Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne Bellika, Innovation Perfomance AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne Bellika, Innovation Perfomance AS"

Transkript

1 ITS Arena 20 juni 2012 Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne ellika, Innovation Perfomance AS ilde nr

2 Tor-Arne ellika 2

3 Tema Næringsklynger og bedriftsnettverk?? Næringsklyngen IKT Grenland og våre erfaringer Resultater Hva produserer et klyngeinitiativ? Hvilke tjenester får medlemmer i klynger Tillit og identitetsutvikling Finansiering av kjerneaktiviteter De norske nettverk & klyngeprogrammene og søkeprosessen. Noe gode råd på veien i en tøff konkurranse om klynge/nettverksmidler ilde nr

4 Faktorer som skaper vekst: Dette sier vekstselskapene Kilde: DN november Gasellerapport ilde nr 4

5 Hva er enklest å samarbeide om? Klynger skal innholde konkurrerende virksomheter- - start der selv direkte konkurrenter ønsker å samarbeide. 1. Felles interresser: Arbeide for rammevilkår- interesser som alle er opptatt av å forbedre. 2. Kostnadsreduksjoner Felles innkjøp, globale verdikjeder Investere sammen fremfor alene - øke utnyttelsesgrad 3. Kvalitetsforbedringer Felles laboratorier, testfaciliteter utdanningstiltak/rekrutteringstiltak 4. Felles innovasjonsaktiviteter. Felles mål og innovasjonsstrategi. Felles forskning og produktutvikling. Nyetableringer, internasjonalisering ilde nr 5

6 En næringsklynge: Michael Porter: «A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a specific field based on commonalities and complementarities» Managed Cluster eller «klump/agglomeration» Managed cluster- utvikles av et KLYNGEINITIATIV på vegne av medlemmene, Kjerne av ledende bedrifter: spesialiserte i en verdikjede på tvers av trad sektorer internasjonale Vekstorienterte Relaterte virksomheter- (underleverandører) hovedfokus på å betjene de ledende bedriftene i sin region. Regionale støttefunksjoner FoU/Utdanning Investeringsmiljøer regionale utviklingsaktører Annen infrastruktur. ilde nr 6

7 Et bedriftsnettverk: Et felleskap, primært av bedrifter som har organiserte fellesaktiviteter Rettet mot å styrke evne til å oppnå et kommersielt mål: mange små fremstår som en stor leverandør. utvikle ny løsninger for å ta et bestemt marked. akademia, investorer, off. utviklingsaktører er normalt IKKE medlemmer. Ingen spesiell geografisk avgrensning Fellesaktivitetene er typisk: Markedsutvikling: Internasjonalt salg/markedsføring Kunnskapsutvikling Produktutvikling/innovasjon Organisering Felles aksjeselskaper Medlemsforening Felles prosjekt forankret i en sentral bedrift. ilde nr 7

8 Et komplisert regionalt næringsmiljø... klynger, klumper, bedriftsnettverk edriftsnettverk Un-managed cluster = «klump» Managed cluster KI K INV K Offentlig O. O.U 2 INV Offentlig O. O.U KI = Klyngeinitiativ/adm Offentlig O. O.U Offentlig O. O.U Offentlig = Offentlig O. O.U inst. INV = Investor edriftsnettverk = edrift K = Kunnskap ilde nr 8

9 Om IKT Grenland Non Profit medlemsorganisasjon selvstendig juridisk enhet fra juni medlemmer i medlemmer i % i Telemark 65 IKT bedrifter, ca 80% innen programvare Omsetning i klyngeinitiativ/forening: 2006: (10 % medlemsfinansiert) 2011: 4 mill/år (60% medlemsfinansiert) Økonomisk bærekraft 2011: Off tilskudd: 40% av oms Medlemskontingent: 10% Medlemstjenester & prosjekter: 50% emanning: 2 årsverk/ 4 personer Tillitsutviklende grunnverdier; åpen, blid og skapende ilde nr

10 4 kjernebedrifter fra Grenland ansatte 26 MNOK Ansatte 319 MNOK 6 x vekst i antall ansatte, og 12 x vekst i omsetning

11 Resultater- vekstvinner i norsk IKT næring %-vis normert vekst i IKT sysselsetting Målt vekst i IKT medlemmer med HK i Telemark regnskapsår (Kun AS-Telemark 37 stk) Kilde: Medlemmenes regnskap År Source: National Statics ureau/ Telemarksforskning

12 Hovedfokus for finansiering av samarbeidet Kontant Prosjektfinansiering - EU/Norden/FR/IN Kontant Prosjektfinansiering Medlemmer Ubetalt prosjektutviklingsarbeid fra medlemmene Off. utv tilskudd (Reg/Nasj) Aktiviteter og betalte medlemstjenester (priv/off) Medlemskontingent Fellesprosjekter Facilitering Utvikle bærekraftig kontantfinansiering for facilitatorteam gjennom utviklingsarbeid i 3-5 år i klyngeprogram (1-3 årsverk) Mobilisere «ubetalt» innsats fra medlemmene. Drift av medlemstjenester Utvikling av fellesprosjekter «Gire» all kontantomsetning gjennom å bruke egenfinansiering som egenkapital i utviklingsprosjekter for å utvikle porteføljen av fellesprosjekter. ilde nr 12

13 Ressursbruk på klyngeledelse Samarbeid gir økte ress. til næringsutvikling: 1 Kr i medl. kont gir 17 Kr 1 reg. off kr gir 8 Kr i utv 1 nasjonal off Kr gir 4,5 Kr 1 off kr gir 2 Kr fra bedrift. IKT Grenland facilitering: Medlemskontingent 450` Reg. utv tilskudd 1 M i 3 år 1,5 mill fra Arena i 4 år

14 Medlemstjenester for klyngemedlemmer - langsiktighet krever økonomisk bærekraft Møteplasser Kunnskapsutvikling (F, U, EVU). Talentutvikling/rekruttering edrifter Kjernebedrifter, støttebedrifter Tillit Akademia Felles innovasjonsprosjekter Kommunikasjon/profilering Det offentlige Kommuner, Fylkeskommuner, ++ Investormiljøer

15 IKT Grenland Produksjon av tjenester/år Møteplasser Talent- og kunnskapsutv Felles FoU og innovasjonsprosjekter Profilering og kommunikasjon seminardeltakelser fra medlemmer/år ungdomskontakter pr år 50 nyhetssaker i media 200 nyhetssaker internt/år 3-5 nye utdanningstilbud/år 20 nyetableringskontakter/år 50 utviklingssamtaler med medlemmer/år 5-10 konseptutviklingsprosjekter/år

16 Felles identitet, stolthet, tillit betyr alt!

17 Historiefortelling medlemskort-verdibygger Generalhistorien

18 randing av klyngen- budskap

19 Klyngeprogrammene og kriterier for å utløse nasjonal finansiering Gode næringsmiljøer får nasjonale og internasjonale midler Tre relevante programmer: Arena: 3-5 år 1,5-2 mill/år NCE: 10 år 4-6 mill/år edriftsnettverk: 3 år/ pr år To hovedkriterier: Utviklingspotensiale (størrelse/vekst) Modenhet i samarbeidsrelasjonene tillit/ «vi» følelse/bredde i fellesaktiviteter Samspillsarenaer Faste samarbeidsaktiviteter Lang horisont (5-100 år) Tilpasning av andre virkemidler ilde nr

20 Programmenes klyngemodell Geografisk konsentrasjon edriftene i førersetet FoU og utdanningsmiljøer viktige støttespillere edrifter Fasilitator Potensial for økt samspill Aktiv fasilitatorfunksjon Kunnskapsmiljøer Offentlige aktører

21 Utvelgelse av klyngeprosjekter Åpen, nasjonal konkurranse Klare utvelgelseskriterier Profesjonell utvelgelsesprosess Arena: Ressursfundament Forankring og relasjoner Utviklingspotensial Prosjektkvalitet «Nye grep» Utlysning Informasjonsmøte Levering av søknad Ekspertpanel Intervjuer eslutning i Eierstyret

22 Programmenes støtte Finansiell støtte: 50% samfinansiering med klyngepartnerskapet: Fasilitering, strategiutvikling, nettverksbygging, branding, ide-og prosjektutvikling i tidlig fase Rådgivning: Prosjektrådgivere fra programmene bistår prosjektlederne Kompetanseutvikling: Kurs, seminarer, studieturer Nettverk: Mellom klyngeprosjekter; Transnasjonalt samarbeid Profilering: Merkevarebygging og kommunikasjon

23 Suksessfaktorer(1) Et reellt ressursgrunnlag + felles visjoner Det må være noe å bygge på Kritisk masse, komplementaritet Deltakerne må ville noe En felles strategisk agenda Vilje og evne til reorientering

24 Suksessfaktorer(2) Et aktivt eierskap og godt lederskap Det er bedriftene og deres samarbeidspartnere som må eie klyngeprosjektet Klyngeutvikling krever aktiv og dynamisk ledelse Ingen instruksjonsmyndighet God fasilitering av prosessene avgjørende

25 Suksessfaktorer(3) Utnytte og forsterke regionale ressurser og fortrinn Hva er regionens strategiske fortrinn? Og hva mangler? Må evne å bygge allianser En god regional kunnskapsinfrastruktur og samhandlingskultur

26 Suksessfaktorer(4) Å kunne se ut over seg selv Alle Arena- og NCE-prosjekter skal ha en strategi for internasjonalisering Klyngen som referanseramme for bedrifter som søker ut Hjemhenting av kompetanse Felles profilering og markedsframstøt Deltakelse i internasjonale FoU-prosjekter Klynge- til- klyngesamarbeid Hvordan møte framtidas usikkerhet? Foresightprosesser

27 Takk for meg

28 ackup bilder 28

29 Klynger må nå ut til individene!

30 2002 Milepæler i utvikling- møteplasser IKT Grenland som prosjekt i Vekst i Grenland Forstudie Klynge Egen juridisk enhet Arena program 3-år Arena år 4 Årlig konferanse; IKT Grenland. Expo Grenland Expo Innovasjons priser Månedlige medlemsmøter IKT Grenland utviklingshistorie Samlokalisering Klosterøya & Herøya (vertikal) (horisontale) ehelse forum Lean Learning Utviklingsforum forum Prosjektledelses forum Salg & Marked forum Rekruttering & Talentutv Kunstkom ilde nr

31 Intern og ekstern kommunikasjon

32 randing & communication

33 randing & communication

34 Geografisk nærhet betyr MYE IKT, Miljøteknologi, Kunst, kultur, media & iotech Industriell IKT & Helse IKT ilde nr

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics [ Næringsklynger hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1 Januar 2008 Av Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Evaluering av Arena Frukt og bær

Evaluering av Arena Frukt og bær ØF-rapport 3/2014 Evaluering av Arena Frukt og bær Prosjektperiode 2010 2013 av Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 3/2014 Evaluering av Arena Frukt og bær Prosjektperiode 2010 2013 av Merethe

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet Notat fra Oxford Research Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan 12 103 93 Stockholm Telefon: (+46) 702965449 office@oxfordresearch.se

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen

Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger. Roger Normann og Arne Isaksen Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger Roger Normann og Arne Isaksen KLYNGEGOVERNANCE FoU rapport nr. 3/2009 Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer