Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: 15.01.2015"

Transkript

1 Norsk Senior Golf Turneringsbestemmelser 2015 Ajour: Endringer Dato Punkt Tekst 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 Senior Masters Landsfinale 4.0 Regionmesterskap 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0 NSG Lagserie Match 7.0 Uttak til representasjonsoppgaver 8.0 Sosiale turneringer 1.0 Generelt Bestemmelsene under dette punkt gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen. 1.1 Regler a. Turneringene spilles etter disse turneringsbestemmelser og for øvrig ifølge golfregler fra Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og eventuelle lokale regler som foreligger i skriftlig form. b. Dersom det oppstår uoverensstemmelser om regelfortolkning, meldes dette til turneringsleder i arrangørklubben som avgjør spørsmålet. c. Turneringsleder i arrangørklubb kan ikke delta som spiller i turneringen. d. En avgjørelse tatt av turneringslederen kan ankes til behandling i NSGs Arbeidsutvalg (AU) av enhver turneringsdeltaker. e. Ved anke til AU, vil videre saksbehandling bli foretatt i Turneringsbestemmelser Side 1 av 19

2 overensstemmelse med golfreglenes punkt 34-3, og slik at AU trer inn som komitéen med ansvar for turneringen. 1.2 Hvem kan delta a. Mannlige spillere som har fylt eller fyller 55 år og kvinnelige spillere som har fylt eller fyller 50 år i inneværende år, som er registrert som medlem av en klubb tilsluttet NGF, og medlem i Norsk Senior Golf med EGA Turneringshandicap, og som ikke har udekket kontingent. b. Seniormedlemmer av arrangerende golfklubb kan delta selv om de ikke er medlemmer av NSG, forutsatt at klubben har søkt og fått NSGs godkjennelse på forhånd. Startavgift for ikke-medlemmer er kr c. Medlemmer av utenlandsk Seniororganisasjon kan delta, unntatt i uttaksturneringer. d. Kun spillere med amatørstatus kan representere NSG i internasjonale mesterskap, hvis ikke annet er nevnt i angjeldende turneringsbestemmelser. e. I lagspill skal alle spillere være medlem av NSG. 1.3 Golfbil eller tilsvarende transport a. Dersom den aktuelle banen og turneringens bestemmelser tillater det, kan det under spillet benyttes golfbil eller tilsvarende, forutsatt gyldig legeattest. b. For spillere over 70 år er bruk av golfbil tillatt uten legeattest. c. Der det ikke er tilstrekkelig antall biler tilgjengelig, prioriteres spillere med legeattest. 1.4 Individuelle turneringer Innbydelse, påmelding og startlister a. Innbydelse. Innbydelse publiseres i GolfBox senest 4 uker før turneringsdato. b. Påmelding. Påmelding skal gjøres i GolfBox. Kun unntaksvis kan påmelding skje via e-post til NSG. GolfBox vil være åpen for påmelding frem til påmeldingsfristen. Følgende påmeldingsfrister gjelder: Uttaksturneringer: 10 dager før turneringsdato. Senior Tour: 7 dager før turneringsdato. Dersom turneringen ikke er fulltegnet, kan man ringe NSGs påmeldingsansvarlig i perioden etter at påmeldingsfristen har gått ut og Turneringsbestemmelser Side 2 av 19

3 startlisten er offentliggjort. Se menyvalg Info i GolfBox for den aktuelle turnering. c. Startlister. Startliste offentliggjøres 7 dager før turneringsdato for uttaksturneringer og 4 dager før turneringsdato for Senior Tour turneringer. Oppsettet vil kun ta hensyn til ønsker om tidlig eller sen start innen den enkelte klasse, med unntak for Tourer og turneringer med flere shotgunstarter på samme dag, hvor det er behov for harmonisering av spilletider for samkjørende og ektefeller/samboere. Arrangørklubb overtar ansvaret for startlisten 2 dager før turneringsdato for uttaksturneringer og 1 dag før turneringsdato for Senior Tour turneringer Fremmøte til turneringen a. Spiller skal møte på startstedet klar til spill, 5 minutter før det tidspunkt som er oppført i startlisten i individuelle turneringer. b. Ved fremmøte etter starttidspunktet, vises til Golfreglenes 6.3. c. Før start må spilleren ha betalt greenfee og startkontingent, bekreftet korrekt handicap og fått utlevert sitt scorekort og evt. lokale regler. Årsavgiften skal være betalt Avmelding Avmelding til turneringer gjøres på følgende måte: a. Innen påmeldingsfristen er ute, skal man stryke seg selv i GolfBox. b. Etter at påmeldingsfristen har gått ut, og frem til kl 12:00 dagen før turneringsdato, skal avmelding meldes til NSG Påmeldingsansvarlig. c. Avmelding etter bestemmelse gitt i pkt b og No show (NS) faktureres spilleren full greenfee+startavgift, unntatt i tilfeller hvor spilleren kan dokumentere sykdom/skade. Ved gjentatte NS faktureres spilleren dobbel greenfee/startavgift Overtegning a. Høyeste deltakerantall vil være påført innbydelsen i GolfBox. b. Ved overtegning rangeres spillere i hcp-rekkefølge inntil påmeldingsfristen. Etter utløp av fristen, hentes spillere fra ventelisten i hcp-rekkefølge. c. Unntak gjelder for turneringen på Oslo GK + alle 9-hullsbaner. Her gjelder først til mølla prinsippet Langsomt spill: Spillehastighet og regler for tidtaking Turneringsbestemmelser Side 3 av 19

4 a. Tillatt spilletid for en runde inklusiv tid til kontroll og innlevering av scorekort kan være oppgitt før runden. Regel 6-7, anmerkning 2. b. Det vil da foreligge et tidsskjema der det for hvert hull er angitt et seneste tidspunkt for avslutning av hullet. c. Et hull er avsluttet når hele gruppen har forlatt greenen. d. Maksimal rundetid er 30 minutter etter den gjeldende banes definerte rundetid. I de turneringer hvor tidsskjema benyttes, innebærer 10 minutters avvik til vurderingsgrunnlag for advarsel, dog med grunnlag i den totale flyt i spillefeltet. Et ledig hull foran betyr at spillegruppen er i faresonen. e. Når det er en spillers tur til å spille skal vedkommende ikke bruke mer enn 40 sekunder. f. Spilleren kan bruke inntil 10 sek. ekstra som den første i gruppen til å: (1) slå ut på et par 3 hull (2) slå 2. slaget på et par 4 eller par 5 hull (3) slå et slag på eller nær en putting green Straff for brudd på disse bestemmelser ifølge regel 6-7: 1. forseelse - muntlig advarsel. 2. forseelse - ett straffeslag. 3. forseelse - to straffeslag. 4. forseelse diskvalifikasjon. Merk: a. Tidtaking starter i det øyeblikk en Marshall/turneringsleder anser at det er spillerens tur til å spille. b. En advarsel vil gjelde for hele runden selv om gruppen kommer tilbake i posisjon. 1.5 Lagspill. a. Spiller i lagturneringer skal møte på startstedet klar til spill, 5 minutter før det tidspunktet som er oppført i startlisten. b. Slagspill. Ved fremmøte innen 5 minutter etter starttidspunktet, pådrar spilleren seg 2 straffeslag ifølge R 6-3. Ved senere fremmøte diskvalifiseres spilleren dersom gyldig grunn til forsinkelse ikke er godkjent av turneringsleder. c. Lagserie Match. Ved fremmøte senere enn 5 minutter etter starttidspunktet i Fourball, vil spilleren ikke bli diskvalifisert, men kan slutte seg til laget på et senere utslagssted. Medspillers resultat vil telle. Turneringsbestemmelser Side 4 av 19

5 d. I Single match vil en slik spiller tape alle hull som er ferdigspilt inntil han trer inn i laget. 1.6 Generelle lokale regler a. Godkjent utstyr for avstandsmåling er tillatt i NSG-turneringer, men regler for spillehastighet må følges. 2.0 Senior Tour 2.1 Klasseinndeling Klasse 1: Brutto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 0 til 8,9 Klasse 2: Brutto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 9,0 til 11,9 Klasse 3: Brutto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 12,0 til 15,9 Klasse 4: Netto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 16,0 til 19,9 Klasse 5: Netto slagspill «Slag-golf».*) Handicap fra 20,0 til 36,0 *) Slaggolf. Dersom det ikke er hullet ut på 4 slag over hullets par, plukkes ballen opp og det skrives en score lik 5 over par. Avgjørelse ved likt resultat: a. Klasse 1 til 3: b. Klasse 4 og 5: c. Tour Poeng Dersom to eller flere spillere har samme score, avgjøres resultatet av beste siste 18, 9, 6, 3 og 1 hull etter scorekortets rekkefølge. Hvis fortsatt likt, avgjøres resultatet av laveste spillehandicap Dersom to eller flere har samme nettoscore, skal spiller med lavest spillehandicap gå foran. Hvis fortsatt likt, avgjøres resultatet av beste siste 18, 9, 6, 3 og 1 hull etter scorekortets rekkefølge. Senior Tour Poeng vil bli delt ut i alle turneringer. I bruttoklasser gir spill på banens par: 40 poeng. Hvert slag over eller under gir 1 poeng i tillegg eller i fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA. Nettoresultat på par gir: 20 poeng i nettoklasser. Spillerne får Turneringsbestemmelser Side 5 av 19

6 2.2 Premieutdeling fratrukket ett poeng pr slag man spiller over par, og tillegg med 1 poeng pr slag man spiller bedre enn par. I tillegg kompenseres for CBA. a. Antall premier (premiesjekker) tilsvarer 20% av deltakerantallet i hver klasse. Premiesjekkene er gyldig i 2 år + det året den vinnes. b. I tillegg utdeles premiesjekk på: kr til spiller med beste bruttoscore når resultatet er lik eller bedre enn banens par +10 slag. Når flere spillere har samme beste score, vises til pkt 2.1 underpunkt a). c. Når det er færre enn 3 deltakere i en klasse, vil spillerne bli overført til nærmeste lavere eller høyere klasse for premiering. En kl 1-spiller med hcp 7,0, vil eks.vis få lagt til 2 slag for å kunne sammenlignes med hcp-nivået for kl 2-spillere, siden kl 2 starter på hcp 9,0. d. Premieutdeling foretas klassevis, så snart det er praktisk mulig etter at alle deltakerne i en klasse har levert sin score. Det henstilles til alle deltakerne i klassen å være til stede under premieutdelingen. e. Premievinnere som ikke er til stede på premieutdelingen for shotgunstarter, mister sin premie. Premievinnere som ikke er til stede ved klassens premieutdeling i turneringer med løpende start, vil få sine premier ettersendt av NSG sentralt så snart som mulig, dog senest innen 4 uker. 2.3 Senior Tour Sammendrag a. For spillere som har spilt i én og samme klasse gjennom hele sesongen, vil spillerens 7 beste resultater pluss gjennomsnittet av scoren i Senior Masters Landsfinale telle for premiering sammenlagt. b. Det vil kun bli ført brutto Order of Merit for kl 1-3 uavhengig av klasse som danner grunnlag for de 7 beste rundene. For kl 4 og 5 vil det bli ført en netto Order of Merit uavhengig av den enkelte klasse. Eventuell overførsel av resultater fra en klasse til en annen, vil derfor ikke bli nødvendig så lenge en spiller ikke går opp/ned mellom brutto- og nettoklasser (kl 3 og 4). Disse resultater vil eventuelt bli justert i forkant av Senior Masters Landsfinale. c. De 5 beste i hver klasse premieres. d. Vinneren i hver klasse mottar premie og vandrepokalen som Årets Seniorgolfer. e. Ved lik poengsum rangeres etter høyest oppnådd poeng i en enkelt turnering. Ved fortsatt likhet, vil beste ikke tellende resultat avgjøre rekkefølgen. Turneringsbestemmelser Side 6 av 19

7 f. Kåringen av Årets Seniorgolfer gjennomføres samtidig med premieringen for " Senior Masters Landsfinale". 2.4 Utslagssteder a. Herrer spiller normalt fra gul tee og damer fra rød tee eller korresponderende avstandsangivelse angitt i tall. 3.0 Senior Masters Landsfinale Ved slutten av sesongen inviteres til finalespill basert på plasseringer gjennom sesongen etter følgende tabell: (1) Ved 3-10 deltakere i klassen - 1. plass kvalifiserer. (2) Ved deltakere i klassen - 1. og 2. plass kvalifiserer. (3) Ved 21 eller flere i klassen 1., 2. og 3. plass kvalifiserer. a. Alle deltakere i klasse 1-3 må ha spilt minst 6 tellende turneringer for å kunne delta. b. Klasse 5 tildeles 15 finaleplasser (OoM gjelder) c. Ved overtegning prioriteres (i denne rekkefølge): (1) Spillere med 1. plasser (2) Spillere med 2. plasser (3) Spillere med 3. plasser (4) Spillere uten 1-3. plasser, men som ligger innenfor 20 % av OoM d. I landsfinalen er deltakelsen begrenset til max 120 deltakere. Alle klassevinnere i de 5 regionene utenom Østlandet er direkte kvalifisert til landsfinalen (25 spillere), dersom de ikke er kvalifisert etter normale kriterier. Landsfinalen er en del av Senior Tour og teller som turnering nr. 8, for de spillere som deltar. e. I landsfinalen spiller man i den klasse som hcp ved finaletidspunktet tilsier. Dersom spilleren ikke vil oppnå 8 tellende runder i den klassen spilleren deltar i på Landsfinalen, vil spilleren i toursammendraget telle i den klassen spilleren kommer fra, med slagtillegg/fradrag opp/ned til hcp-grensen for denne klassen. Turneringsbestemmelser Side 7 av 19

8 f. Det spilles 36 hull over to dager, med shotgunstart begge dager. g. Startlisten for 1. dag trekkes etter hcp klassevis i GolfBox. h. Startlisten for 2. dag er bestemt etter OoM dagen før landsfinalen. i. De 5 beste spillerne i finalen i hver klasse premieres. j. Ved likt resultat rangeres etter scorekortets siste 18, 9, 6, 3, 1 hulls resultat. k. Resultatene i Landsfinalen gis en vekting på 150 %. Slagtillegget teller med i vektingen 4.0 Regionmesterskap a. Regionmesterskapene vil i 2015 bli arrangert på en lørdag eller søndag i løpet av august måned. Spilleformatet er slaggolf over 18 hull med shotgunstart. Regionmesterskapene vil bli arrangert på samme bane for regionene Oslo/Akershus og Østfold samt Buskerud og Vestfold/Telemark. b. Turneringene teller på Senior Tour, og det er premiering i alle klasser i henhold til vanlige regler. c. Alle medlemmer kan delta i turneringen, men kun spillere med medlemskap i en klubb i regionen, kan spille om regionmesterskapet. d. Det kåres én regionmester i brutto og én i netto med fullt spillehandicap. e. Alle konkurrerer i begge klasser. f. Ved likt bruttoresultat, teller først siste 18, siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull. g. Ved likt nettoresultat, teller først spillehandicap, deretter siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull. h. Ved fortsatt likhet, spilles hull for hull omspill. i. Det deles ut vandrepokal til både brutto og netto regionmester samt en NSG-plakett til odel og eie. j. Dersom samme spiller vinner både brutto- og nettoklassen, vil nr 2 i Turneringsbestemmelser Side 8 av 19

9 nettoklassen vinne nettopokalen. 5.0 Senior Lagmesterskap (NSG Senior Lag NM) 5.1 Spilleprogram a. Senior Lagmesterskap arrangeres i tre divisjoner som atskilte mesterskap på seks baner, én for 1. div, to for 2. div og tre for 3. div. b. Det spilles i divisjoner på 16 herrelag og 8 damelag for 1. og 2. div. Ved forfall fra lag som har rykket opp fra lavere divisjoner, skal ledige plasser først fylles opp med laget på 13. plass i den øvre divisjonen; deretter laget på 5. plass i den divisjon opprykket kom fra. Deretter 14. pl. og 6. pl. osv. Antall lag i 3. div avdelingene kan utvides ut over 16 herrelag/8 damelag. c. Lagene kan bestå av inntil 4 spillere. d. Alle spiller brutto slaggolf. e. Det spilles 36 hull over to dager, med en runde på 18 hull hver dag. f. Første dag spilles to Fourball. Andre dag spilles 4 singler, hvor de tre beste teller. 5.2 Hvem kan delta a. Alle deltakerne på et lag må være registrert som medlemmer av en klubb tilsluttet NGF og medlemmer i NSG. b. De kan ikke ha representert andre klubber i NSG lagspill i inneværende sesong. c. Alle lag som deltok i mesterskapet året før, er automatisk påmeldt til neste års mesterskap, og må avmeldes dersom laget ikke ønsker å delta. d. En klubb kan stille max 1 lag i hver divisjon som de er kvalifisert til, med unntak av 3. div hvor klubbene kan stille med 2 lag. e. Nye lag starter i laveste divisjon. f. Ved bruk av ureglementert spiller diskvalifiseres laget og settes sist i sin avdeling. 5.3 Påmelding Turneringsbestemmelser Side 9 av 19

10 a. NSG Lag NM arrangeres hvert år medio august. Invitasjon m/påmeldingsfrister først for lagets deltakelse og deretter med angivelse av lagsammensetning - vil bli sendt alle klubber ultimo juni måned. b. Lagsammensetningen kan endres helt frem til første start, men de 4 spillere som utgjør laget, er lagets representanter gjennom hele mesterskapet. Reserver kan således ikke benyttes. c. Ønsker et lag å stille med kaptein, må navn meldes turneringsleder før første start. Kapteinen tillates å gi råd til sitt lag iht Regel 8-2, Anmerkinger. 5.4 Starttider og like resultater a. Starttid til 1. dag baseres på resultatlisten fra forrige år, med de beste sist. b. Starttid 2.dag skal baseres på resultatet fra første dag, og de beste lagene går til slutt med en spiller fra hvert lag i den enkelte gruppe og spiller med lavest hcp i siste startgruppe. Det startes fra to teesteder med herrene både fra tee nr 1 og tee nr 10. Damene starter sist fra tee nr 10. c. Uavgjort resultat for premieplassene avgjøres av ikke-tellende score for 2. dag, deretter av resultat 2. dag. d. Ved fortsatt likhet avgjøres etter lagenes beste score for siste 9, 6, 3 og 1 hull. e. Ved fortsatt likhet, spilles det hull for hull omspill med en spiller fra hvert av de respektive lag. 5.5 Opprykk/Nedrykk a. Minimum 3 lag må delta i en divisjon for at den skal spilles. b. De 4 dårligste herrelag (plass 13 til og med 16) i 1. div og 2 dårligste damelag (plass 7 og 8) i 1. div, rykker ned til 2. div. De to beste herrelag i hver avd i 2. div og det beste damelaget i hver avd i 2. div rykker opp til 1. div. De to dårligste lagene i hver avd herrer i 2. div samt det dårligste damelaget fra hver avd i 2. div, rykker ned til 3. div. d. De 4 opprykksplassene fra 3. divisjon fordeles med én plass for de 3 avdelingsvinnerne samt beste 2. plass (desimaler rundes etter vanlige regler opp eller ned). 5.6 Premiering a. De 3 beste lag i hver avdeling premieres ved minimum 6 startende lag (1 premie ved 3 eller 4 lag, og 2 premier ved 5 lag) Turneringsbestemmelser Side 10 av 19

11 6.0 NSG Lagserie Match 6.1 Generelt. a. NSG Lagserie Match 2015 spilles i 2 divisjoner med 4 spillere på laget, i avdelinger på (fortrinnsvis) 4 lag. I tillegg arrangeres en egen Dameserie, med avdelinger på 3-4 lag. Startkontingent er kr Startkontingenten betales til NSG ved påmelding av laget (innbetales til konto: ). NSG sender ikke faktura til klubbene, men betalingspåminnelse vil bli sendt pr mail én uke etter spillestart. Lagserien skal avvikles innen: torsdag 20. august b. Diskvalifikasjon. Ved diskvalifikasjon i NSG Lagserie Match diskvalifiseres spilleren og taper sin match. Laget blir imidlertid ikke diskvalifisert, hverken i den aktuelle match eller for det videre spill i Lagserien. c. Dersom en klubb i Lagserie Match deltar med flere lag gjennom sesongen, kan en enkelt spiller delta kun på ett av lagene. d. Damer som spiller på klubbens lag i Dameserien kan også delta på ett av klubbens mixed lag. 6.2 Spilleform/Poengberegning: a. Det skal spilles 1 fourballmatch og 2 singlematcher b. Lagkapteinen identifiserer først 2 spillere som skal spille fourballmatchen. Disse kan velges helt fritt uavhengig av hcp. De 2 gjenværende spillere skal da spille singlematcher. c. I singlematchene skal spiller med lavest spillehcp på hvert lag spille mot hverandre. d. Ved spill i 1. div på Østlandet kan spillere med hcp høyere enn 18,0 delta, men ingen spiller får tildelt antall slag høyere enn det banens slope tilsier for hcp 18,0. For alle andre regioner er det ingen begrensning, men høyeste tillatte hcp er 36,0. e. Alle 4 spillere på hvert lag spiller på ¾ spillehcp med utgangspunkt i banens slope og antall tildelte slag. Dersom en spiller som skal spille singlematch for eksempel har hcp 12 og har tildelt 16 slag etter slope på banen, skal hans grunnlag etter ¾ spillehcp bli 12 tildelte slag. Om hans motspiller har 15 slag etter ¾ spillehcp, vil differansen tildeles den med høyest spillehcp. I dette tilfellet 3 slag som spilleren får på hullene med index 1, 2 og 3. f. I fourballmatchen beregnes tildelte slag for hver av de 4 spillerne. Spiller med lavest antall tildelte slag på ¾ spillehcp av de 4, settes med 0 tildelte slag. De øvrige får deretter tildelt differansen mellom spiller med lavest spillehcp og Turneringsbestemmelser Side 11 av 19

12 deres eget spillehcp. g. Dersom for eksempel de 4 spillerne får hhv 8, 12, 15 og 18 tildelte slag på ¾ spillehcp, vil spiller 2 ha tildelt slag på hull med index 1-4, spiller 3 har slag på hull med index 1-7 og spiller 4 har slag på hull med index Spiller 1 spiller på scratch. h. I singlematchene spilles det om 3 poeng 1 poeng for vunnet første 9, 1 poeng for vunnet siste 9 og 1 poeng totalt for matchen. I Fourballmatchen spilles om 4,5 poeng 1 poeng for vunnet første 9, 1 for vunnet siste 9 og 2,5 for vunnet match. Ved likhet blir det delt poeng. Alle matcher går over 18 hull, og alle hull skal spilles ferdig. Antall hull vunnet av hvert lag skal registreres og føres inn på rapportskjemaet som skal sendes turneringskoordinator. i. For Fourballmatchen og 2 singlematcher spilles det totalt om 10,5 matchpoeng. j. Dersom et lag stiller med bare 3 spillere, skal en av spillerne spille fourballmatch alene. Dersom et lag stiller med bare 2 spillere, må laget gi den ene singlematchen til det fulltallige laget (0-3 i matchpoeng). Matchen avvikles med én spiller i fourballmatchen og én i singlematchen. k. Det laget som oppnår flest matchpoeng, blir vinner av matchen og får 2 konkurransepoeng. Ved likhet i konkurransepoeng etter ferdigspilt lagserie, teller største differanse i totale matchpoeng, deretter antall hull vunnet. 6.3 Rapportering. a. Hjemmelagets lagleder rapporterer resultatet, korrekt utfylt på Kamprapportskjema som sendes til NSG turneringskoordinator. b. Alle data på skjemaet skal overføres direkte til GolfBox av lagleder. c. Dersom et lag trekker seg fra avdelingsspill, skal alle resultater etter spill mot dette laget annulleres. d. Alle KK/lagledere får tilsendt «kamprapportskjema», «viktig informasjon», «eksempel på utfylling av kamprapport» og «omregningstabell for ¾ spillehandicap». e. Vinnerlagene i hver avdeling i 2. divisjon rykker opp til 1. divisjon, og det dårligst plasserte laget i hver avdeling vil rykke ned i 2. divisjon. Dette er hovedregelen, men her tas det forbehold om at lokale tilpasninger kan gjøre det nødvendig å fravike denne regel i enkelte tilfelle. 6.4 Spilleplan. a. NSG spilleplan angir en fastsatt periode som oppgjørene skal spilles innenfor (se spilleprogram nedenfor). Hjemmelagets lagleder kontakter Turneringsbestemmelser Side 12 av 19

13 bortelagets lagleder for i fellesskap å bli enige om når matchen skal spilles. Dersom man ikke blir enige om et tidspunkt for matchen innen rimelig tid, må det omforenes et siste tidspunkt der matchen skal være avholdt. En match som ikke er avholdt innen et avtalt siste tidspunkt, får resultat som følger basert på beslutning fra turneringskoordinator NSG: b. Matchen kanselleres med 0 konkurransepoeng til begge lag, dersom grunnen for at matchen ikke ble spilt ikke kan plasseres entydig på ett lag. c. Det gis WO seier til ett av lagene, dersom grunnen for at matchen ikke ble spilt kan plasseres entydig på ett lag. 2-0 i konkurransepoeng og 10,5-0 i matchpoeng. d. Det gis også WO seier når et lag ikke møter til avtalt tid, med poeng som angitt over. e. Gjenstående kamper ved sesongslutt 20. august vil bli beregnet på samme måte. f. Dersom et lag trekker seg fra avdelingsspill eller diskvalifiseres i løpet av sesongen, skal alle resultater etter spill mot dette laget annulleres. g. Ingen matcher vil bli tillatt spilt etter 20. august Spilleprogram 1. MATCH UKE 19/20 LAG 1 MOT 2 OG 3 MOT 4 (Anbefalt siste spilledag 18.mai) 2. MATCH UKE 21/22 LAG 2 MOT 3 OG 4 MOT 1 (Anbefalt siste spilledag 1.juni) 3. MATCH UKE 23/24 LAG 1 MOT 3 OG 2 MOT 4 (Anbefalt siste spilledag 15.juni 4. MATCH UKE 25/27 LAG 3 MOT 1 OG 4 MOT 2 (Anbefalt siste spilledag 6.juli) 5. MATCH UKE 28/32 LAG 3 MOT 2 OG 1 MOT 4 (Anbefalt siste spilledag 10.august) 6. MATCH UKE 33/34 LAG 2 MOT 1 OG 4 MOT 3 (Absolutt siste spilledag 20. august) a. Spilleprogrammet er veiledende. b. Det påhviler hjemmelagets lagleder å ta kontakt med bortelagets Turneringsbestemmelser Side 13 av 19

14 lagleder for i felleskap å bli enige når matchene skal spilles. 6.5 Avdelingsvinnere Alle avdelingsvinnere i begge divisjoner tildeles NSG-plakett som avdelingsvinner, bortsett fra nr 1, 2 og 3 i Landsfinalen, som tildeles glasspremier. 6.6 Finalespill a. 12 avdelingsvinnere i 1. divisjon inviteres til å spille lagseriefinale. b. Det skal delta 9 lag fra Østlandet, ett fra Trøndelag/Møre, ett fra Hordaland og ett fra Rogaland/Sørlandet. c. I stedet for kvalifiseringsspill mellom vinnerne fra hver region, er det laget kvalifisert som har oppnådd best snittscore i konkurransepoeng i grunnserien. d. Det kan benyttes inntil 6 spillere i finalespillet og disse kan velges fritt av den enkelte klubb som er kvalifisert, uansett om de har deltatt på annet lag i innledende runder eller ikke deltatt i Lagserien i løpet av sesongen. De samme spillere som starter matchen må fullføre, men det er anledning til å alternere mellom spillerne fra match til match. e. Lagene deles i 4 puljer med 3 lag i hver pulje. Det spilles 2 runder over 9 hull på lørdag og vinnerne av hver pulje spiller seminfinaler over 9 hull. På søndag spilles finale/bronsefinale over 18 hull og nr 2 og 3 i hver pulje spiller slaggolf over 18 hull med fullt hcp om plassene 5-12, hvor 3 av 4 resultater fra hvert lag teller. Laget med lavest score blir nr 5 osv (vinner av Lucky Looser konkurransen) f. De 3 beste lagene + vinner av Lucky Looser (LL) premieres. 6.7 NSG Lagserie Match Dameserie. a. Egen lagserie for damer. Fortrinnsvis 4 spillere på hvert lag. b. Som for mix lag er det en fourballmatch og to singlematcher c. Regler som for mix lag. d. Alle avdelingsvinnere inviteres til finalespill. e. Spillere med medlemskap i flere klubber, kan lagmessig bare representere en klubb i året. De kan imidlertid spille på ett av klubbens mixed lag og på ett av klubbens damelag. Turneringsbestemmelser Side 14 av 19

15 7.0 Uttak til representasjonsoppgaver 7.1 Generelt. a. Uttak til representasjonsoppgaver er som vist i tabellen under. b. OoM-listene blir lagt ut på GolfBox Livescoring med link fra NSGs nettside: Uttak til EM-lagene - generelt a. Uttakssesongen er: b. Følgende Order of Merits etableres: EGA brutto kl 1 Herrer Marisa Sgaravatti Trophy brutto kl 1-3 Damer ESGA Master brutto kl 1-3 Herrer ESGA Master netto kl 1-4 Herrer ESLGA +65 brutto kl 1-4 Damer ESGA brutto kl 1 Herrer ESGA netto kl 1-3 Herrer c. De 5 beste resultater er tellende. For bruttolisten benyttes poengberegning med 40 poeng for spill til banens par. Hvert slag over eller under gir 1 poeng i tillegg eller fratrekk. I tillegg kompenseres for CBA. Nettoberegning gjøres med fratrekk for fullt tildelt slope, slik at nettoresultatet på spillerens par, gir 20 poeng. Spilleren får fratrukket ett poeng pr slag man spiller over sitt par og tillegg med ett poeng pr. slag men spiller bedre enn sitt par. I tillegg kompenseres for CBA. d. Deltagelse i EM inkl. Masters krever at spiller har nådd aldersgrensen senest dagen før første spilledag i mesterskapet. 7.3 Uttak til EGA. Følgende turneringer er tellende for uttak 2015: Alle uttaksturneringer for perioden: NM Senior 2014 EGA Individuelt 2014 EGA Lag 2014 Scandinavian Open 2014 Spanish Senior Open 2015 Portuguese Senior Open 2015 Tidspunkt for uttak: 31. mai De fem beste resultater er tellende. Turneringsbestemmelser Side 15 av 19

16 Turneringsdato: (EGA Ind), (EGA Lag). Dersom forfall fra uttatte spillere til EGA Lag, vil erstatning for disse spillere tas ut fra uttakslisten for EGA 2016, uansett om spillerne i inneværende sesong allerede har hatt en representasjonsoppgave. 7.4 Uttak til ESGA. Følgende turneringer er tellende for uttak: Alle uttaksturneringer for perioden NM Senior 2014 (bruttoresultater) Tidspunkt for uttak: 31. mai De fem beste resultater er tellende. Turneringsdato: Uttak til ESGA Master (+70), Marisa Sgaravatti Trophy og ESLGA +65 Følgende turneringer er tellende for uttak: Alle uttaksturneringer for perioden NM Senior 2014 (bruttoresultater) Tidspunkt for uttak: De fem beste resultater er tellende. Turneringsdato: (Master) og (Marisa Sgaravatti Trophy/ESLGA +65) 7.6 Uttak til landskamper - generelt a. Uttakssesongen er: , med unntak av Portugal Damer. b. De 7 beste resultater på «Senior Tour Order of Merit» gjelder. c. Uttak til bruttolagene gjøres fra bruttolisten kl 1 og uttak til nettolagene gjøres fra nettolisten kl 1-3. De to beste spillerne i Order of Merit Senior Tour Hordaland og Senior Tour Sørlandet netto pr 1.8 tildeles plass til landskampen mot Danmark og plass til landskampen mot Sverige (minimum 5 tellende turneringer). d. Poengberegning se pkt. 2.1.c e. Laget til landskampen mot England tas ut først, deretter landskampen mot Danmark, og deretter mot Sverige. f. I landskamper er aldersgrensen det år man oppnår senioralder. 7.7 Uttak til Landskamper Damer. Uttak til landskampen mot Portugal tas ut fra Senior Tour: Order of Merit (OoM) Turneringsbestemmelser Side 16 av 19

17 Brutto Damer 2014 blant de kandidater som ikke deltok i Marisa Sgaravatti Trophy/ESLGA +65 i De 7 beste resultater gjelder. Tidspunkt for uttak: Medio desember Uttak til Landskamper Herrer. Uttak til landskamper tas ut fra Senior Tour 2015 etter følgende prioritets rekkefølge: Landskamp mot England (i England i aug/sept) Landskamp mot Danmark (i Norge i månedsskiftet aug/sep) Landskamp mot Sverige (i Norge i slutten av august) Tidspunkt for uttak: De syv beste resultater er tellende. 7.9 Uttaksbaner. Alle uttaksrunder går over 18 hull og spilles på 18-hulls baner, med unntak av 9-hulls banene Molde og Voss Programmet for 2015 Representasjon er som følger: Oppgave Anta Arr.sted Land Tidsrom Ranking Ant tell ll EGA Individuelt 2H Pannonia Ungarn ESGA Master Odense Danmark H Marisa Sgaravatti 5D Karlovy Vary Tsjekkia ESLGA +65 4D Karlovy Vary Tsjekkia ESGA 6+6 Grand Ducal Luxemb H EM EGA Lag 6H Pravets Bulgaria LK Portugal-Norge 12D Aroeiro Portugal OoM LK Norge-Danmark 12H Ikke fastsatt Norge Aug/Sept LK Norge-Sverige 12H Ikke fastsatt Norge Aug/Sept LK England-Norge 12H Ikke fastsatt England Aug/Sept Sosiale turneringer 8.1 Øst mot Vest landsdelskonkurranse. a. Konkurransen spilles på to baner, én i Valdres og én i Hallingdal. b. Øst-mot-Vest er en to dagers konkurranse og begge dagene er tourtellende. c. Lagene defineres ikke på forhånd, men snittet av de laveste nettoresultatene Turneringsbestemmelser Side 17 av 19

18 på hver side uavhengig av klasse ift antall deltakere (eks.vis 40 deltakere fra Øst og 20 fra Vest. Dette vil bety snittet av de 10 (8) laveste nettoresultatene fra Øst mot snittet av de 5 (4) laveste nettoresultatene fra Vest) vil fastslå hvilken side som vinner. d. Vinner av landsdelskonkurransen er det laget som etter to dager har lavest netto snittscore på sine tellende spillere. e. Ved lik snittscore etter to dager bestemmes det vinnende laget av høyeste ikke tellende score dag 2 osv. f. Landsdel Vest: Postnummer 4000 og høyere. Landsdel Øst: Postnummer opp til Fylkesmatch Hordaland/Rogaland. a. Konkurransen spilles på to baner i Haugalandsområdet med shotgunstarter. b. Det benyttes samme regler for gjennomføring og poengberegning som for Øst mot Vest landsdelskonkurranse; se Senior Mixed Pairs Championship a. Konkurransene spilles som Fourball Slaggolf med handicap. b. Partnernes laveste nettoscore blir tellende på hullet. c. Det premieres i tillegg for beste brutto resultat. d. Det spilles i tre klasser mixed pairs, fixed pairs og herreklasse Klasse 1: Senior Pairs for ektefeller og samboende (NSG medlemmer). Klasse 2: Senior Pairs for andre blandede par. Klasse 3: Senior Herrer. 8.4 Sosial Avslutningsturnering a. Turneringssesongen avsluttes med en Texas Scramble turnering for trukne lag. b. Lagene trekkes slik at sammenlagt handicap blir likest mulig, normalt med 4 spillere på hvert lag, unntaksvis med 3 spillere på laget. c. Lagets hcp summeres, og lag med 4 spillere får fratrukket bruttoscoren 10 %, mens lag med 3 spillere får fratrukket 15 % av samlet handicap. Turneringsbestemmelser Side 18 av 19

19 Turneringsbestemmelser Side 19 av 19

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

Bestemmelsene gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen.

Bestemmelsene gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen. NSG Turneringsbestemmelser 2017/18, Versjon 8 21.01.2017 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 NSG Landsfinale 4.0 Landsdelsfinaler 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0 NSG Lagserie Match 7.0 Uttak til representasjonsoppgaver

Detaljer

Bestemmelsene gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen.

Bestemmelsene gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen. NSG Turneringsbestemmelser 2017/18, Versjon 13 24.04.2017 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 NSG Landsfinale 4.0 Landsdelsfinaler 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0 NSG Lagserie Match 7.0 Uttak til representasjonsoppgaver

Detaljer

Bestemmelsene under dette punkt gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen.

Bestemmelsene under dette punkt gjelder når ikke annet er bestemt for den aktuelle turneringen. NSG Turneringsbestemmelser 2016 15.03.2016 Endringer Dato Punkt Tekst 1.0 Generelt 2.0 Senior Tour 3.0 Senior Masters Landsfinale 4.0 Landsdelsfinaler 5.0 Senior Lagmesterskap 6.0 NSG Lagserie Match 7.0

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Lag NM / Seriesystemet for damer og herrer 2014 Generelt Lag NM og seriesystemet arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. Målsetningen med Lag NM er å kåre Norges beste klubblag for damer og

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen!

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! Nordea Pairs 2015 Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! I fjor satte vi rekord, med 3 800 deltagere, fordelt på 122 klubber. Visste du forresten at Nordea Pairs har blitt arrangert

Detaljer

Lag-NM damer og herrer

Lag-NM damer og herrer Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen... 3 Påmeldingsfrist

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017

Lag-NM junior. Turneringsbestemmelser 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Generelt... 2 Arrangørklubber... 2 Hvem kan delta i LagNM junior... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleform og antall runder... 3 Baneoppsett... 3 Informasjon om turneringen...

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2017 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 27. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2015

Turneringsbestemmelser 2015 Turneringsbestemmelser 2015 Nyheter i 2015 - To aldersinndelte klasser, spillere som fyller 13-15 år og 16-19 år i 2015. - Sesongen består av tre perioder: turnering 1-3, 4-6 og 7-8. - Spillere re-rankes

Detaljer

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2015 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 25. mars 2015 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3 3.0 Klubblaget...

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016

BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 BEDRIFTSGOLF BERGEN OPPMANNSBOK 2016 Velkommen! Viktig vedr. kamptid Hjemmelaget har ansvar for å booke flight på egen bane innen et tidsrom på 2 uker i hver runde. Match bør spilles i oppsatte uker. Golfutvalget

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

Simulator golf og Vinterturnering på e2-treningssenter 2016 / 2017

Simulator golf og Vinterturnering på e2-treningssenter 2016 / 2017 Sandefjord golfklubb - Turneringskomite Simulator golf og Vinterturnering på e2-treningssenter 2016 / 2017 Rune Liverød og Linda Magnusdottir Innhold Simulator spill... 2 Praktisk informasjon... 2 Vinterturnering...

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale elementene vedrørende handicapping. Informasjonen

Detaljer

Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox.

Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. Srixon Tour periode 1 i 2018 er turnering 1-3. Srixon Tour periode 2 i 2018 er turnering 4-5.

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale 2016/2017 Nordland Tournament 1 Sortland 21.8 28.8 Nordland Tournament 2 Mo i Rana 4.10 9.10 Nordland Tournament 3 Svolvær 5.11 13.11 Nordland Tournament 4 Bodø 6.12 11.12 Nordland Tournament 5 Sandnessjøen

Detaljer

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15

Srixon Tour 1 - jenter 54 hull slagspill (36+18). Jenter U15 Kat. 2: Titleist Tour OoM 2016 U15 Terminliste med spilledatoer, baner, påmeldingsfrister og annen viktig spillinformasjon finner du i GolfBox. For beskrivelse av forkortelser, ord og uttrykk, se siste side. Srixon Tour 1 - jenter Jenter

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering!

Nordea Pairs 2014. Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Nordea Pairs 2014 Nå er det igjen på tide å planlegge Norges største golfturnering! Det er flere spennende nyheter i Nordea Pairs 2014. Med dette ønsker Nordea og NGF at enda flere deltar i klubbenes kvalifiseringer

Detaljer

2015/2016. Nyheter denne sesongen

2015/2016. Nyheter denne sesongen 2015/2016 Nordland Tournament 1 Svolvær 29.8 6.9 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 10.10 18.10 Nordland Tournament 3 Mo i Rana 7.11 15.11 Nordland Tournament 4 Bodø 15.12 20.12 Nordland Tournament 5 Sortland

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken

Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Velkommen til Pink Cup 2010! Invitasjon til å være med å støtte brystkreftsaken Etter to fantastiske år kommer nå år tre av Pink Cup. Kreftforeningen og NGF setter stor pris på entusiasmen som klubbene

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM jr 2.divisjon 2015 24. og 25. juni Bjaavann Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM og 23. juli Onsøy Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2017 22. og 23. juli Onsøy Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Golfklubb som trekker

Detaljer

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011

Midtnorsk Juniorgolf 2011. Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Aktivitetstilbud for Juniorer i Midt-Norge 2011 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av klubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. Hva skjer innenfor turneringsområdene?

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser

Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Junior Tour 1. divisjon 2014 - Turneringsbestemmelser Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 3 Spilleformer... 3 Banen... 3 Informasjon om den enkelte

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514

PROGRAM / INFO. Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 PROGRAM / INFO FOR 2.DIV JUNIOR SERIESYSTEMET 2011 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) vl@launy.no 951 01 514 Dommere: Hoveddommer: Kjell Birkelund kbirkelu@online.no 900

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon juli Solastranden Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2. divisjon 2017 22. 23. juli Solastranden Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Hva trenger jeg for hånden før jeg begynner inntasting?

Hva trenger jeg for hånden før jeg begynner inntasting? Innledning/viktig informasjon Vi vil også i 2017 benytte Interclub-modulen i GolfBox. Fjorårets rettledning kan derfor benyttes. Hjemme- og bortelagets lagleder er sammen ansvarlige for at korrekt kampresultat

Detaljer

Golfbox. En fantastisk reise gjennom turnerings-administrasjon

Golfbox. En fantastisk reise gjennom turnerings-administrasjon Golfbox En fantastisk reise gjennom turnerings-administrasjon 1 Før vi begynner Golfbox støttes kun av nettleseren Internet Explorer. Mesteparten av funksjonene vil ikke fungere i Firefox, Opera o.l 2

Detaljer

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Lag-NM 2013 - Oslo Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Norges Biljardforbund ønsker alle klubber og spillere velkommen til årets lag-nm i pool. Det er alltid hyggelig å møte så mange av landets spillere

Detaljer

Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund.

Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund. Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund. 7.1.1.c, 7.13-7.16 Triosmesterskap - strykes Triosmesterskap fjernes fra og med 2015/2016 sesongen. Triosmesterskap

Detaljer

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017

Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Turneringsbestemmelser Turnering for utviklingshemmede Hauger Golfklubb 3.september 2017 Generell informasjon Turneringen er for golfspillere med utviklingshemning, og settes opp med tre ulike spilleformer

Detaljer

Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste

Det er nå mulig å lage Spiller-Scoreinntasting i slagspillturneringer med startliste Det er nå mulig å lage "Spiller-Scoreinntasting" i slagspillturneringer med startliste Det betyr at spillere i en turnering, via deres smarttelefon, selv kan taste score mens de er ute på banen og spiller.

Detaljer

Midt-Norsk Juniorgolf 2012

Midt-Norsk Juniorgolf 2012 Aktivitetstilbud for juniorer i Midt-Norge 2012 27.03.2012 Turneringsområde Midt-Norge Turneringsområde Midt-Norge består av alle golfklubbene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag som er

Detaljer

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere)

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere) Bergen B S B Senior Bowlere -- (Bergen Senior Bowlere) Bergen Senior Bowlere () Senior Bowlere 60 + (SB 60+) Åsane Senior Bowlere () Utgave nr. 5 22.08.2011 Sammendrag: Konkurransekomiteene i BPB, BSPB

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

Statutter for curling

Statutter for curling Statutter for curling Statutter for Norges Curlingforbund Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2017 Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2017 1 Fravikelse av statuttene Styret

Detaljer

EGA Handicap System Stein Jodal

EGA Handicap System Stein Jodal EGA Handicap System 2016 2019 Stein Jodal Hovedforutsetning «Handicapbestemmelsene forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på så få slag som mulig,

Detaljer

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB

PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB PROGRAM / I FO FOR 1.DIV JU IOR SERIESYSTEMET 09 KJEKSTAD GOLFKLUBB Turneringskomite: E-post: Mobil Vidar Launy (TL) avlauny@online.no 951 01 514 John Edgar Nilsen (TD) joh-en@online.no 926 06 386 Eva

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

Norsk Senior Golf Protokoll fra Årsmøte Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Espen Olafsen (EO), Sissel Johansen (SJ)

Norsk Senior Golf Protokoll fra Årsmøte Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Espen Olafsen (EO), Sissel Johansen (SJ) Norsk Senior Golf Protokoll fra Årsmøte 13.02.2016 Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Til stede: Fra styret: Helge Wangen (HW), Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Karl P. Aasland (KPA), Asle P. Johansen

Detaljer

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015

Velkommen til Dommersamling. Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Velkommen til Dommersamling Quality Hotel Gardermoen 14. mars 2015 Opprop! Svar JA! når du hører at navnet ditt blir ropt opp. Tidsskjema (med fare for forsinkelser i spillet) 10.00 10.10 Velkommen (TW)

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER DISKGOLF FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP

DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER DISKGOLF FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP DISKSPORT NORGE ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP OG NORGESMESTERSKAP DISKGOLF Sist redigert 22. november 2017 Generelle regler og rammevilkår Norgesmesterskap (NM) og Norgescup (NC) skal følge NIFs

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000

C/D-tour junior Larvik Golfklubb søndag 24. juni 2007 kl 1000 C/D-tour junior søndag 24. juni 2007 kl 1000 Arrangør: Første start: Kl 1000 Spilleform: C-tour Fritzøe Gård Golfbane, 18 hullsbanen: 18 hull slagkonkurranse m/ hcp for klasse A 18 hull stableford for

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017

Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017 Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017 1 Innledning Norsk Seilsportsliga er en serie av kappseilaser for norske seilforeninger fordelt på 2 divisjoner. Seilsportsligaen arrangeres av Norges Seilforbund

Detaljer

Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015. Gamle Fredrikstad Golfklubb

Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015. Gamle Fredrikstad Golfklubb Praktisk informasjon 4.7 5.7.2015 Viktig info: Det er utvidet startfelt med 2 startpuljer, første start kl. 08.00. Turneringen vil bli avsluttet sent søndag Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens

Detaljer

Praktisk informasjon Norgescup september Drøbak Golfklubb

Praktisk informasjon Norgescup september Drøbak Golfklubb Praktisk informasjon Norgescup 2016 24. 25. september Drøbak Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 09. juni Søndag 11. juni 2017 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Kvernevik Svømmehall 09. juni - 11. juni

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Velkommen 11. 13. juli 2014

Velkommen 11. 13. juli 2014 Velkommen 11. 13. juli 2014 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turneringsdeltagelse.

Detaljer

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014.

MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. MELAND GOLFKLUBB 16. OG 17. AUGUST 2014. Alfabetisk liste: Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger rettes

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 29. januar 2016 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 6 1.5 Lengste drive... 6 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark)

4. Løp i mesterskapet Følgende løp inngår i mesterskapet 2012: NAF Lofoten Motorsport Klubb. NAF Motorsport Harstad (Harstad Travpark) Arctic Cup mesterskapsregler 2012 Crosskart Det legges opp til å arrangere mesterskapet i tre sesongene 2010-11-og 12. Det kan komme mindre justeringer på enkelte punkter til neste år dersom det viser

Detaljer

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014

KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPREGLEMENT I SQUASH Sesongen 2013 / 2014 KAMPENE SPILLES PÅ S.A.T.S. GRORUD Kampstart kl. 20.00 slutt kl. 22.00 Kontaktperson på kretskontoret er Moussa Elkam E-post: moussa.elkam@bedriftsidrett.no

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Endring i turneringsstruktur

Endring i turneringsstruktur Oslo, 11. november 2010 Endring i turneringsstruktur Bakgrunn: Det ble i 2009 fremmet et forslag til Golftinget om økt junioralder i Norge. Dette forslaget ble omarbeidet, med et bredere fokus, og resultatet

Detaljer

Invitasjon til Stiga Norges Cup

Invitasjon til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 1440, Oasen, 5828 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Invitasjon til Stiga Norges Cup Laksevåg

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember Velkommen til Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag. Innbydelsen er utsendt

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

Konkurranseregler for HelseNM 2015

Konkurranseregler for HelseNM 2015 Konkurranseregler for HelseNM 2015 1 KONKURRANSEREGLER FOR NM-ARRANGEMENT 1.1 Klasseinndeling er spesifisert i alle idrettsgrener. Arrangøren skal benytte NHIFs konkurranseregler. 1.2 Domsutvalg oppnevnes

Detaljer

HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM

HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM HVILKEN ROLLE HAR TD,HD OG TL OG SAMARBEID DEM IMELLOM DEFINISJONER Tournament Director (TD) Hoveddommer (HD) Dommer Turneringsleder (TL) TOURNAMENT DIRECTOR (TD) Oppnevnes av NGF til nasjonale forbundsturneringer.

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Mesterpoengreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2015-09-01)

Mesterpoengreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2015-09-01) Mesterpoengreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2015-09-01) NORSK BRIDGEFORBUND Adresse: Sognsveien 75 A, 0840 OSLO Telefontid: 12.00 15.00 Telefon: 47 47 94 00 Epost: bridge@bridge.no Hjemmeside:

Detaljer