Handlingsplan for næringsarbeidet i 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for næringsarbeidet i 2013"

Transkript

1 Handlingsplan for næringsarbeidet i Hovedprosjekt Delprosjekt Arbeidsoppgaver Milepælsplan Samarbeidsparter Sammen for og nå mål Rett person på rett plass Samhandling for gjennomføring - Etablere planteam - Prosjektstyringsverktøy - Motivasjonsprosess - Involvere samarbeidsparter - Gjøre hverandre god 1. Næringsbygg Finansiering - Stifte selskapet Joma Eiendom AS (JE), få på plass EK - Få på plass EK Innovasjon Norge (IN) - Banklån - Røyrvik kommune (RK) - NTFK - Private investorer Planprosess - Tegninger - Grunneieravtale RK - Inngå avtaler ombygging - Anbud/tilbudsfrist - Inngå avtaler anbud Byggeledelse - Ombygging eksisterende lokaler - Tilbygg Utvikle konseptet - Idèsamling - Husregler - Rutiner og holdninger - Felles identitet - Profilering - Markedsføring Leieavtaler - Strategi for utleie - Utforme leieavtaler - Inngå leieavtaler 2. Destinasjon Dærga Fullføre naturarvprosjektet - Fullføre temapark - Samarbeid øvre Namdal - Bistand fra ekstern kompetanse. Fullføre konseptutvikling Etablere selskap - Selskapsform - EK-tilgang - Styre og daglig ledelse Januar og kontinuerlig oppfølging Vinter Februar Våren Våren Våren Våren Vinter JNP/Rådmannen JNP og styret i Joma Eiendom (JE) JNP og styret JE Arkitekt JNP Arkitekt og JNP JNP/JE JE/JNP JNP/Øvre Namdal reinbeitedistrikt (ØNRD) ØNRD/JNP 1

2 Storgamme - Konseptutvikling - Konstruksjon og kostnadsberegning - Bygging - Byggeledelse Overnattingsgammer - Konseptutvikling - Konstruksjon og kostnadsberegning - Bygging - Byggeledelse Jubileumsarrangement - Klargjøre DD til arrangementet - Samarbeid statlig arrangementkomité - Utnytte arrangementet maksimalt for merverdi, også i fremtiden Vinter Fullført til Vinter/vår Fullført til ØNRD/JNP ØNRD/JNP JNP/Kultur/ØNRD 3. Joma Industriområde Utarbeide plan bygninger - Kartlegge status for bygningene - Prioritering rehabilitering - Kostnadsberegne rehabilitering og evt. sanering JNP/ekstern kompetanse Uteområdet i Joma - Utarbeide retningslinjer for bruken av området ved verkstedbygget med fokus på opprydding og mellomlagring av stål og reparasjonsobjekter JNP og leietakere i Joma Mineraler i Joma - Oppfølging Drake R - Aktiv deltakelse i mineralprosjekt IN - Muligheter innen ny teknologi Aktiviteter - Utarbeide et strategidokument for framtidig bruk og utvikling av industriområdet - Videreutvikle eksisterende virksomheter - Gjennomføre tiltak foreslått i strategidokumentet Kontinuerlig Hele Hele Kontinuerlig Andre halvår Arve H Arve H JNP og KiIN-prosjeket JNP/RK Opprette utvalg JNP og lokale bedrifter I henhold til strategidokumentet 2

3 4. Reiselivssatsing Gjennomgang av lokale reiselivsbedrifter - Bruk av kompetansemiljø - Utarbeide tiltaksplan for Røyrvik som destinasjon - Tiltaksplan for reiselivsbedriftene Vinter JNP og Røyrvik Fritid Reiselivsaktørene Utviklingsplan Børgefjellsenteret - Prosjektledelse - Utarbeide og gjennomføre en utviklingsplan med fokus på økonomi og muligheter Vår JNP/BFS/ekstern kompetanse (reiseliv) 5. Kjøpesenteret i Røyrvik Deltakelse i Vaajma - utvikle snøscooterløyper som inngår i løypenettverket på svensk side - Felles fjellfiskefestival (i regi av Vaajma) - Koble Vaajmas satsning på vandring opp mot egen satsning på vandring og turstier (Visit Børgefjell) Røyrvikhælg - DM, plakater og program - Kulturarrangement - Samle og vise frem lokale produsenter og tilbud - Mal for effektiv gjennomføring av arrangementet Fokus på kremmerskap (interne forhold i bedriften) - Behovet for markedsføring - Kalkulasjon av varer - Markedsforståelse - Faglig påfyll Deltakelse i arbeidsgruppe 3-4 arrangement i løpet av Samlinger med bidrag fra ekstern kompetanse Avtales nærmere RK/JNP Ved deltakelse i ulike arbeidsgrupper Kjøpesenteret Røyrvik og JNP Kulturkontoret (etter hvert overføre gjennomføringsansvar fra JNP til Kjøpesenteret Røyrvik JNP og Kjøpesenteret Røyrvik Fokus på økt salg (eksterne forhold) - Røyrvik kommune som innkjøper - NTFK innkjøpsavtale - Økt lokal oppslutning Kontinuerlig JNP/RK/Kjøpesenteret Røyrvik Bærflækkdagan og næringslivets rolle - Hvordan dra nytte av arrangementet for å tjene mer penger, da og resten av året - Hvordan hver enkelt bedrift kan bidra til økt besøk på Bærflækkdagan JNP/Røyrvik Fritid og Kjøpesenteret Røyrvik Gruppearbeid og samarbeid med komite`/ lag og org 3

4 6. Etablere Namas - Lage prosjektplan - Møter i arbeidsgruppen av investeringer og drift - Lokalisering - Organisering - Aksept hos myndigheter - 7. Næringsapparatets tilretteleggings-funksjon - Nettsiden jnp.no - Møteplasser som næringslunsj og frokostseminar - Næringslivets aften - Besøke næringsdrivende - Ildsjelpris/tiltakspris - Bistå ildsjeler som har ideer - Ekstern finansiering av arbeidsoppgaver - Utvikle ideer og plattform for service- og tilretteleggingsfunksjon Avtales med næringslivet Sørsamisk arkiv - Aktiv deltakelse i potensiell etablering Egen framdriftsplan JNP/NAV/RK Prosjektgruppe JNP sekretærrolle JNP/Næringsliv/RK RK/kultur/JNP 8. Tippemiddelsøknad - Prosjekt etter behov - Få på plass en mal for søknadsprosessen JNP/RK Hovedprosjekt Delprosjekt Arbeidsoppgaver Milepæls-plan Ansvarlig/samarbeids partner 9. Stedsutvikling Røyrvik sentrum JNP/RK og arkitekt 10. Framtidsperspekti v 2023 Fullføring Røyrvik-krysset - Grunneieravtale - Fullføre finansiering - Plan for arbeidet: kommunevåpen, infotavle - Gjennomføring av arbeidet - Rapportering Tursti sentrum- Børgefjellsenteret - Trasevalg - Avtale med grunneiere - Plan for arbeidet - Plan for gjennomføring av arbeidet - Gjennomføring av arbeidet - Rapportering Mai Mai Innen Mai Mai April Mai Innen JNPs deltakelse forutsetter at planteam er på plass innen JNP/RK Komite for kultur og trivsel JNPs deltakelse forutsetter at planteam er på plass innen

5 Hovedprosjekt Delprosjekt Arbeidsoppgaver Arbeidsform Ansvarlig/samarbeids parter 11. Videreutvikle Opprettholde dagens - Investeringer i moderne melkeanlegg Avklare ressursbruk og tradisjonelt melkevolum i Røyrvik - Investere i driftsbygning for framtida klargjøre landbruk - Økte melkekvoter ansvarsforhold 12. Klargjøre grunnlaget for nye muligheter 13. Omdømmebyggin g 14. Satsning på barn og ungdom 15. Dynamisk boligpolitikk Opprettholde dagens antall av bruk Tilleggsnæringer i landbruket - Definere fortrinn som Røyrvikbonden har - Økt satsing på kjøtt-produksjon, (gode og rimelige beiteområder) - Finne lønnsomme nisjeområder innen matproduksjon - Revidering av fondsstrukturen (primær- og næringsutviklingsfond under ett) - Landbruk og reiseliv - Økt samarbeid innad i næringen og på tvers med andre bransjer - Lokalmat - Økt avvirkning av skog - Utradisjonell bruk av utmarka - Revidering av fondsstrukturen (primær- og næringsutviklingsfond under ett) En identitet for Røyrvik - hva er Røyrvik-ID og hvordan ønsker vi å fremstå? - Profilering/Røyrvik-ID (ref Visit Namdalen) Entreprenørskap ved - Elevbedrift Røyrvik skole - sommarlovsentreprenørskap (Vaajma) med informasjonsmøter Tilsvarende som Hoga heim Informere husbyggere om muligheter for selvbyggerstøtte Utarbeide en plan for å øke attraktiviteten for Røyrvik som bosted Synliggjøre byggeklare tomter og framdriftsplan for realisering av nye byggefelt på kommunens nettside Utbygging av fiber (bredbånd) til alle boliger og grendene både på VGS og på ungdomsskolen - informasjon UT til røyrvikinger (som ikke bor i kommunen) om muligheter (jobb/bolig), informasjonsmøter/samlinger - kontakt/oppfølging av skoleungdom fra kommunen (vgs/h.skole) RK/Bondelag/JNP Adhoc-utvalg RK/Bondelag/JNP Adhocutvalg RK/JNP RK/JNP/andre RK Vaajma RK/kultur Info på nett, media - knytte opp mot "hoga heim" RK Info på nett, media - hvorfor bo i Røyrvik? hva finnes, hva kan bli bedre - utarbeide plan som markedsfører Røyrvik som en bra plass å bo - - markedsføre/informere - markedsføre (godt) på kommunens og JNPs nettsider RK/ - skaffe finansiering til utbygging - - skape lokal egeninnsats til utbygging ("bygdafiber") RK/kultur/JNP/andre Arbeidsgruppe RK/ 5

6 16. Skape delaktighet og involvering hos Røyrvik kommune: administrasjonen og politikerne. 17. Røyrvik kommune som tospråklig Handlingsplan for næringsarbeidet - Næring som en rød tråd - JN deltar i ledermøter - Deltakelse i arbeidet med Handlingsplan RK/JNP 18. Sømløs planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter Planteam med felles samordningsfunksjon 19. Mineraler Mineralprosjekt i indre Namdal 20. Naturinformasjon Trekantsamarbeid mellom Kulturformidling Destinasjon Dærga/Visit Rovdyrinformasjon Børgefjell, Lierne Nasjonalparksenter og Rovdyrsenteret/Namsskog an Familiepark Ved aktiv deltakelse i arbeidsgruppe, markedsfør mulighetene i Joma - skape økning i antall besøkende, for den enkelte og totalt, gjennom samarbeid og felles markedsføring (Den Indre Omvei) - bringe dette frem som arbeidstema for næringsapparatene i disse kommunene (gjennom regionalt næringsfondsnettverk?) JNP/aktørene/næringsa pparat i de andre kommuner. (JNP skal ikke være lead på dette, men kan ta rollen i en startfase) 21. Samferdsel FV 773 (Steinfjelltunellen med kjørehøyde 3,7 m og Finnvolddalen) - påvirke gjennom Team IN og samferdselsplanen for Namdalen? RK/JNP 22. Offentlige arbeidsoppgaver Regional kommunikasjonsplan Interkommunalt samarbeid (eks: lønn og personal) Aktiv deltakelse i arbeidsgruppe RK - finne relevante samarbeidspartnere (i IN) - finne relevante arbeidsoppgaver som kan samordnes på tvers av kommunegrenser RK Ad-hocutvalg 6

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir.

Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. STRATEGI 1 Legge til rette for og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir. 1 Påvirkning Gassmeldingen 2a) Markedsføring 2b) Fjernvarmenett

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA 2013-2014 Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen,

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan

NYSKAPING I SNÅSA. Med fokus på utvikling og innovasjon. Prosjektplan NYSKAPING I SNÅSA Med fokus på utvikling og innovasjon Prosjektplan Snåsa kommune 11.03.2009 NYSKAPING I SNÅSA (NYSS) Med fokus på utvikling og innovasjon. MÅL OG RAMMER Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi

Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi Prosjekt Lys i alle grender Holtålen kommune Delprosjekt: 1.Grendeutvikling/utvikling av landbruket 2. Ressursmuligheter 3. Nye boformer (bolig-næring-fritid) 4.Presentasjon/strategi 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer