditor, the auditor must be independent. Auditing involves examining the annual financial statements and certain elements of the board of directors report. The auditor controls that the book-keeping has been carried out in accordance with the accounting rules laid down in acts, regulations and standards and that the accounting figures give a true and fair view of the results and the financial position of the company. In addition, by virtue of his or her expertise in accounting, taxes and duties, the auditor will serve as an adviser to his or her clients. However, services to audit clients must not impair the auditor s independence. Standards on Auditing DnR s Audit Committee has translated the International Standards on Auditing and related Services (ISA) and adapted them to Norwegian legal requirements. These Norwegian auditing standards ( Revisjonsstandard RS ) are the profession s interpretation of the national legaø standard good auditing practice". These standards are applicable to all public accountants in Norway as basic principles and essential procedures along with related guidance for conducting audit engagements and related services. Kilde:

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8 Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI Statsorgan Tenestemål (fleirtalsmålform) Tenestekrins/kommunar Borgarting lagmannsrett bokmål Østfold, Akershus utanom Romerike, Oslo, Buskerud,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte næringer påvirkes Lavere etterspørsel

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog Fakturaadresser og faktureringsnøkkel Faktura skal som hovedregel sendes ihht kommunenummer, jf pasientens bostedskommune For pasienter bosatt i Oslo kommune skal faktura sendes ihht postnummer, jf pasientens

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2 A-Z Help Queries Contacts Norwegian Families and households 14 Persons 18 years and over in private households. Percentage living/not living as couples, by age, county, municipality and urban district.l.

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074 Vedlegg PV1 Folketall i helseregioner og foretaksområder. Psykisk helsevern Tabell 1 Folketall per 01.01.2007 etter helseregion Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605 Helseregion Sør 906 090 210 434

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak

Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved legevaktsentraler og akuttmottak v2.2-18.03.2013 Landets fylkesmenn og Kommuner - nødnett - fase 2-5 Deres ref.: Vår ref.: 13/5586-2 Saksbehandler: Tove Sivertsen Dato: 05.07.2013 Nødnett: Justert teknisk løsning til små kontrollrom ved

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER

ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER ADRESSELISTE INNSPILLSMØTER Nr Kommune 1. Agdenes kommune 2. Alstahaug kommune 3. Alta kommune 4. Andøy kommune 5. Arendal kommune 6. Asker kommune 7. Askvoll kommune 8 Askøy kommune 9 Aukra kommune 10

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2010

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2010 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2010 RAPPORT NR. 2 2010 Juli 2009 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer