NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs"

Transkript

1 NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

2 Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos Kurs 2014 er godt i gang, og mange setter seg mål ved starten på et nytt år. Dette går ofte på utvikling eller ønske om å bli bedre i noe. Eller det å lære seg noe helt nytt. Målene kan være både på det personlige plan eller i arbeidssammenheng. Er du en av disse? Kompetanseutvikling er gjerne en viktig del av planene for mange. Men vi kjenner oss vel litt igjen når hverdagen kommer og vi blir spist opp av en travel arbeidsdag og daglige gjøremål? Start planleggingen i dag og book det inn på kalenderen din nå! Det gjør det mer forpliktende for deg selv, og det blir lettere å få det prioritert. Husk at du får 10 % «meld-på-tidlig-rabatt» på Sticos Kurs. Lønnsom investering Kompetansepåfyll er en lønnsom investering for både deg og arbeidsgiveren din! Det er viktig å være oppdatert for å utføre oppgaver riktig og på en effektiv måte. Regelverket er under konstant utvikling, og det kan til tider være krevende å holde seg oppdatert. Det er viktig å ha verktøy som holder deg oppdatert, men av og til har man behov for å få litt ekstra påfyll eller å gå i dybden på et fagområde. For mange er det enklest å melde seg på et kurs. Faglig påfyll gir både mer motivasjon og inspirasjon. Man blir tryggere i rollen, og gjerne mer effektiv ved at man fjerner usikkerhet og unødvendig tidsbruk. Nyhet! Sticos E-kurs Ikke alle har tid og anledning til å reise på kurs. For deg har vi lansert Sticos E-kurs! I denne katalogen finner du en oversikt over alle våre nye e-kurs. Du kan også gå inn på sticos.no/kurs og få oversikt over hvilke e-kurs som til enhver tid er tilgjengelige. Nyheter blir lagt ut løpende. Sticos E-kurs er et supplement til tradisjonelle klasseromskurs. Det er korte, effektive kurs som går i dybden på utvalgte tema. Sticos E-kurs sparer deg for tid, og du kan lettere få tilpasset kompetansepåfyll i en travel hverdag. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger på kursene. De er enkle å bruke, og du kan ta det når det passer deg. Effektivt og fleksibelt! Prøv det du også, så kanskje du får gjennomført et av dine nyttårsforsetter i år? Vi i Sticos AS gjør vårt ytterste for at all informasjon i denne katalogen skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i pris, dato, beskrivelser mv.

3 STICOS E-KURS 4 REGNSKAP Grunnleggende regnskapsføring 8 Regnskapsføring 2 9 Regnskapsføring 3 10 Avstemming og kontroll av regnskapet 11 Bokføringsloven og god bokføringsskikk 12 Konsernregnskap i praksis 13 Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser 14 Regnskapsanalyse - verdivurderinger 15 REGNSKAPSFØRERYRKET God regnskapsføringsskikk 16 Brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk 17 LØNN OG PERSONAL Grunnleggende lønn 18 Lønn og naturalytelser 19 Reiseoppgjør 20 Sykepenger og foreldrepenger 21 Arbeidsrett - arbeidsforholdet fra A til Å 22 SKATT OG AVGIFT Merverdiavgift - grunnkurs 23 Merverdiavgift - utland 24 Merverdiavgift - eiendom 25 Skatt og avgift på bil 26 Praktisk utenlandsbeskatning 27 ANNET Risikostyring og internkontroll 28 Offentlige anskaffelser - innføringskurs 29 INTERNKURS KURS FOR KOMMUNER 30 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kursplan 32 Kursholdere 35 Autorisasjon 36 Praktiske opplysninger og betingelser 38 Dette sier våre kursdeltakere om Sticos Kurs 39 33

4 STICOS E-KURS Nyttige kurs - når det passer deg Vi tilbyr nå en rekke kurs på nett. E-kursene er tilrettelagt som selvstudium med video, oppgaver underveis og kursdokumentasjon. Effektiv og fleksibel læring i en hektisk arbeidsdag. Anleggsmidler - varige driftsmidler Beregning av arbeidsgiverperiode Hva er et driftsmiddel og hvordan skal det behandles i regnskapet? For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital. I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Vi ser på anskaffelseskost, og ulike vurderinger som gjøres i forbindelse med anskaffelsen og hvordan valg i denne fasen også påvirker den videre regnskapsmessige behandlingen. Videre ser vi nærmere på avskrivninger og ulike avskrivningsmetoder. Kurset er et introduksjonskurs til varige driftsmidler, og er aktuelt for regnskapsførere, revisorer og andre som arbeider med varige driftsmidler. Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden? Det er mange spørsmål som dukker opp når arbeidstakere blir fraværende på grunn av sykdom eller skade. I dette kurset vil vi i hovedsak se på beregningen av arbeidsgiverperioden. Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden dersom en ansatt har flere sykefravær etter hverandre? Når vil plikten til å betale sykepenger i en ny arbeidsgiverperiode inntreffe? Du vil gjennom mange ulike eksempler lære hvordan dagene i en arbeidsgiverperiode skal beregnes. Vi ser også litt på vilkår og ansattes rettigheter for sykepenger, samt retten til å benytte egenmelding. 4 Varighet: Autorisasjon: Pris: 95 minutter 2 timer Finansregnskap Kr 1 190,- for Sticos-abonnenter Kr 1 290,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 45 minutter 1 time Rettslære Kr 490,- for Sticos-abonnenter Kr 550,- for ikke-abonnenter

5 Beregning av sykepenger og foreldrepenger Fordelsbeskatning av fri bil Hvordan skal sykepenger og foreldrepenger beregnes? Hvilken periode skal legges til grunn? Og hvilken inntekt skal tas med i beregningsgrunnlaget? Dette kurset har fokus på vilkårene for og beregningen av sykepenger og foreldrepenger i forhold til arbeidstakere, men vi har også tatt med litt om de generelle bestemmelsene for å ha de grunnleggende vilkårene klare. Når har man rett på sykepenger? Når har man rett på foreldrepenger? Eller kanskje enda mer interessant, når har man ikke rett på slike stønader? Du vil lære hvordan sykepenger og foreldrepenger skal beregnes, både hvilken periode som skal legges til grunn og hvilken inntekt som skal inngå i sykepengegrunnlaget. Kurset er aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal. Når skal det beregnes en fordel ved bruk av firmabil? Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være. Skatteetaten sine erfaringer viser at ikke alle innberetter fordel fri bil. Etaten har derfor varslet om at de i tiden fremover vil ha fokus på manglende innberetning av privat bruk av firmabil. Målet med kurset er at du skal få en oversikt over når det skal fastsettes en fordel ved bruk av firmabil. Varighet: Autorisasjon: Pris: 45 minutter 1 time Rettslære Kr 490,- for Sticos-abonnenter Kr 550,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 60 minutter 1 time Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter 55

6 Fradragsrett for inngående merverdiavgift Fradragsrett for tap på fordringer Når kan inngående merverdiavgift fradragsføres? Få en praktisk oversikt over de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres. Kurset behandler de formelle krav til fakturaens innhold og har en detaljert gjennomgang av de lovpålagte krav som stilles til fakturaen. De materielle vilkår for fradrag av inngående merverdiavgift blir også behandlet, herunder kravene til relevans og tilordning. Kurset gjennomgår reglene om avskåret fradragsrett, slik som personkjøretøy, utgifter til kost og servering, naturalavlønning, representasjon, anskaffelse av varer og tjenester til utdeling som gaver eller i reklameøyemed. Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene. Innenfor skatteretten har det vært en rekke domsavgjørelser på når et tap kan fradragsføres med skattemessig virkning. Det er spesielt vurderingen om tap av fordring har særlig og nær tilknytning til kreditors virksomhet som skaper utfordringer. I tillegg kom det i 2011 en avskjæringsregel av fradragsretten for tap til enkelte nærstående selskaper. Kurset har derfor et spesielt fokus på den skattemessige behandlingen. Vi ser på når og hvordan en skal fradragsføre tap med virkning for merverdiavgiften. I tillegg gjennomgår vi den regnskapsmessige vurderingen og hvordan en skal bokføre tap av fordringer. 6 Varighet: Autorisasjon: Pris: 60 minutter 1 time Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 75 minutter 1,5 timer Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter

7 Mva - Justeringsreglene for fast eiendom Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Hvordan virker justeringsreglene når du anskaffer fast eiendom? Hvilke konsekvenser vil det ha om du endrer bruken av eiendommen, eller du velger å selge? Har det noen betydning når du selger og til hvem du selger? Kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Vi gjennomgår hovedprinsippene. Kapitalvarebegrepet blir gjennomgått. Det samme gjelder hva som anses som en justeringshendelse, herunder hvordan justering skal skje. Vi gir også en oversikt over dokumentasjonsreglene. Det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming, slik at gjennomgangen vil inneholde en del eksempler. Formålet med kurset er at du skal oppnå en grunnleggende forståelse av innholdet i justeringsreglene for fast eiendom. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstaker og arbeidsgiver? Sykefraværsarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere er et aktuelt tema i alle virksomheter, både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Kurset belyser en rekke problemstillinger. I kurset får du en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær. Hvordan skal vi jobbe for å forebygge og hindre videre utvikling av sykefravær? Hvordan skal vi få til gode rutiner for sykefraværsoppfølging både på system- og på individnivå? Kurset gir en oversikt over regelverket. I tillegg får du anbefalinger og informasjon om hvordan rutiner for sykefraværsarbeidet kan utarbeides i virksomheten. Varighet: Autorisasjon: Pris: 70 minutter 1,5 timer Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 75 minutter 1,5 timer Rettslære Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter 77

8 NY I FAGET? Grunnleggende regnskapsføring Lær hvordan du fører de vanligste regnskapsbilagene for bedriften. Kurset er praktisk rettet, og gir deg basiskunnskaper i regnskapsføring. Hva skjer i et regnskap? Dette todagerskurset gir en grundig innføring i regnskap for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. Etter kurset kan du føre de vanligste regnskapsbilagene for bedriften, og forstå viktigheten av mva. og riktig mva.- behandling i regnskapet. Du kan også se en regnskapsrapport og forstå hva som er grunnlag for de enkelte tallene som presenteres. Dette kurset er første skritt på veien mot å bli en selvstendig regnskapsmedarbeider. Etter «Grunnleggende regnskapsføring» er det mulighet for påbygging og videreutvikling gjennom kursene «Regnskapsføring 2» og «Regnskapsføring 3». Regnskapets oppbygning; kontoplan, sammenhengen mellom resultat og balanse, samt sentrale regnskapsbegreper i forbindelse med dette Krav til bilag Hvordan bilag skal samles inn, sorteres, konteres og registreres Myndighetenes krav til regnskapsrapporter Fradrag for inngående avgift (kort gjennomgang av hovedregler) Bokføring av vanlige bilagstyper. Konkrete bilag blir presentert og forklart, deltakerne fører bilagene og bilagene blir deretter gjennomgått Andre bilagstyper Avgiftsoppgjør/momsoppgjør Oppgaveløsning Regnskapsmedarbeidere som har liten eller ingen erfaring med regnskapsføring. Kl begge dager. KURSHOLDER Hans Olav Sekkeseter Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo mars Bjørvika Konferansesenter AS Bergen april Radisson Blu Hotel Norge Trondheim april Sticos AS Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS

9 Trenger du innsikt i regnskapets oppbygning? Regnskapsføring 2 Dette kurset gir deg oversikt over sammenhenger i regnskapsføringen. Du får en grundig gjennomgang av sentrale områder for regnskapets oppbygning. Regnskapsmedarbeidere som kan noe regnskapsføring. Kl begge dager. KURSHOLDER Frode Aarlott Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Forstå sammenhengen Todagerskurs for deg som kan noe regnskapsføring, og som ønsker å få mer innsikt i regnskapets oppbygning og sammenheng. Vi setter fokus på forståelsen for de operasjonene databaserte regnskapsprogram faktisk utfører. Kurset er en videreføring av «Grunnleggende regnskapsføring». Regnskapets oppbygning; kontoplan, sammenhengen mellom resultat og balanse, samt sentrale regnskapsbegreper i forbindelse med dette Periodisering - forskjellen mellom utgift og kostnad, og hvordan dette skal behandles i regnskapet Behandling av forskudds- og etterskuddsfakturering Merverdiavgift - bokføring og periodeavslutning Regnskapsmessig behandling av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, naturalytelser og avsetninger, samt konsekvenser for bokføringen i regnskapet Betydningen av avstemminger og enkle eksempler som avstemming av kasse og bank Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Oslo april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen april Radisson Blu Hotel Norge Trondheim mai Sticos AS Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS 99

10 mestrer du regnskapsføringen? Regnskapsføring 3 Dette kurset gir deg et godt utgangspunkt for å få en helhetsforståelse av regnskapsarbeidet. Vi ser på betydningen av periodisering og vurdering av balansen. Forståelsen gjør deg trygg Todagerskurs som passer for deg som har praksis fra regnskapsføring. Du får en forståelse for betydningen av periodisering av nødvendige poster og vurdering av balansen. Dette for å komme fram til en korrekt saldobalanse for videre behandling av regnskapet. Videreføring av «Grunnleggende regnskapsføring» og «Regnskapsføring 2». Regnskapsprinsipper Periodisering/tidsavgrensning av inntekter og kostnader Regnskapsmessig behandling av påkostning og vedlikehold av driftsmidler Skattemessige og regnskapsmessige avskrivninger Andre midlertidige forskjeller Klassifisering av balansen Avgrensninger (fradragsberettigede/ikke fradragsberettigede kostnader) Naturalytelser Noen sentrale analysebegreper Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Regnskapsmedarbeidere som har praksis fra regnskapsføring. Kl begge dager. KURSHOLDER Frode Aarlott Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo juni Bjørvika Konferansesenter AS

11 Hvilke avstemminger må foretas? Avstemming og kontroll av regnskapet Du lærer hvordan avstemminger skal dokumenteres og hvorfor avstemmingsarbeid er viktig. Regnskapsførere som er ny i eller som har noe erfaring med avstemmingsarbeid. Kl begge dager. KURSHOLDER Olav-Arne Gilstad AUTORISASJON 14 timer Finansregnskap. Se side 36. Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Innføringskurs i avstemminger Dette todagerskurset passer for deg som har noe erfaring med regnskapsføring, men som er ny i eller har noe erfaring med avstemmingsarbeid. Du får svar på hvilke avstemminger som må foretas, når, i hvilken rekkefølge og hvordan de skal dokumenteres. Det blir vinklet spesielt inn mot kravene i bokføringslovens 11 om avstemming av balansen. For å gi forståelse av de ulike avstemmingspostene omhandles også periodisering av inntekter og kostnader. Hva innebærer det å avstemme regnskapsposter og hvorfor er avstemming viktig Periodisering av inntekter/kostnader Gjennomgang av avstemminger (kasse, bankkonti/lån, kunder/leverandører, merverdiavgift, varebeholdning, driftsmidler/avskrivninger, periodiseringsposter/avsetninger, finansielle eiendeler, egenkapitalposter, skatter inkl. litt om permanente og midlertidige forskjeller, vurdering av resultatkonti) Gjennomgang av balanse og enkelte resultatposter Oppbygging av avstemmingsperm, eksempler på fremgangsmåte Avstemming lønn Praktiske råd og tips fra avstemmingsarbeid Bergen mars Radisson Blu Hotel Norge Stavanger april Radisson Blu Atlantic Hotel Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS Trondheim juni Sticos AS 11

12 Oppfyller du alle krav i bokføringsloven? Bokføringsloven og god bokføringsskikk For å føre regnskap er det nødvendig med innsikt i de viktigste bestemmelsene i bokføringsloven. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap. Vi gjennomgår også de siste endringer i bokføringsloven og forskriften. De viktigste prinsippene Vi ser på hovedreglene i bokføringsloven og tilhørende forskrift, samt god bokføringsskikk. Et nødvendig kurs for alle som fører regnskap. Du lærer de viktigste prinsippene som vedrører dokumentasjon og behandling i regnskapssystemet. Kravene som stilles i bokføringsregelverket er relativt omfattende og det er nok fortsatt mange bokføringspliktige som ikke oppfyller alle kravene. Vi legger mest vekt på de bestemmelsene som har allmenn interesse, men kommer også inn på de ulike bransjebestemmelsene som er fastsatt i bokføringsforskriften. Hva ligger i begrepet god bokføringsskikk? Kobling mot regnskapsloven og andre lovverk Hvem er bokføringspliktig? i pliktig regnskapsrapportering Grunnleggende bokføringsprinsipper Hva er lovbestemte spesifikasjoner og hvordan skal disse oppbevares? Hva kreves av et regnskapssystem? Tidspunkt for bokføring og avstemming Dokumentasjon av bokførte opplysninger og balansedokumentasjon Oppbevaring av regnskapsmateriell og annet materiell Alle som fører regnskap og andre som har behov for kompetanse på bokføringsregelverket. Kl KURSHOLDER Håkon Solheim AUTORISASJON 7 timer Finansregnskap/ bokføringsregelverket. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo 3. april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 8. mai Radisson Blu Hotel Norge Trondheim 14. mai Sticos AS Oslo 4. juni Bjørvika Konferansesenter AS

13 Skal du utarbeide et konsernregnskap? Konsernregnskap i praksis Etter å ha gjennomført dette kurset skal du være i stand til å utarbeide et enkelt konsernregnskap. Dette oppnås gjennom praktisk jobbing med både en enkel oppkjøpsanalyse og en enkel konsolidering. Grunnleggende teori blir også gjennomgått. Regnskapsførere, revisorer, regnskapsledere, økonomiledere, daglig leder og andre som utarbeider eller ønsker å få grunnleggende forståelse for et konsernregnskap. Kl KURSHOLDERE Elin Petersen og Pål Sund AUTORISASJON 7 timer Finansregnskap. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Oppkjøpsanalyse og konsolidering Dette er et dagskurs som passer for deg som skal utarbeide ditt første konsernregnskap. Kurset passer også for deg som ønsker en bedre forståelse av hva et konsernregnskap er og hvordan dette utarbeides. Kursets formål er å gjøre deg i stand til å utarbeide en oppkjøpsanalyse og en konsolidering. Dette oppnår du ved praktisk jobbing med aktiv veiledning fra kursholderne. Vi gjennomgår også den grunnleggende teorien bak de løsningene vi skisserer. Det legges opp til at deltakerne tar med egen bærbar pc med Excel eller Excel-kompatibelt program for oppgaveløsning. Teori: Hva er et konsernregnskap? - Resultat- og balanseoppstilling, noter og årsberetning - Hvem må utarbeide et konsernregnskap? - Hva er konsernregnskapets formål? - Viktige definisjoner og begreper Praktisk case (blir brukt gjennom hele kurset) Konserndannelse - Ulike former for konserndannelse - Oppgaveløsning: Oppkjøpsanalyse, merverdier og goodwill Konsolidering og oppgaveløsning - Eliminering av resultat og balanseposter - Avstemming av egenkapitalen Trondheim 22. mai Sticos AS Oslo 3. juni Bjørvika Konferansesenter AS 13

14 Hvordan fatte gode beslutninger basert på regnskapet? Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær å hente ut informasjon om lønnsomhet og finansiell situasjon for å se muligheter og faresignaler. Hvordan lese et regnskap? Få økt forståelse for hva som ligger bak tallene, når vi analyserer et årsregnskap fra A til Å. Du lærer hvordan du leser et regnskap, hvordan du henter ut informasjon for å fatte riktige beslutninger, og hvordan du ser muligheter og faresignaler i en virksomhet. Generell regnskapsforståelse Regnskapsprinsipper Analyse av lønnsomheten Analyse av bedriftens finansielle situasjon - likviditet, finansiering og arbeidskapital Viktige nøkkeltall vedrørende resultat og balanse Andre forhold som må tas hensyn til i analysen av et regnskap Hvordan oppdage faresignaler i virksomheten ved hjelp av analyse av resultat og balanse Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Innførings-/oppfriskingskurs for regnskapsansvarlig, økonomileder, daglig leder og andre som utarbeider eller må forholde seg til finansiell informasjon. Kl begge dager. KURSHOLDER Frode Aarlott / Håkon Solheim AUTORISASJON 14 timer Finansregnskap. Se side 36. Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo mars Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 31. mars - 1. april Radisson Blu Hotel Norge Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS Trondheim mai Sticos AS

15 Hva er realitetene bak regnskapstallene? Regnskapsanalyse - verdivurderinger Kurset gir deg gode forutsetninger for å vurdere realiteten bak regnskapstallene. Du får kunnskap som er viktig for å kunne ta riktige beslutninger i en bedrift. Regnskapsansvarlig, økonomileder, daglig leder og andre som utarbeider eller må forholde seg til finansiell informasjon. Kl begge dager. KURSHOLDER Håkon Solheim AUTORISASJON 12 timer Finansregnskap og 2 timer Rettslære. Se side 36. Vi trekker konklusjoner Dette todagerskurset gjør deg i bedre stand til å lese et regnskap ved å forstå sammenhengen mellom bokførte og reelle verdivurderinger. Kurset passer for deg som har ansvar for å presentere et korrekt regnskap. Det er også nyttig for deg som ønsker å få en bedre forståelse for regnskapets betydning i den økonomiske styringen av bedriften. Verdivurdering av eiendeler og gjeld - regnskapslovens bestemmelser, - klassifisering av balansen - regnskaps-/skattemessige vurderinger - immaterielle verdier (herunder goodwill) Regnskapsføring og beregning av skatt - utsatt skatt, betalbar skatt og skattekostnad Utbytteregler og utbytteberegning, leasing Verdivurdering av selskap - ulike metoder for beregning En kort innføring i kontantstrømanalyser Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Oslo juni Bjørvika Konferansesenter AS 15

16 Oppdragsstyring og kvalitetssikring i praksis God regnskapsføringsskikk Økt fokus på krav til oppdragsstyring og kvalitetskontroller gjør dette kurset svært aktuelt. Her får du en oversikt over kravene i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Sikker oppdragsstyring for regnskapsførere God regnskapsføringsskikk stiller en rekke krav til regnskapskontorets organisering og utøvelse av regnskapsføreryrket. Hva innebærer disse kravene? Hvordan legger vi til rette for gode rutiner, både internt og hos våre kunder? Kurset er relevant for autoriserte regnskapsførere og andre ansatte ved regnskapskontor. Vi gjennomgår en del praktiske eksempler på hvordan de sentrale problemstillingene kan løses gjennom Sticos Regnskapsmetodikk og ulike skjema/sjekklister. Bransjeoversikt og statistikk Konsekvenser av bortfalt revisjonsplikt Gjennomgang av GRFS, med fokus på 0 og 1 Krav i hvitvaskingsloven Autorisasjon - krav til etterutdanning Bruk av praktiske verktøy Autoriserte regnskapsførere og andre ansatte ved regnskapskontor. Kl KURSHOLDER Hans Olav Sekkeseter AUTORISASJON 7 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Stavanger 20. mai Radisson Blu Atlantic Hotel Trondheim 3. juni Sticos AS Oslo 12. juni Bjørvika Konferansesenter AS

17 Gode rutiner - sikker oppdragsstyring Brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk Vi viser deg hvordan du praktisk løser kravene til oppdragsstyring og kvalitetskontroller ved bruk av Sticos Regnskapsmetodikk. Kurset setter fokus på de krav som fremgår av regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Autoriserte regnskapsførere og andre ansatte ved regnskapskontor som bruker Sticos Regnskapsmetodikk. Kl KURSHOLDER Bente Sandblost AUTORISASJON 7 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Se side 36. Kr 3 875,- for både Sticos-abonnenter og for ikke-abonnenter (kr 1 750,- pr. påfølgende deltaker fra samme firma). Rabattordning, se side 38. Bli mer effektiv Kurset er en innføring i bruk av Sticos Regnskapsmetodikk, og viser hvordan du kan oppnå effektive og ensartede rutiner for dokumentasjon av utført arbeid. Vi gjennomgår en del praktiske eksempler på hvordan de sentrale problemstillingene kan løses gjennom programvare og ulike skjema/sjekklister. Den enkelte kursdeltaker løser oppgaver på pc. Kurslokalene i Oslo har pc-er med den nødvendige programvaren tilgjengelig for alle deltakerene. På kurset i Bergen og i Trondheim må hver enkelt deltaker ta med egen bærbar pc. Deltakelse på dette kurset forutsetter at du har eller planlegger å ta i bruk Sticos Regnskapsmetodikk som kvalitetssikringsverktøy. Dette er også en forutsetning for at du får timene godkjent som autorisasjon. Hvordan tilpasse programmet til regnskapskontorets egne rutiner Hvordan etablere et nytt oppdrag - oppsett og tilpasning av oppdragsavtalen til oppdraget, sjekklister og maler ved etablering av oppdrag Bruk av dokumentmaler og arkivfunksjon Generelt om GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag, loggføring, mottak/utlevering av regnskapsmateriell, avstemminger og rapporteringer, oppdragsdokumentasjon og kvalitetssikring av arbeid utført av medarbeidere Gjennomgang av hvitvasking og risikostyring Andre funksjoner i Sticos Regnskapsmetodikk, herunder e-post, sms og kursoversikt ansatte Trondheim 3. april Sticos AS Bergen 6. mai Radisson Blu Hotel Norge Oslo 20. mai Konferansesenteret Høyres Hus Oslo 21. mai Konferansesenteret Høyres Hus 17

18 Hvordan gjennomføre lønnskjøringer? Grunnleggende lønn Få grunnleggende kompetanse og oversikt over gjeldende regelverk. Unngå merarbeidet som oppstår ved feil i lønnskjøringen. Viktig å være oppdatert Som lønnsmedarbeider må du være oppdatert på regelverket som berører lønn og personalforvaltning for å sikre en korrekt lønnsbehandling. Under dette ligger også den nødvendige rapporteringen til det offentlige. Du må også være kjent med oppbygningen og de muligheter som et elektronisk lønnsprogram gir. Ansettelsesforholdet Arbeidstid, overtid og pauser Ferie og feriepenger Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser Kort om lønnskjøring Trekk i lønn Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Oppgaver til det offentlige Integrasjon mot regnskapet Kort om årsavslutning Lønns- og regnskapsmedarbeidere. Ingen krav til forkunnskaper. Kl KURSHOLDER Erik Engeland Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Stavanger 3. april Radisson Blu Atlantic Hotel Oslo 9. april Bjørvika Konferansesenter AS Trondheim 19. mai Sticos AS

19 HVA SKAL INNBERETTES OG HVORDAN? Lønn og naturalytelser Lær om reglene for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning for ulike naturalytelser. Lønnsansvarlig, lønnsmedarbeider og attestasjonsansvarlig. Kl KURSHOLDER Erik Engeland AUTORISASJON 7 timer Skatt/avgift. Se side 36. Hva skal utbetales og innberettes? Her blir du oppdatert på hvilke naturalytelser som skal innberettes og hvordan innberetningen skal gjøres. Du får en oversikt over hvilke regler som gjelder, og lærer også om de mindre, skattefrie ytelsene. Vi gjennomgår de mest vanlige lønns- og trekkodene i forbindelse med lønn og naturalytelser. Reglene for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Hva skal lønnsinnberettes og hvordan Feriepengegrunnlag Terminoppgaver Naturalytelser Elektronisk kommunikasjon Skattefrie naturalytelser Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Oslo 10. april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 22. mai Radisson Blu Hotel Norge 19

20 slik får du riktige reiseoppgjør Reiseoppgjør En grunnleggende og praktisk gjennomgang av de viktigste reglene rundt innberetning av reiseregninger. Hvordan behandle og rapportere et reiseoppgjør Hva kan utbetales trekkfritt og hva blir trekkpliktig? Hvilke koder skal brukes? Hvilke opplysninger skal være med for at en reiseregning skal oppfylle alle legitimasjonskrav? Hva har en ansatt krav på å få utbetalt i diett og nattillegg når han er på tjenestereise? Disse og flere spørsmål blir besvart i dette kurset. Andre utgiftsgodtgjørelser i forbindelse med reise blir også gjennomgått. Utgiftsgodtgjørelser Legitimasjonskrav til reiseregning Satser for diett og kjøregodtgjørelse Rutinemessige tjenesteoppdrag Utenlandsregulativet Hva skal lønnsinnberettes og hvordan? Statens reiseregulativ Lønnsansvarlig, lønnsmedarbeider og attestasjonsansvarlig. Kl KURSHOLDER Erik Engeland AUTORISASJON 7 timer Skatt/avgift. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo 23. april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 23. mai Radisson Blu Hotel Norge

Høsten 2007. Kurskatalog

Høsten 2007. Kurskatalog Høsten 2007 Kurskatalog Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2015. Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR Sticos Magasinet Nr. 1-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal NYE REGLER FRA 2015 RESULTATSKATT ENDRINGSLEDELSE HJEMMEKONTOR 2 LEDER ERIK JULLUMSTRØ Psykolog og HR-sjef Sticos Griper vi dagen?

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer