Medlemsmøte Virke Vekstmuligheter for regnskapsbransjen. 18. juni Sandra Riise, NARF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte Virke Vekstmuligheter for regnskapsbransjen. 18. juni 2012. Sandra Riise, NARF"

Transkript

1 Medlemsmøte Virke Vekstmuligheter for regnskapsbransjen 18. juni 2012 Sandra Riise, NARF 1

2 Agenda Bortfall revisjonsplikten Trusler og muligheter Hva nå? Status i bransjen Kvalitet Bransjeglidning Hva gjør vi? 2

3 Faksimile - NARFs hjemmeside 17. desember 2010: 3

4 Veien mot en stadig mer profesjonalisert bransje Autorisasjonsordning fra 1993 Krav til kompetanse og kvalitetskontroller Finanstilsynet overtok forvaltningen 1999 God regnskapsføringsskikk i 2001 rettslig standard fra 2006 Underlagt hvitvaskingsloven fra 2004 Risikostyringsforskriften fra 2009

5 og i år kom frivillig revisjon De avgjørende argumentene Administrative lettelser (forenklingshensynet) Internasjonal harmonisering Kost / nytte Autorisasjonsordningen for regnskapsførere Omfang: i fravalgsgruppen anvender > 70 % autorisert regnskapsfører Kvalitet: bidrar til å sikre korrekt regnskaps- og skatteinformasjon Tilliten forplikter!

6 Status Regnskapsbransjen 6

7 MARKEDET FORETAK PR : Nyregistrert 2011: Slettet 2011: aksjeselskaper Ca EPF benytter regnskapsfører

8 Regnskapsbransjen litt om inntektsforhold Totalt honorar Regnskapsår Totalt honorar 10,1 mrd 9,4 mrd 8,3 mrd 7,3 mrd 6,5 mrd 6,0 mrd --- 3,4 mrd Vekst : 20 % Vekst er 8,9 % Vekst 2008 til 2009 lavere pga finanskrisen Årlig prisstigning RF-bransjen i 2009 var 5,6 %,i ,6 % 8

9 Tre sentrale drivkrefter & trender mot 2021 Internasjonalisering vil prege norske virksomheters vekst Kunnskapsmedarbeidere vil være vårt viktigste konkurransefortrinn Fremtidens foretaksløsninger 2021 Vi må evne å håndtere usikkerhet tvetydighet & høy endringstakt 9

10 Høy endringstakt & økt usikkerhet Høy endringstakt: Antall konkurser i Norge Fra 1890 til 1980: under 500/år (unntak ) Fra 1989 til 2002: over 4500/år Ledende bedrifter i Norge 1997 vs 2003: kun 3 med etter 6 år Økt usikkerhet: Redusere vs håndtere usikkerhet Håndtere ved mer fleksible løsninger & endringskapasitet Hvordan sikre god styring OG en viss fleksibilitet? dynamiske styringssystemer? Inkl. Beyond Budgeting & lønnsomhetsanalyser for kunder Hvordan utvikle endringskapasitet? Både i beslutningsfasen & gjennomføring. Utforske endringskapabiliteter på individ (ledelse, mellomledelse, ansatte) og organisasjons nivå 10

11 UTVIKLINGSTREKK 1. INTERNASJONALISERING 1. USIKKER VERDENSØKONOMI 2. FORENKLING (mål om 25 %) FOR BEDRIFTENE (revisjonsplikt, regnskapsplikt) 3. LEGGE TIL RETTE FOR NYETABLERINGER (lavere etableringsterskel, fremvekst av mikroforetak) 4. Innstramming for de store selskapene revisjon (konsentrasjon) 2. OUTSOURCING SOM TREND 1. I skuddet som aldri før strategisk beslutning 3. TEKNOLOGISK UTVIKLIG nasjonalt og internasjonalt 1. PRODUKSJON I UTLANDET (midlertidig?) 2. ELEKTRONISKE FAKTURAER (kommer, stat ) 1. LØPENDE MVABETALING NÅR FAKT BETALES, ALLE HAR MVAKTO HOS SKD 3. E-REGNSKAP i sterkt vekst 4. BANKENE tar grep i kundenes verdikjede nettbanken, fakturaformidling alle bedrifter bruker en bank alle bankene samarbeider 11

12 UTVIKLINGSTREKK 4. SPESIALISERING (kompetanse og produkter) Økt behov for spisskompetanse og fleksibilitet, dette er viktigere enn trygghet og forutsigbarhet 5. INDIVIDUALISERING personlig, spesialtilpasse rådgivning 6. FORENKLING (mål 10 mill ) 1. EDAG-prosjektet 2. REVISJONSPLIKT 3. AS-loven 4. Kodeoversikten, særattestasjoner mv Det blir viktig å ha evne til å benytte seg av mulighetene som oppstår i det ytre faktorer endrer seg, og samtidig vende de ytre faktorers begrensninger til muligheter. Endringsvilje blir en viktig faktor for å lykkes. (NHH) holdninger til endringer Mye er upåvirkelig, uforutsigbarhet, krever at vi er fleksibel og endringsdyktige og omstiller oss raskt 12

13 UTVIKLINGSTREKK i regnskapsbransjen 1. KVALITET 2. TEKNOLOGI BRANSJEGLIDNING RF - IKT 3. FRIVILLIG REVISJON BRANSJEGLIDNING RF - REV 13

14 Kvaliteten i bransjen Fra NARFs kvalitetskontroll, foretak Godkjent 36 % 42 % 41 % 38 % 51 % 57 % 54 % 62 % 80 % Begrenset oppfølging 44 % 39 % 40 % 39 % 35 % 29 % 27 % 24 % Ny kontroll 20 % 19 % 19 % 23 % 14 % 14 % 19 % 14 % 20 % 14

15 KVALITETSSATSNINGEN 1. Bransjestandardene er revidert i 2010 og skal gjennomgås på nytt når evaluering av bokføringsloven foreligger 1. Fokus på forenkling for små 2. Vi ønsker innspill fra og samarbeid med medlemmer 2. Mange krav som følge av eksisterende lovverk; 1. Bokføringslov, hvitvaskingslov, autorisasjonsregelverket mv vi prøver å lage nyttige verktøy. 2. Risikostyringsforskriften er viktig (kritisk viktig bransje) 3. Kvalitet må ligge i bunn for alt vi gjør 1. Regelverkshåndboka er et nyttig hjelpemiddel 4. Effektive rutiner og elektroniske hjelpemiddel blir stadig viktigere 15

16 BRANSJEGLIDNING REGNSKAP - IKT 16

17 Elektronisk faktura blir obligatorisk Mål Statlige etater og Helseforetak skal være i stand til å motta faktura elektronisk på standard format. Mål Alle offentlige virksomheter (også kommunal sektor) skal motta elektronisk faktura på standard format. Pålegg til næringsvirksomheter om å sende elektronisk faktura på standard format.

18 IKT-BRANSJEN Regnskapsbransjen er i fokus hos IKT-leverandørene Bankene utvikler nettbanktjenestene Bankene kjøper regnskapskontorer Visma kjøper DI Systemer Systemleverandørene overtar transaksjonene Cloud Computing 18

19 BRANSJEGLIDNING REGNSKAP - REVISJON 19

20 Bransjeglidning / økt konkurranse Bortfall av revisjonsplikt betyr tapte inntekter for revisjonsbransjen Potensielt i størrelsesorden 1 mrd 1,5 mrd Basert på revisjonskostnad i intervallet kroner pr. selskap (anslag i Prop 51 L ( ) kapittel 9) Nye tjenester Revisors nye tjenester ISA 805 Revisjon av deler av regnskap ISRS 2400 Forenklet revisorkontroll ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger Autorisasjonspliktig regnskapsføring Årsregnskap / årsoppgjør definitivt ja! ISRS 4410 Revisorutarbeidelse av årsregnskap Bokføring i mindre grad (i hvert fall foreløpig), men noen satser Rådgivning definitivt ja! Frivillig revisjon; en stor driver for omstilling og utvikling i bransjen vår Strukturendringer forventes å skyte fart 20

21 REVISJONSPLIKTEN HVA SKJEDDE AKSJESELSKAPER I MÅLGRUPPEN VALGTE BORT REVISJON PR : Så langt i 2012 er det naturligvis svært få eksisterende selskaper som har valgt fra revisjon. Det blir trolig også i år et visst "rush" til høsten, selv det ikke er lett å spå hvor mange av vel selskapene som fortsatt kan velge bort revisjon som vil gjøre dette. Av de vel nye aksjeselskapene som ble stiftet i første kvartal i år, valgte ca 67 % ikke å ha revisjon. Ser man på de selskapene som ble stiftet med minimum aksjekapital (NOK ), er andelen over 80 %. 21

22 ENDRINGER ER PÅ GANG... Sparebank 1 Nord-Norge kjøper regnskapsbedriften Merkantilservice AS. Kjøpet er ledd i bankens satsing på økonomihus. Merkantilservice er med sine 42 ansatte en betydelig kompetansebedrift innenfor regnskapstjenester i Nord-Norge. Dette oppkjøpet styrker vår satsing på økonomihus i landsdelen, sier adm.dir Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge. SNN har fra før kjøpt seg inn i Consis Alta SMN har lenge vært i bransjen vokser sterkt Sparebanken Hedmark har kjøpt Consis SPB 1 Hallingdal har kjøpt Valdres Regnskap De fleste store revisjonsselskapene har etablert seg innen regnskap Regnskapsbyråer går sammen i større enheter 22

23 Mulige risikoer for regnskapsbransjen Mister kunder, taper nye kunder Får de mindre attraktive kundene For svak omstillingsevne Svakere økonomi enn revisor -> svekket investeringsevne målt opp mot konkurrenter Investerer ikke i nødvendig / ny teknologi Mer erstatningsutsatt som følge av at revisor ikke er buffer Spenninger i forhold til revisor (konflikt i stedet for samspill) Tilbyr ikke årsoppgjør For svake rutiner og IK Uprofesjonell ledelse Rekrutteringsproblemer 23

24 Muligheter One stop shop økt betydning hos kunden Gjøre mer pr. kunde (færre kunder) Økt omsetning Økt lønnsomhet Spennende videreutvikling Flere produkter / tjenester Nye markedsmuligheter 24

25 Markedsvinner er Kvalitet er helt grunnleggende! I alle ledd av leveransen Kvalitetssikring og kontroll viktigere enn noen gang Risikovurdering kunder Vurder økte kontrolltiltak / -handlinger Kundepleie en avgjørende suksessfaktor Nyttige tjenester Verdiskapning et nøkkelord Bruk regnskapet aktivt som informasjonskilde/styringsverktøy Riktige råd til rett tid Behovene for regnskapstjenester, årsoppgjørsbistand og rådgivning er store 25

26 Strategi for egen virksomhet 50 % av byråene har ikke strategi SWOT - trender Definer mål Formuler din strategi veien til målet Lag handlingsplan for hvert år og kontroller at du jobber mot/når dine mål 26

27 Kunden som vi lever av. og dør av! Uten kunden har vi ingenting! Vær synlig SE DIN KUNE! Se og kjenn din kunde Les kundebehov Identifiser naturlige møtepunkter Ta initiativ, vær proaktiv Opptre profesjonelt i alle faser av kundeforholdet Kundens beste i fokus - alltid en daglig erkjennelse Nær, men ikke for nær integritet etisk adferd Kunder Forsikring Bank Offentlige etater Skattemyndigheter Kunde Ansatte m.fl Leverandører RF Eiere 27

28 Økt ansvar? Ikke i teorien men i realiteten! Hittil har søkelyset ofte blitt satt på revisor. Nå kan regnskapsfører få oppmerksomheten. Rfl 2 annet ledd Autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk. 28

29 Regnskapsføreruttalelse Kan svaret være å bekrefte eget arbeid? Styret i NARF mener JA Frivillig ordning Et nytt produkt for regnskapsføreren Formidler hva som ligger til grunn for regnskapsrapporten Markedsfører God regnskapsføringsskikk eksternt, men også internt I tråd med internasjonal utvikling Bokslutsrapport Compilation report Lagt til Bransjestandardutvalget 29

30 BAKTEPPE Bedrifter og bransjer kommer og går; Skipsmegling Aksjemeglere Kodak, Saab, Nokia Revisjonsbransjen Transparens, god virksomhetsstyring Tilgjengelighet IKT utviklingen Markedsarbeid Omstillingsevne KOMPETANSE riktig kompetanse 30

31 Store skiftninger og høy endringstakt i næringslivet - noen eksempler på fundamentale markedsendringer. 1. Skipsmegling - fra å være en svært viktig bransje, nå minimalisert fordi kundene handler direkte. 2. Aksjemegling (kjøp/salg) - aktørene tjente mye penger på kurtasje, nå er marginene betydelig redusert og bransjen slankes, bla. fordi kundene handler direkte. Tidene har endret seg veldig raskt. Aksjehandel på nettet og aksjeroboter har redusert betydningen av bransjen. 3. Kodak - fant opp verdens første digitale kamera på slutten av 50-tallet, trodde ikke på det la ideen død i år gikk de konkurs. 4. SAAB var på toppen av konkurransepyramiden - i dag er de ute av markedet. 5. Reiselivsbransjen reisebyråer (Heitmann). 6. NOKIA så ikke at Apple kom og ble påkjørt bakfra. 7. Revisjonsbransjen på 60 og 70 tallet gjorde revisor ALT for sine kunder etter hvert er denne bransjen betydelig spesialisert og spisset. Arthur Andersen verdens største revisjonsselskap forsvant i kjølvannet av Enron. Strukturendring fortsetter de 5 største omsetter for mer enn 70 %. 31

32 REGNSKAPSBRANSJEN HVOR GÅR VI? Er vi sammenlignbar med aksjemeglerne? Vi er i servicebransjen og i endring fra produksjon til hva? Regnskapsførerrollen i endring Regnskapsførerbransjen i endring Konsekvenser for medlemmene og for NARF/NARF Ekstra? 32

33 REGNSKAPSFØRERROLLEN ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER på kort tid Web regnskap /Cloud Computing E-faktura (stat, kommune alle andre) Banker inn på transaksjonsområdet Frivillig revisjon KONSEKVENSER Regnskapsfører mister transaksjoner Regnskapsfører eier ikke transaksjonene slik som før Økt konkurranse Bransjeglidning IKT og revisjon Vi utfordres i begge deler av verdikjeden. BASIS FOR NY ROLLE VIL VÆRE KUNDENS VERDIKJEDE 33

34 KUNDENE Prod.utv - innkjøp - produksjon - markedsføring - salg - innbetaling Kundenes verdikjede styres og utvikles slik; 1. Strategiarbeid 2. Ledelse 3. Drift/administrasjon 1. Logistikk/innkjøp, ressursplanlegging og styring Ny mulighet for ARF 2. IKT ERP rutineeffektivisering Ny mulighet for ARF 3. Lønn, personaladministrasjon, markedsføring, salg, fakturering, regnskapsføring, kontroll, avslutning, analyser mv Delvis ny mulighet for ARF 34

35 LØNNSOMHET 54% av regnskapsførerselskapene yter tilleggstjenester Selskaper med tilleggstjenester Selskaper uten tilleggstjenester Inntekter pr årsverk 824,6 754,9 Resultatgrad 16,6 % 7,15 % 35

36 Diverse Forholdet til Finanstilsynet Nytt lovutvalg regnskapsfører- og revisorloven? Mange mister autorisasjon pga manglende etterutdanning Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker oppnevnt Forenklinger i forb med FTs behandling av ARF-søknader Forholdet til DnR Samarbeide om kvalitetskontroll av felles medlemmer Samarbeide om bransjestandardutviklingen Samarbeide om regnskapsføreruttalelsen Lovutvalg ny regnskapslov Felles bachelorlinje Regnskapsføring og revisjon 36

37 Etisk fokus bransjen blir mer synlig Etisk opptreden styrker omgivelsenes tillit og foretakets omdømme Omvendt: Drosjesaken negativ medieomtale Etisk opptreden tiltrekker seg kunder Men det gjør nok også uetisk opptreden Etisk opptreden øker de ansattes trivsel, motivasjon og tillitt til ledelsen Det ligger utvilsomt i virket som regnskapsfører at man tar samfunnsansvar 37

38 Konsekvenser for NARF Kvalitetsarbeidet intensiveres Forholdet til DnR NARF IT-forum Samarbeide nettverk med andre bransjer? Omdømmeprosjektet Storbyråforumet blir enda viktigere Erfa-arbeidet blir enda viktigere 38

39 Konsekvenser for NARF Ekstra Undersøkelser og analyser og medlemsinformasjon Nye kompetanseprodukter på logistikk/innkjøps/ressursområdet Hvordan kan ARF hjelpe kunden med varebestilling, prisforhandling, anbudsadministrasjon mv Hvordan hjelpe kunden med effektiv drift Kontinuerlig videreutvikling av RGK Kontinuerlig videreutvikling av KS Komplett FERF Omdømmeprosjektet Samarbeidsavtaler med store medlemmer Forbedre Erfa-arbeidet ny kommunikasjonsplattform 39

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål

GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål GRFS regelverket Aktualiteter og Ofte stilte spørsmål Knut Høylie, fagsjef skatt, NARF 1 Alternativ kurstittel: Regelverk til ergrelse(?) 2 1 Agenda efaktura til Staten fra 1/7 2012 hva betyr dette for

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer