Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) kapittel 3. For godkjenning som revisor kreves godkjent teoretisk utdanning og tre års variert revisjonspraksis. Videre skal det etter teoretisk og praktisk opplæring gjennomgås en praktisk prøve som dokumenterer at vedkommende er egnet til å påta seg revisjonsoppdrag. Praktisk prøve vil ventelig bli arrangert første gang i år 2005, siden overgangsbestemmelsene gjør at de som ble tatt opp som studenter på revisorstudiet eller høyere revisorstudium før ikrafttreden av ny revisorlov 1. august 1999, kan godkjennes etter bestemmelsene om praksis i tidligere revisorlov. Søker må dessuten ha ført en hederlig vandel og være likvid. Revisorer som skal drive årsregnskapsrevisjon må i tillegg ha gjennomført pliktig etterutdanning, ha fast kontorsted i Norge og være bosatt innen EØS. Revisor må også stille sikkerhet for dekning av eventuelt erstatningsansvar. Nedenfor følger en nærmere gjennomgang av kravene for godkjenning som revisor; 1. Utdanningskrav Kravene til utdanning følger av revisorloven 3-2. Det kreves kopi av hele vitnemålet. Kopien skal være bekreftet av eksamensskole, revisor, advokat el. De særskilte karakterkravene for godkjenning av revisorer, herunder overgangsordninger 2. Dokumentasjon av praksis Kravene til praksis følger av revisorloven 3-3. Etter bestemmelsen kreves det 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende oppgjør. Godkjenning av praksis er skjønnsmessig, men vil normalt være oppfylt ved ca timer revisjon og kursing. Antallet kurstimer kan likevel ikke overstige 300. Annen relevant praksis kan i enkelte tilfeller redusere kravet til revisjonspraksisen I henhold til revisorloven 11-1, jf forskrift av 25. juni 1999 om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 2 kan personer som er tatt opp på revisorstudiet eller høyere revisorstudium før 1. august 1999, få godkjenning ved oppfyllelse av kravene til praksis etter tidligere revisorlov av 14. mars 1964 nr Om den nærmere avgrensning av overgangsreglene uttaler Kredittilsynet i brev til Den norske Revisorforening : "Kredittilsynet har på bakgrunn av henstillingen fra Høgskolen og eksamensutvalget, vurdert hvordan overgangsbestemmelsene skal praktiseres. Kredittilsynets foreløpige konklusjon er at man skal regnes som tatt opp på et (registrert) revisorstudium ved opptak til høyskolen, selv om det konkret først søkes om opptak til revisorlinjen etter to års studier. Tilsvarende legges til grunn at de som var tatt opp på et studium som gir grunnlag for opptak til "høyere revisorstudium" anses å være tatt opp på høyere revisorstudium allerede ved opptak til det kvalifiserende studie. Etter dette vil overgangsbestemmelsen i ny revisorlov 11-1eksempelvis praktiseres slik at en siviløkonom som har tatt høyere revisorstudium, anses å være "tatt opp som student på revisorstudium eller høyere revisorstudium" allerede ved opptak til siviløkonomstudiet." For disse søkere kreves 2 års variert praksis fra revisjon av årsregnskap og kravet vil normalt være oppfylt ved ca timer revisjon og kursing. Antallet kurstimer kan ikke overstige 200, men annen relevant praksis kan også i henhold til overgangsreglene i enkelte tilfeller redusere kravet til revisjonspraksisen. For nærmere informasjon om kravene til praksis vises det til kredittilsynets brev av: til Riksrevisjonen, til Toll- og avgiftsdirektoratet og brev av til Midtre Buskerud Revisjonsdistrikt. Praksis dokumenteres ved attest el. i original eller bekreftet kopi. Navnet på søkeren og ansettelsesforholdets lengde må klart fremgå. Antall fakturerbare timer skal fordeles på klient/bransje. Kurs skal fremgå som eget punkt i søknaden. For personer som har fem års ansettelse eller mer i ekstern revisjon kreves ikke nærmere spesifikasjon av praksis, men kun en bekreftelse på ansettelse. Praksisen skal være variert og det kreves i utgangspunktet at den dekker minimum seks forskjellige bransjer. Registrerte revisorer som søker godkjenning som statsautorisert revisor trenger ikke å dokumentere praksis. Det er for disse tilstrekkelig at registreringsdato fremgår av søknaden.

9 Pb 100 Bryn 0611 Oslo > Besøksadresse: Østensjøveien Oslo > Tlf.: Fax:

10 ddw 0MDczNjE0M Public Accountants / Auditors The Norwegian accountancy profession is traditionally a profession of auditors. The profession comprises two categories of qualified auditors, here called public accountants, namely the "statsautorisert revisor" (the state authorised public accountant) and the "registrert revisor" (the registered public accountant), two tiers within the same qualification system. The titles "statsautorisert revisor" and "registrert revisor" are protected by the Auditing and Auditors Act of The Norwegian public accountants are, by definition, persons who are authorised by the State, in accordance with the law, to perform statutory audits, and who in this capacity observe the principles of independence and personal professional liability. Authorisation of Public accountants In Norway, there are two categories of public accountants registered public accountant and state authorised public accountants. Both categories fully comply with the requirements set forth in the eighth EC Directive on Company Law (auditor s qualifications). A registered public accountant has completed a Bachelor in Auditing at regional colleges or at Handelshøyskolen BI [the Norwegian School of Management BI]. There are 11 regional colleges that offer this education. All candidates need 3 years of relevant practical training prior to applying to be a registered public accountant. A state authorised public accountant holds the highest degree and competence in auditing and accounting in Norway. Candidates have to complete a Masters of Science in Auditing at Norges Handelshøyskole (NHH) [the Norwegian School of Economics and Business Administration] in Bergen or at Handelshøyskolen BI in Oslo, and have to pass the examination with a first class result. Admission to the Master of Science programme requires either licence as registered public accountant, a Bachelor in Auditing or Business, or a Master in law or economics. The practice requirement is three years of relevant practice. Kredittilsynet gives licences also to firms of public accountants. An audit firm may be appointed auditor of a client in the same way as an individual public accountant. For this purpose, the firm must qualify as a audit firm (revisjonsselskap). The audit firms must be organised as companies and partnerships. Authorisation or registration is not revoked merely because the individual is no longer practising in the profession. The "Kredittilsynet" has the power of taking disciplinary action against accountants. To be authorised as a public accountant, the following requirements must be met: be a person with an unblemished record be able to pay his obligations when due be capable of managing his own affairs has a Master in Auditing (registered public accountant),

11 or a Master of Science in Auditing (state authorised public accountant). has a minimum of three years of varied audit practice within the European Economic Area has passed a test of practical ability after the practice period Norway has also a profession of professional book-keepers ( autorisert regnskapsfører ). They are also referred to as a profession of accountants. An autorisert regnskapsfører is not allowed to deliver statutory auditing services, but can provide book-keeping services and prepare the financial statements for clients. Kilde:

12 Page 1 of 15 Oversikt over bedriftsmedlemmer Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Oversikt over bedriftsmedlemmer i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) - revisjonsvirksomheter og virksomheter som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Om NKRF» Bedriftsmedlemmer Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer Sist endret: revisjonsvirksomheter: 44 interkommunale revisjonsvirksomheter 5 fylkesrevisjoner 6 kommunerevisjoner 4 private revisjonsselskap 37 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg: 28 interkommunale virksomheter 4 fylkeskommunale virksomheter 4 kommunale virksomheter 1 privat virksomhet Ved endringer vennligst send melding til webredaktør» Revisjonsvirksomheter Medlem Telefon Telefaks Oslo kommune Kommunerevisjonen Grenseveien OSLO Leder: Annette Gohn-Hellum Østfold kommunerevisjon IKS Postboks ROLVSØY Leder: Einar Gundersen (kst.) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Industrivn RAKKESTAD Leder: Finn Skofsrud Akershus og Østfold fylkesrevisjon Postboks SARPSBORG Leder: Ketil Roppestad Follo distriktsrevisjon Postboks Oslo Hovedkontor: Avd.kontor: Hovedkontor: Avd.kontor: Kommuner i oppdragsporteføljen Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Rygge Råde Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Våler i Østfold Hobøl Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ski Oppegård Frogn Enebakk

13 Page 2 of SKI Leder: Steinar Neby BDO Noraudit & Co AS Postboks 1568 Vika 0188 OSLO Leder: May-Britt Bratlie Nesodden kommunerevisjon Postboks NESODDTANGEN Leder: Svein Helge Johansen Bærum kommune Kommunerevisjonen 1304 SANDVIKA Leder: Per-Martin Svendsen Asker kommunerevisjon Postboks ASKER Leder: Brita Arvidsen Østre Romerike revisjonsdistrikt Postboks SØRUMSAND Leder: Magne Raastad Nedre Romerike Distriktsrevisjon Postboks LILLESTRØM Leder: Nina Neset Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Trondheimsvn RÅHOLT Leder: Odd H. Gran Hedmark fylkesrevisjon Fylkeshuset, Parkgt HAMAR Leder: Tove Marie Martinsen Hedmark Revisjon IKS Postboks LØTEN Leder: Morten Alm Birkelid Glåmdal revisjon IKS Rådhuset 2226 KONGSVINGER Leder: Svein Hanssen KPMG as Skjoldav / Vestby Sør-Fron Rendalen Vikna Nesodden Bærum Asker Sørum Fet Aurskog-Høland Nes i Akershus Skedsmo Rælingen Lørenskog Nittedal Eidsvoll Hurdal Ullensaker Nannestad Gjerdrum Hedmark fylkeskommune / (dir.) Hamar Løten Ringsaker Stange Elverum Åmot Stor-Elvdal Trysil Engerdal Kongsvinger Eidskog Nord-Odal Sør-Odal Grue Åsnes Våler i Hedmark Tynset Tønsberg Nøtterøy

14 Page 3 of HAUGESUND Leder: Sigurd Østensen Revisjon Fjell IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Leder: Svein Magne Evavold Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt Sel rådhus 2670 OTTA Leder: Ingulf Brandsarbakken Innlandet Revisjon IKS Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Leder: Bjørg Hagen Valdres kommunerevisjon Postboks FAGERNES Leder: Åge Sandsengen Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks DRAMMEN Leder: Rolleiv Lilleheie Kommunerevisjon IKS Tjøme Vaksdal Tysnes Austevoll Fusa Samnanger Tolga Os i Hedmark Alvdal Folldal Oppdal Rennebu Røros Holtålen Dovre Lesja Sel Skjåk Lom Vågå Oppland fylkeskommune Gjøvik Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Lillehammer Nord-Fron Ringebu Øyer Gausdal Sør-Aurdal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Etnedal Buskerud fylkeskommune Drammen Lier Røyken Hurum Øvre Eiker Nedre Eiker Ringerike Hole Krødsherad Modum Kongsberg Sigdal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sande i Vestfold Svelvik Flå Nes i Buskerud Gol

15 Page 4 of GOL Leder: Alf E. Pettersen Vestfold Kommunerevisjon Gannestadv BORRE Leder: Arild Lohne Sandefjord distriktsrevisjon Postboks SANDEFJORD Leder: Kjell Arne Kjær Telemark kommunerevisjon IKS Fylkeshuset 3706 SKIEN Leder: Finn-Egil Aure Aust-Agder fylkesrevisjon Serviceboks ARENDAL Leder: Per Harald Røed Arendal Revisjonsdistrikt IKS Postboks ARENDAL Leder: Knut-Thore Larsen Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Evjemoen 4735 EVJE Leder: Steinar Risinggård Vest-Agder fylkesrevisjon Serviceboks KRISTIANSAND Leder: Terje Osnes (kst.) Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Hemsedal Ål Hol Vestfold fylkeskommune Horten Re Hof Holmestrand Sandefjord Andebu Stokke Telemark fylkeskommune Skien Siljan Porsgrunn Bamble Kragerø Tinn Notodden Hjartdal Nome Bø i Telemark Sauherad Kviteseid Nissedal Fyresdal Drangedal Seljord Tokke Vinje Larvik Lardal Aust-Agder fylkeskommune Arendal Froland Åmli Risør Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Grimstad Lillesand Birkenes Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand Vennesla

16 Page 5 of 15 Serviceboks KRISTIANSAND Leder: Tor Ole Holbek Kommunerevisjonen Vest Vest- Agder IKS Postboks FLEKKEFJORD Leder: Irene Loka Rogaland Revisjon IKS Løkkevn STAVANGER Leder: Cicel T. Aarrestad Haugaland kommunerevisjon Postboks KOPERVIK Leder: Thor Elias Sandvig (kst.) Deloitte AS Sundgaten HAUGESUND Leder: Else Holst-Larsen Bergen kommunerevisjon Postboks BERGEN Leder: Monika Amundsen Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Postboks VOSS Leder: Odd Jakob Storebø / Songdalen Søgne Bergen Mandal Farsund Flekkefjord Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Rogaland fylkeskommune Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Sandnes Gjesdal Sola Randaberg Stavanger Kvitsøy Forsand Strand Hjelmeland Finnøy Rennesøy Karmøy Utsira Etne Sveio Suldal Sauda Tysvær Vindafjord Bokn Klepp Time Haugesund Hordaland fylkeskommune Stord Fitjar Bømlo Kvinnherad Fjell Kvam Aurland Ulvik Voss Jondal Odda

17 Page 6 of 15 Nordhordland Revisjon IKS Postboks ISDALSTØ Leder: Reidar Bjørsvik Sogn og Fjordane Revisjon IKS Askedalen LEIKANGER Leder: Marianne Vara Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord KRYSS-Revisjon Postboks FØRDE Leder: Terje Førde Kommunerevisjonen i Nordfjord Tonningsgata STRYN Leder: Markvard Sunde Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Leder: Finn Åge Ødegård Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Kaibakken KRISTIANSUND Leder: Bjarne Dyrnes Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Leder: Sigmund Harneshaug Kommunerevisjonsdistrikt 3, Møre og Romsdal IKS / Ullensvang Eidfjord Meland Modalen Osterøy Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogndal Luster Lærdal Årdal Høyanger Vik Balestrand Leikanger Førde Gaular Jølster Naustdal Gulen Solund Hyllestad Fjaler Askvoll Flora Bremanger Gloppen Eid Hornindal Stryn Vågsøy Selje Møre og Romsdal fylkeskommune Kristiansund Averøy Tingvoll Surnadal Rindal Aure Halsa Smøla Molde Vestnes Rauma Nesset Sunndal Eide Gjemnes Fræna Aukra Ålesund Ørskog

18 Page 7 of 15 (Komrev3 IKS) Postboks 7734, Spjelkavik 6022 ÅLESUND Leder: Kjetil Bjørnsen Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS Rådhuset Postboks ULSTEINVIK Leder: Bodill Skeide Trondheim kommunerevisjon 7004 TRONDHEIM Leder: Per Olav Nilsen Trondheim Norddal Stordal Stranda Sykkylven Haram Skodje Giske Sula Midsund Sandøy Herøy Ulstein Hareid Vanylven Sande i Møre og Romsdal Volda Ørsta Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKANGER Leder: Inge Storås Fosen kommunerevisjon IKS Rådhuset 7160 BJUGN Leder: Monica Larsen KomRev Trøndelag IKS Fylkets Hus 7735 STEINKJER Leder: Tove Melgård / Sør-Trøndelag fylkeskommune Hemne Snillfjord Orkdal Agdenes Meldal Hitra Frøya Melhus Skaun Klæbu Midtre Gauldal Malvik Selbu Tydal Ørland Bjugn Rissa Åfjord Roan Osen Leksvik Mosvik Nord-Trøndelag fylkeskommune Inderøy Verran Namdalseid Flatanger Steinkjer Namsos Fosnes Nærøy Leka Frosta Levanger Meråker Stjørdal

19 Page 8 of 15 Nordland fylkesrevisjon Fylkeshuset 8006 BODØ Leder: Yngve Øverland Ytre Helgeland kommunerevisjon Postboks SANDNESSJØEN Leder: Lisbeth Hanssen Indre Helgeland kommunerevisjon Postboks MOSJØEN Leder: Aksel H. Sivertsen Salten kommunerevisjon IKS Postboks FAUSKE Leder: Per Asbjørn Andersen Kommunerevisjonen i Lofoten Postboks LEKNES Leder: Else-Annie Hansen Kyst-Revisjon AS Postboks MYRE Leder: Knut-Wiggo Johansen KomRev NORD IKS Postboks HARSTAD Leder: Oddgeir Albertsen Verdal Overhalla Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Nordland fylkeskommune Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Lurøy Træna Rødøy Vefsn Grane Hattfjelldal Nesna Hemnes Rana Bodø Hamarøy Saltdal Fauske Sørfold Steigen Meløy Gildeskål Beiarn Vestvågøy Vågan Røst Værøy Flakstad Moskenes Øksnes / Troms fylkeskommune Harstad Kvæfjord Lenvik Tranøy Torsken Berg Sørreisa Målselv Tromsø

20 Page 9 of 15 Sør-Troms Kommunerevisjon IKS Postboks EVENSKJER Leder: Finn Roar Sørensen Finnmark kommunerevisjon IKS Brodtkorbs gate VARDØ Leder: Arnt-Bjarne Aronsen Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS / Oarje-Finnmãrkku suohkanreviauvdna SGO Postboks ALTA Leder: Tove Mathisen Karlsøy Balsfjord Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Narvik Tysfjord Ballangen Lødingen Tjeldsund Evenes Sortland Bø i Nordland Hadsel Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Dyrøy Bjarkøy Finnmark fylkeskommune Vardø Vadsø Båtsfjord Gamvik Berlevåg Lebesby Tana Nesseby Sør-Varanger Hammerfest Kvalsund Hasvik Måsøy Nordkapp Kautokeino Alta Loppa Porsanger Karasjok Virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg Kommuner i Medlem Telefon Telefaks oppdragsporteføljen Oslo kommune, Kontrollutvalget Fredrik Selmersvei OSLO v/sekretariatsleder Reidar Enger Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Industriveien RAKKESTAD Leder: Iren Madsen / / Oslo Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad Rømskog Skiptvet

21 Page 10 of 15 Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat Postboks SARPSBORG Leder: Lill Grimeli Andersen Bærum kommune, Kontrollutvalget Kontrollutvalgets sekretariat 1304 SANDVIKA Leder: Fridtjov Næss FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postboks ÅS Leder: Jan T. Løkken Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal Rådhuset 2450 RENA Leder: Eli Busterud Glåmdal sekretariat IKS Kongsvinger rådhus 2226 KONGSVINGER Leder: Torgun M. Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus, 2550 Os i Østerdalen Leder: Torill Bakken / / Spydeberg Trøgstad Våler i Østfold Bærum / / Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ski Oppegård Frogn Vestby Enebakk Ås Elverum Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler i Hedmark Åsnes Holtålen Røros Os (i Østerdalen) Tolga Alvdal Folldal Rennebu Oppdal Tynset Kontrollutvalgsekretariatet Innlandet / Serviceboks LILLEHAMMER Leder: Steinar Gulbrandsen Inter Revisjon Gudbrandsdal AS Postboks Vinstra Leder: Unn Kristin Bredeveien / Ole Widme Sekretariat for kontrollutvala i Nord- Gudbrandsdal (SKNG) / Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Lillehammer Gausdal Øyer Ringebu Sør-Fron Nord-Fron Dovre Lesja

22 Page 11 of 15 Sel rådhus 2670 OTTA Leder: Solveig Nymoen Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn Postboks DRAMMEN Leder: Audun Helleland VIKS, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat Revetalgata REVETAL Leder: Hans-Olaf Lunder Temark, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks BØ Leder: Øystein Bergh Agder Sekretariat IS Postboks KVINESDAL Leder: Kjell Ivar Hommen / / Sel Skjåk Lom Vågå Buskerud fylkeskommune Drammen Flesberg Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Svelvik Øvre Eiker Vestfold fylkeskommune Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Re Sande i Vestfold Tjøme Nøtterøy Tønsberg Telemark fylkeskommune Siljan Porsgrunn Bamble Kragerø Tinn Notodden Nome Bø i Telemark Sauherad Kviteseid Nissedal Fyresdal Drangedal Seljord Tokke Vinje Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Marnardal Farsund Mandal Kvinesdal Flekkefjord Sirdal Åseral Bykle

23 Page 12 of 15 Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat Rogaland fylkeskommune Postboks STAVANGER Leder: Mette Jensen Moen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Postboks SANDNES Leder: Wencke S. Olsen Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks AKSDAL Leder: Stein Oddvar Gravelsæter Sekretariatet for kontrollutvalget Bergen kommune Postboks BERGEN Leder: Ole Hopperstad Regionrådet Nordhordland IKS (Sekretariat kontrollutvala) Postboks ISDALSTØ Leder: Bent Gunnar Næss Sekretariat for kontrollutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Leder: Einar Ulla (fung.) Kontrolldirektøren i Møre og Romsdal fylke / / Valle Bygland Evje og Hornnes Iveland Rogaland fylkeskommune Stavanger Sandnes Sola Randaberg Strand Time Hå Gjesdal Rennesøy Sokndal Lund Finnøy Hjelmeland Bjerkreim Forsand Kvitsøy Klepp Haugesund Karmøy Utsira Etne Sveio Suldal Sauda Tysvær Vindafjord Bokn Bergen / Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Modalen Osterøy Radøy Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylke

24 Page 13 of 15 Fylkeshuset 6404 MOLDE Leder: Hans Blø Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Rådhusplassen MOLDE Leder: Terje Nakken Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS Postboks 7881 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Leder: Harald Rogne Søre Sunnmøre kontrollutvalssekretariat (SSKS) Hakallestrand 6149 ÅRAM Leder: Jostein Støylen Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre Postboks KRISTIANSUND N Leder: Kjell Tore Wirum Trondheim kommune Kontrollkomiteens sekretariat 7004 TRONDHEIM Leder: Kari Aarnes KonSek Midt-Norge IKS Postuttak 7004 TRONDHEIM Leder: Arvid Hanssen / Trondheim Aukra Eide Fræna Gjemnes Molde Nesset Rauma Sunndal Vestnes Giske Haram Midsund Norddal Sandøy Skodje Stordal Stranda Sula Sykkylven Ørskog Ålesund Herøy Ulstein Hareid Vanylven Sande i Møre og Romsdal Volda Ørsta Kristiansund Averøy Frei Tingvoll Surnadal Rindal Aure Halsa Smøla Sør-Trøndelag fylkeskommune Agdenes Frøya Hemne Hitra Klæbu Malvik Meldal Melhus Midtre Gauldal Orkdal Selbu Skaun Snillfjord Tydal

25 Page 14 of 15 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Rådhusveien RISSA Leder: Arvid Lund KomSek Trøndelag IKS Fylkets Hus 7735 STEINKJER Leder: Liv Tronstad Nordland fylkeskommune Kontrollkomiteens sekretariat Fylkeshuset 8048 BODØ Leder: Berit Pedersen / / Ørland Bjugn Rissa Åfjord Roan Osen Leksvik Mosvik Nord-Trøndelag fylkeskommune Høylandet Lierne Namsskogan Røyrvik Fosnes Leka Flatanger Namdalseid Overhalla Grong Snåsa Verran Frosta Meråker Nærøy Inderøy Namsos Steinkjer Levanger Verdal Stjørdal Innherred samkommune Nordland fylkeskommune Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland Postboks SANDNESSJØEN Leder: Terje Hanssen Salten kontrollutvalgservice Postboks Inndyr Leder: Lars Hansen Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten / / Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Træna Lurøy Rødøy Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold Vestvågøy Vågan

26 Page 15 of 15 Rådhuset 8370 LEKNES Leder: Tom Tallaksen K-Sekretariatet IKS Postboks TROMSØ Leder: Bjørn-Harald Asphaug Christensen / Røst Værøy Flakstad Moskenes Troms fylkeskommune Harstad Tromsø Kvæfjord Målselv Sørreisa Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Sortland Bø i Nordland Hadsel Lødingen Øksnes Longyearbyen lokalstyre Kontrollutvalgan IS Henry Karlsen plass VADSØ Leder: Sissel Mietinen Kontrollutvalgssekretariatet i Vest- Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi Postboks HAMMERFEST Leder: Tor-Otto Gamst / / Finnmark fylkeskommune Berlevåg Båtsfjord Gamvik Lebesby Nesseby Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø Hasvik Loppa Alta Kautokeino Karasjok Porsanger Måsøy Nordkapp Kvalsund Norges Kommunerevisorforbund Nettstedkart Erling Storvik Design - Siteman CMS

27 ddw 0MDczNjE0M Stakeholders, legislation and auditing standards The Auditing and Auditors Act was issued in The Act regulates the qualifications of public accountants and auditors, the audit function, independence and the statutory audit. Statutory Audit Audit is to a large extent mandatory in Norway. The general rule is found in the Auditing and Auditors Act of 1999 which states that anyone subject to issue financial statements according to the Accounting Act is also subject to statutory audit. The Audit and Auditors Act lists some exemptions. The following companies are subject to statutory audit: All private and public limited companies Branches of foreign companies if the turnover exceeds NOK 5 million Partnerships if the turnover exceeds NOK 5 million or there are more than five partners. Limited partnerships where the general partner is a legal entity with limited liability are also subject to statutory audit. Sole proprietors if their assets exceed NOK 20 million or if they have more than 20 employees Auditing Interest in the disclosure of reliable information by companies has gradually increased. Such disclosure may be of interest to employees, creditors, investors, business connections or public authorities. In order for the users to have confidence in the auditor, the auditor must be independent. Auditing involves examining the annual financial statements and certain elements of the board of directors report. The auditor controls that the book-keeping has been carried out in accordance with the accounting rules laid down in acts, regulations and standards and that the accounting figures give a true and fair view of the results and the financial position of the company. In addition, by virtue of his or her expertise in accounting, taxes and duties, the auditor will serve as an adviser to his or her clients. However, services to audit clients must not impair the auditor s independence. Standards on Auditing DnR s Audit Committee has translated the International Standards on Auditing and related Services (ISA) and adapted them to Norwegian legal requirements. These Norwegian auditing standards ( Revisjonsstandard RS ) are the profession s interpretation of the national legaø standard good auditing practice". These standards are applicable to all public accountants in Norway as basic principles and essential procedures along with related guidance for conducting audit engagements and related services. Kilde:

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy 1 Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. oktober 2010 Endringer fra forrige oppdatering er markert med rød tekst Kap. 01 Bostedskommune

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13 Kodehefte Autosys Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. februar 2014. Endringer fra forrige oppdatering er markert med orange Innhold

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Opoints nettkilder i Norge

Opoints nettkilder i Norge Opoints nettkilder i Norge 3440 nettsteder 15. juli 2015 730.no (4) 8000 Bbodo (4) A hint of peppermint (1) A Portable Package (1) A Portable Package (1) A/S Norske Shell (2) Aalesunds Fotballklubb (5)

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013

Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013 Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013 Anleggene er ordnet etter følgende kriterier: 1. Fylkesvis 2. Kommunevis 3. Innenfor hver kommune

Detaljer

Skyttercampen Landsskytterstevnet

Skyttercampen Landsskytterstevnet CampPlass Samlag Agder skyttersamlag Skyttercampen Landsskytterstevnet Skytterlag Vogn m/strøm Bobil m/ strøm Telt m/strøm Vogn u/strøm bobil u/strøm Telt u/strøm Rad nr Plass nr Rad Nr Plass nr Rad Plass

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer