Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) kapittel 3. For godkjenning som revisor kreves godkjent teoretisk utdanning og tre års variert revisjonspraksis. Videre skal det etter teoretisk og praktisk opplæring gjennomgås en praktisk prøve som dokumenterer at vedkommende er egnet til å påta seg revisjonsoppdrag. Praktisk prøve vil ventelig bli arrangert første gang i år 2005, siden overgangsbestemmelsene gjør at de som ble tatt opp som studenter på revisorstudiet eller høyere revisorstudium før ikrafttreden av ny revisorlov 1. august 1999, kan godkjennes etter bestemmelsene om praksis i tidligere revisorlov. Søker må dessuten ha ført en hederlig vandel og være likvid. Revisorer som skal drive årsregnskapsrevisjon må i tillegg ha gjennomført pliktig etterutdanning, ha fast kontorsted i Norge og være bosatt innen EØS. Revisor må også stille sikkerhet for dekning av eventuelt erstatningsansvar. Nedenfor følger en nærmere gjennomgang av kravene for godkjenning som revisor; 1. Utdanningskrav Kravene til utdanning følger av revisorloven 3-2. Det kreves kopi av hele vitnemålet. Kopien skal være bekreftet av eksamensskole, revisor, advokat el. De særskilte karakterkravene for godkjenning av revisorer, herunder overgangsordninger 2. Dokumentasjon av praksis Kravene til praksis følger av revisorloven 3-3. Etter bestemmelsen kreves det 3 års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende oppgjør. Godkjenning av praksis er skjønnsmessig, men vil normalt være oppfylt ved ca timer revisjon og kursing. Antallet kurstimer kan likevel ikke overstige 300. Annen relevant praksis kan i enkelte tilfeller redusere kravet til revisjonspraksisen I henhold til revisorloven 11-1, jf forskrift av 25. juni 1999 om ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 2 kan personer som er tatt opp på revisorstudiet eller høyere revisorstudium før 1. august 1999, få godkjenning ved oppfyllelse av kravene til praksis etter tidligere revisorlov av 14. mars 1964 nr Om den nærmere avgrensning av overgangsreglene uttaler Kredittilsynet i brev til Den norske Revisorforening : "Kredittilsynet har på bakgrunn av henstillingen fra Høgskolen og eksamensutvalget, vurdert hvordan overgangsbestemmelsene skal praktiseres. Kredittilsynets foreløpige konklusjon er at man skal regnes som tatt opp på et (registrert) revisorstudium ved opptak til høyskolen, selv om det konkret først søkes om opptak til revisorlinjen etter to års studier. Tilsvarende legges til grunn at de som var tatt opp på et studium som gir grunnlag for opptak til "høyere revisorstudium" anses å være tatt opp på høyere revisorstudium allerede ved opptak til det kvalifiserende studie. Etter dette vil overgangsbestemmelsen i ny revisorlov 11-1eksempelvis praktiseres slik at en siviløkonom som har tatt høyere revisorstudium, anses å være "tatt opp som student på revisorstudium eller høyere revisorstudium" allerede ved opptak til siviløkonomstudiet." For disse søkere kreves 2 års variert praksis fra revisjon av årsregnskap og kravet vil normalt være oppfylt ved ca timer revisjon og kursing. Antallet kurstimer kan ikke overstige 200, men annen relevant praksis kan også i henhold til overgangsreglene i enkelte tilfeller redusere kravet til revisjonspraksisen. For nærmere informasjon om kravene til praksis vises det til kredittilsynets brev av: til Riksrevisjonen, til Toll- og avgiftsdirektoratet og brev av til Midtre Buskerud Revisjonsdistrikt. Praksis dokumenteres ved attest el. i original eller bekreftet kopi. Navnet på søkeren og ansettelsesforholdets lengde må klart fremgå. Antall fakturerbare timer skal fordeles på klient/bransje. Kurs skal fremgå som eget punkt i søknaden. For personer som har fem års ansettelse eller mer i ekstern revisjon kreves ikke nærmere spesifikasjon av praksis, men kun en bekreftelse på ansettelse. Praksisen skal være variert og det kreves i utgangspunktet at den dekker minimum seks forskjellige bransjer. Registrerte revisorer som søker godkjenning som statsautorisert revisor trenger ikke å dokumentere praksis. Det er for disse tilstrekkelig at registreringsdato fremgår av søknaden.

9 Pb 100 Bryn 0611 Oslo > Besøksadresse: Østensjøveien Oslo > Tlf.: Fax:

10 ddw 0MDczNjE0M Public Accountants / Auditors The Norwegian accountancy profession is traditionally a profession of auditors. The profession comprises two categories of qualified auditors, here called public accountants, namely the "statsautorisert revisor" (the state authorised public accountant) and the "registrert revisor" (the registered public accountant), two tiers within the same qualification system. The titles "statsautorisert revisor" and "registrert revisor" are protected by the Auditing and Auditors Act of The Norwegian public accountants are, by definition, persons who are authorised by the State, in accordance with the law, to perform statutory audits, and who in this capacity observe the principles of independence and personal professional liability. Authorisation of Public accountants In Norway, there are two categories of public accountants registered public accountant and state authorised public accountants. Both categories fully comply with the requirements set forth in the eighth EC Directive on Company Law (auditor s qualifications). A registered public accountant has completed a Bachelor in Auditing at regional colleges or at Handelshøyskolen BI [the Norwegian School of Management BI]. There are 11 regional colleges that offer this education. All candidates need 3 years of relevant practical training prior to applying to be a registered public accountant. A state authorised public accountant holds the highest degree and competence in auditing and accounting in Norway. Candidates have to complete a Masters of Science in Auditing at Norges Handelshøyskole (NHH) [the Norwegian School of Economics and Business Administration] in Bergen or at Handelshøyskolen BI in Oslo, and have to pass the examination with a first class result. Admission to the Master of Science programme requires either licence as registered public accountant, a Bachelor in Auditing or Business, or a Master in law or economics. The practice requirement is three years of relevant practice. Kredittilsynet gives licences also to firms of public accountants. An audit firm may be appointed auditor of a client in the same way as an individual public accountant. For this purpose, the firm must qualify as a audit firm (revisjonsselskap). The audit firms must be organised as companies and partnerships. Authorisation or registration is not revoked merely because the individual is no longer practising in the profession. The "Kredittilsynet" has the power of taking disciplinary action against accountants. To be authorised as a public accountant, the following requirements must be met: be a person with an unblemished record be able to pay his obligations when due be capable of managing his own affairs has a Master in Auditing (registered public accountant),

11 or a Master of Science in Auditing (state authorised public accountant). has a minimum of three years of varied audit practice within the European Economic Area has passed a test of practical ability after the practice period Norway has also a profession of professional book-keepers ( autorisert regnskapsfører ). They are also referred to as a profession of accountants. An autorisert regnskapsfører is not allowed to deliver statutory auditing services, but can provide book-keeping services and prepare the financial statements for clients. Kilde:

12 Page 1 of 15 Oversikt over bedriftsmedlemmer Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Oversikt over bedriftsmedlemmer i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) - revisjonsvirksomheter og virksomheter som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Om NKRF» Bedriftsmedlemmer Oversikt over NKRFs bedriftsmedlemmer Sist endret: revisjonsvirksomheter: 44 interkommunale revisjonsvirksomheter 5 fylkesrevisjoner 6 kommunerevisjoner 4 private revisjonsselskap 37 virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg: 28 interkommunale virksomheter 4 fylkeskommunale virksomheter 4 kommunale virksomheter 1 privat virksomhet Ved endringer vennligst send melding til webredaktør» Revisjonsvirksomheter Medlem Telefon Telefaks Oslo kommune Kommunerevisjonen Grenseveien OSLO Leder: Annette Gohn-Hellum Østfold kommunerevisjon IKS Postboks ROLVSØY Leder: Einar Gundersen (kst.) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Industrivn RAKKESTAD Leder: Finn Skofsrud Akershus og Østfold fylkesrevisjon Postboks SARPSBORG Leder: Ketil Roppestad Follo distriktsrevisjon Postboks Oslo Hovedkontor: Avd.kontor: Hovedkontor: Avd.kontor: Kommuner i oppdragsporteføljen Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Rygge Råde Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Våler i Østfold Hobøl Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ski Oppegård Frogn Enebakk

13 Page 2 of SKI Leder: Steinar Neby BDO Noraudit & Co AS Postboks 1568 Vika 0188 OSLO Leder: May-Britt Bratlie Nesodden kommunerevisjon Postboks NESODDTANGEN Leder: Svein Helge Johansen Bærum kommune Kommunerevisjonen 1304 SANDVIKA Leder: Per-Martin Svendsen Asker kommunerevisjon Postboks ASKER Leder: Brita Arvidsen Østre Romerike revisjonsdistrikt Postboks SØRUMSAND Leder: Magne Raastad Nedre Romerike Distriktsrevisjon Postboks LILLESTRØM Leder: Nina Neset Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Trondheimsvn RÅHOLT Leder: Odd H. Gran Hedmark fylkesrevisjon Fylkeshuset, Parkgt HAMAR Leder: Tove Marie Martinsen Hedmark Revisjon IKS Postboks LØTEN Leder: Morten Alm Birkelid Glåmdal revisjon IKS Rådhuset 2226 KONGSVINGER Leder: Svein Hanssen KPMG as Skjoldav / Vestby Sør-Fron Rendalen Vikna Nesodden Bærum Asker Sørum Fet Aurskog-Høland Nes i Akershus Skedsmo Rælingen Lørenskog Nittedal Eidsvoll Hurdal Ullensaker Nannestad Gjerdrum Hedmark fylkeskommune / (dir.) Hamar Løten Ringsaker Stange Elverum Åmot Stor-Elvdal Trysil Engerdal Kongsvinger Eidskog Nord-Odal Sør-Odal Grue Åsnes Våler i Hedmark Tynset Tønsberg Nøtterøy

14 Page 3 of HAUGESUND Leder: Sigurd Østensen Revisjon Fjell IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Leder: Svein Magne Evavold Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt Sel rådhus 2670 OTTA Leder: Ingulf Brandsarbakken Innlandet Revisjon IKS Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Leder: Bjørg Hagen Valdres kommunerevisjon Postboks FAGERNES Leder: Åge Sandsengen Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks DRAMMEN Leder: Rolleiv Lilleheie Kommunerevisjon IKS Tjøme Vaksdal Tysnes Austevoll Fusa Samnanger Tolga Os i Hedmark Alvdal Folldal Oppdal Rennebu Røros Holtålen Dovre Lesja Sel Skjåk Lom Vågå Oppland fylkeskommune Gjøvik Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Lillehammer Nord-Fron Ringebu Øyer Gausdal Sør-Aurdal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Etnedal Buskerud fylkeskommune Drammen Lier Røyken Hurum Øvre Eiker Nedre Eiker Ringerike Hole Krødsherad Modum Kongsberg Sigdal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sande i Vestfold Svelvik Flå Nes i Buskerud Gol

15 Page 4 of GOL Leder: Alf E. Pettersen Vestfold Kommunerevisjon Gannestadv BORRE Leder: Arild Lohne Sandefjord distriktsrevisjon Postboks SANDEFJORD Leder: Kjell Arne Kjær Telemark kommunerevisjon IKS Fylkeshuset 3706 SKIEN Leder: Finn-Egil Aure Aust-Agder fylkesrevisjon Serviceboks ARENDAL Leder: Per Harald Røed Arendal Revisjonsdistrikt IKS Postboks ARENDAL Leder: Knut-Thore Larsen Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Evjemoen 4735 EVJE Leder: Steinar Risinggård Vest-Agder fylkesrevisjon Serviceboks KRISTIANSAND Leder: Terje Osnes (kst.) Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Hemsedal Ål Hol Vestfold fylkeskommune Horten Re Hof Holmestrand Sandefjord Andebu Stokke Telemark fylkeskommune Skien Siljan Porsgrunn Bamble Kragerø Tinn Notodden Hjartdal Nome Bø i Telemark Sauherad Kviteseid Nissedal Fyresdal Drangedal Seljord Tokke Vinje Larvik Lardal Aust-Agder fylkeskommune Arendal Froland Åmli Risør Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Grimstad Lillesand Birkenes Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand Vennesla

16 Page 5 of 15 Serviceboks KRISTIANSAND Leder: Tor Ole Holbek Kommunerevisjonen Vest Vest- Agder IKS Postboks FLEKKEFJORD Leder: Irene Loka Rogaland Revisjon IKS Løkkevn STAVANGER Leder: Cicel T. Aarrestad Haugaland kommunerevisjon Postboks KOPERVIK Leder: Thor Elias Sandvig (kst.) Deloitte AS Sundgaten HAUGESUND Leder: Else Holst-Larsen Bergen kommunerevisjon Postboks BERGEN Leder: Monika Amundsen Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Postboks VOSS Leder: Odd Jakob Storebø / Songdalen Søgne Bergen Mandal Farsund Flekkefjord Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Rogaland fylkeskommune Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Sandnes Gjesdal Sola Randaberg Stavanger Kvitsøy Forsand Strand Hjelmeland Finnøy Rennesøy Karmøy Utsira Etne Sveio Suldal Sauda Tysvær Vindafjord Bokn Klepp Time Haugesund Hordaland fylkeskommune Stord Fitjar Bømlo Kvinnherad Fjell Kvam Aurland Ulvik Voss Jondal Odda

17 Page 6 of 15 Nordhordland Revisjon IKS Postboks ISDALSTØ Leder: Reidar Bjørsvik Sogn og Fjordane Revisjon IKS Askedalen LEIKANGER Leder: Marianne Vara Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord KRYSS-Revisjon Postboks FØRDE Leder: Terje Førde Kommunerevisjonen i Nordfjord Tonningsgata STRYN Leder: Markvard Sunde Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Leder: Finn Åge Ødegård Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Kaibakken KRISTIANSUND Leder: Bjarne Dyrnes Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Leder: Sigmund Harneshaug Kommunerevisjonsdistrikt 3, Møre og Romsdal IKS / Ullensvang Eidfjord Meland Modalen Osterøy Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogndal Luster Lærdal Årdal Høyanger Vik Balestrand Leikanger Førde Gaular Jølster Naustdal Gulen Solund Hyllestad Fjaler Askvoll Flora Bremanger Gloppen Eid Hornindal Stryn Vågsøy Selje Møre og Romsdal fylkeskommune Kristiansund Averøy Tingvoll Surnadal Rindal Aure Halsa Smøla Molde Vestnes Rauma Nesset Sunndal Eide Gjemnes Fræna Aukra Ålesund Ørskog

18 Page 7 of 15 (Komrev3 IKS) Postboks 7734, Spjelkavik 6022 ÅLESUND Leder: Kjetil Bjørnsen Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS Rådhuset Postboks ULSTEINVIK Leder: Bodill Skeide Trondheim kommunerevisjon 7004 TRONDHEIM Leder: Per Olav Nilsen Trondheim Norddal Stordal Stranda Sykkylven Haram Skodje Giske Sula Midsund Sandøy Herøy Ulstein Hareid Vanylven Sande i Møre og Romsdal Volda Ørsta Revisjon Midt-Norge IKS Postboks ORKANGER Leder: Inge Storås Fosen kommunerevisjon IKS Rådhuset 7160 BJUGN Leder: Monica Larsen KomRev Trøndelag IKS Fylkets Hus 7735 STEINKJER Leder: Tove Melgård / Sør-Trøndelag fylkeskommune Hemne Snillfjord Orkdal Agdenes Meldal Hitra Frøya Melhus Skaun Klæbu Midtre Gauldal Malvik Selbu Tydal Ørland Bjugn Rissa Åfjord Roan Osen Leksvik Mosvik Nord-Trøndelag fylkeskommune Inderøy Verran Namdalseid Flatanger Steinkjer Namsos Fosnes Nærøy Leka Frosta Levanger Meråker Stjørdal

19 Page 8 of 15 Nordland fylkesrevisjon Fylkeshuset 8006 BODØ Leder: Yngve Øverland Ytre Helgeland kommunerevisjon Postboks SANDNESSJØEN Leder: Lisbeth Hanssen Indre Helgeland kommunerevisjon Postboks MOSJØEN Leder: Aksel H. Sivertsen Salten kommunerevisjon IKS Postboks FAUSKE Leder: Per Asbjørn Andersen Kommunerevisjonen i Lofoten Postboks LEKNES Leder: Else-Annie Hansen Kyst-Revisjon AS Postboks MYRE Leder: Knut-Wiggo Johansen KomRev NORD IKS Postboks HARSTAD Leder: Oddgeir Albertsen Verdal Overhalla Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Nordland fylkeskommune Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Lurøy Træna Rødøy Vefsn Grane Hattfjelldal Nesna Hemnes Rana Bodø Hamarøy Saltdal Fauske Sørfold Steigen Meløy Gildeskål Beiarn Vestvågøy Vågan Røst Værøy Flakstad Moskenes Øksnes / Troms fylkeskommune Harstad Kvæfjord Lenvik Tranøy Torsken Berg Sørreisa Målselv Tromsø

20 Page 9 of 15 Sør-Troms Kommunerevisjon IKS Postboks EVENSKJER Leder: Finn Roar Sørensen Finnmark kommunerevisjon IKS Brodtkorbs gate VARDØ Leder: Arnt-Bjarne Aronsen Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS / Oarje-Finnmãrkku suohkanreviauvdna SGO Postboks ALTA Leder: Tove Mathisen Karlsøy Balsfjord Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Narvik Tysfjord Ballangen Lødingen Tjeldsund Evenes Sortland Bø i Nordland Hadsel Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Dyrøy Bjarkøy Finnmark fylkeskommune Vardø Vadsø Båtsfjord Gamvik Berlevåg Lebesby Tana Nesseby Sør-Varanger Hammerfest Kvalsund Hasvik Måsøy Nordkapp Kautokeino Alta Loppa Porsanger Karasjok Virksomheter som ivaretar sekretærtjenester for kontrollutvalg Kommuner i Medlem Telefon Telefaks oppdragsporteføljen Oslo kommune, Kontrollutvalget Fredrik Selmersvei OSLO v/sekretariatsleder Reidar Enger Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Industriveien RAKKESTAD Leder: Iren Madsen / / Oslo Aremark Askim Eidsberg Hobøl Marker Rakkestad Rømskog Skiptvet

21 Page 10 of 15 Akershus og Østfold kontrollutvalgsekretariat Postboks SARPSBORG Leder: Lill Grimeli Andersen Bærum kommune, Kontrollutvalget Kontrollutvalgets sekretariat 1304 SANDVIKA Leder: Fridtjov Næss FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postboks ÅS Leder: Jan T. Løkken Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal Rådhuset 2450 RENA Leder: Eli Busterud Glåmdal sekretariat IKS Kongsvinger rådhus 2226 KONGSVINGER Leder: Torgun M. Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus, 2550 Os i Østerdalen Leder: Torill Bakken / / Spydeberg Trøgstad Våler i Østfold Bærum / / Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Ski Oppegård Frogn Vestby Enebakk Ås Elverum Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler i Hedmark Åsnes Holtålen Røros Os (i Østerdalen) Tolga Alvdal Folldal Rennebu Oppdal Tynset Kontrollutvalgsekretariatet Innlandet / Serviceboks LILLEHAMMER Leder: Steinar Gulbrandsen Inter Revisjon Gudbrandsdal AS Postboks Vinstra Leder: Unn Kristin Bredeveien / Ole Widme Sekretariat for kontrollutvala i Nord- Gudbrandsdal (SKNG) / Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Lillehammer Gausdal Øyer Ringebu Sør-Fron Nord-Fron Dovre Lesja

22 Page 11 of 15 Sel rådhus 2670 OTTA Leder: Solveig Nymoen Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn Postboks DRAMMEN Leder: Audun Helleland VIKS, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat Revetalgata REVETAL Leder: Hans-Olaf Lunder Temark, Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks BØ Leder: Øystein Bergh Agder Sekretariat IS Postboks KVINESDAL Leder: Kjell Ivar Hommen / / Sel Skjåk Lom Vågå Buskerud fylkeskommune Drammen Flesberg Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Svelvik Øvre Eiker Vestfold fylkeskommune Andebu Hof Holmestrand Horten Lardal Larvik Re Sande i Vestfold Tjøme Nøtterøy Tønsberg Telemark fylkeskommune Siljan Porsgrunn Bamble Kragerø Tinn Notodden Nome Bø i Telemark Sauherad Kviteseid Nissedal Fyresdal Drangedal Seljord Tokke Vinje Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Marnardal Farsund Mandal Kvinesdal Flekkefjord Sirdal Åseral Bykle

23 Page 12 of 15 Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat Rogaland fylkeskommune Postboks STAVANGER Leder: Mette Jensen Moen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Postboks SANDNES Leder: Wencke S. Olsen Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks AKSDAL Leder: Stein Oddvar Gravelsæter Sekretariatet for kontrollutvalget Bergen kommune Postboks BERGEN Leder: Ole Hopperstad Regionrådet Nordhordland IKS (Sekretariat kontrollutvala) Postboks ISDALSTØ Leder: Bent Gunnar Næss Sekretariat for kontrollutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Leder: Einar Ulla (fung.) Kontrolldirektøren i Møre og Romsdal fylke / / Valle Bygland Evje og Hornnes Iveland Rogaland fylkeskommune Stavanger Sandnes Sola Randaberg Strand Time Hå Gjesdal Rennesøy Sokndal Lund Finnøy Hjelmeland Bjerkreim Forsand Kvitsøy Klepp Haugesund Karmøy Utsira Etne Sveio Suldal Sauda Tysvær Vindafjord Bokn Bergen / Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Modalen Osterøy Radøy Sogn og Fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylke

24 Page 13 of 15 Fylkeshuset 6404 MOLDE Leder: Hans Blø Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Rådhusplassen MOLDE Leder: Terje Nakken Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS Postboks 7881 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Leder: Harald Rogne Søre Sunnmøre kontrollutvalssekretariat (SSKS) Hakallestrand 6149 ÅRAM Leder: Jostein Støylen Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre Postboks KRISTIANSUND N Leder: Kjell Tore Wirum Trondheim kommune Kontrollkomiteens sekretariat 7004 TRONDHEIM Leder: Kari Aarnes KonSek Midt-Norge IKS Postuttak 7004 TRONDHEIM Leder: Arvid Hanssen / Trondheim Aukra Eide Fræna Gjemnes Molde Nesset Rauma Sunndal Vestnes Giske Haram Midsund Norddal Sandøy Skodje Stordal Stranda Sula Sykkylven Ørskog Ålesund Herøy Ulstein Hareid Vanylven Sande i Møre og Romsdal Volda Ørsta Kristiansund Averøy Frei Tingvoll Surnadal Rindal Aure Halsa Smøla Sør-Trøndelag fylkeskommune Agdenes Frøya Hemne Hitra Klæbu Malvik Meldal Melhus Midtre Gauldal Orkdal Selbu Skaun Snillfjord Tydal

25 Page 14 of 15 Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Rådhusveien RISSA Leder: Arvid Lund KomSek Trøndelag IKS Fylkets Hus 7735 STEINKJER Leder: Liv Tronstad Nordland fylkeskommune Kontrollkomiteens sekretariat Fylkeshuset 8048 BODØ Leder: Berit Pedersen / / Ørland Bjugn Rissa Åfjord Roan Osen Leksvik Mosvik Nord-Trøndelag fylkeskommune Høylandet Lierne Namsskogan Røyrvik Fosnes Leka Flatanger Namdalseid Overhalla Grong Snåsa Verran Frosta Meråker Nærøy Inderøy Namsos Steinkjer Levanger Verdal Stjørdal Innherred samkommune Nordland fylkeskommune Sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør og Ytre Helgeland Postboks SANDNESSJØEN Leder: Terje Hanssen Salten kontrollutvalgservice Postboks Inndyr Leder: Lars Hansen Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten / / Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Alstahaug Dønna Herøy Leirfjord Træna Lurøy Rødøy Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold Vestvågøy Vågan

26 Page 15 of 15 Rådhuset 8370 LEKNES Leder: Tom Tallaksen K-Sekretariatet IKS Postboks TROMSØ Leder: Bjørn-Harald Asphaug Christensen / Røst Værøy Flakstad Moskenes Troms fylkeskommune Harstad Tromsø Kvæfjord Målselv Sørreisa Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Sortland Bø i Nordland Hadsel Lødingen Øksnes Longyearbyen lokalstyre Kontrollutvalgan IS Henry Karlsen plass VADSØ Leder: Sissel Mietinen Kontrollutvalgssekretariatet i Vest- Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi Postboks HAMMERFEST Leder: Tor-Otto Gamst / / Finnmark fylkeskommune Berlevåg Båtsfjord Gamvik Lebesby Nesseby Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø Hasvik Loppa Alta Kautokeino Karasjok Porsanger Måsøy Nordkapp Kvalsund Norges Kommunerevisorforbund Nettstedkart Erling Storvik Design - Siteman CMS

27 ddw 0MDczNjE0M Stakeholders, legislation and auditing standards The Auditing and Auditors Act was issued in The Act regulates the qualifications of public accountants and auditors, the audit function, independence and the statutory audit. Statutory Audit Audit is to a large extent mandatory in Norway. The general rule is found in the Auditing and Auditors Act of 1999 which states that anyone subject to issue financial statements according to the Accounting Act is also subject to statutory audit. The Audit and Auditors Act lists some exemptions. The following companies are subject to statutory audit: All private and public limited companies Branches of foreign companies if the turnover exceeds NOK 5 million Partnerships if the turnover exceeds NOK 5 million or there are more than five partners. Limited partnerships where the general partner is a legal entity with limited liability are also subject to statutory audit. Sole proprietors if their assets exceed NOK 20 million or if they have more than 20 employees Auditing Interest in the disclosure of reliable information by companies has gradually increased. Such disclosure may be of interest to employees, creditors, investors, business connections or public authorities. In order for the users to have confidence in the auditor, the auditor must be independent. Auditing involves examining the annual financial statements and certain elements of the board of directors report. The auditor controls that the book-keeping has been carried out in accordance with the accounting rules laid down in acts, regulations and standards and that the accounting figures give a true and fair view of the results and the financial position of the company. In addition, by virtue of his or her expertise in accounting, taxes and duties, the auditor will serve as an adviser to his or her clients. However, services to audit clients must not impair the auditor s independence. Standards on Auditing DnR s Audit Committee has translated the International Standards on Auditing and related Services (ISA) and adapted them to Norwegian legal requirements. These Norwegian auditing standards ( Revisjonsstandard RS ) are the profession s interpretation of the national legaø standard good auditing practice". These standards are applicable to all public accountants in Norway as basic principles and essential procedures along with related guidance for conducting audit engagements and related services. Kilde:

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer