NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs"

Transkript

1 NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

2 Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos Kurs 2014 er godt i gang, og mange setter seg mål ved starten på et nytt år. Dette går ofte på utvikling eller ønske om å bli bedre i noe. Eller det å lære seg noe helt nytt. Målene kan være både på det personlige plan eller i arbeidssammenheng. Er du en av disse? Kompetanseutvikling er gjerne en viktig del av planene for mange. Men vi kjenner oss vel litt igjen når hverdagen kommer og vi blir spist opp av en travel arbeidsdag og daglige gjøremål? Start planleggingen i dag og book det inn på kalenderen din nå! Det gjør det mer forpliktende for deg selv, og det blir lettere å få det prioritert. Husk at du får 10 % «meld-på-tidlig-rabatt» på Sticos Kurs. Lønnsom investering Kompetansepåfyll er en lønnsom investering for både deg og arbeidsgiveren din! Det er viktig å være oppdatert for å utføre oppgaver riktig og på en effektiv måte. Regelverket er under konstant utvikling, og det kan til tider være krevende å holde seg oppdatert. Det er viktig å ha verktøy som holder deg oppdatert, men av og til har man behov for å få litt ekstra påfyll eller å gå i dybden på et fagområde. For mange er det enklest å melde seg på et kurs. Faglig påfyll gir både mer motivasjon og inspirasjon. Man blir tryggere i rollen, og gjerne mer effektiv ved at man fjerner usikkerhet og unødvendig tidsbruk. Nyhet! Sticos E-kurs Ikke alle har tid og anledning til å reise på kurs. For deg har vi lansert Sticos E-kurs! I denne katalogen finner du en oversikt over alle våre nye e-kurs. Du kan også gå inn på sticos.no/kurs og få oversikt over hvilke e-kurs som til enhver tid er tilgjengelige. Nyheter blir lagt ut løpende. Sticos E-kurs er et supplement til tradisjonelle klasseromskurs. Det er korte, effektive kurs som går i dybden på utvalgte tema. Sticos E-kurs sparer deg for tid, og du kan lettere få tilpasset kompetansepåfyll i en travel hverdag. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger på kursene. De er enkle å bruke, og du kan ta det når det passer deg. Effektivt og fleksibelt! Prøv det du også, så kanskje du får gjennomført et av dine nyttårsforsetter i år? Vi i Sticos AS gjør vårt ytterste for at all informasjon i denne katalogen skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i pris, dato, beskrivelser mv.

3 STICOS E-KURS 4 REGNSKAP Grunnleggende regnskapsføring 8 Regnskapsføring 2 9 Regnskapsføring 3 10 Avstemming og kontroll av regnskapet 11 Bokføringsloven og god bokføringsskikk 12 Konsernregnskap i praksis 13 Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser 14 Regnskapsanalyse - verdivurderinger 15 REGNSKAPSFØRERYRKET God regnskapsføringsskikk 16 Brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk 17 LØNN OG PERSONAL Grunnleggende lønn 18 Lønn og naturalytelser 19 Reiseoppgjør 20 Sykepenger og foreldrepenger 21 Arbeidsrett - arbeidsforholdet fra A til Å 22 SKATT OG AVGIFT Merverdiavgift - grunnkurs 23 Merverdiavgift - utland 24 Merverdiavgift - eiendom 25 Skatt og avgift på bil 26 Praktisk utenlandsbeskatning 27 ANNET Risikostyring og internkontroll 28 Offentlige anskaffelser - innføringskurs 29 INTERNKURS KURS FOR KOMMUNER 30 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Kursplan 32 Kursholdere 35 Autorisasjon 36 Praktiske opplysninger og betingelser 38 Dette sier våre kursdeltakere om Sticos Kurs 39 33

4 STICOS E-KURS Nyttige kurs - når det passer deg Vi tilbyr nå en rekke kurs på nett. E-kursene er tilrettelagt som selvstudium med video, oppgaver underveis og kursdokumentasjon. Effektiv og fleksibel læring i en hektisk arbeidsdag. Anleggsmidler - varige driftsmidler Beregning av arbeidsgiverperiode Hva er et driftsmiddel og hvordan skal det behandles i regnskapet? For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital. I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Vi ser på anskaffelseskost, og ulike vurderinger som gjøres i forbindelse med anskaffelsen og hvordan valg i denne fasen også påvirker den videre regnskapsmessige behandlingen. Videre ser vi nærmere på avskrivninger og ulike avskrivningsmetoder. Kurset er et introduksjonskurs til varige driftsmidler, og er aktuelt for regnskapsførere, revisorer og andre som arbeider med varige driftsmidler. Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden? Det er mange spørsmål som dukker opp når arbeidstakere blir fraværende på grunn av sykdom eller skade. I dette kurset vil vi i hovedsak se på beregningen av arbeidsgiverperioden. Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden dersom en ansatt har flere sykefravær etter hverandre? Når vil plikten til å betale sykepenger i en ny arbeidsgiverperiode inntreffe? Du vil gjennom mange ulike eksempler lære hvordan dagene i en arbeidsgiverperiode skal beregnes. Vi ser også litt på vilkår og ansattes rettigheter for sykepenger, samt retten til å benytte egenmelding. 4 Varighet: Autorisasjon: Pris: 95 minutter 2 timer Finansregnskap Kr 1 190,- for Sticos-abonnenter Kr 1 290,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 45 minutter 1 time Rettslære Kr 490,- for Sticos-abonnenter Kr 550,- for ikke-abonnenter

5 Beregning av sykepenger og foreldrepenger Fordelsbeskatning av fri bil Hvordan skal sykepenger og foreldrepenger beregnes? Hvilken periode skal legges til grunn? Og hvilken inntekt skal tas med i beregningsgrunnlaget? Dette kurset har fokus på vilkårene for og beregningen av sykepenger og foreldrepenger i forhold til arbeidstakere, men vi har også tatt med litt om de generelle bestemmelsene for å ha de grunnleggende vilkårene klare. Når har man rett på sykepenger? Når har man rett på foreldrepenger? Eller kanskje enda mer interessant, når har man ikke rett på slike stønader? Du vil lære hvordan sykepenger og foreldrepenger skal beregnes, både hvilken periode som skal legges til grunn og hvilken inntekt som skal inngå i sykepengegrunnlaget. Kurset er aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal. Når skal det beregnes en fordel ved bruk av firmabil? Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være. Skatteetaten sine erfaringer viser at ikke alle innberetter fordel fri bil. Etaten har derfor varslet om at de i tiden fremover vil ha fokus på manglende innberetning av privat bruk av firmabil. Målet med kurset er at du skal få en oversikt over når det skal fastsettes en fordel ved bruk av firmabil. Varighet: Autorisasjon: Pris: 45 minutter 1 time Rettslære Kr 490,- for Sticos-abonnenter Kr 550,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 60 minutter 1 time Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter 55

6 Fradragsrett for inngående merverdiavgift Fradragsrett for tap på fordringer Når kan inngående merverdiavgift fradragsføres? Få en praktisk oversikt over de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres. Kurset behandler de formelle krav til fakturaens innhold og har en detaljert gjennomgang av de lovpålagte krav som stilles til fakturaen. De materielle vilkår for fradrag av inngående merverdiavgift blir også behandlet, herunder kravene til relevans og tilordning. Kurset gjennomgår reglene om avskåret fradragsrett, slik som personkjøretøy, utgifter til kost og servering, naturalavlønning, representasjon, anskaffelse av varer og tjenester til utdeling som gaver eller i reklameøyemed. Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene. Innenfor skatteretten har det vært en rekke domsavgjørelser på når et tap kan fradragsføres med skattemessig virkning. Det er spesielt vurderingen om tap av fordring har særlig og nær tilknytning til kreditors virksomhet som skaper utfordringer. I tillegg kom det i 2011 en avskjæringsregel av fradragsretten for tap til enkelte nærstående selskaper. Kurset har derfor et spesielt fokus på den skattemessige behandlingen. Vi ser på når og hvordan en skal fradragsføre tap med virkning for merverdiavgiften. I tillegg gjennomgår vi den regnskapsmessige vurderingen og hvordan en skal bokføre tap av fordringer. 6 Varighet: Autorisasjon: Pris: 60 minutter 1 time Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 75 minutter 1,5 timer Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter

7 Mva - Justeringsreglene for fast eiendom Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Hvordan virker justeringsreglene når du anskaffer fast eiendom? Hvilke konsekvenser vil det ha om du endrer bruken av eiendommen, eller du velger å selge? Har det noen betydning når du selger og til hvem du selger? Kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Vi gjennomgår hovedprinsippene. Kapitalvarebegrepet blir gjennomgått. Det samme gjelder hva som anses som en justeringshendelse, herunder hvordan justering skal skje. Vi gir også en oversikt over dokumentasjonsreglene. Det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming, slik at gjennomgangen vil inneholde en del eksempler. Formålet med kurset er at du skal oppnå en grunnleggende forståelse av innholdet i justeringsreglene for fast eiendom. Hvilke rettigheter og plikter har arbeidstaker og arbeidsgiver? Sykefraværsarbeid og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere er et aktuelt tema i alle virksomheter, både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Kurset belyser en rekke problemstillinger. I kurset får du en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær. Hvordan skal vi jobbe for å forebygge og hindre videre utvikling av sykefravær? Hvordan skal vi få til gode rutiner for sykefraværsoppfølging både på system- og på individnivå? Kurset gir en oversikt over regelverket. I tillegg får du anbefalinger og informasjon om hvordan rutiner for sykefraværsarbeidet kan utarbeides i virksomheten. Varighet: Autorisasjon: Pris: 70 minutter 1,5 timer Skatt/avgift Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter Varighet: Autorisasjon: Pris: 75 minutter 1,5 timer Rettslære Kr 690,- for Sticos-abonnenter Kr 750,- for ikke-abonnenter 77

8 NY I FAGET? Grunnleggende regnskapsføring Lær hvordan du fører de vanligste regnskapsbilagene for bedriften. Kurset er praktisk rettet, og gir deg basiskunnskaper i regnskapsføring. Hva skjer i et regnskap? Dette todagerskurset gir en grundig innføring i regnskap for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. Etter kurset kan du føre de vanligste regnskapsbilagene for bedriften, og forstå viktigheten av mva. og riktig mva.- behandling i regnskapet. Du kan også se en regnskapsrapport og forstå hva som er grunnlag for de enkelte tallene som presenteres. Dette kurset er første skritt på veien mot å bli en selvstendig regnskapsmedarbeider. Etter «Grunnleggende regnskapsføring» er det mulighet for påbygging og videreutvikling gjennom kursene «Regnskapsføring 2» og «Regnskapsføring 3». Regnskapets oppbygning; kontoplan, sammenhengen mellom resultat og balanse, samt sentrale regnskapsbegreper i forbindelse med dette Krav til bilag Hvordan bilag skal samles inn, sorteres, konteres og registreres Myndighetenes krav til regnskapsrapporter Fradrag for inngående avgift (kort gjennomgang av hovedregler) Bokføring av vanlige bilagstyper. Konkrete bilag blir presentert og forklart, deltakerne fører bilagene og bilagene blir deretter gjennomgått Andre bilagstyper Avgiftsoppgjør/momsoppgjør Oppgaveløsning Regnskapsmedarbeidere som har liten eller ingen erfaring med regnskapsføring. Kl begge dager. KURSHOLDER Hans Olav Sekkeseter Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo mars Bjørvika Konferansesenter AS Bergen april Radisson Blu Hotel Norge Trondheim april Sticos AS Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS

9 Trenger du innsikt i regnskapets oppbygning? Regnskapsføring 2 Dette kurset gir deg oversikt over sammenhenger i regnskapsføringen. Du får en grundig gjennomgang av sentrale områder for regnskapets oppbygning. Regnskapsmedarbeidere som kan noe regnskapsføring. Kl begge dager. KURSHOLDER Frode Aarlott Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Forstå sammenhengen Todagerskurs for deg som kan noe regnskapsføring, og som ønsker å få mer innsikt i regnskapets oppbygning og sammenheng. Vi setter fokus på forståelsen for de operasjonene databaserte regnskapsprogram faktisk utfører. Kurset er en videreføring av «Grunnleggende regnskapsføring». Regnskapets oppbygning; kontoplan, sammenhengen mellom resultat og balanse, samt sentrale regnskapsbegreper i forbindelse med dette Periodisering - forskjellen mellom utgift og kostnad, og hvordan dette skal behandles i regnskapet Behandling av forskudds- og etterskuddsfakturering Merverdiavgift - bokføring og periodeavslutning Regnskapsmessig behandling av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, naturalytelser og avsetninger, samt konsekvenser for bokføringen i regnskapet Betydningen av avstemminger og enkle eksempler som avstemming av kasse og bank Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Oslo april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen april Radisson Blu Hotel Norge Trondheim mai Sticos AS Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS 99

10 mestrer du regnskapsføringen? Regnskapsføring 3 Dette kurset gir deg et godt utgangspunkt for å få en helhetsforståelse av regnskapsarbeidet. Vi ser på betydningen av periodisering og vurdering av balansen. Forståelsen gjør deg trygg Todagerskurs som passer for deg som har praksis fra regnskapsføring. Du får en forståelse for betydningen av periodisering av nødvendige poster og vurdering av balansen. Dette for å komme fram til en korrekt saldobalanse for videre behandling av regnskapet. Videreføring av «Grunnleggende regnskapsføring» og «Regnskapsføring 2». Regnskapsprinsipper Periodisering/tidsavgrensning av inntekter og kostnader Regnskapsmessig behandling av påkostning og vedlikehold av driftsmidler Skattemessige og regnskapsmessige avskrivninger Andre midlertidige forskjeller Klassifisering av balansen Avgrensninger (fradragsberettigede/ikke fradragsberettigede kostnader) Naturalytelser Noen sentrale analysebegreper Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Regnskapsmedarbeidere som har praksis fra regnskapsføring. Kl begge dager. KURSHOLDER Frode Aarlott Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo juni Bjørvika Konferansesenter AS

11 Hvilke avstemminger må foretas? Avstemming og kontroll av regnskapet Du lærer hvordan avstemminger skal dokumenteres og hvorfor avstemmingsarbeid er viktig. Regnskapsførere som er ny i eller som har noe erfaring med avstemmingsarbeid. Kl begge dager. KURSHOLDER Olav-Arne Gilstad AUTORISASJON 14 timer Finansregnskap. Se side 36. Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Innføringskurs i avstemminger Dette todagerskurset passer for deg som har noe erfaring med regnskapsføring, men som er ny i eller har noe erfaring med avstemmingsarbeid. Du får svar på hvilke avstemminger som må foretas, når, i hvilken rekkefølge og hvordan de skal dokumenteres. Det blir vinklet spesielt inn mot kravene i bokføringslovens 11 om avstemming av balansen. For å gi forståelse av de ulike avstemmingspostene omhandles også periodisering av inntekter og kostnader. Hva innebærer det å avstemme regnskapsposter og hvorfor er avstemming viktig Periodisering av inntekter/kostnader Gjennomgang av avstemminger (kasse, bankkonti/lån, kunder/leverandører, merverdiavgift, varebeholdning, driftsmidler/avskrivninger, periodiseringsposter/avsetninger, finansielle eiendeler, egenkapitalposter, skatter inkl. litt om permanente og midlertidige forskjeller, vurdering av resultatkonti) Gjennomgang av balanse og enkelte resultatposter Oppbygging av avstemmingsperm, eksempler på fremgangsmåte Avstemming lønn Praktiske råd og tips fra avstemmingsarbeid Bergen mars Radisson Blu Hotel Norge Stavanger april Radisson Blu Atlantic Hotel Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS Trondheim juni Sticos AS 11

12 Oppfyller du alle krav i bokføringsloven? Bokføringsloven og god bokføringsskikk For å føre regnskap er det nødvendig med innsikt i de viktigste bestemmelsene i bokføringsloven. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap. Vi gjennomgår også de siste endringer i bokføringsloven og forskriften. De viktigste prinsippene Vi ser på hovedreglene i bokføringsloven og tilhørende forskrift, samt god bokføringsskikk. Et nødvendig kurs for alle som fører regnskap. Du lærer de viktigste prinsippene som vedrører dokumentasjon og behandling i regnskapssystemet. Kravene som stilles i bokføringsregelverket er relativt omfattende og det er nok fortsatt mange bokføringspliktige som ikke oppfyller alle kravene. Vi legger mest vekt på de bestemmelsene som har allmenn interesse, men kommer også inn på de ulike bransjebestemmelsene som er fastsatt i bokføringsforskriften. Hva ligger i begrepet god bokføringsskikk? Kobling mot regnskapsloven og andre lovverk Hvem er bokføringspliktig? i pliktig regnskapsrapportering Grunnleggende bokføringsprinsipper Hva er lovbestemte spesifikasjoner og hvordan skal disse oppbevares? Hva kreves av et regnskapssystem? Tidspunkt for bokføring og avstemming Dokumentasjon av bokførte opplysninger og balansedokumentasjon Oppbevaring av regnskapsmateriell og annet materiell Alle som fører regnskap og andre som har behov for kompetanse på bokføringsregelverket. Kl KURSHOLDER Håkon Solheim AUTORISASJON 7 timer Finansregnskap/ bokføringsregelverket. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo 3. april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 8. mai Radisson Blu Hotel Norge Trondheim 14. mai Sticos AS Oslo 4. juni Bjørvika Konferansesenter AS

13 Skal du utarbeide et konsernregnskap? Konsernregnskap i praksis Etter å ha gjennomført dette kurset skal du være i stand til å utarbeide et enkelt konsernregnskap. Dette oppnås gjennom praktisk jobbing med både en enkel oppkjøpsanalyse og en enkel konsolidering. Grunnleggende teori blir også gjennomgått. Regnskapsførere, revisorer, regnskapsledere, økonomiledere, daglig leder og andre som utarbeider eller ønsker å få grunnleggende forståelse for et konsernregnskap. Kl KURSHOLDERE Elin Petersen og Pål Sund AUTORISASJON 7 timer Finansregnskap. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Oppkjøpsanalyse og konsolidering Dette er et dagskurs som passer for deg som skal utarbeide ditt første konsernregnskap. Kurset passer også for deg som ønsker en bedre forståelse av hva et konsernregnskap er og hvordan dette utarbeides. Kursets formål er å gjøre deg i stand til å utarbeide en oppkjøpsanalyse og en konsolidering. Dette oppnår du ved praktisk jobbing med aktiv veiledning fra kursholderne. Vi gjennomgår også den grunnleggende teorien bak de løsningene vi skisserer. Det legges opp til at deltakerne tar med egen bærbar pc med Excel eller Excel-kompatibelt program for oppgaveløsning. Teori: Hva er et konsernregnskap? - Resultat- og balanseoppstilling, noter og årsberetning - Hvem må utarbeide et konsernregnskap? - Hva er konsernregnskapets formål? - Viktige definisjoner og begreper Praktisk case (blir brukt gjennom hele kurset) Konserndannelse - Ulike former for konserndannelse - Oppgaveløsning: Oppkjøpsanalyse, merverdier og goodwill Konsolidering og oppgaveløsning - Eliminering av resultat og balanseposter - Avstemming av egenkapitalen Trondheim 22. mai Sticos AS Oslo 3. juni Bjørvika Konferansesenter AS 13

14 Hvordan fatte gode beslutninger basert på regnskapet? Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær å hente ut informasjon om lønnsomhet og finansiell situasjon for å se muligheter og faresignaler. Hvordan lese et regnskap? Få økt forståelse for hva som ligger bak tallene, når vi analyserer et årsregnskap fra A til Å. Du lærer hvordan du leser et regnskap, hvordan du henter ut informasjon for å fatte riktige beslutninger, og hvordan du ser muligheter og faresignaler i en virksomhet. Generell regnskapsforståelse Regnskapsprinsipper Analyse av lønnsomheten Analyse av bedriftens finansielle situasjon - likviditet, finansiering og arbeidskapital Viktige nøkkeltall vedrørende resultat og balanse Andre forhold som må tas hensyn til i analysen av et regnskap Hvordan oppdage faresignaler i virksomheten ved hjelp av analyse av resultat og balanse Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Innførings-/oppfriskingskurs for regnskapsansvarlig, økonomileder, daglig leder og andre som utarbeider eller må forholde seg til finansiell informasjon. Kl begge dager. KURSHOLDER Frode Aarlott / Håkon Solheim AUTORISASJON 14 timer Finansregnskap. Se side 36. Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo mars Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 31. mars - 1. april Radisson Blu Hotel Norge Oslo mai Bjørvika Konferansesenter AS Trondheim mai Sticos AS

15 Hva er realitetene bak regnskapstallene? Regnskapsanalyse - verdivurderinger Kurset gir deg gode forutsetninger for å vurdere realiteten bak regnskapstallene. Du får kunnskap som er viktig for å kunne ta riktige beslutninger i en bedrift. Regnskapsansvarlig, økonomileder, daglig leder og andre som utarbeider eller må forholde seg til finansiell informasjon. Kl begge dager. KURSHOLDER Håkon Solheim AUTORISASJON 12 timer Finansregnskap og 2 timer Rettslære. Se side 36. Vi trekker konklusjoner Dette todagerskurset gjør deg i bedre stand til å lese et regnskap ved å forstå sammenhengen mellom bokførte og reelle verdivurderinger. Kurset passer for deg som har ansvar for å presentere et korrekt regnskap. Det er også nyttig for deg som ønsker å få en bedre forståelse for regnskapets betydning i den økonomiske styringen av bedriften. Verdivurdering av eiendeler og gjeld - regnskapslovens bestemmelser, - klassifisering av balansen - regnskaps-/skattemessige vurderinger - immaterielle verdier (herunder goodwill) Regnskapsføring og beregning av skatt - utsatt skatt, betalbar skatt og skattekostnad Utbytteregler og utbytteberegning, leasing Verdivurdering av selskap - ulike metoder for beregning En kort innføring i kontantstrømanalyser Oppgaveløsning er en viktig del av kurset Kr 6 375,- for Sticos-abonnenter og Kr 7 425,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Oslo juni Bjørvika Konferansesenter AS 15

16 Oppdragsstyring og kvalitetssikring i praksis God regnskapsføringsskikk Økt fokus på krav til oppdragsstyring og kvalitetskontroller gjør dette kurset svært aktuelt. Her får du en oversikt over kravene i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Sikker oppdragsstyring for regnskapsførere God regnskapsføringsskikk stiller en rekke krav til regnskapskontorets organisering og utøvelse av regnskapsføreryrket. Hva innebærer disse kravene? Hvordan legger vi til rette for gode rutiner, både internt og hos våre kunder? Kurset er relevant for autoriserte regnskapsførere og andre ansatte ved regnskapskontor. Vi gjennomgår en del praktiske eksempler på hvordan de sentrale problemstillingene kan løses gjennom Sticos Regnskapsmetodikk og ulike skjema/sjekklister. Bransjeoversikt og statistikk Konsekvenser av bortfalt revisjonsplikt Gjennomgang av GRFS, med fokus på 0 og 1 Krav i hvitvaskingsloven Autorisasjon - krav til etterutdanning Bruk av praktiske verktøy Autoriserte regnskapsførere og andre ansatte ved regnskapskontor. Kl KURSHOLDER Hans Olav Sekkeseter AUTORISASJON 7 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Stavanger 20. mai Radisson Blu Atlantic Hotel Trondheim 3. juni Sticos AS Oslo 12. juni Bjørvika Konferansesenter AS

17 Gode rutiner - sikker oppdragsstyring Brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk Vi viser deg hvordan du praktisk løser kravene til oppdragsstyring og kvalitetskontroller ved bruk av Sticos Regnskapsmetodikk. Kurset setter fokus på de krav som fremgår av regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Autoriserte regnskapsførere og andre ansatte ved regnskapskontor som bruker Sticos Regnskapsmetodikk. Kl KURSHOLDER Bente Sandblost AUTORISASJON 7 timer Regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Se side 36. Kr 3 875,- for både Sticos-abonnenter og for ikke-abonnenter (kr 1 750,- pr. påfølgende deltaker fra samme firma). Rabattordning, se side 38. Bli mer effektiv Kurset er en innføring i bruk av Sticos Regnskapsmetodikk, og viser hvordan du kan oppnå effektive og ensartede rutiner for dokumentasjon av utført arbeid. Vi gjennomgår en del praktiske eksempler på hvordan de sentrale problemstillingene kan løses gjennom programvare og ulike skjema/sjekklister. Den enkelte kursdeltaker løser oppgaver på pc. Kurslokalene i Oslo har pc-er med den nødvendige programvaren tilgjengelig for alle deltakerene. På kurset i Bergen og i Trondheim må hver enkelt deltaker ta med egen bærbar pc. Deltakelse på dette kurset forutsetter at du har eller planlegger å ta i bruk Sticos Regnskapsmetodikk som kvalitetssikringsverktøy. Dette er også en forutsetning for at du får timene godkjent som autorisasjon. Hvordan tilpasse programmet til regnskapskontorets egne rutiner Hvordan etablere et nytt oppdrag - oppsett og tilpasning av oppdragsavtalen til oppdraget, sjekklister og maler ved etablering av oppdrag Bruk av dokumentmaler og arkivfunksjon Generelt om GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag, loggføring, mottak/utlevering av regnskapsmateriell, avstemminger og rapporteringer, oppdragsdokumentasjon og kvalitetssikring av arbeid utført av medarbeidere Gjennomgang av hvitvasking og risikostyring Andre funksjoner i Sticos Regnskapsmetodikk, herunder e-post, sms og kursoversikt ansatte Trondheim 3. april Sticos AS Bergen 6. mai Radisson Blu Hotel Norge Oslo 20. mai Konferansesenteret Høyres Hus Oslo 21. mai Konferansesenteret Høyres Hus 17

18 Hvordan gjennomføre lønnskjøringer? Grunnleggende lønn Få grunnleggende kompetanse og oversikt over gjeldende regelverk. Unngå merarbeidet som oppstår ved feil i lønnskjøringen. Viktig å være oppdatert Som lønnsmedarbeider må du være oppdatert på regelverket som berører lønn og personalforvaltning for å sikre en korrekt lønnsbehandling. Under dette ligger også den nødvendige rapporteringen til det offentlige. Du må også være kjent med oppbygningen og de muligheter som et elektronisk lønnsprogram gir. Ansettelsesforholdet Arbeidstid, overtid og pauser Ferie og feriepenger Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser Kort om lønnskjøring Trekk i lønn Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Oppgaver til det offentlige Integrasjon mot regnskapet Kort om årsavslutning Lønns- og regnskapsmedarbeidere. Ingen krav til forkunnskaper. Kl KURSHOLDER Erik Engeland Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og Kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Stavanger 3. april Radisson Blu Atlantic Hotel Oslo 9. april Bjørvika Konferansesenter AS Trondheim 19. mai Sticos AS

19 HVA SKAL INNBERETTES OG HVORDAN? Lønn og naturalytelser Lær om reglene for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning for ulike naturalytelser. Lønnsansvarlig, lønnsmedarbeider og attestasjonsansvarlig. Kl KURSHOLDER Erik Engeland AUTORISASJON 7 timer Skatt/avgift. Se side 36. Hva skal utbetales og innberettes? Her blir du oppdatert på hvilke naturalytelser som skal innberettes og hvordan innberetningen skal gjøres. Du får en oversikt over hvilke regler som gjelder, og lærer også om de mindre, skattefrie ytelsene. Vi gjennomgår de mest vanlige lønns- og trekkodene i forbindelse med lønn og naturalytelser. Reglene for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Hva skal lønnsinnberettes og hvordan Feriepengegrunnlag Terminoppgaver Naturalytelser Elektronisk kommunikasjon Skattefrie naturalytelser Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side 38. Oslo 10. april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 22. mai Radisson Blu Hotel Norge 19

20 slik får du riktige reiseoppgjør Reiseoppgjør En grunnleggende og praktisk gjennomgang av de viktigste reglene rundt innberetning av reiseregninger. Hvordan behandle og rapportere et reiseoppgjør Hva kan utbetales trekkfritt og hva blir trekkpliktig? Hvilke koder skal brukes? Hvilke opplysninger skal være med for at en reiseregning skal oppfylle alle legitimasjonskrav? Hva har en ansatt krav på å få utbetalt i diett og nattillegg når han er på tjenestereise? Disse og flere spørsmål blir besvart i dette kurset. Andre utgiftsgodtgjørelser i forbindelse med reise blir også gjennomgått. Utgiftsgodtgjørelser Legitimasjonskrav til reiseregning Satser for diett og kjøregodtgjørelse Rutinemessige tjenesteoppdrag Utenlandsregulativet Hva skal lønnsinnberettes og hvordan? Statens reiseregulativ Lønnsansvarlig, lønnsmedarbeider og attestasjonsansvarlig. Kl KURSHOLDER Erik Engeland AUTORISASJON 7 timer Skatt/avgift. Se side 36. Kr 3 875,- for Sticos-abonnenter og kr 4 625,- for ikke-abonnenter. Rabattordning, se side Oslo 23. april Bjørvika Konferansesenter AS Bergen 23. mai Radisson Blu Hotel Norge

Sticos Kurs våren 2016 MANGE NYE KURS!

Sticos Kurs våren 2016 MANGE NYE KURS! Sticos Kurs våren 2016 MANGE NYE KURS! Innhold Regnskap Grunnleggende regnskapsføring...6 Videregående regnskapsføring...7 Regnskapsanalyse nøkkeltallsanalyser...12 Regnskapsforståelse og verdivurderinger...13

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Informasjonsoppslag i kommuneregnskap Sticos Oppslag Kommune

Informasjonsoppslag i kommuneregnskap Sticos Oppslag Kommune Informasjonsoppslag i kommuneregnskap Sticos Oppslag Kommune 1. juni 2015 NKK-samling på Island Rådmenn/økonomisjef spør/formidler ofte følgende: Hvilken Kost/Nytte-verdi får vi? Hvordan få ansatte, og

Detaljer

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Business skal være pleasure. for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn Program 8. - 10. juni 2016 Onsdag 8. juni 11.00 Registrering

Detaljer

Sticos Kurs høsten NYHET! Sticos Kursabonnement

Sticos Kurs høsten NYHET! Sticos Kursabonnement Sticos Kurs høsten 2016 NYHET! Sticos Kursabonnement Utnytt tiden til kurs og etterutdanning I det siste har vi sett tendenser til visse utfordringer i norsk økonomi. Organisasjonsutvikling og kurs er

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

SpareBank 1 Regnskapshuset. Fagdager 2015 kursbeskrivelse

SpareBank 1 Regnskapshuset. Fagdager 2015 kursbeskrivelse SpareBank 1 Regnskapshuset Fagdager 2015 kursbeskrivelse Regnskap Bokføring Regnskap i krisetider - Kurs 1A og 3A Hva må man som regnskapsfører være spesielt oppmerksom på ved avleggelse av årsregnskap

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

GJELDER kurs seminar fjernopplæring

GJELDER kurs seminar fjernopplæring GJELDER 2012 kurs seminar fjernopplæring FORORD Daldata er totalleverandør innen IKT-produkter og - tjenester. Det innebærer at vi også arrangerer ulike kurs, samt tilbyr opplæring via andre plattformer.

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Sticos Oppslag Kommune

Sticos Oppslag Kommune Presentasjon Rica Nidelven 30. mai 2012 1 Sticos Sticos er et kompetansesenter med all faglig kunnskap om regnskap, skatt, avgift, lønn og personal samlet på ett sted. Fakta om Sticos Sticos er et kompetansesenter

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet v/arnstein Tveito Agenda Ofte stilte spørsmål Jordbruksfradrag? Bruk av egen bolig Valg av foretaksform Enkeltpersonforetak, Aksjeselskap

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Arbeidsformer. Tema. Modul 9 - Bruk av Studentlivs regnskapsopplegg i Excel

Arbeidsformer. Tema. Modul 9 - Bruk av Studentlivs regnskapsopplegg i Excel Modul 9 Bruk av Studentlivs regnskapsopplegg i Excel Modulen er todelt. Den største delen blir gjennomgått på kurskvelden og tar for seg oppbygging av regnskapsopplegget og gir en kort innføring i hvordan

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

BE Foretaksstyring

BE Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-211, forside Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (ca. 60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 1b) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres?

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Nytt avsnitt i kapittel 9.3, side 211, etter teksten som står der. Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Regnskapet skal

Detaljer

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet

Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Om årsoppgjøret for 2014-regnskapet Formler og fakta Sist redigert 18.12.2014 Hva er nytt? Hva bør du være spesielt oppmerksom på når årsregnskap og årsberetning for 2014 skal utarbeides? Marianne Hamre

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer