Teleinformasjonssystem for løpende innsamling, behandling og utbredelse av materiale til spesialpedagogisk lærerundervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teleinformasjonssystem for løpende innsamling, behandling og utbredelse av materiale til spesialpedagogisk lærerundervisning"

Transkript

1 Teleinformasjonssystem for løpende innsamling, behandling og utbredelse av materiale til spesialpedagogisk lærerundervisning Spørreskjema til skolen Opplysninger om skolen A. Pedagogisk anvendelse av informasjonsteknologier B1. Faglig utvikling Spørreskjema til læreren B2. Personlig bakgrunn med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) B3. Anvendelse av IKT i undervisningen C. Ytterlige opplysninger

2 Opplysninger om skolen 1. Beskrivelse av skolen Navn Adresse By, Land Telefon Postnummer Faxnummer 2. Generelle opplysninger om skolen Elever i alt Elever som mottar spesialunde rvisning Elever på lave klassetrinn (6 til 12 år) Elever på høyere klassetrinn (12 til 16 år) Lærere Lærere, som utelukkende arbeider med spesialpedagogikk Antall elever, som undervises i informasjonsteknologi Antal pc'er på skolen Antal pc'er på skolen, som anvendes av elevene i undervisningen 3. Området, som skolen dekker, er: et landområde en liten by (< innbyggere) en mellomstor by (< innbyggere) en storby (> innbyggere) 1

3 4. Antall elever som mottar spesialundervisning etter 5.1 i Lov om opplæring Lette til moderate lærevansker Store/komplekse lærevansker Fysiske handicap Gutter Jenter Autisme/kommunikasjonsvanskeligheter Hørselshemmede Synshemmede Atferdsproblemer/sosiale og emosjonelle vansker Kultur/språkvansker Andre vanskeligheter 5. Har skolen mottatt noen driftsfinansiering i løpet av de seneste tre årene, innen for noen av de følgende kategorier? Finansiering fra EU Statslig finansiering Finansiering fra andre organisationer Medarbeiderkurs i IKT Medarbeiderkurs i IKT til bruk i spesialpedagogikk IKT-hardware og -software IKT-hardware og -software til bruk i spesialpedagogikk Spesialpedagogiske kurs for nyansatte lærere 2

4 A. Pedagogisk anvendelse av informasjonsteknologier A.1. Endringer i lærerstabens daglige arbeid pga. anvendelsen av IKT A.1.1. Den utbredte anvendelse av IKT som undervisningsredskap i skolen vil medføre endringer i den daglige undervisningspraksisen. Angi hvilke: Sant Det vil være behov for en holdningsendring hos lærerstaben Det må utvikles og innføres nye undervisningsaktiviteter for elevene Det vil ikke ha innvirkning på andre undervisningsaktiviteter Usant Det vil føre til mer teamarbeid og samarbeid mellom lærerne Det vil være en personlig utfordring for lærerstaben å tilegne den nye kunnskapen og de nye ferdighetene, som det vil være behov for Annet: A.2. Endringer i undervisnings-/innlæringsprosessen pga. anvendelsen av IKT A.2.1. En utbredt anvendelse av IKT som undervisningsredskap i skolen vil føre til klassesituasjoner med nye og annerledes funksjoner for både lærere og elever. Angi hvilke funksjoner: Sant Usant Begrepsinnlæring ved hjelp av informasjonsteknologi motiverer elevene Begrepsinnlæringen er mer effektiv, hvis undervisningen foregår ved hjelp av informasjonsteknologi Elevene får større begrepsforståelse Annet: 3

5 A.3. Endringer med hensyn til elevenes individuelle forskjeller pga. anvednelse av IKT A.3.1 Den utbredte anvendelse av IKT som undervisningsredskap i skolene vil påvirke måten det tas hensyn til forskjeller mellom elevene. Angi, hvilke av de følgende utsagn som etter din mening er sanne/usanne: Sant Usant Informasjonsteknologiene vil gi elevene mulighet for å arbeide med individuell hastighet og vil gjøre det lettere å integrere elever med spesielle undervisningsbehov Informasjonsteknologiene kan anvendes til å styrke begrepsinnlæringen og sånn spare tid for lærerne Informasjonsteknologiene vil sette de dyktige elevene i stand til å oppnå en bredere begrepforståelse Informasjonsteknologiene kan anvendes til å fremme kommunikasjon mellom alle elever Anvendelsen av informasjonsteknologi gir ingen vesentlige fordeler for elever med spesielle undervisningsbehov Annet: A.3.2. Hva er din mening om internett som redskap som støtte for din undervisning? Mener du, at internett er: Meget nyttig Nyttig Unyttig A.3.3. Vil internett etter din mening sannynligvis påvirke din måte å undervise på? Mener du, at: det allerede er tilfelle? det sannsynligvis vil bli tilfelle i løpet av de kommende 3 år? det sannsynligvis vil ta lengre enn 3 år? det sannsynligvis aldri blir tilfelle? 4

6 B0.1. Faglig utvikling Kryss av for de alternativene som passer deg B.1.1. Er din stilling: Fast Midlertidig Fulltids Deltids B.1.2. Arbeider du som lærer (evt. utelukkende) med elever med spesielle undervisningsbehov? i en spesialinstitusjon for elever med spesielle undervisningsbehov? i en spesialinstitusjon tilknyttet en alminnelig skole? som spesialpedagog i en alminnelig skole? B.1.3. Kvalifikasjoner/utdannelse innen spesialpedagogikk? Utdannelse på seminarienivå <1 år Pedagogisk diplomutdannelse (e.l.) 1-2 år Utdannelse på kandidatnivå (Hovedfag/Embetseksamen) Annen utdannelse i spesialpedagogikk (angi varighet i år og måneder) B.1.4. Undervisningserfaring Mindre enn 5 år 5 til 10 år 11 til 20 år Mer enn 20 år B.1.5 Din aldersgruppe Under til til til 50 Over 50 B.1.6. Kjønn Mann Kvinne 5

7 B.2. Personlig bakgrunn - informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) B.2.1. Ja Nei Har du PC hjemme? Har du adgang til internett hjemme? B.2.2. Hvor ofte bruker du personlig din internettforbindelse hjemme? hver dag hver uke sjeldent aldri B.2.3. Får du tilskudd til din hjemmepc og/eller internettforbindelse: fra staten fra arbeidslivet fra din skole fra andre organisasjoner får ingen tilskudd vet ikke B.2.4. Hvilke av de følgende har du minst én gang brukt din PC til i løpet av den siste måneden? Internett Mottatt/sendt Spill Tekstbehandling Undervisningssoftware Annet: B.2.5. Hvilke av følgende oppgaver har du utført minst én gang uten hjelp fra andre? Softwareinstallasjon Printerinstallasjon Sikkerhetskopiering Installasjon af applikasjoner (f.eks. MS Office) Problemløsning i forbindelse med software Problemløsning i forbindelse med printer eller internettkort Ingen av de som er nevnt Annet: 6

8 B3. Anvendelse av IKT i undervisningen B.3.1. Finnes detnoen PC er på din daglige arbeidsplass? Ja Nei B.3.2. Hvor mye benyttet du PC en på skolen siste uke? Daglig 3-4 dager 1-2 dager Aldri Generelt B.3.3. Har du adgang til internett på din daglige arbeidsplass? Generelt Ja Nei B.3.6. Bruker du internett på skolen til å finne ytterlige kilder som undervisningsmateriale Generelt Ja Nei Spesialundervisning Spesialundervisning B.3.4. Gjennomsnittlig hvor mange timer i uken bruker du internett i din undervisning sammen med dine elever? Generelt Spesialundervisning B.3.5. Bruker du internett til å søke informasjon relatert til behov og problemer hos elever med spesielle undervisningsbehov? Generelt Spesialundervisning Ja Nei Spesialundervisning B.3.7. Hvor benytter dine elever internett i forbindelse med undervisningen? Generelt Spesialundervisning i klasserommet på skolens datarom på skolens bibliotek hjemme de bruker det ikke annet 7

9 B.3.8. Bruker du internett til å kontakte andre skoler? Ja, skoler i mitt lokalområde Ja, skoler i mitt land Ja, skoler innenfor EU Ja, skoler utenfor EU Nei Generelt B.30,11. Hva er din mening om den undervisningsmessige nytte av undervisningssoftwaren, som er til rådighet i klasserommet? Generelt Helt ubrukelig Som regel ubrukelig Som regel nyttig Altid nyttig I forhold til spesialundervisning B.3.9. Hva er din mening om mengden av undervisningssoftware, som er til rådighet for elevene i klasserommet? Generelt Spesialundervisning Det er alt for lite Det er for lite Det er tilstrekkelig Det er mer enn nok B Hva er din mening om den tekniske kvaliteten på undervisningssoftwaren, som er til rådighet i klasserommet? Generelt Spesialundervisning Alt for gammelt Som regel for gammelt Som regel tilstrekkelig eller bedre Helt tilstrekkelig eller bedre Spesialundervisning 8

10 C. Ytterligere opplysninger C.1. Hvis du har ytterligere kommentarer eller opplysninger, som etter din mening er relevante, så hadde det vært fint hvis du skrev dem her: 9

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Bruk av assistenter i skolen

Bruk av assistenter i skolen Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3.1 Elevenes vurdering av læringsmiljøet Også i 2003 har elever på ungdomstrinnet og i videregående skole hatt anledning til å bruke Elevinspektørene, som er en nettbasert spørreundersøkelse

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer